Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2016.01.26.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Kréta képírása magyar!Címkék : Phaisztoszi korong, Faisztoszi diszk, Krétai képírás, képjelek
 

A Paisztoszi Diszk Visszafelé


A Phaisztoszi Diszk Retrográd 

A Phaisztoszi Diszk Visszafelé The Phaistos Disk in Retro

 

 

A Phaisztoszi Diszk Olvasatai fejtegetésekor a zárak vezettek el az egyes olvasatokhoz. A szöveg kezdetét az A oldalon 4 vagy 5 gyöngyből álló füzér jelöli. NéGY FüZéRe > NaGY FőZáR, vagy mint a B oldalon, az ottani főzár, az öT FüZéRe > iTT FőZáR adja az irányt a Phaisztoszi Diszk Olvasataihoz. A kiemelt je­lekre és olvasatuk irányára “\” a visszafelé dőlt törtjel/kitűző utal egyértelműen (Tűzős mező-záró jelek).

Felfigyelve arra, hogy a kiemelt jelek, egy kivételével, mind a mezők utolsó írásjelei, merült fel a sejtelme annak, hogy a többi mezőt záró képjel is rejthet további üzene­tet. Bizony rejt (Tűzetlen mező-záró jelek), de ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy az egyik záró vo­nal miért nincs a helyén. Nagyon is a he­lyén van, az összes mezőt záró jel vissza­felé olvasatában, itt a két utolsó jel kerül az olvasatba, ahogy azt a vonalka helyzete megköveteli (Záró-jel akrosztichon). Ez­zel be is fejeződött volna az olvasatok so­ra, de a kisördög nem hagyott nyugodni. Egy igazi akrosztichon a sorok kezdőbe­tűinek összeolvasásával jeleníti meg külön üzenetét. Így jutottunk el a phaisz­toszi diszk utolsó dalához (Akrosztichon) … vagy mégse?

Ha a mezőket záró jelek mindkét irányban olvasandók, akkor az iniciálék, a mezőket nyitó képjelek miért nem? Pompás ötlet, az iniciálék visszafelé is úgyszintén olva­shatók és az olvasatból megtudhatjuk, hogy a szöveg szerzője szakmáját tekintve lány-bűvölő:

When expounding the The Phaistos Disc's Readings, the locks were guiding me to the individual readings. The start of the text on side A is marked with a string of four (négy) or five (öt) beads. NéGY FűZéRe > NaGY FőZáR >big main lock, or like on side B öT FűZéRe > iTT FőZáR > here (is the) main lock to The Phaistos Disc's Readings. The backslash marks the lift out signs and their reading direction (Pinned field-closing signs).

By noticing that the backslashes, all but one, are the last signs in the fields, incur­red the suspicion that the other closing signs of the fields also can hide a further message. Forsooth, they hide (Not-pinned field-closing signs), and at the same time arises the question, why one of the closing lines of fields are not in its place. But it is very much in pla­ce in backwards reading of all the closing signs, when the two last signs are taken here into the reading as it is required by the backslash (End-sign acrostics). With this the row of the readings could end, but the hellion wouldn’t let me rest. A real acrostic poem uses the collation of initials for conveying the special message. With this we come to the last song of the Phaistos Disc (Acrostics) … or didn’t we not?

If the closing signs of the fields are read­able in both directions, why than the ini­tial signs of the fields are not? Bingo, the initials also can be read in backwards di­rection as well and the reading will reveal that the author of the text by trade is magician of girl-charmer:

 

 

                                        

 RéS Macska LáNY SZűR SZéK eMLő eMLő  eMLő SZöRMe    SZéK Macska Macska

íRáSoM       oLYaN SoRS       KíMéLő MeLLé eMeL SZóRa Mi SZaKMáM

 

                                              

Macska LáNY BűVöLő Macska ToKMáNY Macska SZöRMe LáNY eMLő SZéK

Mi         LáNY-BűVöLő MáTKáM           NéMa          S  ReMéLi    NeM  LeSZ Ki

 

                                  

FeJSZe     SuLYoK ToKMáNY HaL SZéK LáNY SZöRMe LáNY

FúJJa SZóS LYuKa ToKMáNY HoL SoK   LáNY SZiRMa eLőNY

 

                                    

  ToLL SuLYoK LáNY ToLL NYéL    LáNY KaRoLY BűVöLő LáNY  LáNY TuS

aTTóL eSéLY Ki LáNYT eLőNNYeL iLLőN KéR   JóBa  VeLe LáNY eLőNYíT S

 

                               

   LáNY LáNY HaL   LáNY    LáNY TuS LáNY BéLYeGZő LáNY GYaLó

eLLeNe LaNYHuL eLőNNYeL  NYiTáS LáNY BuJa iGéZő LáNGoLó

 

                                    

LáNY KaRoLY LáNY SZöRMe SZöRMe   LáNY Macska Macska JáRó LáNY

LéNY KéRőJe  öLéN   SZiRoM-SZúRó íM LeNYoMi        Mi         JáR   öLéN

 

 

Akrosztichon visszafelé

Acrostics in reverse

íRáSoM oLYaN SoRS KíMéLő MeLLé eMeL SZóRa Mi SZaKMáM, Mi LáNY-BűVöLő.

MáTKáM NéMa S ReMéLi NeM LeSZ Ki FúJJa SZóS: LYuKa ToKMáNY, HoL SoK LáNY SZiRMa eLőNY.

My writing rises the word besides such consideration of fate which is my trade, what is girl-charmer.

My fiancee is mute and hopes that won't be any chatty to trumpet: her hole is a chuck, where the petal of many girls is an advantage.

aTTóL eSéLY, Ki LáNYT eLőNNYeL iLLőN KéR, JóBa VeLe LáNY eLőNYíT S eLLeNe LaNYHuL eLőNNYeL NYiTáS.

LáNY BuJa iGéZő LáNGoLó LéNY KéRőJe öLéN, SZiRoM-SZúRó, íM LeNYoMi Mi JáR öLéN.

Who asks the girl in right manner before others has the chance. In good therms with her, the girl prefers and her opening favorably loses vigor against him.

The girl is sensual, charming, passionate being in the lap of her suitor,look, the petal-pricker presses what is due in her lap.

 

Akrosztichon visszafelé

Írásom olyan sors kímélő mellé emel szóra, mi szakmám: mi lány-bűvölő.

Mátkám néma s reméli nem lesz ki fújja szós: lyuka tokmány, hol sok lány szirma előny.

Attól esély ki lányt előnnyel illőn kér, jóba vele lány előnyít (előnybe részesít) s ellene lanyhul előnnyel nyitás.

Lány buja, igéző, lángoló lény, kérője ölén szirom-szúró ím lenyomi mi jár ölén.

 

- § -

 

Eddig eljutva, most már önkéntelenül me­rül fel a kérdés: van-e úgyszintén a teljes szövegnek olvasata visszafelé? Van bi­zony, és ebből az olvasatból megtudhatjuk, hogy a lányok miért részesítik előnyben a kópékat, de azt is hogy kópé lány mellé bizony a kópé rabul eshet és aztán pelenkázhat:

Getting thus far, now the question spon­taneously arises: is there a backwards reading for the whole text? Yes, there is, and from this reading we can learn why are the girls favoring rogue lads, but also that the rogue can fall prisoner to a rogue girl and can change the nappies after that:

 

                                             

eMLő   RéS    CSoLNaK NYéL KeMeNCe Macska eMLő NYéL TöLGY  BűVöLő

iMiLY RoSSZ CSeLNeK NYőL Ki MeNTSe Mi       Ma eLNYíLóTóL áGYBa VaLó

 

                                  

LáNY eMLő SuT BéLYeGZő Juh SZűR TűZő eMLő  GYöNGY Macska SZéK JáRó

LáNY  MúLáSáT BúJa iGaZoLJa SZeReTő ZöMMeL GYöNGe Mi          SoK JóRa

 

                              

SuT NYéL eMLő eMLő RéS eMLő   TöLGY SuT eMLő   CSoLNaK  NYéL KeMeNCe

SZéTNYiLaMLó   Mi LőRéS MeLLeTT LóGóST  eMeL eCSeLőNeK NYőL Ki MeNTSe

 

                                           

SZöRMe TűZő eMLő GYöNGY Macska SZéK eMLő RéS    Macska SuLYoK TűZő

SZiRMáT    ZöMMeL GYöNGe MáSiK             MéLa Rá SZáMoS         LYuKaT aZ

 

                                          

Macska TűZő eMLő   GYöNGY Macska GYaLó SZöRMe SZűR LáNY HaL BéLYeGZő

  MoToZ        íMMeL GYöNGe   Mi         GYúL  SZeR Mi SZoRuL   NéHoL BaJ     iGaZ

 

                                            

TuBa      TöLGY   BűVöLő GYaLó HaL Macska SuT NYűG ToKMáNY      TöLGY

TöBB eTTőL úGY BőVüL áGYaL   HoL MáS     oTT NYűG TöKMoNY aTTóL íGY

 

                                   

CSoBoLYó JáRó JáRó Macska GYaLó RóZSa CSoLNaK   SZöRMe PaRoLó GYöNGY

CSáBuL   aLJáRa JáR   MeGáLL           RáZZa CSáLé NőK SZiRMa  PáRáL   GYöNGe

 

                         

GYiLoK LáNY TöLGY PaRoLó JáRó eMLő   CSoLNaK VeReT

GYiLoK LáNYTóL íGY PóRuL   JáR  íMMeL CSeLNeK  VéRT

 

                                          

   GöCS     SZéK SuT  GYaLó SuLYoK eMLő  FeJSZe HaL BéLYeGZő GYaLó

aGGó CSőSZ KéSZíT íGY LeSZ LYuK íMMeL FáJóS  HoL BuJa   GaZ  üGYeL

 

                                           

 SuLYoK CSíKMeRő   SuT NYéL ToKMáNY  KöPű CSoBoLYó JáRó

eSéLY KiCSi KoMáRa SüTNi iLYeT KeMéNY KóPé CSáBJa       JáR

 

                               

HaL  SZöRMe   CSoLNaK SZéK CSöPöRi NYéL GöCS LáNY

HoL SZóRa íM CSaLóNaK SoK  CSuPoR  NYíLó GóCaL aNNYi

 

                                    

TöLGY      eMLő  RéS     SZöRMe eMLő PaRoLó SZéK KöPű LáNY

TőLe GYoMMaL RoSSZ SZóRa MaMuL PíRRaL   SóK  KóPé LáNY

 

                                        

RóZSa LeGéNY ToLL GYaLó SuLYoK NYű GöCS TöLGY  SZöRMe  SZöRMe

éRZi    LeGéNY uTóLaG     LeSZ LYuK NYűGCSaT   LáGY SZóRa Mi SíR Ma

 

                                   

KöPű LáNY RóZSa LeGéNY ToLL TöLGY aKaSZTó NYéL GYaLó SuLYoK

KóPé LáNY RáZZa LeGéNYT    eLToL GYaKóST    eNYeLeG    LeSZóL Ka-

 

                                         

KöPű LáNY KöPű GYiLoK KaRoLY aKaSZTó iNGó   SuT BűVöLő SZöRMe SuT

-Ki PeLeNKa  PoGGYaL KaKiRa LYuK oSZT NaGY eSőT BőVeL     SíR MoST

 

                                     

  TuBa  NYűG SZöRMe    KöPű LáNY GYiLoK   KaRoLY KöPű LáNY GYaLó

uTóBB NYöG SoRRa Ma KóPé LáNY üGYeL KaKiRa Jó   KéPPeL NaGYoL

 

                                  

TuS  SuT NYéL ToLL CSoLNaK   SZöRMe  LáNY   GYiLoK KaRoLY KöPű

ToSZáST NYeLéT LőCSöLNé KuSZáRa Ma LáNY üGYeL Ki KéRőJe  KóPé

 

                                          

LáNY    NYéL  HaL NYű GöCS   TöLGY  SZöRMe SZöRMe KöPű LáNY   GYiLoK

LáNY-aNYa LoHoL NYűG CSaTTaL íGY SíRáMa    SíR Ma   KóPé LáNY üGYeL Ka-

 

                              

 KaRoLY KöPű LáNY GYaLó TuS SuT NYéL ToLL CSoLNaK  SZöRMe   LáNY

-KiRa Jó  KéPPeL NaGYoL    ToSZáST NYeLéT LőCSöLNé KuSZáRa Ma LáNY

 

                                      

SZeRíJ       BéLYeGZő RóZSa NYéL TuBa    KöPű LáNY eMLő  PaRoLó MeZ GYaLó

SZóRa JoBB oLY GaZ RuZSNNYaL uTóBB Ki aPoLóN  MeLLé  PáRuL   MeZ   GéL

 

                                        

TöLGY aKaSZTó MeZ KöPű LáNY TöLGY GYiLoK KaRoLY   SuT BűVöLő

uTóLaG KáSZuT  MéZ-KöPüLőN   uTóLaG GYúL Ki KaRoLJa eSTe BőVeL

 

                                      

KöPű LáNY TűZő PaRiTTYa SZöRMe KöPű eMLő     RéS     SZöRMe    HaL

KóPé LáNYT  űZ   PáRTa      SZiRMa  KóPé  MeLLé RoSSZ SZóRa áM HuLL

 

                                     

PaRoLó RaB KöPű LáNY KeMeNCe Macska Macska eMLő    RéS Macska

PáRuL   RaB Ki áPoLóN   KiMeNTSe   MaMa             MeLLé íRáSoM

 

                     

  KöPű   PaRoLó JáRó   SuT GYaLó   SuLYoK KöPű LáNY

eKKéPP PáRuL  JóRa   SZóT íGY éLeSeL Ki    KóPé LáNY

 

 

A Phaisztoszi Diszk visszafelé

The Phaistos Disc in Reverse

iMiLY RoSSZ CSeLNeK NYőL Ki MeNTSe.

Mi Ma eLNYíLóTóL áGYBa VaLó LáNY, MúLáSáT BúJa iGaZoLJa.

SZeReTő ZöMMeL GYöNGe, Mi SoK JóRa SZéTNYiLaMLó, Mi LőRéS MeLLeTT LóGóST eMeL, eCSeLőNeK NYőL.

 

Ki MeNTSe SZiRMáT, ZöMMeL GYöNGe, MáSiK MéLa Rá.

SZáMoS LYuKaT aZ MoToZ íMMeL, GYöNGe Mi GYúL. SZeR Mi SZoRuL, NéHoL BaJ.

iGaZ TöBB eTTőL úGY BőVüL, áGYaL HoL MáS oTT NYűG.

TöKMoNY aTTóL íGY CSáBuL, aLJáRa JáR, MeGáLL, RáZZa: CSáLé NőK SZiRMa PáRáL.

GYöNGe GYiLoK LáNYTóL íGY PóRuL JáR.

íMMeL CSeLNeK, VéRT aGGó CSőSZ KéSZíT, íGY LeSZ LYuK íMMeL FáJóS.

 

HoL BuJa GaZ üGYeL, eSéLY KiCSi KoMáRa SüTNi iLYeT.

KeMéNY KóPé CSáBJa JáR HoL SZóRa, íM CSaLóNaK SoK CSuPoR NYíLó GóCaL.

aNNYi TőLe GYoMMaL, RoSSZ SZóRa.

MaMuL PíRRaL SóK KóPé LáNY.

To such a bad trickery grows the one to save it.

The sorrow proves the passing date for those petal-loosing girls who are good for bed today.

Most of the lovers are weak, what is opening wide for a lot of goods, what rises the hanging stuff next to the loop-hole, grows for a scraper (for leather tanning).

Most (lads) are weak to save her petal, the others ponder over it.

Some goes through many holes reluctantly, leaving weak what it ignites. The stuff, which stuck, sometimes is a problem.

It's true, most from this grow, beds in where other is a burden.

Dickhead from this becomes enticed, goes to its bottom, stops, shakes it, the petal of deceitful women evaporates.

A weak dagger, comes thus to grief from the girl.

Reluctantly, for luring, an old guardian prepares blood, this way the hole fallaciously becomes painful.

Where a sensual wicked is on guard, the chance to catch this out on the best-man is small.

The hard rogue's repute goes around, where on words for the cheat a lot of pots with oven opens.

Many from it with weed are on bad words.

Many rogue girls become mums with blush.

éRZi LeGéNY uTóLaG LeSZ LYuK NYűGCSaT.

LáGY SZóRa Mi SíR Ma, KóPé LáNY RáZZa LeGéNYT, eLToL GYaKóST, eNYeLeG, LeSZóL: KaKi PeLeNKa PoGGYaL.

KaKiRa LYuK oSZT NaGY eSőT BőVeL, SíR MoST, uTóBB NYöG SoRRa.

Ma KóPé LáNY üGYeL KaKiRa Jó KéPPeL.

NaGYoL ToSZáST, NYeLéT LőCSöLNé KuSZáRa Ma LáNY.

üGYeL Ki KéRőJe, KóPé LáNY-aNYa LoHoL, NYűG CSaTTaL íGY SíRáMa, SíR Ma KóPé LáNY.

üGYeL KaKiRa Jó KéPPeL, NaGYoL ToSZáST, NYeLeT LőCSöLNe KuSZáRa Ma LáNY.

SZóRa JoBB oLY GaZ RuZSNNYaL uTóBB Ki aPoLóN MeLLé PáRuL.

MeZGéL uTóLaG KáSZuT MéZ-KöPüLőN.

uTóLaG GYúL Ki KaRoLJa eSTe BőVeL.

 

KóPé LáNYT űZ PáRTa SZiRMa KóPé MeLLé RoSSZ SZóRa, áM HuLL PáRuL RaB, Ki áPoLóN KiMeNTSe.

MaMa MeLLé íRáSoM eKKéPP PáRuL.

JóRa SZóT íGY éLeSeL Ki KóPé LáNY.

The lad feels it afterwards that the hole becomes the pin on his shackle.

On sounds of soft cry, rogue girl shakes the lad, pushes away the copulating, wantons, calls out: shit-nappies with luggage.

On the shit the hole dispenses heavy rain of deluge. Now it cries, later groans in a row.

Today, rogue girl cares for shit with good face, exaggerates the coitus. The girl would nap off his shaft to pieces today.

Her suitor guards her, rogue unmarried mother pans along. With shackle pin thus her petal cries today.

Rogue girl cares for shit with good face, exaggerates the coitus, the girl would snap off his shaft to pieces today.

In words, it's better with such a wicked hideous later who repeatedly kissing pairs with her.

Pockets the basket afterwards on honey-churn. Who hugs her, ignites afterwards plentifully in the evening.

The petal of the girl's headdress chases the rogue girl beside the rogue lad on bad words, but falls prisoner a partner, who entertainingly saves her.

Next to the mum, my writing pairs up this way.

The rogue girl sharpens out the words for good this way.

 

A Phaisztoszi Diszk szövege visszafelé

Imily rossz cselnek nyől ki mentse.

Mi ma elnyílótól ágyba való lány, múlását búja igazolja.

Szerető zömmel gyönge, mi sok jóra szétnyilamló, mi lőrés mellett lógóst emel, ecselőnek nyől.

Ki mentse szirmát, zömmel gyönge, másik méla rá.

Számos lyukat az motoz ímmel, gyönge mi gyúl. Szer mi szorul, néhol baj.

Igaz, több ettől úgy bővül, ágyal hol más ott nyűg.

Tökmony attól így csábul, aljára jár, megáll, rázza: csálé nők szirma párál.

Gyönge gyilok lánytól így pórul jár.

Ímmel cselnek, vért aggó csősz készít, így lesz lyuk ímmel fájós.

Hol buja gaz ügyel, esély kicsi komára sütni ilyet.

Kemény kópé csábja jár hol szóra, ím csalónak sok csupor nyíló gócal (sütő).

Annyi tőle gyommal, rossz szóra.

Mamul pírral sók kópé lány.

Érzi legény utólag lesz lyuk nyűgcsat.

Lágy szóra mi sír ma, kópé lány rázza legényt, eltol gyakóst, enyeleg, leszól: kaki pelenka poggyal (poggyásszal).

Kakira lyuk oszt nagy esőt bővel, sír most, utóbb nyög sorra.

Ma kópé lány ügyel kakira jó képpel.

Nagyol toszást, nyelét lőcsölné kuszára ma lány.

Ügyel ki kérője, kópé lány-anya lohol, nyűg csattal így síráma (siralma), sír ma kópé lány.

Ügyel kakira jó képpel, nagyol toszást, nyelét lőcsölné kuszára ma lány.

Szóra, jobb oly gaz ruzsnnyal (rusnyával) utóbb ki apolón (csókosan) mellé párul.

Mezgél utólag kászut (faháncs vályút) méz-köpülőn.

Utólag gyúl ki karolja este bővel.

Kópé lányt űz párta szirma kópé mellé, rossz szóra, ám hull párul rab, ki ápolón kimentse.

Mama mellé írásom ekképp párul.

Jóra szót így élesel (élesít) ki kópé lány.

 

- § -

 

Folytatjuk a sort a többi visszafelé olva­sattal. Mind az öt olvasatnak van vissza­felé olvasata is.

We are continuing our sequence of backwards readings. All five readings have their own backwards readings.

 

Záró-jel akrosztichon

Closing-sign acrostics

                                          

 SuT  KöPű eMLő    KeMeNCe   HaL KöPű TűZő SuT      TöLGY    TöLGY  eMLő RóZSa

SZóT KaP   íM éLő Ki MeNCSe HoL KóPéT  aZ éSZ TeTTe LeGoTT oLDJa eMeL éRZő

 

                                 

 SZeRíJ      SuT GYaLó GYiLoK NYű NYéL GYiLoK SuT GYaLó  GYiLoK SZöRMe

SZóRa Jó SZóT íGY LáGYuL Ki NYaNYuL  GYűL KiS  TőGYe LáGYuL Ki SZiRMa

 

                     

aKaSZTó KöPű GYaLó TöLGY RóZSa NYű GYaLó RóZSa

 KáSZuT  KáP áGYaLóTóL GYűRűZi    NYűGGeL   uRaZZa

                                          

eMLő TöLGY   CSöPöRi SZöRMe   KöPű CSíKMeRő HaL     SuT  CSoLNaK

MuLaTTáL íGY CSoPoR SZóRa Ma KuPeC   Ki MéR  HáLa-SZóT CSaLóNaK

 

                                    

TöLGY PaRoLó GYaLó  TöLGY       SuT GYaLó HaL GYaLó TűZő SuLYoK eMLő TűZő

uTóLaG PáRuL  íGY LeTT éLő áGYaS uTóDJáuL HoL íGY LéTeZő  eSéLY Ki MuLaToZó

 

                  

CSoLNaK   TöLGY eMLő JáRó TűZő eMLő eMLő CSoLNaK  eMLő

CSaLóNaK uTóLaG   MáLJáRa  TűZi  Mi iLLeMüL CSaLóNaK eMeLő

 

Záró-jel akrosztichon

Closing-sign acrostics

Szót kap, ím élő, ki mencse (menedéke), hol kópét az ész tette legott oldja, emel érző szóra jó szót, így lágyul ki nyanyul, gyűl kis tőgye, lágyul ki szirma.

 

Kászut kap ágyalótól, gyűrűzi nyűggel, urazza.

See, the lively (baby) gets the word,who is his savior, where the deed of the mind absolves the rogue immediately raises on compassionate words good words, this way softens the who is expecting, grows her little udder, softens out her petal.

He gets a basket from the bed maker, she rings him with a load, calls him husband.

Mulattál így csopor(t) szóra ma, kupec ki mér hála-szót csalónak utólag párul.

 

Így lett élő ágyas utódjául, hol így létező esély, ki mulatozó csalónak utólag máljára tűzi, mi illemül csalónak (fel)emelő.

You did amuse yourself this way with a group of words today, coper who gives the words of grace to a cheat to pair with afterwards.

This way did become lively the offspring of concubine, where it is real possibility to pin to the baggage of reveling cheat what is uplifting decency for a cheat.

 

- § -

 

Tűzetlen mező-záró jelek visszafelé

Not-pinned field-closing signs in reverse

                             

eMLő CSoLNaK   eMLő    eMLő JáRó TöLGY CSoLNaK  SuLYoK  GYaLó

MáL eCSeLőNeK Mi iLLeMMeL JáR uTóLaG  CSeLéNeK eSéLY KeGGYeL

 

                        

HaL  GYaLó SuT TöLGY GYaLó PaRoLó TöLGY CSoLNaK  SuT

HoL íGY LoSTáTóL   GYóGYuL  PáRuL u TóLaG CSeLNeK eSeTT

 

                   

HaL KöPű  TöLGY     eMLő RóZSa GYaLó NYű RóZSa GYaLó

HoL Ki PoTYáL GYoMMaL RóZSaáGY aLáN     RóZSa GYúL

                           

KöPű aKaSZTó SZöRMe SuT NYéL NYű  SuT   SZeRíJ         eMLő TöLGY

KaP    KáSZuT  SZiRMa  SuTáN   iLLaN  eSZéT SZóRa Jó MeLLeTT oLDJa

 

                           

  TöLGY    SuT  TűZő KöPű   HaL     KeMeNCe KöPű

áTaL íGY SüTöTT ZáKa aPa Ha éLő KeMeNCe KóPé

 

Tűzetlen mező-záró jelek visszafelé

Not-pinned field-closing signs in reverse

Mál ecselőnek, mi illemmel jár, utólag cselének esély keggyel, hol így lóstától (házalástól) gyógyul.

 

Párul utólag cselnek esett, hol ki potyál gyommal rózsaágy alán (alján), rózsa gyúl.

 

Kap kászut, szirma sután (első üzekedés után) illan.

Eszét szóra jó mellett oldja: átal így sütött záka* apa, ha élő kemence kópé.

 

* A hibásan kelesztett és sütött kenyérnek szappanos tésztája.

The baggage for the fucker, what goes with decency, afterwards for the cheat is a chance with honor, where hence he from peddling recovers.

To pair with, afterwards he fell to a trick, where who plumps with weed on bottom of a rose-bed, rose will ignite.

She receives a basket (placenta!), her petal in the first heat slips away.

She is wording her mind for good: through baked/toasted doughy bread this way (is) father, where the living oven is rogue.

 

- § -

 

Tűzös mező-záró jelek

Pinned field-closing signs

\ ‘JeL’                                             

             SuT eMLő   RóZSa GYaLó GYiLoK GYiLoK     GYaLó      GYiLoK TöLGY

  \ JeLeSíTő MeLLé RóZSa GYaLoGoL    KiaGYaLó KeGGYeL üGGYeL KiToLDJa

 

                               

CSöPöRi  CSoLNaK   CSíKMeRő TűZő eMLő    TűZő eMLő TűZő

CSuPa RáCSoLóNaK CSaK MiRe TűZő MeLLeTT ZöMMeL TűZő

 

Tűzös mező-záró jelek

Pinned field-closing signs

\ jelesítő mellé rózsa.

Gyalogol kiagyaló keggyel, üggyel kitoldja csupa rácsolónak*, csak mire (erre a célra) TűZő (képjel) mellett zömmel tűző (\ jel).

 

 

* Az összefonódó, oda-vissza és a sorvégeken, kezdeteken le-fel olvasható szöveget nevezi a mester rácsolónak, rácsszerűen olvasható szövegnek, tehát nevesíti az általam alkalmazott olvasási irányok hálózatát és helyességét. Ennél jobb bizonyítékra és nagyobb elismerésre nincs is szükségem!

Next to the \ pointer is a rose.

The inventor walks with grace, with difficulty he makes it longer, into a mere/pure network/ lattice-work*, but this end next to the TűZő (hieroglyph) is mostly a pointer (\ mark).

 

* The interwoven text which may be read in both directions and, on the row/field ends and starts, up and down, the master names it as rácsoló, meaning the text can be read as a network of interwoven signs, thus the master names the net of reading directions I did use. I cannot imagine any better proof and recognition than this!

 

- § -

 

Ez a rövid, \ jelekkel kitüntetett szöveg az olvasatot többszörösen igazolja:

- Az első mondat azt mondja, hogy a RóZSa képjel mellett van egy ilyen \ jel. Valóban van!

 

- Aki GYaLoGoL az maga a szöveg KiaGYaLója, aki ToLDJa az olvasatok számát.

- Annak a fejében GYúLiK, GYűLiK, áGYaL be sok azonos vázra épülő eGYaLaKú, eGYLaKi szó!

- Három TűZő képjel mellett is van kiTűZő jel, hogy felhívja figyelmünket ezekre a kitűző jelekre.

This short, by the \ signs emphasised text proves the reading in many ways:

- The first sentence states that next to the RóZSa hieroglyph there is such a \ sign. Indeed, there is one!

- The walker is the inventor of the text, who increases the number of readings.

- In his head flames up, gathers (piles up), beds in the lot of same-shaped, to identical frames built words!

- There are stitching signs (\, kiTűZő) next to three of the TűZő hieroglyphs, to draw attention to these pinning signs.

Kiegészítve a Phaisztoszi Diszk Olvasatai­ban tett szószámlálást az itteni olvasatokban szereplőkkel, nyugodt lelkiismerettel állíthatom, hogy az írnok rászolgált a mesterművész címre: a 45 képjel 242 lenyomatával összesen 826 szót szedett értelmes mondatokba. Ezek leírására nekünk pontosan 5123 betűre volt szükség, több mint a lenyomatok huszonegyszeresére!

 

A szöveg mai ízlés szerint elégé trágár, de nem öncélúan és minden olvasati irány témába illő tanulsággal szolgál.

Supplementing the word counting from The Phaistos Disc's Readings with the words from here, I can say with cool conscience that the scribe deserves the master title: with only 242 impressions of the 45 hieroglyphs he managed to collate 826 words into intelligent sentences. To write down these words we needed exactly 5123 characters, more then twenty-one times the number of impressions!

The text by today’s taste is rather obscene, but not as an end in itself, every direction of reading has a moral connected to the subject.

 

- § -

 

Bizonyítás: Mit kellene bizonyítani? Az akrosztikus képjelek egy többszörös akroszti­chont alkotnak, és a rébusz elv kö­vetkezetes és szigorú betartásával jutot­tunk ezekhez az értelmes és összefüggő, sőt összefonódó olvasatokhoz. A rébusz elv magába foglalja a hasonlóan hangzó mássalhangzók felcserél­hetőségét is, ezek teljesen elfogadhatóak, valójában elenyé­szőek, minimálisak: C↔CS=TS, G↔GY=DJ, J=LJ=LY↔L, N↔NY=NJ, S↔SZ, T↔TY=TJ, Z↔ZS. (Pl. a jány-lyány-lány-leány-leán szavak ma is élnek nyelvünkben.)

De a jelek számából … Nem, a jelek számá­ból csak akkor következne, hogy azok szótagokat jelölnek, ha először bizonyíta­nánk róluk, hogy mindegyike csupán szó­tagot jelöl!

Az írásmódszer semmiben sem különbö­zik a többi minószi és kárpát-medencei felirattól, lásd a Krétai képírás megfejtve 1-5, az Arkalochori Balta felirata, a Minósz, Mokhlosz és Isopata gyűrűk olvasatait és a Kép- és rovásírás többi cikkeit.

A felhasznált képjelek, az írnok saját szavai szerint egy általa kiagyalt rácsolóhoz (szó-rejtvényhez) lettek – nagyon ügyesen – összeválogatva, tehát célhoz alkalmazva az eszköztár és nem fordítva.

A nyomtatásos módszer egyedi (és 3000 évvel megelőzi Gutenberget), ez azonban nem róható fel a korong készítőinek és nem befolyásolja a szöveg olvashatóságát.

A korong nyelvezete inkább népi mint ősi, következésképpen az ősmagyar nyelvi emlékek csupán nyelvünk latin-betűs kificamulásai.

Verification: What should we prove? The acrostic hieroglyphic signs create a mul­tiple acrostic text, and we have obtained these intelligent and correlating, moreover intertwining readings by observing a con­sequent and strict compliance to the rebus principle. The rebus principle also inclu­des the interchangeability of the similarly sounding consonants, these are practically slight and minimal: C↔CS=TS, G↔GY=DJ, J=LJ=LY↔L, N↔NY=NJ, S↔SZ, T↔TY=TJ, Z↔ZS. In the living Hungarian the girl can be: jány-lyány-lány-leány-leán.

But from the number of signs … Nope, it would only follow from the number of signs that they are syllables, if we could prove first for each one that they represent only syllables!

The way of writing does not differ from the rest of the Minoan writings and from those from the Carpathian Basin, like the Cretan Hieroglyphics solved 1-5, the Arkalochori Axe, the Minos, Mokhlos and Isopata rings and the essays of Kép- és rovásírás.

The hieroglyphs used, according to the words of the scribe itself, were brained out – very skill­fully – for the conundrum he contrived, thought out, which means the toolkit was chosen for the purpose, not the other way around.

The typographic method is unique (and precedes Gutenberg by 3000 years), but this cannot be held against the makers of the disc and it doesn’t influence the reada­bility of the text.

The language of the disc is the vernacular or folk Magyar rather than ancient, which means that the so called Old Magyar is only a dis-figuration caused by the Latin characters.

Mellár MihályMódosítva:
2016.01.26.
   Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: webmester
Dátum:2011.07.13.
Olvasás: 414

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.01 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Kréta képírása magyar!

A képírások olvasása nem kíván magasabb műveltséget, mint bármilyen más írás olvasása. Természetesen van néhány elsajátítandó alapelv és szabály, de ezek egyszerű szabályok. az írás nem úgy vette kezdetét, hogy egy szuper-intelligens ős vagy ősakadémia nekiült és megalkotta az írást, megrajzolta a betűket és meghatározta hangértéküket. Nem, a dolog nem így történt. A velünk született rajzolási/ábrázolási hajlamot - azt hogy a hasonlóság alapján felismerjük a lerajzolt tárgyakat - a népi leleményesség egészítette ki a hasonló hangzással. Ez az írás-olvasás lényege: hasonló alakúsággal képileg megjeleníteni hasonló hangzású szavakat. A képírás szervesen épül a beszédre, egymást kiegészítik, modellezik és alakítják: a magyar nyelv tana a képírásban gyökerezik (még megírásra vár). Annyira természetes a kép és a hang kapcsolata, hogy a csoda az lett volna, ha a magyar nép nem fedezi fel és teszi közkincsé a képírást. Megtette és meg is lakolt érte. Ezer éve küzd ellenünk, és e képességünk megsemmisítésén Európa és a komprádor magyar értelmiség. A magyar az egyedüli nép aki "megtéríttetésekor" nem írást kapott, hanem írásától megfosztatott.

Ezt az ősi, letagadott írásbeliséget kapja most vissza az, aki itt belép!

A Krétai Képírás szerves írás, melynek szövegeit az írás tudói úgy szerkesztették meg, hogy a képi elemek hangos kimondásával az írások üzenetét mindenki (a nem írástudó is) megértse. Ez tehát egy képi elemekkel lejegyzett, a képrejtvényhez hasonló, szigorúan fonetikus írásmód. Az olvasás a képjelek és a képragok felismerése és nevük hangos kimondása az esetleg szükséges hangváltással.

A fentiekből következik, hogy a szöveg csak a képírás eredeti nyelvén olvasható.

A kép leolvasásának van egy természetes útja: az adott kezdőponttól sorba vesszük a képelemeket, vagyis egy ésszerű útvonalat követünk (minden más káosz) és ezzel a szerves sorrenddel már meg is határoztuk a képírás (hieroglif írás) nyelvét. Az indoeurópai nyelvek tele vannak hurkákkal: (púp) hát-on - (hunch) on back, az angol szövegben vissza kell fordulni a hát elé, hogy a szó mondatbeli szerepét meghatározzuk. Ezek a hurkák a képírást olvashatatlanná tennék. A magyar nyelv egyenes irányú, lineáris, melyben mindig az utolsó szó vagy rag határozza meg az előtte elmondottak mondatbeli szerepét (lásd Varga András nyelvtanát!).

A magyar nyelv 'egyenes' beszéd, képírásra egyedüli alkalmas, tehát nem csak valami csoda folytán, hanem ésszerűségi alapon is: a Krétai Képírás nyelve a magyar!

Nyelvünk és a képírás szerves összefonottságát a XVII. századi, énlakai kazetta-festő mester még biztosan ismerte. Habár lehetett ő az utolsó írástudó, szerencsére képírást olvasni ma is tud mindenki, - aki akar.


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
73798
látogató!
Ma  43,
ebben a hónapban
2744 látogató volt.
Jelenleg
1 regisztrált tag
és 5 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 73798 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 1860 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
aurigas
decoder
aries
zitabiro
SziklaVitez