Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2015.06.27.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Kréta képírása magyar!Címkék :
 

Az arkalochori balta felirata


Az Arkalochori Balta   A balta Herakliontól 30 Km-re, egy 30 m hosszú barlangból került elő, mely a késői mínoszi I. korszakban (Late Minoan I) beszakadt, megőrizve néhány értékes kincsét, többek között ezt az éltől-élig 30 cm hosszú, bronzból készült baltát is. Nem ez az egyedüli feliratos, de ez az elhíresült Arkalochori Balta.
   Mielőtt belemélyednénk a baltán levő felirat elemzésébe, tisztázzunk néhány, a kép- vagy hieroglíf írással kapcsola­tos tévhitet.
   A hellén kor előtti írások kutatói számára minden szó amit nem tudnak megoldani, vagy egy új istenség, vagy egy szentély, vagy valakinek a neve lesz és ezzel a kérdés le van tudva. Az arkalochori balta feliratába is beleolvasnak istenséget, szentélyt, szent­hegyet és ki tudja még mi mindent, éppen csak a balta marad ki az olvasatból, vagyis az amire egy balta való. Tudtommal még senki sem talált olyan megfejtést, melyben a balta - rendeltetésének megfelelően - fát vág!

Az Arkalochori Balta felirata

Az ember veleszületett képessége a tárgyakról képet képezni. Az egyszerű dolgok képeit a legtöbb ember minden előképzés nélkül felismeri. Aki meg is tudja nevezni a  felismert tárgyat, azt már csak egyetlen kis lépés választja el a képírás olvasásától: meg kell hallania a hangosan  kimondott képelemek neveiből, kezdőhangjaiból össze­álló mondandót. A képírás olvasása szervesen épült be a ragozó nyelvű műveltségek­be, a képírást mindenki tudta olvasni minden különösebb előképzettség nélkül.

A képektől elvonatkoztatott írást, a jelképekkel, betűkkel jegyzett írást csak iskolázott emberek tudják olvasni. A magasan iskolázott emberek, a tudósok, minden eszközzel, - és az adófizetők pénzéből rengeteggel rendelkeznek, - megpróbálják a képírást utólag a tanultak írásává tenni azáltal, hogy a képjelek ábrázolta tárgyakkal köszönő viszonyban sem álló szótagokkal ruházzák fel ezeket a képjeleket. A mondandót követhetetlen elemzések, nyelvészeti trükközések segítségével hámozzák ki, legtöbb­ször azt amit hallani akarnak, s nem azt amit az irnok közölni akart.

A tudós urakat és hölgyeket frusztrálja, ha egy felirat jelkészlete eltér az általuk leltárba vett jelképekétől. Nem értik a képírás lényegét: A képírás jelei képjelek, nem jelképek! Kép(jel) pedig annyi van amennyit az irnok le tud rajzolni.

A képjelek számának nincs elméleti alsó vagy felső határa. A képíró képességétől függ, hogy mondandójához milyen és mennyi képet használ fel, két egyszerű alap­szabályt betartva: a képjel (hieroglífa) legyen könnyen felismerhető és egyértelműen megnevezhető. Az képíró dolga ugyanis a képjeleket úgy összeválogatni, hogy az írástudatlan is –  a képjelek nevének, vagy kezdő hangjának hangos kimondásával –   meghallja a képírás mondanivalóját. A képírás módszere óriási szabadságot ad a képírónak, minden felirat az irnok egyinéségének a tükörképe, ezért a különböző feliratok hasonlítgatása nem sok eredményt ad. Ennél sokkal fontosabb felismerni és megnevezni a hieroglífa tárgyát.

 

 

A fentieket szemelőtt tartva vegyük hát sorba a képjeleket, jobbról balra és fentről lefelé:

a1: A 050  T (Tű/Tető) itt fejjel le-felé/alá, ez tehát le-T.

a2: Ez a jel egy összerovás, felső része a 023 T (tulipán) képjel és alsó része a 025 Tea, a b6 képjel, mely sok ligatúrában szerepel, a ligatúra tehát: T+T.

a3: A 019 áSZok (támasztófa) képjel még kétszer szerepel, meglepő helyen és formában! _S/Z.

 

a:          L-T T-T _SZ

 

Két értelmes és – természetesen – rokon értelmű olvasata is adódik az első oszlop fenti mássalhangzós, vagy ugratásos átírásának:

 

            LéTeT TeSZ  vagy éLeTeT TeSZ

            létet/életet tesz

A tesz igét itt csinál vagy teremt értelemben kell venni.

 

b1: Egy meglepő képjel: a fejforma csak megszemélyesítése az egyszerű 091/171 /TaRaJ képjelnek. Mondhatnánk azt is, hogy a képen látható alak neve Taraj, lévén ilyen taraj-szerű a hajviselete.

b2: Ezt a SPiRáLt, öSSZePöRüLő vonalat ábrázoló képjelet valami oknál fogva sem a CHIC, sem J.G. Younger nem vette be a jelek táblázatába, pedig sok szövegben szerepel: M06 _S/Z. (Valójában ez a jel a 035 S/Z lekerekített változata.)

b3: Ismét egy ligatúra következik, ezúttal egy beszélő összevonás: a 062 (l) képjel, (c4-ként tisztán is láthatjuk,) itt egy M08 íV-vel lett összevonva, a vekedést jelölő pontok sorát bezáró vizszintes vonalka alatt egy jól kirajzolódó ív látható: íVelve vagy Nő-vel íV

b4: 091/171 TaRaJ.

b5: Ismét egy megszemélyesített ligatúra következik, melynek mindkét tagját már ismerjük: a furcsán egyberajzolt szemöldök és orr valójában egy rövidszárú 019 áSZok (a3) és fölötte egy ív, az M08 íV, _S/Z+_V. Ez SaVó úr, a savótól a szája láthatatlanra húzódott össze.

b6: 025 Tea: T.

 

b:         T_R_J _S/Z N_-V_L _V T_R_J _S/Z-_V T

 

A fenti átírás hangzósításához tartsuk szem előtt, hogy egy baltáról van szó. Hogyan teremt, csinál egy balta életet? Úgy, hogy segíti a kornak megfelelő művelhető föld­terület előteremtését:

 

            TaRoLáSSa’ NöVeLVe TaRLó-SáVoT (J>L)

            tarolássa’ növeleve tarló-sávot

 

c1: 091/171 TaRaJ.

c2: M15 Duggancs, palántálásra használt ágas, meghegyezett botocska (a Lineáris A írás *01 [DA]  jele): D.

c3: {019+M08} = _S/Z+_V, (lásd b5).

c4: 062 Nő(l).

c5: Az ábra egy tönk/tonka/csonk, melyen a gyökerek jól látszanak. Egyetlen hieroglífa táblázatban sem szerepel, ez azonban semmit sem jelent, a fontos, hogy az olvasó felismerje és megnevezze. Az olvasók mi vagyunk, felismertük és megneveztük: TöNK!

c6: 010 Láb/áLL (a baltán élethűbb, mint Younger táblázatában).

 

c:          T_R_J D _S/Z-_V N T_N_K_ L

 

Az előző két oszlop hangzósítása után, igazán könnyű a dolgunk:

 

            TeRJeDő SiVáNY TűNiK eL

            terjedő sivány tűnik el

 

Szerencsére a sivány szó ma már nem divatos, de a kezdetleges mezőgazdasági termelés korában a termőföld terméketlené, sivány homokká válása az éhezést, éhhalált jelentette. Tarolással ezt a folyamatot tünteti el a balta.

 

            Létet/életet tesz tarolássa’ növelve tarló-sávot, terjedő sivány tűnik el.

 

Anélkül, hogy kifejezetten kimondaná, világos, hogy a fenti mondat alanya a balta. De a szöveg nemcsak a baltáról szól hanem a közösségről is, melynek túlélését a gyakorlat­ban segítette. Az istenek túl távoliak, a műtrágyát pedig még nem találták fel, így a művelésre megtisztított föld hamar kimerül. Újabb erdő-részt kell letarolni, növelni kell a tarló-sávot, hogy a kimerült terület pihentetésével, a sivány terjedése megszünjön.

 

A c5 képjel, melyet sehol sem jegyeznek hieroglífaként, jelképezi az egész feliratot.

A TöNK/ToNKa/CSoNK az erdőírtás jelképe: az ágaktól mentesített TöNK TöNKre­ment, de ennek a tönkretétlnek köszönve a sivány elTűNiK. Ez a kép jól illik az olvasathoz, erősítve annak szövegkörnyezetét (balta + tönk).

Mint láthattuk, csak ez az egy jel hiányzik a (mesterséges) jeltáblázatokból. Nem kérdés, hogy az Arkalochori Balta feliratánk stílusa egyedi a néhány (Phaisztosz, Mallia, Knossos,…) stílus között, de mi ez egy szöveg­szerkesztő betűtipusainak a készletéhez képest!

 

Biztosan akadnak kételkedők akik joggal várják a tudományos bizonyítását annak, hogy a balta felirata valóban magyar. Ehhez a segítségüket kell kérnem: bizonyítsák be, hogy ez az éppen olvasott mondat magyar. Megvan? Köszönöm. A mondat nyelve ugyanaz mint a balta feliratának nyelve, következésképpen a balta felirata is magyar. A balta feliratának képjeleit én csak átírtam a ma használatos ábécé megfelelő betűire, dekódoltam, kirejtjeleztem a feliratot. A rejtjelezést, kódolást áltlában titkosírásra használják. A balta feliratát a feledés tette rejtetté, az írás nyelve azonban él, így megfejtése csak a jelek hangértékeinek a meghatározására korlátozódik.

Mások kifogásolják az olvasatok friss nyelvezetét, a 3˝-4 ezer éves szövegek úgy hangzanak mintha tegnap írták volna őket. Erre mit mondhatnék? Két magyar nyelv van. Az egyik virtuális, amit az iskolában tanítanak, amelyik 21% finnugor, 20% szláv, 11% germán, 10% török, stb. szavakból áll. Ebben a virtuális nyelvben egy büdös szál magyar szó sincs, nincs gerince, deformált, az éppen uralkodó nagytestvér alfeléhez idomul. A másik magyar nyelv gyökrendszeren alapuló, önmagából építkező, tehát korlátlan számú, értelem-meghatározó szóbokorba szerveződő, 100%-ban magyar eredetű szavakból áll. A minosziak ezt a másik nyelvet beszélték, én is ezt beszélem. Ez a nyelv nehezen változik. Ha a szó egy hangja megváltozik akkor a szó vagy kiesik az értelmét meghatározó szóbokorból vagy az egész szócsaládnak vele kell változnia. Párszáz szó egyidejű változása nehezen elképzelhető és nincs is rá szükség: a (változatlan) gyökökből korlátlanul képezhetők új szavak, melyek értelmét a szóbokor behatárolja, tehát nincs szükség a deklarálásukra. Szabályosan leképzett szavainkat mindenki azonnal megérti, visszafordítva is, a már nem használt szavak jelentése a szóbokorból azonnal kiviláglik. Egyszóval, a mínosziak a rendszerű gerinces magyart beszélték, erre világosan utal is egy feliratuk, ezért hangzanak ma is frissnek.

Inkább a Lineáris A íráshoz sorolható egy másik arkalochori balta (AR Zf 2) felirata, de talán nem árt itt is foglakozni vele, hiszen egy újabb bizonyítéka annak amit az előbbiek­ben a magyar nyelvről kifejtettem. Láthattuk az előbbi baltán, hogy az írás iránya jobbról balra és fentről lefelé halad. Ez az irány nem kőbe vésett, haladhatna balról jobbra is. Az eddigi ‘megfejtések’ ragaszkodnak is ehhez az irányhoz, hiszen ezzel már is kedvenc vessző­paripájukon lovagolhatnak: IDa hegy, IDa-MoTher, stb. Visszafelé, jobbról balra, vagyis fentről, a fokától lefelé olvasva a balta sajátmagáról beszél:

TE-MA-DA-I : T-M-D I : TáMaD Ű = támad ő > támadó

Hát igen, a megfelelő ember kezében, a balta támadó fegyver. Ez talán mégsem más életére törő balta, lévén hogy egy szentélyből került elő. A magyarban könnyű megtalálni a támadás tárgyát, a –t rag elárulja:

            I-DA-MA-TE : I-D-M-T : ÖDéMáT (vizenyőt) / ÓDiuMoT (gyűlöletet)

Tudom, mindkettő idegen szó, de az ÖDéma EDényszerűleg vizet tartalmaz, az ÓDi az ÚTál-hoz áll közel. Gyerekkoromban láttam a baltát az eresz csurgásába vágni jégverés ellen, korábban talán testi és lelki betegségek ellen is használt. Maradhatunk azonban biztosan magyar szónál is: támad ő idomot, vagyis a tárgyak természetes, rendes, szabályos alakjába belevág, felhasítja, összedarabolja. Bizony, a balta ezt teszi, ez a rendeltetése.

 

 

Mellár MihályMódosítva:
2015.06.27.
   Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: webmester
Dátum:2010.09.30.
Olvasás: 2034

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.01 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Kréta képírása magyar!

A képírások olvasása nem kíván magasabb műveltséget, mint bármilyen más írás olvasása. Természetesen van néhány elsajátítandó alapelv és szabály, de ezek egyszerű szabályok. az írás nem úgy vette kezdetét, hogy egy szuper-intelligens ős vagy ősakadémia nekiült és megalkotta az írást, megrajzolta a betűket és meghatározta hangértéküket. Nem, a dolog nem így történt. A velünk született rajzolási/ábrázolási hajlamot - azt hogy a hasonlóság alapján felismerjük a lerajzolt tárgyakat - a népi leleményesség egészítette ki a hasonló hangzással. Ez az írás-olvasás lényege: hasonló alakúsággal képileg megjeleníteni hasonló hangzású szavakat. A képírás szervesen épül a beszédre, egymást kiegészítik, modellezik és alakítják: a magyar nyelv tana a képírásban gyökerezik (még megírásra vár). Annyira természetes a kép és a hang kapcsolata, hogy a csoda az lett volna, ha a magyar nép nem fedezi fel és teszi közkincsé a képírást. Megtette és meg is lakolt érte. Ezer éve küzd ellenünk, és e képességünk megsemmisítésén Európa és a komprádor magyar értelmiség. A magyar az egyedüli nép aki "megtéríttetésekor" nem írást kapott, hanem írásától megfosztatott.

Ezt az ősi, letagadott írásbeliséget kapja most vissza az, aki itt belép!

A Krétai Képírás szerves írás, melynek szövegeit az írás tudói úgy szerkesztették meg, hogy a képi elemek hangos kimondásával az írások üzenetét mindenki (a nem írástudó is) megértse. Ez tehát egy képi elemekkel lejegyzett, a képrejtvényhez hasonló, szigorúan fonetikus írásmód. Az olvasás a képjelek és a képragok felismerése és nevük hangos kimondása az esetleg szükséges hangváltással.

A fentiekből következik, hogy a szöveg csak a képírás eredeti nyelvén olvasható.

A kép leolvasásának van egy természetes útja: az adott kezdőponttól sorba vesszük a képelemeket, vagyis egy ésszerű útvonalat követünk (minden más káosz) és ezzel a szerves sorrenddel már meg is határoztuk a képírás (hieroglif írás) nyelvét. Az indoeurópai nyelvek tele vannak hurkákkal: (púp) hát-on - (hunch) on back, az angol szövegben vissza kell fordulni a hát elé, hogy a szó mondatbeli szerepét meghatározzuk. Ezek a hurkák a képírást olvashatatlanná tennék. A magyar nyelv egyenes irányú, lineáris, melyben mindig az utolsó szó vagy rag határozza meg az előtte elmondottak mondatbeli szerepét (lásd Varga András nyelvtanát!).

A magyar nyelv 'egyenes' beszéd, képírásra egyedüli alkalmas, tehát nem csak valami csoda folytán, hanem ésszerűségi alapon is: a Krétai Képírás nyelve a magyar!

Nyelvünk és a képírás szerves összefonottságát a XVII. századi, énlakai kazetta-festő mester még biztosan ismerte. Habár lehetett ő az utolsó írástudó, szerencsére képírást olvasni ma is tud mindenki, - aki akar.


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
303038
látogató!
Ma  93,
ebben a hónapban
2695 látogató volt.
Jelenleg
2 regisztrált tag
és 5 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 303038 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:6
Látogatók összesen 1848 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
SzekeresS
aurigas
decoder
aries
zitabiro