Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2019.08.15.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Etruszk=magyarCímkék : Zágrábi Halotti Lepel, Zagreb mummy script, Liber Linteus Zagrebiensis, Etruscan, etruszk múmia
 

A Zágrábi Halotti Lepel


A Zágrábi Halotti Lepel

Liber Linteus Zagrebiensis

A Zágrábi Halotti Lepel, a Liber Linteus Zagrebiensis feldolgozása Mel Copeland honlapján elérhető fakszimile rajzok alapján készült az alábbi átírási táblázat alkalmazásával:

E-M ABCsA lenvászonra írt, a szövetszálak zavaró torzítása miatt, valamint a múmia teste felé fordított és a testnedvektől elázott, megfolyt betűk kiolvasása néhol nehézkes vagy éppenséggel lehetetlen. Különösen nehéz a hasonló alakú betűk megkülönböztetése. A D, Θ és O betűket jóformán csak az értelmes olvasat követelménye különíti el egymástól. Az etruszkológusok, így az itt forrásként felhasznált www.maravot.com honlapon elérhető anyag is, eleve abból indul ki, hogy az etruszk ABC-ben nincs is O betű, ezért Mel Copeland minden O alakú betűt R-nek írt át! Nem tévedés: a D, Θ, O és R (a magyar P tükörképe) a számára mind R betű! A kézírásban elégé hasonlatos a V (U) és a Y (Gamma, azaz G), de még ahol jól megkülönböztethetőek ott is legtöbbször V-nek írta át a Y-t is. Copeland az M alakú Σ-t és a tükrözött S (ϩ) alakú ζ-t (zétát) is S-nek írta át. Az előbbit minden esetben átjavítottam Σ-ra (ennek hangértéke mindig S vagy SZ), míg az utóbbit, – hogy ne nagyon térjek el az alapul vett átírásától – meghagytam S-nek, noha ennek a hangértéke a legtöbbször Z, csupán néhány esetben ZS.

Az etruszk ABC mindössze 22 (23?) jelet használ (az F hangnak két jele van: 8 és φ), így nem tesz különbséget az S-SZ, Z-ZS, N-NY, P-B és C-CS-TY hangpárok között, sőt a J-LY hangokat sem különíti el a (kemény) I-től, sem az V-t az U-tól. (Az etruszkból kialakult latin ABC-ben is nagyjából ez így maradt.) Az etruszkok a magánhangzókat csupán az alaphangokkal jelölik. Sem a magán, sem a mássalhangzók ejtésének hosszát vagy hangsúlyát nem jelölik. Egyedüli írásjel a szólamokat (egy szuszra ejtett szócsoportortokat) elválasztó pont, de azt sem használják következetesen.

Amint az a fenti ABC-táblázatból kiviláglik, nem csak az egyes betűk átírását váltóztattam meg, hanem azok hangértékébe is jócskán belejavítottam. Mentségemre szolgál, hogy a fenti ABC-táblázatban az általam meghatározott hangértékek alól nincs kivétel, ezekkel az értékekkel válik a szöveg olvashatóvá és érthetővé, vagyis ezek elégítik ki egy írás ésszerűségi követelményeinek a szükséges és elégséges feltételeit, ezzel szemben az etruszkológusok ajánlotta ABC-k egyik feltételt sem elégítik ki.

MúmiaAz írás a beszélt nyelvet igyekszik hangjelek, betűk segítségével rögzíteni, több-kevesebb sikerrel. Nincs tökéletes írás, a nyelv ismerete nélkül semmilyen betűírás sem olvasható vissza úgy ahogyan azt a nyelvet beszélő tenné, márpedig a mondandó megértéséhez szükséges a jelekből pontosan felidézni a beszélt nyelvet: a hangokból kiindulva az értelmes gondolatsor teljes felépítéséig. A betűk segítik az olvasást, vagyis a beszélt nyelv felidézését. A fonetikus, hangalapú írás betűi egy vagy több beszédhang lejegyzésére szolgálnak, de ezekkel a hangokkal semmire se megyünk, amíg nem formáljuk őket értelmes szavakba és mondatokba. Erre azonban csak a nyelv ismeretében vagyunk képesek. A papagáj megtanulhat néhány szót utánozni, de értelmes társalgást folytatni képtelen. Aki „tud” olvasni, de nem érti amit olvas, az a papagáj szintjén vegetál. Egy írás olvasását nem lehet elválasztani a megértésétől, a kettőnek csak együtt van értelme.

Az etruszkológusok állítólag tudják olvasni az etruszk feliratokat és állítólag egyes szavakat meg is értenek. De ha hinni lehetne az etruszkológiának, akkor felesleges megtanulni etruszkul beszélni, hiszen csak zagyvaság amit a magas tudomány szerint az etruszkok hátrahagytak, kár időt vesztegetni rá. De erről jobb ha az olvasó maga győződik meg összehasonlítva a kihagyott magánhangzók visszapótlásával kapott olvasatot az etruszkológusok „tudományos” fordításával, tolmácsolásával.

Feliratok

Nézzünk először bele az olvasatba: A zágrábi etruszk múmiát borító lenvászon terítő kb. 50 csíkjából 43 egy tanulságos elbeszélést (tant) tartalmaz, melyet a harmadik csík (Panel 3.) tömören így foglal össze: „... e tan ami [in]tézi, íme, e [lá]nnyal mi [rámutat?] ki[l]étére, ám szerény/serény kötve ált[atókén]t felére (társára). Tarka múltján üm (hüm = megütközés) anyának viszi, annak beszé[lye] (elbeszélése) érik. Csel, tévely (tévelygés) vakkal annyi. Szó, ki annyinak e[lme/eleme, vé]kázza (méregeti), csibész űzi is. Ki letér, ám szerény, egyével (egyvalakivel) elegy szó okán inni, kivel [ké]jje[l] vakul. Ara néven ő élne, ám álca, – mi annál (a fiúnál) téve, – a vágyával megáll-e?” (A libazöld, zárójelben () lévő szavak csupán magyarázatok, nem részei az eredeti szövegnek. Ez nem a szövegmagyarázás szokványos módszere, de könnyen áttekinthető és azonnal érthetőbbé teszi a szöveget, amellett könnyű átugrani rajta, ha a szöveg e magyarázat nélküle is érthető.)

A feltett kérdés érik, vagyis az kerül feldolgozásra a beszélyben, érdemes az egészet végigolvasni.

A zöld betűs szöveg nem fordítása vagy tolmácsolása az eredeti „etruszk nyelvű szövegnek”, – mivelhogy ilyen nem létezik, – hanem egyenes, közvetlen olvasata az etruszk betűkkel és kihagyásos írásmódszerrel írt magyar nyelvű szövegnek. Igen, akármilyen hihetetlenül is hangzik, az etruszkok magyarul beszéltek és írtak!

A kihagyásos írásmódszer átmenet a tiszta mássalhangzós írás, mint amilyen a héber, és a fonetikus írás között, mint amilyen a mai magyar. Ez az írásmódszer nem fejletlenebb a mainál – mert ugye még a hébert sem neveznénk fejletlen, kezdetleges írásnak (ki is merné!?) – hiszen tökéletesen megfelelt az akkori követelményeknek: a mindig szűkös és méregdrága írásfelület megkövetelte a gazdaságosságot. A minimális jelkészlet (22-23 betű) használata mellett, csupán azokat a magánhangzókat írták ki, melyek nélkülözhetetlenek voltak az egyértelmű olvasathoz (már amikor nem két vagy többértelműség volt eleve a cél) és így akár 50%-kal kevesebb jelre és kisebb írásfelületre volt szükségük mint ma nekünk. Amellett az írás inkább csak emlékeztető segédeszközként szolgált a hagyományos szóbeli mesemondáshoz, a szóbeszéden alapuló közléstől egészen a szerződésekig, mintsem önálló írásbeli dolgozatként. (Megjegyzem, az etruszk betűk átírását (transzkripcióját) végző kutatók is közvetve elismerik, hogy az etruszk szöveget kihagyásos írásmódszerrel (defective notation of vowels) írták, amikor sok helyen visszapótolják kisbetűvel a szerintük kihagyott magánhangzókat.)

- * -

Mivel sokan sarlatánságnak, egy meghibbant esze-menésének tartják ezeket az olvasatokat, arra kérem a kedves olvasót, hasonlítsa össze a magyar olvasatot az állítólagos etruszk nyelvű szöveg „tudományosan megalapozott” angol fordításaival, tolmácsolásaival és ha úgy gondolja, hogy ez utóbbiakat (a fordításokban olvasható „etruszk nyelvű szövegeket”) ép eszű ember írhatta, akkor áttanulmányozhatja magát a tudományos fordítás/ferdítés műveletét és megtanulhat etruszkul beszélni. Ha közben beletörik a nyelve, magára vessen!

Mielőtt bemutatnám a fenti idézet angol nyelvű „tudományos” fordításait, nem árt megismerkedni az etruszkológusok tudományos módszerével: egyikőjük feltételezi egy-két etruszk szó értelmét, másvalaki ezeket felhasználva, újabb egy-két szó megfejtését feltételezi, egy harmadik, az előbbieket tényként kezelve újabb szavakat vél megfejteni, és így tovább … Mára van egy 2500 szavas etruszk szótár (Etruscan Glossary) és van etruszk nyelvtan is, noha eddig még senki sem bizonyította be, hogy van önálló etruszk nyelv! Az oláhok is ezt a játékot játszották/játsszák a csángókkal, amikor saját, külön nyelvnek" próbálják meg beállítani a csángók magyar nyelvjárását.

A fent idézett „etruszk nyelvű szöveget” Mel Copeland angolra így fordította le:

........ from the thunder; I am you; from the thunder the trellis; serene she assembles to the god Dis; you sail/pass ...... Veler the disease here; they would influence; whether the serpent born of wrath ..... here I revealed; I do there; whether; they sing? to us .... however the trellis; serene you cherish there which they sing of the vine stock; I do there at the altar /of Nun/ you do not reign; by the sea lest you cherish; the shield; you struggle

Azok számára akik nem beszélnek angolul megpróbálom lefordítani ezt az elképesztő zagyvaságot:

[ … a mennydörgéstől; én vagyok te; a dörgéstől a lugas/rácsozat; békésen a nő összegyűlik (egyesszám első személy!) Dis istenhez; te elhajózol/áthaladsz … Veler a kór/baj itt; ők befolyásolnák; vajon a kígyó a haragtól született … itt felfedtem; csinálom ott; vajon; ők énekelnek? nekünk … azonban a lugas/rácsozat; békés te babusgatod ott amit ők énekelnek a szőlőtőkéről; én csinálom ott Nun oltáránál amit te nem uralsz; a tengernél nehogy te dédelgess; a pajzs; te küzdesz]

Hogyan jött létre ez a zagyvaság? Nem teljesen alaptalanul.

Az én tudományom abból áll, hogy a kihagyott magánhangzókat itt-ott visszapótolgatva igyekszem megtalálni és kiolvasni azt az ésszerű, összefüggő gondolatsort, amit egy józan, épeszű írnok lejegyzésre érdemesnek tarthatott. A feladat nem könnyű, hiszen nem csupán a tanulók bosszantására használunk ma az etruszkoknál kétszer több betűt és bonyolult helyesírási szabályokat, hanem azért, hogy minél világosabban és egyértelműbben tudjuk magunkat írásban kifejezni.

Módszereink, mármint az én olvasási módszerem és az etruszkológusok összehasonlító módszere, bemutatására álljon itt a fent idézett szöveg második sorának fakszimile rajza. Alatta, először saját, zölddel kijavított átírásomban látható az eredeti felirat, melyet ugyancsak nagybetűkkel és az ABC táblázat szerint megfeleltetve, átírtam mai betűinkre hangértéküknek megfelelően, egyszersmind visszapótolva kisbetűkkel, az eredetiből kihagyott magánhangzókat, és végül a letisztázott szöveg. Mivel az etruszkok a beszélt nyelvet írták le, így nem írták ki a mássalhangzók előtti magánhangzókba beolvadt L hangokat. Ezeket az L (ritkábban J) hangokat aposztróféval (') jelzem, csakúgy mint a szóvégén elharapott N hangot.

Z7

Z-7     C[L]ETRAM• ΣREN C{T+F}AT[TCN]T•8LER Ki[L]ÉTéRe ÁM SZeRÉNY/SeRÉNY Kö{TVe} Á'Ta[TóKéN]T FeLÉRe ki[l]étére ám szerény/serény kötve álta[tókén]t felére (társára) … kilétére, ám szerény/serény kötve áltatóként felére (társára)

(A szerény/serény kétértelműség természetesen következik a szövegkörnyezetből, vagyis nem hátránya az írásmódszernek, hiszen aki áltatni akarja társát az jó ha visszafogottan, de gyorsan teszi, nehogy a másik fél idő előtt észhez kapjon.)

A magyar olvasat után most lássuk Mel Copeland átírását és angol nyelvű fordítását, illetve annak indoklását:

CLETRAM• SeREN CFATIS FE _ _ _T •8eLER [Translation: to the grating/trellis (L. m. clatri-orum); serene (L. sereno-are; It. m. sereno) you shake (L. quatio, quatere; 2nd pers. sing. quatis) you sail/pass.....Veler, person's name? or to pluck? (L. vello, vellere)]

Amint a fordításból láthatjuk, Copeland is megpróbálja olvasni a szöveget és találni benne saját képére, az indoeurópai nyelvekből ismert szavakat. A fenti szövegrészben, szerinte, ilyen szó a „CLETRAM” amit a latin clatriorum alapján lugasnak/rácsozatnak fordít. A következő szó „SREN”, ebből egy e hang visszatoldásával (SeREN) a latinon és olaszon keresztül eljut az angol serene 'békés/derült/nyugodt' szóig. A következő „CFATIS” szó a latin quatis alapján 'reszketsz' lenne (egyesszám második személy!). De itt baj van az átírással, ugyanis: a második betű szemlátomást a T és F ligatúrája, az I, S, F, E és még három (összesen 7) betűhely pedig csak feltételezett, nem látható betűk, ezért szögletes zárójelbe [] kellene írni őket (de a rajz szerint, ott legfeljebb 4 betűnek lenne csak hely!). A negyedik szónál ismét betoldotta a kihagyott e hangot: „8LER 8eLER”, de így sem sikerült eldöntenie, hogy a Veler személynévről vagy a latin vello, vellere (húz/kifoszt/kopaszt/megbuktat) igéről van-e szó. De akárhogy is csűri-csavarja ezeket a szavakat, ezekből nem lehet semmilyen normálisnak hangzó gondolatsort összehozni.

A magyar olvasat nemcsak ezt a négy szólamot, hanem a több mint kétezer szavas felirat minden szavát, elejétől a végéig értelmes és az elindított témát következetesen végigvezető mondandóba szervesen beágyazva tárja az érdeklődő olvasó elé. És mivel itt nem fordításról, hanem olvasatról van szó, a kételkedő olvasó, az etruszkológusok módszerét alkalmazva is eljuthat ugyanehhez a (magyar) olvasathoz „fordítással”, ha 4-5 „etruszk” szó magyar olvasatából kiindulva, próbálná az etruszkológia összehasonlító módszerével megfejteni, „lefordítani” a többi „etruszk” szó értelmét!

Játszhatnánk tudományosdit és mondhatnánk, hogy etruszkul a szerény-t sren-nek mondták, a kilét-et klet-nek, a (ügy)fél-t 8le-nek (fle-nek), stb. Elkészíthetnénk így egy etruszk-magyar szótárat, melyhez csatolhatnánk a magyar nyelvtant és így felszerelve lefordíthatnánk magyarra az összes etruszk feliratot. De mire lenne ez jó, amikor a szövegek közvetlenül is olvashatók magyarul? Azzal érvelni, hogy az etruszkok csupán 23 betűt használtak és mindegyik betűnek egyetlen hang felelt meg (és hogy e hangok között nem szerepel az o!) marhaság. Az angol pl. 6 betűt használ 14 különböző magánhangzó leírására, a mássalhangzói közül a c-t szinte mindennek ejtik kivéve c-nek. Kétezer év távlatából azt állítani, hogy az etruszkok a MPEN betűsort sren-nek vagy serene-nek ejtették semmivel sem tudományosabb, mint az, hogy ezt a szót bizony szerény-nek ejtették és úgy is értették, ahogy mi is szerényen értjük és valljuk. A magyar olvasat és a „tudományos” fordítás között az a különbség, hogy az első közvetlen olvasat és értelmes minden magyarul beszélő számára, míg a tudományos fordítást azok sem értik akik az etruszkológiai katedrákon ülnek.

Nem egészen mellékesen megjegyzem, hogy akadnak etruszkológusok (és nyelvész professzorok meg történészek) akik az etruszk nyelvet a magyarral rokonítják, sőt olyan is aki azonosítja a kettőt!

- * -

Aki esetleg túl hosszúnak találja a több mint 2000 szavas feliratot, annak íme a felirat vége (Panel 49.), mely tömören összefoglalja a mondandót: „Eleve, ki anya-kész, menne. Gátján kéj űzi egyénnel eseti élvnek (élvezetnek), ragyítja (ragyásítja, beszeplőzi) őt úrral negény (kényeskedés, szenvelgés), de nő(l) kelletőre ami szerel intével (jutányosságával). Ítélje faj: sélye (sírgödör) zár fenn, élc zajos lenn göncén. Fajra csúnyán ajjaz (aljasít) e írás s elviszi ki letér, – ám szerény kivel [párítja (párosítja)] javára nevén, – de nő ítélje: fi fesze (feszültsége) tény, gönccel nő … [félelme a felelősség vállalástól …] (Az utolsó sor olvashatatlan.)

Egy fiatal pár kapcsolatában olcsó trükk zsarolásra használni a közös élvezet nem kívánt következményét. A lányoknak ezért nagyon körültekintően kellene mérlegelni, hogy mennyire mehetnek el, és hogy kölcsönösen javukra fordítható-e az ara-fene, a nem várt terhesség. Nehéz kérdés, mely nagyon aktuális lehetett az etruszk társadalomban, mivel nagyon sok ránk maradt etruszk felirat taglalja ezt a témát.

Ha a kedves olvasó azt gondolná, hogy a bevezető zagyvaságot az etruszkológusok közben kinőtték és a szöveg végére valami ésszerű fordítással lepnek meg bennünket, ki kell, hogy ábrándítsam. A 49. panel, az előbbi összefoglaló szövegrész Copeland-féle fordítása is ugyanolyan badarság, mint amiben már volt részünk: „you join together here, whether to the house you lead; they are at leisure to us/her; you mark the seats/settings of the moon here to reconte, she dries up, not to reign; the trellis, the serene you regard the gods, the vases, the grain to come, her double, I do not reign they shall change, to the bronze you wander, to Zeus of the serene trellis you assemble to reconte, she dries up, not to reign; the gods, the vases, not to reign;” (A reconte talán recount akar lenni. Mindegy: sem így, sem úgy, az egész „fordításnak” semmi értelme!) De szolgálhatok egy másik fordítással is! Íme a fenti szöveg Jeff Hill fordításában (Inscription Number 15910. in CORPVS INSCRIPTIONVM ETRVSCARVM): „ And-in-a-similar-manner he three-times us has-blessed, as-is-written and-as-is-handed-down. Prepare incense! Offer in-a-basin decorated those breads! On-the-tenth-day, calf-meat offering, bringing in- of-The-Gods Below - the-basin decorated, prepare the-incense! Offer those breads! Offer ...” A két idézetben, ha jól számolom, gods az egyetlen közös szó! Kell-e ezt tovább ragozni?

Már a magyar olvasat két fenti idézetéből is eldönthető, hogy a felirat szoros kapcsolatba hozható a nővel, akinek testét a róla szóló (vagy inkább őt megszóló) könyv vagy tekercs csíkjaiba bugyolálták. A lány, nagy valószínűséggel, öngyilkos lett, miután megesett vele az ara-fene, amihez a fiú nem adta nevét. Ez a felirat is éppen úgy személyre szabott mint az etruszk sírfeliratok, de nem névre szóló, minthogy a sírfeliratok sem a halott nevét tartalmazzák, hanem jellemzőit örökítik meg néhány szóban.

- * -

Az alábbiakban a Zágrábi Halotti Lepel letisztázott (magyar) olvasata következik, utána az „etruszk” szöveg angol nyelvű fordítása először Mel Copeland, majd Jeff Hill tolmácsolásában. Ezek után következik az olvasat és a fordítások részletes soronkénti bemutatása, azok számára akiket az alkalmazott módszerek is érdekelnek.

Panel 1 [Első lenvászon csík] Értelmezhetetlen töredékek.

Panel 2 Értelmezhetetlen töredékek.

P3 ... e tan ami [in]tézi, íme, e [lá]nnyal mi [rámutat?] ki[l]étére, ám szerény/serény kötve álta[tókén]t felére (társára). Tarka múltján üm (hüm = megütközés) anyának viszi, annak beszé[lye] (elbeszélése) érik. Csel, tévely(gés) vakkal annyi. Szó, ki annyinak e[lme/eleme, vé]kázza (méregeti), csibész űzi is. Ki letér, ám szerény, egyével (egyvalakivel) elegy szó okán inni, kivel [ké]jje[l] vakul. Ara néven ő élne, ám álca, – mi annál (a fiúnál) téve, – a vágyával megáll-e?

P4 Vajon üm (hüm=megütközés, kétkedés) űzi, tereli nő felére? Jónak rá apásíti. Un szíjat (pórázt) növő nő éne. Ő aki illője, ő abban oly-e ki áll, ha űzi lénye? Vajon üm (megütközés, kétkedés) e szüzek üzéri álma, véralku (család) egésze? Faj esélye s bugri (póri) izzás tere éj. E nász éldeltje (élvezője) itt ívási (nemződési), itt iga/jog ím avval illő szó így is ki izgó (izgatón) ím írogat e tévvel (tévedéssel) csalni. Áll annyi pere bűnnel s e nő erje (belső ereje) ma oly: vám érik.

P5 Élc érzi e tűjén (irónján) szó betűje úri, ím, avval illős ügy is ekképpen. Jónak ítél ki feléről (felebarátjáról) jelzi, nőkkel kéjezve mi bújt el a gazában. Hat-e kire bűnnel kam (kan) eléri? Űzi vele ripők ízével (tetszés szerint). Kész mi elé ő vinné, múltja nőkkel célzóján, él rovottul.

P6 [Erény] szigora éri ím e csalóval. Mi érik: e nász [gyümölcse, ki]t ara-fenére* elvesz eleve, s nevén ő élne. [Tartó pi]llér e szó jónak, rabosíti (teszi rabbá) ki élete ura, ím. [Vinné-e a]ra így őt igára, ha e gyászol, vinnyog, ím, [jövője] elé, téválma szerényülve, rá így csillogó. [Tévelyé]vel szüle, veszi nevén ő e nővel, kitől e ju[ssa].

* ara-fene: idő előtti terhesség

P7 Áll fajzó éj, kellető rá, ám serény kivel élelme taggal (petesejttel!) vár. Ragyítja (ragyásítja, beszeplőzi) tivornya-gáncs, e nő fasszal kész tára, ím, ejtővel vár, ki elé izgó (izgalmasan) hí egy szó. Vajon mi táruljon fel erre! Jön ki arra bőszíti, gúny mellé adja, neve nőén így is elvajuszik (elszenved). Faj esélye, ki űzve ím, bújt el, attúl ő anyáz, ha tejke (itt: sperma) erébe jönne ki. Mi eléri: íz (ivadék) vele érik, ízével (ivadékával) ki anya, kész mellé övén.

P8 Mag útján kel … mi joggal él. Íme, ölgümő érik e nász uszályán, felé erre jön ki rábőszíti. Így is e zsivaj sok, fő a szokás jön: ajzó erő faszé sipá[kol]. Ajjas (rossz minőségű) kelmén a kofa esélyes, ara így, ki zuvattal (mende-mondával) nász kelője (kapósa), zavaró e józannal, be vágy vinné. Üm (hüm: megütközés, kétkedés) tárával pereg így szó.

P9e kény-űzérrel elé kín jön, közzel (közösséggel) ki (el)fajul, ki ha e mesén kel s a kani ki tűrés, ki élces szép ígérés türeme (csomagja), ki e nász elcsűrte, általa nősíti, ígéri mi avval illős. Így is kéjezővel ím, épp égeti, e züllő csalná zugra, ha írójára e bűn cika (kislányok játéka).

P10 … szó ajkán jókkal éri, ki illő él szép úri értemmel, ő jóval méri. E nászra ágyal – jövő nevén – csenő e tannal, mi fajról álma. Ajjaz (ócsárol) e írás szegős kelletőre, ám szerény kivel rá alku. Zuvatja (rágalmazza) nevén csenő, épp tereli alá. Fajzó éjjel ím tágul, vár kellető, búgatja nevén, de nő-e becsére szükségük? ... nevén erény, így is e tévely (tévedés) esik fajra.

P11 Kéjezve (kéjelegve) mi bújt el attúl ő anya ízvér. Ha durca (dac) jár e buta nőjé(rt), ki iszákon bókkal érik, illedez (illedelmesen viselkedik) szép igére rímmel, csillog mi éri. E nász is jön, éj ízére iszik széve (szedve) ki úgy is elzüllve iszik. Faj szeszélyén éj üzére, fi a' esélyes, rá így csalogat a nász. Kiélvezve ő vakul, célzón jön rá: ágyék erézve (gyeplőzve) aráé. Helyt áll, tűr jól, ki eleve békés vő, ki e kitűzött rajongó, ím!

P12 Ha e téren alku áldja: áll ízekkel (utódokkal) monnak (mindkettőnek) tárva, ott ragyás rajongó, kéjt űző vakul, negény (affektálás) csenő él annyi tüzén; sérrel ((alhasi) fájdalommal) annyi! Éj üzére a szó s elvész, vinnyog ím méla, gyanú intse: nő ebbe vitte! Faj vitája kofa-esély: ki izgó (izgulva) ím célzó állna e gúzs alá neki, méla. Ügye elég úri, üzéri kézzel, ki acél is, iszákon iklati (sürgeti). Ki illő él szép úrral, ím élceleg (élceskedik) mesékkel nász-kalaj (nászkalandor) csézán.

P13 … Szón riog fi, ürüggyel is készül, annyi ágy garádja híjjal (rácsa híjával) így vette rá. Hám fesze (feszessége) [r]ejtve, ész tűri, óvja zséterét (sajtárát) élc-fékkel. Abban is annyi ágy-hibán ím ürügy; becs, erény innen villog fő. Ha mi fő e csibe-tannal, méla ejti, annak ő a gyűszűjén.

P14 Csel igaz anyával, ki a perek hekjén (gőgjén), a gyáva tűjén csúfosa, e tannal, ím véli, csíny áll, e tannal ím ajjaz (lealacsonyít) gúnnyal csúnya, ítél rossz, így iszákon ikla[t (sürget).

Íz a csurgó mézen, e lógázás (hintázás) felére hám, fajzó okkal cél üzéri. Áll fi vaj azokkal? Áll igaz út rá rossz felére? Vakul tannal, ím ...

P15 … e tannal ím, e józan apát fűzi épp esküre aljas tűje óvón szólna, de gonoszul fele rossz ...

P16 E züllés űzi, a csodával mázos, aki alá veti inni s jön már elé. Élv(ezet) olti (hagyományozza) rá így tegére (múltjára), alkuja kiálti (kiáltja) ki (be)hódolva: ő kelő íme! Így bomol ki gagyi, e alkuja áll, hívó annyi szó; baj nőjé (nőé) ím, annak már tej csalival áll ...

P17 … Kéj a huja (hejehuja) e tannal, ám ki zavakol (fölkeveri) járjon kilocsogva. Málé ki épp a huja (hejehuja) e tannal, ám ki zavakol ajjazva (felkavarja, hogy a zavarosba halásszon) azé(rt). Málé ki épp a híja, tűri nő e tannal, ím kéjező alél. Málló e kéj a híjjal (híjával), e tannal ím ki zavakol (kavargat), vaj él-e avval e? Ízt ajál (ajánl) e, itt a jele, hív: kalóz térjen császással konyítani (csúszással alázkodni).

P18 Anya ki illő kegy, anyáé(rt) zajló szavak java fira jön nyerő. Vágyra kevés ki illő, ki avval eleve ím ekképpen tégető (tegeződve) jön. Erény győzve áll e tannal, ám ki éppen kérelne (engesztelne) szóval, kölyök (fattyú) fira jön ítélje ím e tan, ám ki elvakulva, ím kajti (kajtatja), – mi kába erő – gyáva. Ha e kiáll a józannal, ki eleve anya, adja ím e annak igazul!

P19 ízzel (utóddal) vő, mivel részes e tannal, ím csak alku igazolja, ne győzze! Áll ki illó fémmel (fénnyel) e tan, ám kajló (elhajló) elveti, ha illő áré alkuja áll, vakul ki ebben csalja ürügyekkel. Élne aki illő e tannal, ám lyuk ki eleve a nőiség, kivel fi erézölve (felzablázva) élne, aki illő e tannal, ím. Itt e üzelme (erkölcstelensége) e tannal, ám csellel kínálva kell arra fogni. ...

P20 könnyíti kín. Jön, ki erénykép arának, ám ki e e[rényt] szegi, ki fiúra jön e tannal ím, vele ítél ejtőn, ám al[kuval] vakul? Arára baj a szokvány gerj (felindulás, fellobbanás) ki erény képen (ként) [hat].Csal, ígér, gyújtaná mi így ma tám (támasz) s vakíti (vakítja) ki fira in[tő szól], ki erre [ön-képére] marva óv öntelten, ám ki erény …

P21 Csüggőket e kis sár is elvitte, a vak látná, ím, kivel szokva ízébe töri e tannal, mi kezelve köti le, ha szóban éri.

P22 Kellője, hívója száz ácsorog ma is, felé ragyiván (csúnyán) élc, gúny, züllő szavak árja célzó érik, íz (ivadék) kára. Párja utcasarát ítélje, ím, e nász: kelletőre álmával ágy ha igazolná: áll vajon gümő?

P23 Le a jóval ejti zöme, aki züllő; ám éri a nemző, [ki nyerve] ireg (friss), győzi nyalka vejce (hálója), izzva eszel (kap észbe): e vak ím a karám várója. Ireg győzi önét, bár ami védi vinnyog, ám alkuja áll, kajmó (horog) e. Mi igája, hű őrzi, bugarágón (kender bugáját rágva) vakul, igézi ki elvek őre: a szó! Kába erje (önereje) izz, ám oly ki vakul ara felére rábízza, ki nyájazza, iha (léha) kény lyukkal éri. Táruljon fel erénnyel dögönyözőül igénye!

P24 Szilaj, ágyban viccelő, [nyúlkáló, óhajával azután mohó zuvat (kutat)]. Célzóján e régi ízzel ingáz legénnyel, izzajti (izzasztja) izzadt legénye s a kani keselyűre ész, ki illó szó, szép-ígérés törése e nász. Éd(es) érzete jön, szít, ígéri mi avval illő szó, úgy is ha e téren a kelletőn állja s kemény ágy csézáján (tollas rugózatán), felére vakul ejtené, ám ítéli ím e tannal, mi kel ige könnyű terjén (kiterjedésén): alku.

P25 … nő ágyával [nyerne, a gon]d e nővel … ha igazolná esete is … igény mellé a gyanúval intse … ha igaz lenne, vajon üm (megütközés) eszi? Fi, a szélzsák (szeleverdi), iszákon lyukasztóra eső (hajlamos)

P26 Besze eleve üzeni: evvel könnyű így rábeszélni, inti erény. A lére célzó inni kel, iszákon lyukkal téves ki élős/elős (első). Szép ígérő és teres e nász, édesre tej neszít (vágyat ébreszt), ígéri is avval illő szó. Így is kéjezve ím, beveti, ettűl ő anyul (ettől lesz anya) ha cél e [te]rjén ké[pe]s alkun jókkal éri, ki apulásban (apává válásban) véréri.

P27 Ím e célig mérik e nászra a gyolcsot, róva ha e gyászol. Vinnyogó ma táruljon fel erény, élc, gúny; szól igen mellé ágy. Inog nő e nyüzzögéssel (dünnyögéssel) élve, zárában fi a [b]eikelőn (beékelőn) závárja. Öle kin jön ízzel, ki felére célzóján e[leve r]akoni (rokoni) késztő (késztető) rész (fél), ki illő s szép, ígérő életre és e nássz[al jön, rá ő]rizet inasi ...

P28 Ha célkörébe jönne ki iszákon lyukal (közösül), erj (önerő) kilódul, szép igére ereje ím e célig méri ki e nászra: győz göcsön gönccel nő. Tűzzel élve fasz, ej, ki fárad, annyi fél erején élc, gúny szól, ragyítja (ragyásítja, beszeplőzi) kilétére, ám szerény tévely (tévedés) ingén kenőcs. Életerély áll, fajzó éj űz, igazzal élve ural, így célja, ím: (család)taggal vár ...

P29 (család)taggal vár, kel buzgón, gönce nő; fel erénnyel dögönyöző áll. Gúny múló, a gyönge intsen, így is elviszi kofa, eséllyel kéjeleg, mi bővít e taggal: ő anyul (anya lesz) ha célkörébe jön e ki iszákon lyukal (közösül), erély kijelöli szép igére. Erély ím e cselével méri ki. E nász szóljon vinnyogó ím felére, ne idegen íz (utód) áldja ím!

P30 Bajnak ím a józana ha inog, vinnyog ím turálva (tereferélve): bár ne kívánná! Kéjjel mi kel, áldja uszállyal vagy gümőn ejti e józana, de ágyas éri.

P31 Itt ágál pecér ennyi kéjjel, mi kel áldja, igézi okkal. Vajon [jönne] már e mázzal gyámé(rt), annak gím képén, felé anya így? Vakul avval, urát gím így uralva, ebben cserélni óvakvó (óvakodó). A ravasz álma e: a kényelem kába. Letyeg mán tejezője, ím lággyal óvja, így téve a kéjjel. Hám feszül, ha ész züllő viszi.

P32 Óvni sérfűvel (gyógyfűvel) a kéj elibe (elé) jövőt, a kínnal gyász éri. Ha e győző zuvolázik (pletykál), vétve kiadná bízó szó, ki annyi nővel csal. Itt e jóban menyecske vall álma tárján, gím Hétérának láttán: e íz (utód) kell ím annak, így vele csal ejtőn, ám ítéli mi e tannal ím ékelve kín. Hintse csíny gyimölcse (gyümölcse), anyának e szíve akol. ...

P33 Óvi (óvja) mi ízül e kacsánnyal (kocsánnyal). Ímett (émett = virrasztó) falkája óvi mi tőle van, védi. Hű terje (kiterjedése) ipall (takar), csukva épp e tannal, ama annak okkal hinnyog (vihog), ha e tüzével oltja el mi a csökével (hímvesszőjével) növő jön. Marásnál veszettel szítt ágra akadó nyál óv igazán. Így ürügy ekképpen elégül, gyáva ím, a dákóval kupori (kuporgó), vicc üzéri ...

P34 Izzan (felizzik) ész, Vulkánja kész, Plútó jön, Bély/Bél (Baál/Bál/Pál) magát tépi, kesázi (lázítja). Ara arat vámmal, józana lejtőre viszi, zuvatja (rágalmazza) evvel a zsa[roló]. Esik ki poha (potroha) alá tűz álcával, e súly húzza alá. Mivel apa, intik, ő alkudna, ő a bűnöző, aki ellenállva tér a cellkébe (cellácskába). Józana ha vezeti, fi a nevessel (megnevezettel, nem a fattyúval) nyer is, a véréből dugi (titkon, alattomban) nyeri.

P35ha jegyzi el, óvja cél vakul. Ki él ajzóján, dug méla ki láva? Nyeri, ki annyival kározója (kárhoztatója) bután, ám rég kalli (gyúrja, formálja) a tannal mi tépi. Ellenáll ha igazát is e nagy besze ikatná (késztetné). Köz hevét íz bevárta, zúg lázzal, e napot jogilag azokkal a fegyező (fegyelmező) nyeri. ...

P36 vakul vajon ég más anyát is tesz ki elejében terelgetve/tárogatva (nyitogatva) ím csaló csábon? Esetes (helyesnek tűnőn) terelget a násszal? Ha nő jón kiéli: tagad, ha ejti gám (gyám) vinnyog ím, dajkával kel, ha egyez e tannal ím. Így ma tám(asz) könnyíti ki nő-képpen (nőként) teszi ami tan … nő esze] e tannal ím, őt terelvén, ejtené ám!

P37 Ha nő jön e tannal ím, ki elveken vétene, ám áldva mit nő becsére enyvez öle. Máza csurog ím, mag érjen evvel, éledjen ész, ki illő szóval kel. Ara óvja, vezeti ki a tényezője ízzel (utóddal): a bigy (bigyegő/éretten csüngő) ágon. Züllő apján a szó: fia vajon ág föléje, íz bogozata (ágazata)? E józana (józanabbja) ha inog, okkal a cél özönöz (elborít) ...

P38 E jellemekkel állva igéz e tannal mi ajzón ... Tagadja okkal, ki elcsűri, zugnyitónál mi kéj átal (által) könnyítené, ám célzó állna fel érvelve, – ész-csel üzéri.

P39A & B … Felére tévedt … óvón szól: kény díva nőt ejtővel (csapdával) vár. Óv néma ... ölet … t]annal miígy e züllő elme ki állítgassa, csalna … tannal ím cél íján.

P40 … Tév(edés) intené, a kéj tana ím a jog, mi kajdolva (dalikázva) pokával (pólyával) készül, ím! Ítélje lányt íz is jónak, esélyt éj gyimölcse (gyümölcse), latorét a baj tározza. E nász örökével hám fedje s ringassa. Dugója áras míg kívánja annyi ágy, ész árazná héjjal arra (megtetézve). … kajt (kutat) e vén, hám férjé ...

P41 … e tannal ím a józannal, így annak regésekkel aljaz erre a szószegés. Csúnya gyülem (gyülevész) múltja, híjjal (híjával) ároltja (beárazása), vénnyel elterítik. Kacoré így ím e nagy gondjával, mécselő (mécsként világító) gamatja (szemete) bolygótűz (lidérc). Míg ő hí alá, író gúnnyal ítél. Ki ümmel (megütközéssel) tűr jön oly magacs (makacs). [Anyák óvakodó] gondjával hejtül (esztelenül) ím, hí alá rovón a csend!

P42 Ha vér izzik, – ki a billoga (bélyege), – kegy ám e annak. E józannal ha inog hejtül (esztelenül) ím, hí aláíró vissza, eltérítik kacorral. E tannal ím a józanja így ma tám(asz), [ha a] vak látna, ám óvná-e mi kajál, gyáva szó ma üzen, vonja állati varázs monnyal. Áll csóré (meztelen), alku illó annyi iszákon. Jókon, ki illő kegy, ajzó áll.

P43 Kövezi ki élvekkel (élvezetektől), kába éri, zamatozik ízével ím, csumázza, miattán (miáltal) kullog kit írás hí, aláír.

P44-P45 Üres mezők.

P46-P48 Értelmezhetetlen töredékek.

P49 Eleve, ki anya-kész, menne. Gátján kéj űzi egyénnel eseti élvnek (élvezetnek), ragyítja (ragyásítja, beszeplőzi) őt úrral negény (kényeskedés, szenvelgés), de nő kelletőre ami szerel intével (jutányosságával). Ítélje faj: sélye (sírgödör) zár fenn, élc zajos lenn göncén. Fajra csúnyán ajjaz (aljasít) e írás s elviszi ki letér, – ám szerény kivel [párítja (párosítja)] javára nevén, – de nő ítélje: fi fesze (feszültsége) tény, gönccel nő … [félelme a felelősség vállalástól …]

 

Mel Copeland fordítása:

Panel 1, Fragment ...she strives after here ...you make joyful/person's name, Hilare, the eagle ...to a greater extent to be on guard against ...we rejoice

Panel 2, Fragment ...supposing that in time I honor out of the prayers ...I am gentle; the double she raises up ...the bones there indeed ...the he-goats

Panel 3 ........from the thunder; I am you; from the thunder the trellis; serene she assembles to the god Dis; you sail/pass......Veler the diseasehere; they would influence; whether the serpent born of wrath.....here I revealed; I do there; whether; they sing? to us....however the trellis; serene you cherish there which they sing of the vine stock; I do there at the altar you do not reign; by the sea lest you cherish; the shield; you struggle

Panel 4 the wine of the bones; three at a time; Velere; in drunkenness she stands one; I am gentle/soft; not to reign; and indeed of the matters; the wrath of things; she summons there you [pl.] have made mild the wine from ourselves the whey of the lady to yours we speak; you lived of the chaise; the chariot; you roll around; I carry; the kidneys through the years poor of pine-wood you care for things; you merited; you are moist/wetted of the rich (or alternatively you merited the Homeric).

Panel 5 wandering about myself; of the God Tin himself; we speak to yours; you lived of the chaise; behold! in here; I cover Veler of the resin to us the chariot you possess... she has wealth I cover; they got again/discovered here; my lords; you join together the lords here; you join together the house of honey; I watch; they move the wax you leave/allow; the chariot/wheel

Panel 6 (fragment missing) if you arise of the matters/things the blackbirds I raise you escape (fragment missing) the disease/stigma; to come of the light you lifted up; I do not reign (fragment missing) to the ladies; in drunkenness she stood; the trellis (fragment missing) to recounte she watches the galley of wine (fragment missing) the goddess Leto I love; serene you assist; to recounte; the sister (fragment missing) the bones you raise I do not reign....the matters

Panel 7 to the bandages/swaddling bands of the trellis; the serene you assemble of yourself; I carry the grain to reconte; to watch over not to reign; the vases; CN I take up/assume; woe! I carry the grain I hid; the sister of the galley of wine; three at a time; Velere in drunkenness she stood; one I soften; I do not reign; the god Dis; you pass from state to state here the vases; you possess the chariot; I carry the kidneys; she has wealth I bury; they got again / discovered here my lords; you join together the lords here; you join together here; or whether the house; of honey; I watch

Panel 8 line unreadable, they move by what way?...........supposing that you die of the blackbirds of wrath here; you escape; if however Velere in drunkenness you stayed at the chaise you pass from state to state here; the vase if however; to the bronze I wander the vase; but if of the bronze;I lament the birth of a vase upon I recount here; the skirts; I hid the sister; to them truly sometimes I wander of the wine I draw in

Panel 9 line unreadable, from CN I joined together; they ordain; in here; the vases; well just look! but if to us the sack unless which the three; you hasten you spit out the three here you escape; I wander over the matters; of the god Tin himself; to yours we speak; you lived; the chaise of the chariot; you are in the possession of; alone the kidneys to rise, to hang onto the things they get again rich

Panel 10 the sac unless evident/bright to hasten we shall spew out from the stream I merited you escape; to recount of the sister; not to reign; by the thunder they shall change to the bronze you wander; Zeus of the trellis; the serene you assemble together; I reconte here to the sister not to reign; you are three; to the swaddling bands; herself I carry ......not I reign to the chaise you pass from state to state here; I change

Panel 11 the chariot you posses; I carry the kidney of the sister; to hang on to things they get again rich the sack unless I made clear/illustreous; to hasten there; we shall spue out from the river I merited you escape but if; to be cast ashore in this way; or if here; to the chaise you pass from state to state here the vase; but if; to be ejected/cast ashore the vase that thing; to recount; the skirts/cassocks I hid of the sister; I do there; the resin upon I recount; you create; you join together the defendants you have here the hideous region I hid; the god Ep of the house of the borders to us; whatsoever three at a time

Panel 12 the beech trees and also he releases the bronze I lament the birth; the frightening object you pull up; to be angry whatever; I do there; not to reign you are or; you pay money they reveal to them you wander; Zeus we honor; I am gentle not to reign woe! I trusted you go I had faith here; the vases of the chariot; they reveal; the bones of wool here you soften; the reigns/whips you joined together here; Aurelius of the sack unless she calls to hasten there; she spues out there; to the blackbirds you are here; you escape here; they reveal her

Panel 13 line unreadable, SN to the river I am frantic who to them I cease years and indeed death/Orcus' to the fruitful the offspring the old bucket (or Hamphes--a person) you long for; the towers; the king; to be bound/ being bound you are free from you deny the years and indeed; we deny death/Orcus; you perish you swam back; N N the river Rage the vase of the lights; from the thunder; you rejoiced; also I recount however

Panel 14 the accused person you renew; the he-goat here you have of it; she was born; she will pay money of herself from the thunder; the great queen there; from the thunder; ai! she celebrates there; I watch the perfect; hereupon the sack unless she calls you (plural) did not bring forth; they illuminate Velere; the bucket of the treasury; this thing she joined/collected together, line unreadable,

Panel 15 from the thunder; to them truly of that person; Veler you are; she creates you you watched truly you watched Veleres

Panel 16 you are the theme; we bring forth that person she summons there; you pay money in/towards her sea your ghastliness; I recount; you regard; you summoned; to the people of Cato I am absent from the ghastliness; we conceal
the tops of the earthen pots; the eagle I have unless; of Pania even like the sole martyr

Panel 17 because she possessed; from the thunder; in what manner; I make there the wrath not at all of the king of evil; because she possessed; from the thunder; in what manner; I make there the bronze you deceive evil; because; she possessed Triner; from the thunder in what manner you nourish evil; because; she possessed; from the thunder; in what manner; I make there; the daughter; you deceive you stayed her; you stayed her; she possessed; in what manner Triner she takes to her own the sack unless of the god Tini

Panel 18 whether to hasten any of the year; the salt she eats of the men I recounte to wander Chaos to hasten she unites there; we are accustomed; they chop, they guard I reign over whom of hers; we wonder; they chop/separate; they bewail the comrades here of the men you I am; from the thunder; to us the place of slaughter; the he-goat she cherishes you have summoned the bronze indeed; to the staff whether we hunt; I kill; the bones/bodies there

Panel 19 line unreadable, to the cellar you wall in yourself; from the thunder you reconte here of their bones; she refused to give the eagle she loves; we wonder; to hasten she ruined Hilare the eagle I make there; they chop to rase where that you escape the eagle we wonder I strike the staff to distress the comrades; the man you meet with, the eagle, from the thunder you I am; from the thunder; I hide CN, I do there; the altar I watched, line unreadable,

Panel 20 line unreadable, CN thine CN until they wax the vine of the Arno here I like whom from the comrades of the men; from the thunder; the great rite; from the thunder; ai! I make there the brazen footed unit; you took an oath, they wax, they chop the defendant of Orcus, from the thunder; hereupon we subdue the comrades here of the men they wax, they chop the threshing floor I watched; from the thunder, they wax

Panel 21 your king, within you weed; she trusts; I make there the thunder you till, she unites; you watched; from the thunder now you were trusted the sole heir of the funeral pyre

Panel 22 I hid this/her hour; we weeded Veler she cherishes; they wove there the mother-in-law you preserved her she is herself absent to pray of the whole I reconte; of the gods you lead the prison there; I am soft/tender I have left the wine

Panel 23 her we avoid; Aquilar you love; the kidneys ...... the matter of the aversion she permits; to draw out the double she lifts up here to a greater extent the hinderance of these things the matter of the aversion you leave alone of yourself to leave behind the wine of Aquilar you love she works at the mill in her season; in time I honor I make there the bones; you shall drain the goats of the rich leg; I make there ; I farm of Velere the things; the sack unless hers thereupon CN I bargain with the lords the three together of Velere; they interweave there, you are united

Panel 24 I am soft purified...... to the rose resin of our moon she was satisfied; I am satisfied of the moon the sack unless here of Sires the swift you spit out three, you escape wandering about myself of Tini himself we speak to yours, you lived of the chaise of the beech trees and indeed there the god Tin of the bronze I lament, I arise of the resin Veler I make there from the thunder you I am; from the thunder; I hide CN of the three someone/something

Panel 25 she was born......the queen out of the covering there you are ignorant one and the same I am soft; I do not reign
the covering there lest the wine you escaped the vases here, the sack unless a house of the three,
line unreadable,

Panel 26 to the island of Fescennia you transport CN; tomorrow the Picene towards the gods at the lord the resin which the sack unless whatsoeveer swift you spit out three; you escape, you wander to the god Tini himself of yours we speak
you lived, the chaise, the chariot; you are in the power of the divine; the kidneys you hang onto From the queen of the sac unless evident/brilliant here in/of the bronze you purify these things

Panel 27 the blackbirds I raise; you escape to reconte; I tend the galley of the wine of the three of Velere; they interweave one and the same I am soft I do not reign to the double you lift up; the successions of the ancestress....in
they ordain in the dryness Veler of resine......the lambs of the house of the three you hasten, you spit out the three, you escape...the god Tini himself,
line unreadable,

Panel 28 line unreadable, you hang on here of the booty here; the sack if not evident to hasten the bones you purify the things the blackbirds I raise; you escape to reconte of the sister not to reign thine you raise the vases here; they shall change to the Velerie they interweave themselves to reconte the serene trellis you regard; not to reign you are three to the swaddling bands; the double you raise; to reconte of herself I carry the grain line unreadable

Panel 29 line unreadable, I carry the grain I hid; the sister not to reign Velere they interweave there one and the same I am soft, I do not reign to the chaise you pass from state to staate here; in the vases of the chariot you are in the power of; I carry the kidneys; you cleave to here; the booty here of the sack if not evident to hasten there; you spit out the things, the blackbirds I raise you escape without the wine of Velere; they interweave there of the god Dis

Panel 30 we adorn the bronze indeed of Hineru; the wine I draw out; I demand indeed We call by name where someone esteemed I cleansed to them indeed I reconte frequently

Panel 31 I carry, you perish you swam back; we call by name where someone they hollow out by the sea; the fortune-teller you love; we arise; they chop; to the strong I act I make there; adorned with gold I sail through the Furies to the plowed land you love, of the lambs, the ibis, we join together at the riches of the lake of the king of whom you sail; to the eagle Hamphes of delight you are alone to yourself

Panel 32 I watched Serphoe the eagle, the ibises she whirls around, CN there ; I say nothing of these matters the six alone you assemble in you of the flesh to herself of Canin the market you go; the ibis MNR she assembles to; she loves of the three the beech grove indeed there of the god Tini to them I groan indeed here; hereupon in this place she is covered; from the thunder; to you I am; from the thunder I hide CN; Hiner I reign over; the Chimaera of the Anio here you escaped; I make there, line unreadable,

Panel 33 Rome of the isle of flesh to myself I gather the cattle; the day of the Romans to honor I have the lands of Ipa; I demand the dish she likes; I am born; I summon of Hineru the sixth; you are veiled; at the sea you engage the young married woman CN to Mars indeed of the bones the gods she watches in the flesh in the kingdom I set straight the branch alone she cherishes of the sea she engages here the watchman in these matters

Panel 34 of sound mind I trust in Vulcan, Pluto of the gods yours I enjoy; he rests himself at the altar we confirm the bronze indeed; we rejoice; the sister she is carried up of the brine you went out here that/where the heights I weed; you went out here from the salt/brine she strives after the holy here I reconte indeed; they snatch the sac of the procuress of Fiera; I bring; you bless indeed I empty yours, her opening you sew; she sailed away by/through the King of darkness

Panel 35 line unreadable, she has here in this place herself the king of the stream that she rests but Rome herself anything of the darkness although the prison cells I am put in the power of for she asks of the Latins the gods; the procuress she has of/by the door; you escape; she got out of the consuming fetters I spit out you alone of her; the grand-daughter of king Lais of the staff out of the darkness, line unreadable,

Panel 36 line unreadable, I make there, the consecrated wine of the god Dis; I hid the feather of the Trojans The things you plunder of the god Dis; the Trojan she takes to her own of the Hanerin; I hid at the tower you have at this time the rich wine; I make there; of the six we wonder we boil CN the beam they chop; I compose of the friend of the god Tini
....from the thunder; the matters of Troy; from the thunder

Panel 37 to the Hanerin, from the thunder; I hide CN; we wonder, to the Romans of the god Tini by Erinyes you are the theme of the succession; at the wall in greatness you reign the swift I make there; at the altar of the king the bones I brought forth; your chain, the chair of the pick-axe in the chair of feathers (winged chair), she goes to the end; I was obliged I spit out yours to them indeed; Hinerus she summons the resins

Panel 38 you are the theme, to us someone, from the thunder the bronze indeed.... the little toga here, I wander of the things; I sing of the thunder; she yields in the thunder they reveal Veler the long-lived; you were preserved

Panel 39A & 39B line unreadable, to the Veleri I celebrate....the rounds there of CN; they will be; woe! I bear the grain to the watchmen there.........the thunder in this place you are the theme by which someone to the kidney she has........the thunder they reveal

Panel 40 line unreadable, the thunder she holds here; from the thunder; from the Romans because the brook of the flocks the chariot of the gods, the woolen she in here she escaped the god of the Chimaera he strikes down the Satyrs, you escape by swimming the river Hampheris of the Rhine country to the king of the altars we groan; the Anio the resting place of the Etruscans, Hilar (Hilar = sausage/intestines?) ...............cunningly the one and the same Hampheris.........

Panel 41 ....from the thunder to the bronze indeed here in this place I come forth, the defendant to us; to the bronze you wander, of Zeus I watch the column of the wall; Hilar(Hilar = sausage/intestines?) you watch opposite the third here you pass oveer the summit, I arise the one and the same she cherishes the blackbird the restorer of the wall, Hilar (Hilar = sausage/intestines?) she watches; we cover with regard to three at a time these things of the wall I come forth of the kings one and the same she cherishes, you have at that time Hilar (Hilar = sausage/intestines?) she watches to reign

Panel 42 in this direction in time here the head there I moisten by whatever way I like; she escapes here to them indeed to bring forth you have at that time the Hilar(Hilar = sausage/intestines?) of Rome, from the third here of the Constellation of the Great Bear we wonder the bronze indeed here in this place we subdue I do there we thunder we watch, by this means they heap something; the goddess Uni the great, the beginning indeed there I cultivate; the matter of the eagle whether the sack if not CN to hasten by whatever way from the salt

Panel 43 I give as a reason, you drain the goats, your leg here; we are accustomed of Rome herself they are boiled, I drain you pull Hilar(Hilar = sausage/intestines?)

Panel 44--blank

Panel 45--blank

Panel 46 .....the king he comes into existence he is healthy ......upwards he went forth .....the rock he takes to himself
....I inscribe the things, CN they will be .....the aversion I pull out of the region

Panel 47 ......the lambs of CN...... ..... I lock up myself; the god Tini supposing that..... .... you are in the power of they carry the sister .....I made illustrious to hasten there .....I judge yours

Panel 48 ........the wrath....the swift ........swiftly the matter here you join here, whether .............you are in the power of; I endure ...........to yours we speak, the habitude within, the chariot...........of these matters/things ....to the sister, I hang on to the things, they get again the rich, the sack neither .....the things/matters of the blackbirds I raise; CN

Panel 49 you join together here, whether to the house you lead; they are at leisure to us/her; you mark the seats/settings of the moon here to reconte, she dries up, not to reign; the trellis, the serene you regard the gods, the vases, the grain to come, her double, I do not reign they shall change, to the bronze you wander, to Zeus of the serene trellis you assemble
to reconte, she dries up, not to reign; the gods, the vases, not to reign;

 

Jeff Hillnél a sárga bizonytalan olvasat, a lila pedig kitaláció a hiányzó részletek pótlására. A szavak egybeírása az „etruszk” egybeírt, összetett és ragozott szavakat hivatott formailag utánozni, szerintem pocsékul, mivel csak megnehezíti a fordítás enélkül is ép ésszel követhetetlen folyamát.

Piece 05 ----- RI those from you ----- remove the-fire-also on-a-littleplate -----, Mr.-Petra's-daughter's-husband, ----- ChRI it in-the-temple ----- UChTIThUR

P12 ------ of-the-emples of-the-people, (and)-of-the-town; andafterwards of-the-hearths-also; and-in-a-similar-manner he three-times us has-blessed, as-iswritten and-as-is-handed-down. Repeat during-the-days and-during-themonths of-years three, and-threetimes at-the-pit of-the-markingstone! Mr.-Thana's-sons, be-benevolent and-also-give-your-salutations-to to-the-temples of-the-people, to-the-town, andto-the-nation, and-afterwards tothe-hearths-also!

P13 And-in-a-similar-manner he three-times us has-blessed, as-iswritten and-as-is-handed-down. Prepare incense! Offer in-a-basin decorated those breads! On-the-tenth-day, calf-meat offering, bringing in- of-The-Gods Below -the-basin decorated, prepare the-incense! Offer those breads! Offer

P18 HURSI URUThN EPRIS --- dedicatory-offering of-calf-meat ----- wine of-the-newest-vintage ------ ofdead-people the-priest.

P20 performing-the-dedication; andfurthermore a-drinking-to-thehealth-also, and that-chosen-one in-a-basin decorated bringing, hewill-bring three-times-also, performing-the-dedication, and-excavating the-grave-also either-of-that man or-elseexcavating-also -of-that woman, he-will-bring of-a-libation. He the-corpse the-preparing-of during-this ceremony in-a-basin decorated for thecorpse the-number-of-thirty libations make! Offering of-the-bones, and-then a-paying-of-ourrespects-to-him-with-annuallibations giving.

P21 Wine (for) the-Sun-God-Usil, bringing-also a-statue's-likeness for The-God-Grabovu. You, handsomely-attired, offering at-the-entrance (on-themorning) of-the-thirtieth-day the-newest-vintage wine of-theharvest to-The-Gods shrouded (make-your-offerings!) Thestored breads of-the-town; andafterwards repeat during-the-days and-during-the-months of-years three, and-three-times at-the-pit of-the-marking-stone! Mr.-Thana's-sons, be-both-watchful-over and-alsogive-your-salutations-to the-town and-the-nation!

P27 these breads, on-the-tenth-day ofcalf-meat making-an-offering, and-bringing a-statue's-likeness for The-God-Grabovu in-a-basin decorated, prepare incense! Strain wine, offering-it in-a-basin decorated! Prepare at-the-tomb. On-the-tenth-day of-calf-meat making-an-offering at-that-sameplace,

P28 a-little-offering in-a-basin decorated, and-on-that markingstone's altar prepare! Incense offer! Breads thereat on-that- that -same of-themarking-stone's altar. In-September, at-the-tomb, strain wine! Bringing adevotional-statue for The-God-Grabovu, you, handsomely-attired, offering ofthree and-two-and-the-samenumber-of breads and-three-times at-the-pit of-the-marking-stone. Mr.Thana's-sons, be-bothwatchful-over and-also-giveyour-salutations-to to-the-mead-brewers and to-theirhearths! When he their mead primary

P29 has-buried, he-will-bring thepiglets, he-will-offer them forthe-people and-the-nation. After has-beenreceived a-devotional-statue for The-God-Grabovu, of-three and-two-and-the-samenumber-of breads have-beenreceived, O-Gods, the-breads have-been-received, the- each-single- -God hasreceived of-the-bread, prepare the-equipment-of-the-tomb! In-September, at-the-tombs, the- supreme - priest-of-the-God wine to-themeasure of-a-jug dispensing

P34 and-with-wine supplicating The-Gods both-Above and-also-Below, you, handsomely-attired, offering it. With-that ritual having-beenaccepted; and-four and-more offerings-of-cakes he-hasperformed, of-the-temples, of-the-people, ofthe-town-also. And-afterwards repeat duringthe-days and-during-the-months of-years three and-three-times at-the-pit of-themarking-stone! Mr.-Thana'ssons, be-benevolent and-alsogive-your-salutations-to

P35 the-temples of-the-people, thetown, and-the-nation! And-afterwards makepreparations at-the-tomb! Makeofferings! And, bringing in- of-The-Gods below the-basin decorated, make-preparations at-the-tomb! Offer at-that-sameplace an-offering on-that marking-stone's altars! In-September at-the-grave make-an-offering-to The-Gods both-Above and-also-Below! You-also, handsomely-attired, offering of-three and-two-andthat-same-number-of breads,

P36 and-three-times at-the-pit of-themarking-stone. Mr.-Thana's-sons, be-benevolent and-also-giveyour-salutations-to the-temples of-the-people, thetown, the-nation! And-afterwards may-it-havebeen-received-by The-Gods both- Above and-also-Below of-three and-two-and-that-same-numberof! The-breads have-been-receivedby The-Gods of-the-breads. - Prepare the-equipment-of-thetomb in-September at-the-tomb, alibation-for the-morning preparing each-dawn, andfurthermore

P37 the-livers examining; and- in-September to-that-same grave three three-times -bringing livers for the-Unnameable God, each-single-one-of examinings those preparing on-consecratedground. Three-times libations offering-to- The-Goddess-Thesan, to-The-God-Tinia. To-The-Goddess-Thesan of-The-Gods Below, you-also handsomely-attired offering-to unleavened and-leavened breads three-timesalso, from the Goddess Thesan and from the God Uslane. Handsomely-attired, repairs andritual and-more of-blessings-of the-temples of-the-people, of-the-town, andof-the-nation. And-after-all-ofthat The-Goddess-Thesan (againgive-your-praise-to!)

P43 of-those six we have-buried. Atthe-altar a-nail-drivingceremony, at-the-altar he-also onthe-left a-nail-driving-ceremony as hepromised-for the-corpses, as atthe-present, in-the-future, thatman-same. At-his-righthand, at-his-lefthand incense (burn) here! Upend theflaming-torch! Mr.-Apnie's in-the-past, Mr.-Apnie's in-the-present, the-nails are-to-be-hammered-in. At-his-righthand and at-hislefthand he-also then for his-payment – and-the-priestsalso -- strained-wine. On-the- next day-of-The-God-Tinia, both Bolsena's and-also the-Divine- Goddess-Juno's first-fruits

P44 for their- priest (are-to-be-given.) Of-the-twentieth day. For The-God-Lustre a-devotional-statuesacrifice of- that -farmland is-tobe-brought-forward! And for-that- sowing-to-befruitful, for-the-companions-of-The-God-Lustre a-devotionalstatue and- a-libation -also are-to-be-brought-forward!

P45 And-then the-priest-of-the-God, just as of-the-devotional-statues (to) The-God-Grabovu, of-the-best of-the-first devotionalstatues (makes devotional use.) On-the-second-subtracted-from the-twentieth, June, for- The-God-Tinia ten men-in-the-form-ofstatues at- that- -cemetery preparing, ofjug(s) a-collection, there and-atthat-resting-place triple-that-number-of clay jug(s), of-sepulchral-decorations bakedalso. He-also at-the-temple-of-The-God-Mars, The-Goddess-Sulri's (son), (is to perform a ritual!)

P50 Having-been-examined theintestines, and three-times alibation bringing a-man-of-Bolsena: Favourably having-been-examined the-intestines, also three-times oflibations holy give-a-final-libation! Favourably having-been-examined the-intestines, at-the-place-ofgiving also three-times give-afinal-libation! Favourably having-been-examined the-intestines, also three-times ofa-libation gift give-a-final-libation! But-unfavourably rejected theintestines three-times, at-the-placeof-bringing four-times in cancellation of that- prodigy

P51 he the-assembled-people sacredhymns of-four-in-number forbeseeching, for-begging-offorgiveness at-the-altar. Rituals-at-the-altar of-The-God-Chaos of-the-assembled-peoples (have been completed). Rituals-at-the-altar of-The-God-Chaos of-the-assembled-peoples (have been completed). Next the-priest of-the-conical-hat (will commence his ritual). Fragrant-herbs also the-priest of-Cerveteri for-beseeching, forbegging-of-forgiveness, for-toasting-also, and, with-thatchosen gift-of-food-for-the-gravealso in-the-group-of-bowls; with-the-strained-wine divineservice having been held; at-theplace-where The-Goddess-Vanth is, triple likewise (at-the-placewhere) the-Sun-God-Usil (is),

P52 at-the-shrines at-the-same-places 3-times at-that-same dawn ofthem, of-the-second-one: at-the-altar ofthe-ossuary and afterwards (where) The-Goddess-Of-The-Sun (is), and-then the-jug(s) let-there-be, and-also the-people, utensils, urns, jug(s), libations, a-priest funerary, priests, jug(s), and-also, as-before at-the-place-where The-Goddess-Vanth (is), forbeseeching, for- begging-of forgiveness; medicines, jug(s); and-next for-toasting-also, and-next thatchosen libation. Mr.-Arnth, Mrs.-Titi's (son), The-temples of-the-people, thepriest, the-assembled-peoples, (their) priests,

P53 for- as-many-as the-Cerveterian priests as there-have-been. Andthen for-beseeching, for- begging-offorgiveness also at-Bolsena; andthen a-holy libating libation at-the-altar. At-the-altars in-secret ritual the-Cerveterian priests funerary also, as-before (at the place where the) funeral-feasts-also (are), for- beseeching-and, forbegging-of-forgiveness, the-Cerveterians afterwards. Mr.-Arnth, Mrs.-Titi's (son), next the-Cerveterian

P58 At-the-first hour of-the-third andtenth day, two-and-that-samenumber-of offerings-likewise for the Goddess Culsu also. At-thealtar burnt-offerings, and, asbefore, two-and-that-samenumber-of afterwards (give!)

P59 In-the-month-of-September: onthe-morning of-the-fourth of-thetwentieth: the-group-ofdevotional-statues of-The-Goddess-Neptuni beseeching, and-bringing the-gifts of-the-dedication, preparing those of-my-own, of-theirs, adedicatory-offering-of the-ewestvintage wine.

P60 And-, to-The-Divine-LARVAE, ina-jug let-there-be the-blood gifts! Sheep slaughter! And-calf-meat large-pieces set-out-ready! Those- sheep-entrails burn! Wine in-a-jug let-there-be! A-dedicatory-offering (of) thenewest-vintage watered-downwine (as) a-libation (to) Usi, The Goddess Of The Sun, of-the-deadpeople. To- the-priest pay-his-gold! Alibation (is-to-be-given) at-thealtar! A-devotional-statue consecrated-for-the-usage, (and) the-templess, bringing adevotional-statue-sacrifice to-The-Goddess-Neptuni, all-of-you,

P61 handsomely-attired at-the- pit's -entrance, undertakers those of-theliving a-devotional-statue-sacrifice bringing, the-piglets (which) hewill-offer, ladles (and) vessels of-the-temples, of-the-people, ofthe-nation. And-afterwards to-be-repeated during-the-days, during-the-months of-years three, for- the-livers for the-Unnameable God, eachsingle-one-of; bringing adevotional-statue-sacrifice, alibation, and a-drinking-to-the-health-also; and that-chosen-one, bringing-to and-giving!

P63 his-payment – and-the-priests-also -- strained-wine at-the-altar. Offering of-the-bones, and-then a-payingof-our-respects-to-him-withannual-libations giving. Of- that – newest-vintage bringing, a-devotional-statuesacrifice to-The-Goddess-Neptuni you, handsomely-attired, offering, At-the-entrance undertakers are to be stationed. On-the-morning ofthe-thirtieth day: the-newestvintage wine of-the-harvest to-The-Gods Shrouded make-yourofferings! (The stored) breads-also of-the-temples of-the-people, of-the-town makeyour-offerings! And-afterwards tobe-repeated during-the-days

P66 Calf-meat for-ten-people in-that ritual having-been-accepted for, for and-more, a-devotional-statue-sacrifice bringing-also of-the-temples ofthe-people, of-the-town, and-afterwards to-berepeated during-the-days andduring-the-months of-years three and-three-times atthe-pit of-the-marking-stone. Mr.-Thana's-sons, be-both-benevolentand-also-giving-salutations-to thetemples of-the-people, the-town,

P67 and-the-nation. And-afterwards prepare incense! Strain wine! Bringing a-devotionalstatue-sacrifice to-The-Goddess-Neptuni, you, handsomely-attired, offering calf-meat for-ten-men, breads-also during-that ritual having-been-accepted-for for, andmore! A-devotional-statuesacrifice bringing-also of-thetemples of-the-people, of-the-town. Andafterwards to-be-repeated duringthe-days and-during-the-months of-years three, and-three-times at-the-pit ofthe-marking-stone. Mr.-Thana'ssons,

P68 be-both-benevolent and-also-giveyour-salutations-to the-temples ofthe-people, the-town, and-the-nation! And-afterwards make-preparation at-the-tomb! Offer calf-meat and-breads! Bringing adevotional-statue-sacrifice to-The-Goddess-Neptuni, prepare a-basin decorated! Offer at-that-same-place an-offering-of calf-meat! Make-preparation onthat marking-stone's altar!

P69 Offer at-that-same-place anoffering-of those breads on-that marking-stone's altar! During-September: at-the-tomb, offer adevotional-statue-sacrifice to-The-Goddess-Neptuni, you, handsomely-attired, makingan-offering of-three and-two-andthat-same-number-of breads, and-three-times at-the-pit of-themarking-stone. Mr.-Thana's-sons, be-both-benevolent and-also-giveyour-salutations-to the-temples of-the-people, thetown, and-the-nation! And-after has-been-received thewine, a-devotional-statue-sacrifice to-The-Goddess-Neptuni of-three

P70 ----- ofthe-temples of-the-people, of-he-town. Andafterwards to-be-repeated duringthe-days and-the-months of-years three andthree-times at-the-pit of-themarking-stone. Mr.-Thana's-sons be-benevolent and-give-yoursalutations-to the-temples of-thepeople! ----- the-little-gifts.

P71 And-as in-the-divine-service ofspirits: wine to-the-measure-of awine-jug (make-a-libation-of!) (On-the-day-of) the-threesubtracted-from of-the-thirtieth, inthe-king's-residence, a-divineservice for- | the-security-of-itsgateway. Sacred-incense burn! --------

P74 -of the-stored nails. On-the-day-of the-three-subtracted-from of-thethirtieth, by-the-priests, nd-the-special-priests of-a-pair let-them-be! And-as the-priest adevotion-of-bronze, a-libation at-the-altar to-fullmeasure; a-dance, the-nails; thefirst-one of-the-special-priests let-them-be! But in-the-afterlife-also himself, Mr.-Seth, Mrs.-Umati's (son), The-God-Simlcha divine (becomes). For-ten-men thejug(s) of-his-righthand, of-hislefthand. To-The-God-Sulu Scvetru

P75 immediately emptying jug(s) some, in-the-temple of-her, wetting-withthat of-the-result-of-the-straining. The-God-Sul Scvetu, The-Sun-God-Catha's (son); the-corpses at-Bolsena themselves themselves in-groupsof-five let-them-be! And-bringing for the-livers for the-Unnameable God each-single-one. Just-asbefore, to- The-Monster-Volta also a-drinking-to-the-health also, and also-with-that-chosen (gift-of-food) for-the-spirits therein. And-he forthe-harvest a-libation. The-corpse('s) his (are) those anyremaining-ones. Food, the-chosenfive (also should be) some.

P76 A-blessing for- the-Sun-God-Catha. Holding a-torch, his-blessing (willbe-reciprocatively) in-you. Children themselves first-born birthed are, just-as her (birth was,) the-spirits of-the-result-of-thestraining. Of-The-Monster-Volta then for- the-propitiation-of, of-measures-of-tens those same, ofthe-Goddess-Casthni,-daughter-of-‛ΗΛΙΟΣ,-HELIOS,-the-Sun-God,-and-founder-of-the-Etruscan-(andperhaps-other)-Italic-races herealso, the-dance priest lamentations andmassed-funeral-feasts-also at-thegrave leading, libations at-the-altar. And- from-thejugs drawing-wine the-priest of-the-Sun-God-Catha for you

P77 of-the-games and-celebrations, atthe-pit-at-that-cemetery-also those little-gifts fo|r- -the-preparing on-the-altar accurately. A-divineservice and-a-final-ritual-sacrificeconsisting-of calves two. And-for-a-period-of-harvests three reopening-of-the-tomb one; and-fora-period-of-harvests two adedicatory-offering; and-at-theshrine a-normal-fumigation (of-sulfur letthere-be); and-a-lesser-fumigation for-the-sleeping spirits, and-at-theplace a-cleaning. Smoke making of-sulfur, purifyingthrough anything there -the-sulfur,

P78 a-votive-offering-also I---- urns, a-jug ----- five slaughter! ------ at-his-lefthand, at-his-righthand -----

P79 And-at-the-shrine wine here, duringthe-normal-fumigation (with-sulfur) here of-the-altar, making-largerlibations-of-also, a-reopening-of-the-tomb. At-first alibation. -For the-preparing-, aprimary, tripled, sulfur smoking, fumigating at-thepit-area-also, one at-the-chamberarea-also. Those sleepers of-the-smoke likewise, for-a-period-of-a-harvest, The-Sun-God-Catha's strained-wine (are to be provided with!) Public weepers the-burial-fields here having-been-conveyed-to, bringing sulfu|r,

P82 a-libation, wine, of-that- -shrine. September-throughout, theexaminings-also (are to be performed!) Here, of-those- -fumigations, thegrain for-the-watching-overceremony through-September, incense, a-paying-of-our-respectsto-him-with-annual-libations, wine, and-here-also a-libation of-theresult-of-the-straining also. As-before funeral-feasts-also asmany-as for-the- priest libationary (let there be!) In-their-ossuaries the-sleepers making-an-offering-to also, here atthose-examinations also

P83 for-the-watching-over-of also, ofthose-chosen-ones and theancestors of-them. A-nail on-the-second-subtractedfrom of-the-twentieth. Ossuaries of Bolsena's assembled-people. A-libation onthe-altar here drawing-out of-thebowl of-must you. Of-the-must for- the-sacred-storagepits storing, on-behalf-of the-town, (let-there-be) a-divine-service ofspirits! Of-those (spirits) The-God-Thesa's.

P84 On-the-second-subtracted-from of-the-thirtieth also a-divine-service of-the-prepared-one (is-to be performed!) Musicians-also, freed, are-to-commence-now the-celebratorymusic! On-the-same dawn performing-thededication, the-God-Veiovis's is-tobe-brought

P85 also, a-divine-service had aspreviously of-the-fourth of-thetwentieth. The-group-of-devotional-statues bringing for- The-Goddess-Neptuni in-the-temple on-that markingstone, on-the-altars. On-the-first-subtracted-from of-thethirtieth also, as on-the-second-from the-thirtieth! Ms.-Thani's -------- onthat-same dawn.

P87 a-devotion-of-bronze, fumigating, ------- in-the-temple, then also to-theancestors-also as-before a-giftgroup! And,-lying-down-here, those dolls will-bless for-the-harvest of-that consecrated-ground. Augural-birds searching-for afterwards the-chief, to-the-right ofthe-consecrated-ground, here, of-the-altar, making-largerlibations-of-also our-ancestral Etruscans' urns. The-first-men-also, watching-thesky to-the-right of-the-consecratedground,

P90 L-------V------I here also. A-divine-service similarly as-before it-was-promised to-The-Gods Lower (perform!) And-first-fruits at-the-sarcophagus containing-urns-of-chiefs in-thefamily-villa (donate!) The-Sun-God-Catha-Identified-With-The-Egyptian-Sun-God-Ra triple likewise the-first-fruits inthe-nation (is granted,) of-thedictator's at-the-sarcophagus containingurns-of-chiefs the-God-Tecevamualso, the-Goddess-Sansi's (son), provide-to! At-the-sarcophagus just-as-previously, the-chief firstfruits. A-paying-of-our-respectswith-annual-libations-to the-urnsof-the-chiefs must-be-witnessed!

P91 The-newest-vintage-also in-thebucket, celebratory-music-also; and-then a-divine-service (for) thespirits (celebrate!) A-paying-of-our-respects-to-himwith-annual-libations-to the-urnsof-the-chiefs in-the-family-villa, the-Sun-God-Catha-Identified-With-The-Egyptian-Sun-God-Ra On-the-first-subtracted-from ofthe-thirtieth, in-December, at-the-Goddess-Juno's-temple -- The-Goddess-Of-Childbirth's-temple from-twenty jug(s). He, thepriesthood, the-people celebratorymusic of-four-in-number (perform!)

Of-the-stored-ones (which) theyhave-selected, to-the-priests, andgold-also-,-they-must-pay-to! Andin-a-similar-manner onesubtracted-from ten on-behalf- of-the-dead-people's urns (requite!)

- * -

A múmiát borító lenvászon csíkokon látható felirat fakszimile képeit sorokra bontottam és e soroknak a fakszimile képeivel indítom a feldolgozásukat a könnyebb követhetőség végett, így a kedves olvasó a felirat minden betűjét és a feldolgozás minden lépését ellenőrizheti, párhuzamosan egy velem hasonló szőrű, a „szakértők” által ignorált, 'önálló kutató', Mel Coplend feldolgozásával, valamint az etruszkológia magas tudományát művelő Jeff Hill fordításával egyetemben. Megjegyzem, Jeff Hill sem nagyon köz- és elismert etruszkológus, ha egyáltalán van olyan akit saját magán kívül más is elismer, de egy olyan valaki akinek hatalmas CORPVS-a legalább hozzáférhető. Jeff Hill soronkénti tolmácsolása piros, Mel Copelandétől eltérő sorrendel és számozással indul. Sajnos, néhány sor (242-266) kimaradt a Korpuszból.

 

Panel 1, Right hand fragment:

Értelmezhetetlen töredék

ZFrag. A-1 MULAC

-- MVLA Ce•_ [Translation: she strives after (L. molior-iri) here (Fr. ici) Note: See Z1282.

P78/493 MULAC I----- a-votive-offering-also I----

ZFrag AZFrag. A-2 HILAREA

HILAREA [Translation: you make joyful/cheer up (L. hilaro-are) the eagle (ACIL) See Z701.

P78/494 FILARE ACIL ----- urns, a-jug -----

ZFrag. A-3 MA• CAF _ _

MA• CAF_ _[Translation: to a greater extent/more (L. magis [or mage]) to be on guard against (L. caveo, cavere, cavi, cautum)] See Z817.

P78/495 MAC CAVETh ----- five slaughter! ------

ZFrag. A-4 --LAETIM •H_

--LAETIM •H_[Translation: to the joyful, fertile (L. laetus-a-um)] Note: the "im" = "um," Acc. suffix. See Z516

P78/496 LAETIS FAMFEThES ----- at-his-lefthand, at-his-righthand -----


Panel 2, Left hand fragment:

Értelmezhetetlen töredék

ZFrag. B-1 --R SI PVR VRN E PRII

--R SI PVR VRN E PRII [Translation:_ supposing that (L. si) I purify (L. purgo-are) I honor (L. orno-are) out of (L. e) the prayers (L. priere, supplication, f. prayer book, ritual; Fr. f. prière; It. f. preghiera)] See Z834.

P18/114 HURSI URUThN EPRIS HURSI URUThN EPRIS

ZFrag BZFrag. B-2 --MVLAXVU/TΣ LEVA

--MVLAK SVS LEFA [Translation: I am gentle (L. mollesco-ere); the double (It. m. sosia) she raises/lifts up (L. levo-are)] See Z981, LEFE.

P18/115 --- MULACh ZUSLEVA --- dedicatory-offering of-calf-meat

ZFrag. B-3 ???

--_M•VS Le NA [Translation: _ The bones (L. os, ossis) or mouth (L. os, oris) there indeed (L. ne, nae)]

P18/116 ----- VINUM FUSINA ----- wine of-the-newest-vintage

ZFrag. B-4 ???

--_S CAPERI [Translation: _ the he-goats (L. m. caper-ri)] See Z1770, CAPERI

P18/117 ------ CLUCThRAS CAPERI ------ ofdead-people the-priest.

Ezekre a töredékekre azért kár az időt pazarolni, mert még mai „fejlettebb” helyesírásunk mellett is nehéz eldönteni, hogy aki …követ… az a hívem vagy éppen ellenkezőleg, ...követ… dob rám, és ezzel bűnt ...követ... el.

Panel 3 (six lines of text) Script ZA

Z1

Z-1 … ETNAM[N]TESIM•E[L]NAM... ... E TaN AMi [iN]TéZi ÍMe E [Lá]NYA' Mi ... ... e tan ami [in]tézi íme e [lá]nnyal mi [rámutat?]

(fabric tear/missing word) R• E TvNAM TESIM •E TvNAM•T(ESIM--fabric tear/missing words) [Translation: from/by (L. e, ex) the thunder (L. tonitrus [-us] m. and tonitrum-i; verb, L. tono-are-ui-itum) of the dice (L. tessara-ae, "-im" Acc.) from/by (L. e, ex) the thunder (L. tonitrus [-us] m. and tonitrum-i; verb, L. tono-are-ui-itum)] (to the tile, cube)

P20/131 FLER ETNAM TESIM ETNAM CELUCN performing-the-dedication; andfurthermore a-drinking-to-thehealth-also, and that-chosen-one

Z7

Z-7 C[L]ETRAM• ΣREN C{T+F}AT[TCN]T•8LER Ki[L]ÉTéRe ÁM SZeRÉNY/SeRÉNY Kö{TVe} Á'Ta[TóKéN]T FeLÉRe ki[l]étére ám szerény/serény kötve álta[tókén]t felére (társára)

CLETRAM• SeREN CFATIS FE _ _ _T •8eLER [Translation: to the grating/trellis (L. m. clatri-orum); serene (L. sereno-are; It. m. sereno) you shake (L. quatio, quatere; 2nd pers. sing. quatis) you sail/pass.....Veler, person's name? or to pluck? (L. vello, vellere)]

P20/132 CLETRAM SRENChVE TRIN ThEZINE ChIM FLER in-a-basin decorated bringing, hewill-bring three-times-also, performing-the-dedication,

Z12

Z-12 TARC•MVTINVM•ANA NCFIΣNAC PΣE[I] •RC TARKa MÚ'TJáN ÜM ANYÁNaK VISZi aNAK BeSZÉ[LYe] éRiK tarka múltján üm (hüm=megütközés) anyának viszi annak beszé[lye] (elbeszélése) érik

TAR Ce•MVTINVM•AN ANCFISNAC IRI _ _ _ R Ce [Translation: the disease/stigma (It. f. tara) here (Fr. ici) or alternatively Taharqa (Pharoah Khunefertemre Taharqa; 690-664 B.C.) changed / exchanged (L. muto-are, to mutate) or Galic town, Modena (L. Mutina-ae), whether (L. an) the snake/constellation Hydra (L. anguis-is) born (L. nascori-i) of wrath (L. ira-ae)_ _ _ here (Fr. ici) or to us (It. ce); alternatively NACIRI may be nascori.]; Note: The "-um" suffix suggests a noun

P20/133 TARC MUTINUM ANANC VES NAC CAL TARC and-excavating the-grave-also either-of-that man or-elseexcavating-also -of-that woman,

Z20

Z20 ΘE{T+F}IFAC LAN•Σ CANINCE[LMF]CSA ΘPEΣ•SIΣ CSE' {TéVe}LY VAKaL ANYi SZó Ki ANYINaK E[LMe/ELeMe Vé]KáZA CSiBÉSZ űZi IS csel tévely(gés) vakkal annyi szó ki annyinak e[lme/eleme vé]kázza (méregeti) csibész űzi is

RESIFAC Le•AN• Se CANIN CE_ _ _ _ _ _ _SIN [Translation: I gave back/revealed (L. resero-are; It. rendere; Fr. rendre) I make/ do (L. facio, facere, feci, factum) there (le) whether (L. an) themselves (L. se, sese) they sing (L. cano-canere) to us? (It. ce) ......however, but if (L. sin) ] Note: the reflexive pronoun, SE appears in front of the verb in this script.

P20/134 ThEZINE VACL AN SCANIN CESASI SATh VEISIN he-will-bring of-a-libation. He the-corpse the-preparing-of during-this ceremony

Z29

Z29 CLETRAM•ΣREN XFELX Σ CANIN CF [C] I[L] FAC L Ki LETéR ÁM SZeRÉNY eGYéVE' eLeGY SZó oKÁN INi KiVe' [Ké]Je[L] VAKuL ki letér ám szerény egyével (egyvalakivel) elegy szó okán inni kivel [ké]jje[l] vakul

CLETRAM• SeREN KFELKi Se CANIN CEPIS •FAC Le [Translation: the grating (L. m. clatri-orum) serene (L. sereno-are; It. m. sereno) of whatever kind (L. qualisqumque [-cunque], qualecumque) or some, any, whatever (Fr. quelque) they sing themselves (L. cano-canere) of Cepis/the vine stocks (It. ceppo, m., stump; Fr. cep, m. vine-stock); I make (L. facio, facere, feci, factum) there)]

P20/135 CLETRAM SRENChVE IN SCANIN CEALCh VACL in-a-basin decorated for thecorpse the-number-of-thirty libations

Z40

Z40 ARA NVN OENEMAΘAMNA TFE AFXF•MYLE ARA NéVeN Ő É'NE áM Á'CA Mi aNÁ' TéVE A VáGYáVa' MeGáL-E ara néven ő élne ám álca mi annál (a fiúnál) téve a vágyával megáll-e

ARA NVN RENEMARAMNA KFE AEKiS•MVLE [Translation: at the refuge/altar (L.f. ara) of Nun you reign (L. regno-are); of/by the sea (L. mar-is; marinus-a-um) lest (L. ne, nae) you cherish (Fr. choyer) the shield (L. f. aegis-idis, especially the shield of Jupiter and Minerva) you toil/struggle (L. molior-iri)] Note on Egyptian god Nun. This phrase, "at the altar of Nun you rule: the sea:

Despite all the various Creation myths that the Egyptians subscribed to, they had one thing in common, Nun. Even though the myths named different gods as the original creator, they all agreed that he sprang from Nun, the primordial waters. Nun was more than an ocean, he was a limitless expanse of motionless water. Even after the world was created, Nun continued to exist at it's margins and would one day return to destroy it and begin the cycle again.
Following the creation, Nun played a role in the destruction of mankind when humans no longer respected and obeyed Re in his old age. Re called together all the gods and goddesses together, including Nun, and asked them what he should do about the problem. Nun suggested that Re should call forth his Eye to destroy mankind. Re did so, and his Eye, in the form of the goddess Sekhmet traveled across Egypt killing all men. Also, Nun protected Shu and Tefnut at birth and he kept the demonic powers of chaos (represented as serpents) in check.
Nun was portrayed as a bearded man with a blue or green body, symbolizing water and fertility. Sometimes he is shown with female breasts as well. In one hand he holds a palm frond, a symbol of long life and wears another one in his hair. [From egyptianmyths.net]
P20/136 ARA NUNThENE SAThAS NAChVE FETUM ALE make! Offering of-the-bones, and-then a-paying-of-ourrespects-to-him-with-annuallibations giving.
... e tan ami [in]tézi, íme, e [lá]nnyal mi [rámutat?] ki[l]étére, ám szerény/serény kötve álta[tókén]t felére (társára). Tarka múltján üm (hüm = megütközés) anyának viszi, annak beszé[lye] (elbeszélése) érik. Csel, tévely(gés) vakkal annyi. Szó, ki annyinak e[lme/eleme, vé]kázza (méregeti), csibész űzi is. Ki letér, ám szerény, egyével (egyvalakivel) elegy szó okán inni, kivel [ké]jje[l] vakul. Ara néven ő élne, ám álca, – mi annál (a fiúnál) téve, – a vágyával megáll-e?Panel 4 (six lines of text) Script ZA

Z47

Z47 FINVM VSI TRLN8LERE IN CRA P ΣTI VaJoN ÜM ŰZI TeReLi Nő FeLÉRE JóNaK RÁ aPáSíTI vajon üm (hüm=megütközés, kétkedés) űzi tereli nő felére jónak rá apásíti

FINVM VSI TRIN8eLERE IN CRAP STI [Translation: to the wine (L vinum-i) the bones/bodies (L. os, ossis) or I burned (L. uro.urere, ussi) three at a time (L. trin-ae-a) Velere (person's name; possibly of the town Falerri) in L. in) rough cast (Fr. crépi) I rustle or make a noise (L. increpo-are) or probably, drunkenness/debauchery (L. crapula-ae, f.) she stood/stayed (It. Stare)]

P21/137 VINUM US(ILSI) I(N) TRINUM FLERE IN CRAPSTI Wine (for) the-Sun-God-Usil, bringing-also a-statue's-likeness for The-God-Grabovu.

Z54

Z54 VNΣIAT NVNOENOAC LOI OAP OIE CIA L UN SZíJAT NöVő NŐ ÉNe Ő AKi iLŐJe Ő ABa' OLY-E KI ÁL un szíjat növő nő éne ő aki illője ő abban oly-e ki áll

VNMvLAK NVN RENeRAC Le RIIRI RIECIA Le [Translation: one (L. unus-a-um); I am gentle/soft (L. mollesco-ere); Nun (Egyptian god of fertility, ocean) to reign / the ruler? (L. regno-are, to be a king, master, prevail; regnator-oris,m., ruler, king) and indeed (L. ac, atque) there (le) the things / matters (L. res, rei); the wrath (L. ira-ae, f.) or alternatively, she swore an oath (L. iruo-are; iruavit, 3rd person perfect) of Rhea / Cybele (L. Rhea-ae) she summons (L. cieo, ciere, civi, citum) or alternatively, because (L. quia) there] Note: NVN RENeR--not to disown/deny (Fr. rener) may be a better context for this often repeated phrase and also NVN REN. Note: IRI RIE CIA Le is probably "she swore an oath to Rhea because there.."

P21/138 UN MLACh NUNThEN ThAChThIU CIA(LChUS) You, handsomely-attired, offering at-the-entrance (on-themorning) of-the-thirtieth-day

Z64

Z64 HVS LNE FINVM E ΣISC SERAMVERACYΣE Ha ŰZi LéNYE VaJoN ÜM E SZÜZeK üZÉRi Á'Ma VÉRA'Ku eGéSZE ha űzi lénye vajon üm (megütközés, kétkedés) e szüzek üzéri álma véralku (család) egésze

HVS LeNE FINVM E SISI SERAMV ERA CVSE [Translation: there, hark! (L. heus!) you make mild (L. leno-ire) or alternatively, the thread, line (L. linea-ae) of wine (L vinum-i) from (L. e, ex) ourselves (L. se or sese, sui, sibi); Seramus the lady (L. f. era-ae) or alternatively, to Seramus the lady, you plead (L. causor-ari)] Note: Seramo (Seramus) may possibly be the Babylonian goddess Semiramis.

P21/139 FUSLNE VINUM ESIS ESERA MUERA CUSE the-newest-vintage wine of-theharvest to-The-Gods shrouded (make-your-offerings!) Thestored

Z72

Z72 8AΣEI ΣPYRZΣ TREIENAΣ EDTIE TIVΣI FA' eSÉLYe S BuGRi iZáS TeRe ÉJ E NÁSZ É'De'TJE iT ÍVáSI faj esélye s bugri (póri) izzás tere éj e nász éldeltje (élvezője) itt ívási (nemződési)

8ASEI SPVRES TREIENAS ERvR SE TIN SI [Translation: to the bandage (L. fascia-ae) or alternatively vases (vas, vasis, a utensil; It. m. vaso, pot, vessel, vase) you spit out (L. spuo, spuere, spui, sputum; spuares, 2nd pers. conj. impf.) three (L. tres, tria); you escape (L. eno-are, to swim out, escape by swimming, flee) I wander (L. err-are; error, 1st pers. present indicative) itself, myself? (L. se, sese); of the god Tin supposing that (L. si) ] See Panel 8, Z300 and the following verse which replicates Z72, Z84; also Z103. Note: 8ASEI declines line the name of Helen: ELENEI and must be a proper name; i.e., Basei. However, it may be bandage, band, girdle (L. fascia-ae). SPVRES TREI - shift from Latin tria to trei; thus 8ASEI may be plural noun. Spures appears to be a plural noun, seed? (Gr. spora, seed), but it declines like a verb: SPVR, SPVRA, SPVRE, SPVRERIM, SPVRES.

P21/140 FASEI SPURESTRES ENAS EThRSE TINSI breads of-the-town; andafterwards repeat during-the-days

Z84

Z84 TIY IM AFILΣ XIΣCISYMRYTETVLΘANI iT IGa/JoG ÍM AVa' ILő SZó íGY IS Ki IZGó íM íRoGaT E TéVeL CSA'NI itt iga/jog ím avval illő szó így is ki izgó (izgatón) ím írogat e tévvel (tévedéssel) csalni

TI VRIM AFILS KISCISVMRVTETVLRANI [Translation: to you (L. tu, te, vos, tibi, tuus; It. ti) I speak /beg (L oro-are; orem, 1st. pers. conj.) you lived, availed (L. avere, to avail; 1st. pers. imperfetto, valessi, 2nd pers. impf., valessi, 3rd pers. impf., valesse) of the chaise/chair (It. chiesa, f. church; Fr. chaise, f. chair, seat); the chariot (L. cisium-i) ; wheel (L. rota-ae, f.) I carry (L. tolero-are) the kidneys? (L. renes-um; It. m. rene)] Note: See Z1818 which contains the same verse. Note: RANI is probably not "kidneys" since the context going into line Z92 is "at the poor years of pine-wood you cure/heal things." RANI declines like a verb: RAN, RANE, RANES, RANO. The context seems to be "renew." Thus, You renewed (L. renovo-are, to renew, restore, repair, repeat). The context would be: you renewed at the poor years of pinewood; you are for things."

P21/141 TIURIM AVILS ChIS CISUM PUTE TUL ThAN(A)S(UR) and-during-the-months of-years three, and-three-times at-the-pit of-the-marking-stone! Mr.-Thana's-sons,

Z92

Z92 A ANI PERE PINE Σ ENO ERIMAOI•VMERIC Á' ANYI PERE BŰNE' S E NŐ ERJe MA OLY VáM ÉRIK áll annyi pere bűnnel s e nő erje (belső ereje) ma oly vám érik

A ANI PARF PINES CVRE RIMERIVME RIC [Translation: at/by (a) the years (L. annus-i) poor (L. parvus-a-um) of pine-wood (L. pineus-a-um) you care for (curo-are) things (L. res, rei); I merited (L. mereo and mereor; 1st pers. perfect, merui) the moisture, fluids? (L. umor (hu)-oris; It. umidita, moisture) rich (L. dives-vetis; It. ricco; Fr. riche)]

P21/142 FANTEC REPINEC SPURERI METhLUMERIC be-both-watchful-over and-alsogive-your-salutations-to the-town and-the-nation!

Vajon üm (hüm=megütközés, kétkedés) űzi, tereli nő felére? Jónak rá apásíti. Un szíjat (pórázt) növő nő éne. Ő aki illője, ő abban oly-e ki áll, ha űzi lénye? Vajon üm (megütközés, kétkedés) e szüzek üzéri álma, véralku (család) egésze? Faj esélye s bugri (póri) izzás tere éj. E nász éldeltje (élvezője) itt ívási (nemződési), itt iga/jog ím avval illő szó így is ki izgó (izgatón) ím írogat e tévvel (tévedéssel) csalni. Áll annyi pere bűnnel s e nő erje (belső ereje) ma oly: vám érik.


SCRIPT ZB

Panel 5 (four lines of text) Script ZB

Z101

Z101 EΘRSE•TIN ΣPTI VRIMAFILΣXIΣEC[PN] É'C éRZi E TűJéN SZó BeTűJe ÚRi ÍM AVa' ILőS üGY IS EKPeN] élc érzi e tűjén (irónján) szó betűje úri ím avval illős ügy is ekk[éppen]

ERvR SE•TIN SI •TI VRIMAFILSKISEC [Translation: (L. err-are; error, 1st pers. present indicative) itself, myself (L. se, sese); of the god Tin supposing that (L. si) to you (L. tu, te, vos, tibi, tuus; It. ti) I speak /beg (L oro-are; orem, 1st. pers. conj.you lived, availed (L. avere, to avail; 1st. pers. imperfetto, valessi, 2nd pers. impf., valessi, 3rd pers. impf., valesse) of the chaise/chair (It. chiesa, f. church; Fr. chaise, f. chair, seat); behold/see! (L. ecce)] Note: This is a repeat of line Z72-Z84; See Z880.

?

Z111

Z110 INC•TEC•8LERO (I)EZINCE CISVM PVTE AG[SP] JóNaK íTÉ' Ki FeLÉRŐ' JE'ZI NőKE' KéJeZVe Mi BÚ'T E' A Ga[ZáBa'] jónak ítél ki feléről jelzi nőkkel kéjezve mi bújt el a ga[zában]

IN Ce•TEC•8eLER RESIN CE CISVM PVTE T..... [Translation: in (L. in) here (fr. ici; It. ce, adv. there) I cover/bury ( L. tego, tegere, texi, tectum) Veler (possibly family name referring to the town, Falerri) the resin (L. resina-ae) to us (It. ce) the chariot (L. cisum-i) you possess ( L. potior-iri) T...] Note: Z84: CISVM RVTE.

?

Z122

Z122 HATECREPINECMELERI•SFELERPC•SFE HAT-E KiRE BŰNE' KaM ELÉRI űZi VELE RiPőK íZéVE' hat-e kire bűnnel kam (kan) eléri űzi vele ripők ízével (tetszés szerint)

HA TEC •REPINE Ce•ME LERISFE LERI Ce•SFE [Translation: she has (L. habeo, habere) covered ( L. tego, tegere, texi, tectum) or she has been covered? you are found again (L. reperio, eperire, repperi, repertum) here (Fr. ici) to me (L. Acc. me) victory, (L. laurus-i), or by the spectre / god (L. larua-ae; god, lar, laris, lares); you join together/sew (L. suo, suere, sui, sutum) by the spectre /god (L. larua-ae; god, lar, laris, lares) here (Fr. ici) you join together (L. suo, suere, sui, sutum)] See Z214 for content of Z111-Z133. Note: Is HA TEC a compound verb? "She has covered?" The word LER is a place on the Piacenza liver (PL-5, PL-7) ; LERNI is PL-26. The word has something to do with the gods.

?

Z132

Z132 CΣ MELEOVN•MVTINCEΘEZINE RVT[L] KéSZ Mi ELÉ Ő ViNé MÚ'TJa NőKE' CÉ'ZóJáN É' RoVoT[uL] kész mi elé ő vinné múltja nőkkel célzóján él rovott[ul]

CaSa MELERVN•MVTIN CERE SINE RVT [Translation: the house (L. casa) of honey/sweetness (L. mel, mellis; It. miele) the dart, arrow (L. runa-ae) they change, move (L. muto-are; 3rd pers. pl. mutant) you bewail, lament (L. queror, queri) or alternatively the wax (L. cera-ae) you leave (L. sino, sinere, sivi, situm); the wheel / chariot (L. f. rota-ae, wheel, chariot] Note: MVTIN CERE SINE is a phrase.

?

Élc érzi e tűjén (irónján) szó betűje úri, ím, avval illős ügy is ekképpen. Jónak ítél ki feléről (felebarátjáról) jelzi, nőkkel kéjezve mi bújt el a gazában. Hat-e kire bűnnel kam (kan) eléri? Űzi vele ripők ízével (tetszés szerint). Kész mi elé ő vinné, múltja nőkkel célzóján, él rovottul.


Panel 6 (six lines of text) Script ZB

Z144

Z144 ... ΣIYRERI •MEΘLVM ERIC ENAΣ [erény] SZIGoRa ÉRI íM E CSaLóVa' Mi ÉRIK E NÁSZ [erény] szigora éri ím e csalóval mi érik e nász

[fragment missing] SI VRE RI •MERLVM ERIC ENAS [Translation: if, supposing that (L. si) you speak (L. oro-are) of the things / matters (L. res, rei) to the blackbirds (L. merula-ae; It merlo m., Fr.merle) I raise (L. erigo-rigere-rexi-rectum) you escape (L. enno-are; to escape by swimming, flee]

?

Z150

Z150 ... TAR • 8NER LVΣ LEFEΣ •NVN OEN [gyümölcse ki]T ARa-FeNÉRe eLVeSZ eLEVE S NeVéN Ő É'Ne [gyümölcse ki]t ara-fenére elvesz eleve s nevén ő élne

[fragment missing] TAR • 8eNER LVS LEFES •NVN REN [Translation: the disease/stigma (It. f. tara) or probably the bull (L. taurus-i) to come (L. venio, venire, veni, ventum) to the light (L. f. lux, lucis) you raise up (L. levo-are) Nun (Nun, Egyptian god of fertility) I reign , rule (L. regno-are)]

P27/176 TEI FASEI ZARFNETh USLEVES NUNThEN these breads, on-the-tenth-day ofcalf-meat making-an-offering,

Z155

Z155 ... LEREΣ •INCRAP ΣTI •CLETRAM [tartó pi]LÉR E SZó JóNaK RABoSíTI Ki éLETe uRA íM tartó pi]llér e szó jónak rabosíti (teszi rabbá) ki élete ura ím

[fragment missing] LERES •IN CRAP STI •CLETRAM [Translation: to the spectres / gods (L. larua-ae; god, lar, laris, lares) in (L. in) rough cast (Fr. crépi) or alternatively, drunkenness/debauchery (L. crapula-ae, f.) you stood/stayed (It. stare) of the grating/trellis (L. clatro-orum, trellis)] See panel 8. Note: LER, LERI, LERES appears to be a 3rd Declension: -es = nom. pl., -i = dat. sing.

P27/177 TRINUM FLERES IN CRAPSTI CLETRAM and-bringing a-statue's-likeness for The-God-Grabovu in-a-basin

Z164

Z164 ... RAXOTYRA HEO FINYM [vinné-e a]RA íGY ŐT iGáRA Ha E GYáSZO' VINYoG íM [vinné-e a]ra így őt igára ha e gyászol vinnyog ím

[fragment missing] RAKaR TVRA HEKSR FINVM [Translation: to narrarate (Fr. raconter, to relate, to tell, to narrate, to recount) she watches over (L. tueo-ere) the galley (L. hexeris-is, f. a galley with six banks of oars) of wine (L. vinum-i)]

P27/178 SRENChVE RAChTh TURA HEChSTh VINUM decorated, prepare incense! Strain wine,

Z170

Z170 ... LETVAM•ΣREN LFE RAXΘLYO [jövője] eLÉ TéVÁ'Ma SZeRÉNYüLVE RÁ íGY CSiLoGÓ [jövője] elé téválma szerényülve rá így csillogó

[fragment missing] LETV AM•SeREN IFE RAKaR •SVR [Translation: (the goddess) Leto I love (L. amo-are) serene, quietly (It. sereno, m.; Fr. serein) you assist (L. iuvo-are, iuvi, iutum) to narrarate; (Fr. raconter, to relate, to tell, to narrate, to recount) the sister (L. soror; It. suora f.; Fr. soeur, f.)]

P27/179 NUNThEN CLETRAM SRENChVE RAChTh SUTh(ITh) offering-it in-a-basin decorated! Prepare at-the-tomb

Z176

Z176 ... VΣ LEFEΣ NVN OENF CTOEI[Σ] [tévelyé]Ve' SZüLE VESZi NeVéN Ő E NőVe' KiTŐ' E Ju[Sa] [tévelyé]vel szüle veszi nevén ő e nővel kitől e ju[ssa]

[fragment missing] VS LEFES NVN REN• F CT REI [Translation: the bones (L. os, ossis) you raise (L. levo-are) Nun, goddess of fertility I reign, rule (L. regno-are)_ _ _the things (L. res, rei)]

P27/180 ZARFNETh ZUSLEVES NUNThEN ESTREI On-the-tenth-day of-calf-meat making-an-offering at-that-sameplace,

[Erény] szigora éri ím e csalóval. Mi érik: e nász [gyümölcse, ki]t ara-fenére* elvesz eleve, s nevén ő élne. [Tartó pi]llér e szó jónak, rabosíti (teszi rabbá) ki élete ura, ím. [Vinné-e a]ra így őt igára, ha e gyászol, vinnyog, ím, [jövője] elé, téválma szerényülve, rá így csillogó. [Tévelyé]vel szüle, veszi nevén ő e nővel, kitől e ju[ssa].


* ara-fene: idő előtti terhesség


SCRIPT ZC

Panel 7 (six lines of text) Script ZC

Z180

Z180 AL φAZEI CLETRAM•ΣREN CFE ELM •TYL •FAR ÁL FA'Zó ÉJ KeLETő Rá ÁM SeRÉNY KiVE' ÉLe'Me TaGaL VÁR áll fajzó az éj kellető rá ám serény kivel élelme taggal (petesejttel!) vár

AL ØASEI (PHASEI ) CLETRAM•SeREN CFE EIM •TVL •FAR [ Translation: to the (It. al) bandages/swaddling bands (L. fascia-ae, f.; It. fascia, f.); of the grating/trellis (L. clatro-orum, trellis); the serene (It. sereno, m.; Fr. serein) you assemble L. coeo-ire-iv-itum) of itself/yourself (L. eum, eam, id, himself, herself, itself); I carry/bear (L. tolero-are) the grain (L. far, farris)] Note: See Z1027 which names the goddess Pha "of Asia."

P28/181 ALFAZEI CLETRAM SRENCVE EIM TUL VAR(ITh) a-little-offering in-a-basin decorated, and-on-that markingstone's altar

Z190

Z190 RATVRNYNΘENO 8AΣL CΣ TRAM •EITVL RAGYíTJa TiVoRNYa-GáNCS E NŐ FASZaL KéSZ TáRA íM EJTőVeL ragyítja (ragyásítja, beszeplőzi) tivornya-gáncs e nő fasszal kész tára ím ejtővel

RAKaRTVR NVN RENeR 8ASI CN TRAM •EI•TVL [ Translation:to narrarate (Fr. raconter, to relate, to tell, to narrate, to recount) to guard/ watch over (L. tueo-ere) not (L. non) to reign (L. regno-are); the vases (L. vas, vasis, a utensil; It. vaso, m. pot, vessel, vase); CN I take up/assume (subjunctive case? L. traho, trahere, traxi, tractum) ; woe (L. ei!) I carry/bear (L. tolero-are)] Note: 8ASI shifts here from the feminine plural EI suffix to I.

P28/182 RAChTh TUR NUNThENTh FASI CNTRAM EI TUL prepare! Incense offer! Breads thereat on-that- that -same of-themarking-stone's

Z197

Z197 FAR CELISYO HEXΣO FINM •TRIN •8LERE VÁR Ki ELé IZGÓ Hí EGY SZÓ VaJoN Mi TáRu'LJoN FeL ERE vár ki elé izgó (izgalmasan) hí egy szó vajon mi táruljon fel erre

FAR CELI •SVR HEKeSR FINvM •TRIN •8eLERE [Translation: the grain (L. far, farris) I hid (L. celo-are); the sister (L. soror; It. suora f.; Fr. soeur, f.) of the galley (L. hexeris-is, f. a galley with six banks of oars) of wine (L. vinum-i); three at a time (L. trin-ae-a); Velere]

P28/183 VAR CELI SUTh(ITh) FEChSTh VINM TRIN FLERE altar. In-September, at-the-tomb, strain wine! Bringing adevotional-statue

Z206

Z206 IN•CRAPΣTIYN MLAX •NVN OEN •XIΣ •ELFIΣ C• JöN Ki aRA BőSZíTI GúNY MeLé ADJa NeVe NŐÉN íGY IS ELVaJuSZiK jön ki arra bőszíti gúny mellé adja neve nőén így is elvajuszik (elszenved)

IN•CRAP STI •VN MvLAK •NVN REN •TIS •ESFIS Ce•[Translation: in (L. in) drunkenness/debauchery(L. crapula-ae, f.) she stood/stayed (It. stare) ; one (L. unus-a-um; It. un, uno, una) I soften (L. mollesco-ere, to become soft or gentle); not (L. non) I reign (L. regno-are); Dis (Pluto); you pass from state to state / go out (L. exeo-ire-li [ivi] -itum) here (Fr. ici)]

P28/184 IN CRAPSTI UN MLACh NUNThEN ChIS ESVISC for The-God-Grabovu, you, handsomely-attired, offering ofthree and-two-and-the-samenumber-of

Z214

Z214 8AΣEICISVM PVTE •TVL OANS •HA TEC•REPINE C FA' eSÉLYe Ki űZVe íM BÚ'T E' aTÚL Ő ANYáZ HA TE'Ke eRÉBe JöNE Ki faj esélye ki űzve ím bújt el attúl ő anyáz ha tejke (itt: sperma) erébe jönne ki

8ASEICISVM PVTE •TVL RANS •HA TEC•REPINE Ce [Translation: the vases (L. vas, vasis, a utensil; It. vaso, m. pot, vessel, vase) the chariot (L. cisum-i) you obtain/posses ( L. potior-iri); I carry/endure (L. toero-are) the kidneys (L. renes-um, m. pl.; It. rene, m.; Fr.rein, m.); she has wealth I bury/ cover ( L. tego, tegere, texi, tectum); they got again / discovered (L. reperio, eperire, repperi, repertum) here (Fr. ici)] See Panel 9, Z308 on Repin, repine.

P28/185 FASEI CISUM PUTE TUL ThAN(A)S(UR) FATEC REPINEC breads and-three-times at-the-pit of-the-marking-stone. Mr.Thana's-sons, be-bothwatchful-over and-also-giveyour-salutations-to

Z224

Z224 ME LERISFELERIC•SFEC•AN• CΣ• MELEOVN Mi ELÉRI íZ VELe ÉRIK íZéVE' Ki ANYa KéSZ MELÉ ÖVéN mi eléri íz (ivadék) vele érik ízével ki anya kész mellé övén

ME LERISFE LERI Ce•SFE Ce•AN• CaSa• MELE RVN [ Translation: my lords you join together/sew (L. suo, suere, sui, sutum) the lords here (Fr. ici); you join together/sew (L. suo, suere, sui, sutum) here, or whether (L. an) the house (L. casa); honey/sweetness (L. mel, mellis); ) I watch (It. ronda, f; Fr. rond, adj. round, ring, circle, orb)

P28/186 MELERI SVELERIC SVEC AN CS MELE ThUN to-the-mead-brewers and to-theirhearths! When he their mead primary

Áll fajzó éj, kellető rá, ám serény kivel élelme taggal (petesejttel!) vár. Ragyítja (ragyásítja, beszeplőzi) tivornya-gáncs, e nő fasszal kész tára, ím, ejtővel vár, ki elé izgó (izgalmasan) hí egy szó. Vajon mi áruljon fel erre! Jön ki arra bőszíti, gúny mellé adja, neve nőén így is elvajuszik (elszenved). Faj esélye, ki űzve ím, bújt el, attúl ő anyáz, ha tejke (itt: sperma) erébe jönne ki. Mi eléri: íz (ivadék) vele érik, ízével (ivadékával) ki anya, kész mellé övén.


Panel 8 (five lines of text) Script ZC

Z234

Z234 MYTIN CE•[words illegible] MIYLE MaG úTJáN KE' … Mi JoGaL É' mag útján kel … mi joggal él

MVTIN CF•[words illegible] SI VFE[Translation: they move (L moveo, movere, movi, motum) by what way? (L. qua) ...supposing that (L. si) you die/ leave (L. obeo-ire-ivi-itum)]

P29/187 MUTINCE ThEZINE RUZE NUZLChNEC SPURERI has-buried, he-will-bring thepiglets, he-will-offer them forthe-people

Z245

Z245 MEOLYMERIC• ENAΣΣIN•8LERE IN CRAPΣTI íME ÖLGüMő ÉRIK E NÁSZ uSZáLYáN FeLé ERE JöN Ki RÁBőSZíTI íme ölgümő érik e nász uszályán felé erre jön ki rábőszíti

MERLVM IRI Ce• ENASSIN•8eLERE IN CRAP STI [Translation: to the blackbird(s) (It merlo m.; L. merula-ae f.) of wrath (L. ira-ae, f.) here (Fr. ici); you escape (L. eno-are); if however (L. sin) Velere in (L. in) rough cast (Fr. crépi) or alternatively, drunkenness/debauchery(L. crapula-ae, f.) she stood/stayed (It. stare)]

P29/188 METhLUMERIC ENAS SIN FLERE IN CRAPSTI and-the-nation. After has-beenreceived a-devotional-statue for The-God-Grabovu,

Z255

Z255 XIΣ ESFIΣC•8AΣC ΣIN•AIS ER 8AΣEΣIP[CL] íGY IS E ZSiVaJ SoK Fő A SZoKáS JöN AJZó ERő FASZÉ SIPá[KoL] így is e zsivaj sok fő a szokás jön ajzó erő faszé sipá[kol]

KIS ESFIS Ce•8ASE SIN•AIS ER 8ASESIN [ Translation: the chaise/chair (It. chiesa, f. church; Fr. chaise, f. chair, seat) you pass from state to state / go out (L. exeo-ire-li [ivi] -itum) here (Fr.ici); the vase (It. vaso, m.; L. vas, vasis, a utensil) if however (L. sin) to the bronze (L. aes, aeris) I wander (L. erro-are) of the vase (It. vaso, m.; L. vas, vasis, a utensil); if however/but if (L. sin)]

P29/189 ChIS ESVISC FASE SIN AISER FASE SIN of-three and-two-and-the-samenumber-of breads have-beenreceived, O-Gods, the-breads have-been-received,

Z263

Z263 AIΣCEMNAC8AΣEIΣ RAX C•SVTANAΣ•CELI AJaS KE'MéN A KoFA eSÉLYeS aRA íGY Ki ZuVaTA' NÁSZ KELőJe ajjas (rossz minőségű) kelmén a kofa esélyes ara így ki zuvattal (mende-mondával) nász kelője (kapósa)

AISCEM NAC 8ASE IN RAK Ce•SVTANAS•CELI [Translation: of the bronze (L. aes, aeris); I lament (L. gemo, gemere, gemui, gemitum) the birth (L. nascor-i, to be born) of a vase (It. vaso, m.; L. vas, vasis, a utensil) upon (L. in) I narrarate (Fr. raconter) here (Fr. ici); the cassocks/skirts (It. sottana, f.) I hid (L. celo-are)]

P29/190 AIS CEMNAC FASEIS RAChTh SUTANAS CELI the- each-single- -God hasreceived of-the-bread, prepare the-equipment-of-the-tomb! In-September,

Z272

Z272 SVR •EISNA •PE FAX FINVM TRAVPRYXΣ ZaVaRó E JóZaNA' BE VÁGY VINé ÜM TáRÁVa' PeReG íGY SZó zavaró e józannal be vágy vinné üm (hüm: megütközés, kétkedés) tárával pereg így szó

SVR •EIS NA •PE FAK FINVM TRAVPRVKiS [Translation: the sister (L. soror; It. suora, f.; Fr. soeur, f.); to them (L. eis, gen. & dat. they; It. essi, esse, them) truly (L. ne, nae) sometimes (L. per) I wander (L. vagor-ari) of the wine (L. vinum-i) I draw in (L. traho, trahere, traxi, tractum); the shameless/bold (L. procax-acis)

P29/191 SUTh(ARITh) EISNA PEVACh VINUM TRAU PRUCh(UM)S at-the-tombs, the- supreme - priest-of-the-God wine to-themeasure of-a-jug dispensing

Mag útján kel … mi joggal él. Íme, ölgümő érik e nász uszályán, felé erre jön ki rábőszíti. Így is e zsivaj sok, fő a szokás jön: ajzó erő faszé sipá[kol]. Ajjas (rossz minőségű) kelmén a kofa esélyes, ara így, ki zuvattal (mende-mondával) nász kelője (kapósa), zavaró e józannal, be vágy vinné. Üm (hüm: megütközés, kétkedés) tárával pereg így szó.


SCRIPT ZD

Panel 9 (5 lines of text) Script ZD

Z281 [line unreadable]

P34/219 VINUM TRIN EISERI SIC SEUC UN MLACh NUNThEN and-with-wine supplicating The-Gods both-Above and-also-Below, you, handsomely-attired, offering it.

Z289

Z289 E CN ZERL •LECIN •INCZEC 8AILCHEMΣN CE E KéNY-űZÉReL eLÉ KÍN JöN KöZE' Ki FAJuL Ki Ha E MeSéN KE' e kény-űzérrel elé kín jön közzel (közösséggel) ki (el)fajul ki ha e mesén kel

E CN SERI •LECIN •IN Ce•8ASIEHEM SIN CE [Translation: from (L. e, ex) CN I joined together (L. sero, serere, seruui, sertum); they ordain (L. lego-are); in (L. in) here (Fr. ici); the vases (It. vaso, m.; L. vas, vasis, a utensil); well, just look! (L. hem ) but if (L. sin) to us (It. ce)

P34/220 ECN ZERI(N) LECIN SAC ZEC FASLE FEMSINCE With-that ritual having-beenaccepted; and-four and-more offerings-of-cakes he-hasperformed,

Z290

Z290 ΣACNI CITREΣ CILΘΣ ΣPYREΣ TREM C S A KaNI KI TűRÉS KI éLCeS SZéP íGéRÉS TüREMe Ki s a kani ki tűrés ki élces szép ígérés türeme (csomagja) ki

SAC NI CI TRES CILeReS SPVRES TRES Ce [Translation: the sack/purse (L. sacculus-i, m.; It. sacco, m.; Fr. sac, m.) unless/nor (L. ni, unless; Fr. ni, nor) which (L. quae or qua) the three (L. tres, tria); you hasten (L. celero-are) you spit out (L. spuo, spuere, spui, sputum) three (L. tres, tria) here (Fr. ici)] Note: See Z72 where SPVRES TRES shifts to SPVRES TREI.

P34/221 SACNICSTRES CILThS SPURESTRESC of-the-temples, of-the-people, ofthe-town-also.

Z300

Z300 ENAΣEΘRTE TLNΣITIYRIM• AFILΣ XIΣ E NÁSZ E'CSűRTE á'TaLa NőSÍTi ÍGéRI Mi AVa' ILőS íGY IS e nász elcsűrte általa nősíti ígéri mi avval illős így is

ENAS• ER RIE TIN SI•TI VRIM• AFILiS KIS [Translation: (repeated verse--see Z72, Z84, panel 4) you escape (L. eno-are); I wander over/ err (L. ero-are) the things/matters; of the god Tin himself (L. se, sese, sibi; It. si) to you/yours we speak /beg (L oro-are) you lived; the chaise/chair (It. chiesa, f. church; Fr. chaise, f. chair, seat);] Note: See Z945-Z953 for a repetion of Z300 and Z308.

P34/222 ENAS EThRSE TINSI TIURIM AVILS ChIS And-afterwards repeat duringthe-days and-during-the-months of-years three

Z308

Z308 CISVM• PYTE •SVLΘANSYR• HAIROIREPIN ΘIC KéJeZőVe' íM éP éGeTi E ZÜLő CSA'Ná ZuGRa HA ÍRÓJáRa E BŰN CIKa kéjezővel ím épp égeti e züllő csalná zugra ha írójára e bűn cika (kislányok játéka)

CISVM• PVTE •SVL RANS VR• HARaR RI REPIN RIC [ Translation: of the two wheeled cart, the chariot (L. cisium-i); you are in the possession of (L. potior-iri) alone (L. solus-a-ae) the kidneys (L. renes-um, m. pl.; It. rene, m.; Fr.rein, m.) to rise / the edge (L. orior, oriri, ortus; ora-ae, rim, edge) ; to hang on to (L. haereo, haerere, haesi, haesum) the things (L. res, rei); they get again (L. reperio) rich (It. ricco; Fr. riche)See Z1825 with similar content continuing with SAC NI (Z317). See Z842 for rich vs veil (L. rica-ae, f.).

P34/223 CISUM PUTE TUL ThAN(A)SUR FAThRThI REPINThIC and-three-times at-the-pit of-themarking-stone! Mr.-Thana'ssons, be-benevolent and-alsogive-your-salutations-to

e kény-űzérrel elé kín jön, közzel (közösséggel) ki (el)fajul, ki ha e mesén kel s a kani ki tűrés, ki élces szép ígérés türeme (csomagja), ki e nász elcsűrte, általa nősíti, ígéri mi avval illős. Így is kéjezővel ím, épp égeti, e züllő csalná zugra, ha írójára e bűn cika (kislányok játéka).


Panel 10 (6 lines of text) Script ZD

Z317

Z317 ΣACNICLERI•CILO LΣPVRERTME OIV MERI SZó A'KáN JóKaL ÉRI Ki ILŐ éL SZéP ÚRi ÉRTeME' Ő JóVa' MÉRI szó ajkán jókkal éri ki illő él szép úri értemmel ő jóval méri

SAC NI CLERI•CILeR Le SPVRERIM E RIV MERI [Translation: the sack/purse (L. sacculus-i, m.; It. sacco, m.; Fr. sac, m.) unless (L. ni, if not, unless; Fr. ni, nor) evident (L. clareo-ere; clarus-a-um) to hasten (L. celero-are) there; we shall spue out (L. spuo, spuere, spui, sputum) from (L. e, ex) the brook/stream ( L. rivus-i, m.; It. rio,m) I merited (L. mereo and mereor, to deserve, earn, merit)] Note: This phrase is repeated at Z386.

P35/224 SACNICLERI CILThL SPURERI METhLUMERIC the-temples of-the-people, thetown, and-the-nation!

Z327

Z327 ENAΣRAXLIVO NVNΘENOETNAM 8AROAM E NÁSZ Rá ÁGYaL JöVŐ NeVéN CSENŐ E TaNA' Mi FA'RÓ' Á'Ma e nász rá ágyal jövő nevén csenő e tannal mi fajról álma

ENASRAKaRSVR NVN RENeRE TvNAM 8ARRAN [Translation: you escape (L. eno-are); to recount/narrarate (Fr. raconter); of the sister (L. soror; It. suora f.; Fr. soeur, f.) not (L. non) to reign (L. regno-ari); by/from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.) they shall change (L. vario-are)]

P35/225 ENAS RAChTh SUTh(ITh) NUNThENTh ETNAM FARThAN And-afterwards makepreparations at-the-tomb! Makeofferings! And, bringing

Z336

Z336 AIS ERAΣΣEYΣ CLETRAM•ΣREN CFERALC AJaZ E íRÁS SZEGőS KeLETőRe ÁM SZeRÉNY KiVE' Rá ALKu ajjaz (ócsárol) e írás szegős kelletőre ám szerény kivel rá alku

AIS ERAS SEVS CLETRAM•SeREN CFE •RAK Ce [Translation: to the bronze (L. aes, aeris) you wander (L. erro-are); Zeus of the grating/trellis (L. clatro-orum, trellis); the serene (It. sereno, m.; Fr. serein) you assemble together (L. coeo-ire-iv-itum); I raconte/narrarate (Fr. raconter) here (Fr. ici)] Note: see Z5, Z1021, ZZ1846, Z1861 for the epithet, CLETRAM SeREN and Z1861 for the phrase 8ARRAN AIS ERAS SEVS CLETRAM SeREN CFE.

P35/226 AISERAS SEUS CLETRAM SRENCVE RACTh in- of-The-Gods below the-basin decorated, make-preparations

Z347

Z347 SVΘNVN ΘENO •EP TRELAL φAZEI EIM TYL ZuVaTJa NeVéN CSENŐ ÉP TeRELi ALá FA'Zó ÉJE' ÍM TáGuL zuvatja (rágalmazza) nevén csenő épp tereli alá fajzó éjjel ím tágul

SVR NVN RENeR •ES TREIAL ØASEI (PHASEI) •EIM TVL [Translation: to the sister (L. soror; It. suora f.; Fr. soeur, f.) not (L. non) to reign (L. regno-ari) you are (L. es) three; to the (It. al) bandages/swaddling bands (L. fascia-ae, f.; It. fascia, f.); herself (L. eum, eam, id, himself, herself, itself) I carry/bear (L. tolero-are)]

P35/227 SUTh(ITh) NUNThENTh ESTREI ALFAZEI EIM TUL at-the-tomb! Offer at-that-sameplace an-offering on-that marking-stone's

Z357

Z357 FARCELTPYΘ •NVN DENOEIOERΣPCΣEYC VÁR KELeTő BúGaTJa NeVéN DE NŐ-E BeCSÉRe SZÜKSÉGüK vár kellető búgatja nevén de nő-e becsére szükségük

FAR CELI SVR •NVN RENeR •EISER SIC•SEV Ce [Translation: the grain (L. far, farris) I hid (L. celo-are) of the sister (L. soror; It. suora f.; Fr. soeur, f.); not (L. non) to reign (L. regno-ari); to be ejected/cast ashore (L. eicio-eicere-ieci-iectum) in this way (L. sic); or if (L. sive and seu) here (Fr. ici)]

P35/228 VAR CELI SUTh(ITh) NUNThENTh EISER SIC SEUC altars! In-September at-the-grave make-an-offering-to The-Gods both-Above and-also-Below!

Z369

Z369 ... NVN REN XIΣ ETFIΣC •8AR ... NeVéN eRÉNY íGY IS E TéVeLY eSiK FA'Ra ... nevén erény így is e tévely (tévedés) esik fajra

[seven characters unreadable.. .NVN REN KIS ESFIS Ce •8AR [Translation: _ _ _ _ _ _ _not (L. non) I reign (L. regno-are) to the chaise/chair (It. chiesa, f. church; Fr. chaise, f. chair, seat) you pass from state to state / go out (L. exeo-ire-li [ivi] -itum) here (Fr. ici) I change (L. vario-are)]

P35/229 UNUM MLACh NUNThEN ChIS ESVISC FASEI You-also, handsomely-attired, offering of-three and-two-andthat-same-number-of breads,

… szó ajkán jókkal éri, ki illő él szép úri értemmel, ő jóval méri. E nászra ágyal – jövő nevén – csenő e tannal, mi fajról álma. Ajjaz (ócsárol) e írás szegős kelletőre, ám szerény kivel rá alku. Zuvatja (rágalmazza) nevén csenő, épp tereli alá. Fajzó éjjel ím tágul, vár kellető, búgatja nevén, de nő-e becsére szükségük? ... nevén erény, így is e tévely (tévedés) esik fajra.


Panel 11 (6 lines of text) Script ZD

Z378

Z378 CISVM •PVTE •TVL•OAN SVR• HADRΘIREPTNOIC KéJeZVe Mi BÚ'T E' aTÚL Ő ANYa íZVéR HA DuRCa JáR E BuTa NŐJé' Ki kéjezve mi bújt el attúl ő anya ízvér ha durca (makranc) jár e buta nőjé(rt) ki

CISVM •PVTE •TVL•RAN SVR• HARaR RI REPIN RIC[Translation: the chariot (L. cisum-i) you obtain/posses ( L. potior-iri) I carry/endure (L. tolero-are) the kidney (L. renes-um, m. pl.; It. rene, m.; Fr.rein, m.) of the sister (L. soror; It. suora f.; Fr. soeur, f.) to hang on to (L. haereo, haerere, haesi, haesum) the things (L. res, rei); they get again (L. reperio) ) rich (It. ricco; Fr. riche)] Repeating verse; see Z308, Z1825 for the HARaR RI REPIN RIC continuing with SAC NI (Z386); see Z1057 for the phrase CISVM PVTE TVL RANS.

P36/230 CISUM PUTE TUL ThAN(A)SUR FAThRThI REPINThIC and-three-times at-the-pit of-themarking-stone. Mr.-Thana's-sons, be-benevolent and-also-giveyour-salutations-to

Z386

Z386 ΣACNPCLERICILDZΣPYRE RIME ΘLY MERI iSZÁKoN BóKaL ÉRIK ILeDeZ SZéP iGéRE RÍME' CSiLoG Mi ÉRI iszákon bókkal érik illedez (illedelmesen viselkedik) szép igére rímmel csillog mi éri

SAC NI CLERI •CILeR Le•SPVRERIM E RIV MERI [Translation: the sack/purse (L. sacculus-i, m.; It. sacco, m.; Fr. sac, m.) unless (L. ni, if not, unless; Fr. ni, nor) evident (L. clareo-ere; clarus-a-um) to hasten (L. celero-are) there; we shall spue out (L. spuo, spuere, spui, sputum) from (L. e, ex) the brook/stream ( L. rivus-i, m.; It. rio,m) I merited (L. mereo and mereor, to deserve, earn, merit)] See Z317, Panel 10 where this verse is repeated--the text is damaged.

P36/231 SACNICLERI CILThL SPURERI METhLUMERI the-temples of-the-people, thetown, the-nation!

Z396

Z396 ENAΣ ΣIN•EISER ΣIC•ΣEV C •XIΣ ESFIΣC• E NÁSZ iS JöN ÉJ íZÉRe iSZIK SZÉVe Ki úGY IS E'Zü'Ve ISZiK e nász is jön éj ízére iszik széve (szedve) ki úgy is elzüllve iszik

ENAS SIN•EISER SIC•SEV Ce •KIS ESFIS Ce•[ you escape (L. eno-are) if however/but if (L. sin) to be ejected/cast ashore (L. eicio-eicere-ieci-iectum) in this way (L. sic) or if (L. sive and seu) here (Fr. ici); to the chaise/chair (It. chiesa, f. church; Fr. chaise, f. chair, seat) you pass from state (L. exeo-ire-li [ivi] -itum) here (Fr. ici)]

P36/232 ENAS SIN EISER SIC SEUC ChIS ESVISC And-afterwards may-it-havebeen-received-by The-Gods both- Above and-also-Below of-three and-two-and-that-same-numberof!

Z405

Z405 8AΣEΣIN• EISER 8AΣEIΣ RAXΘLYTANAΣ FA' SZESZéLYéN ÉJ üZÉRe Fi A' eSÉLYeS RÁ íGY CSaLoGaT A NÁSZ faj szeszélyén éj üzére fi a' esélyes rá így csalogat a nász

8ASE SIN• EISER 8ASE IS RAKaR SVTANAS [Translation: the vase (It. vaso, m.; L. vas, vasis, a utensil); if however (L. sin) to be ejected/cast ashore (L. eicio-eicere-ieci-iectum) the vase (It. vaso, m.; L. vas, vasis, a utensil) that thing (L. is, ea, id) to recount (Fr. raconter); the cassocks/skirts (It. sottana, f.)]

P36/234 FASE SIN EISER FASEIS RAChTh SUTANAS The-breads have-been-receivedby The-Gods of-the-breads. - Prepare the-equipment-of-thetomb

Z412

Z412 CELFSVO•FACL•ΘESN IN RAXCRESFE RAE KIÉLVeZVe Ő VAKuL CÉ'ZóN JöN Rá ÁGYéK eRÉZVe aRÁÉ kiélvezve ő vakul célzón jön rá ágyék erézve (gyeplőzve) aráé

CELI SVR•FAC Le •RESN IN RAKCRESFE RAE [I hid (L. celo-are) of the sister (L. soror; It. suora f.; Fr. soeur, f.) I make (L. facio, facere, feci, factum) there the resin (L.resina-ae, f.) upon (L. in) I recount (Fr. raconter); you create (L. creo-are), you join together (L. suo, suere, sui, sutum) the accused persons/defendants (L. rea-ae, f. reus-i, m.)]

P36/235 CELI SUTh VACL ThESNIN RACh CRESVERA E(TNAM) in-September at-the-tomb, alibation-for the-morning preparing each-dawn, andfurthermore

Z421

Z421 HEITALTRIO CELVEPCΣ VO CE•CITZTRINYM HELYT ÁL TűR JÓ' Ki ELeVE BéKéS VŐ Ki E KITűZöT RaJoNGó íM helyt áll tűr jól ki eleve békés vő ki e kitűzött rajongó ím

HE Ce•TAITeR VR CELIEP CaSa VR CE•CITI TRINVM [Translation: you have here (Fr. ici); the hideous (L. taeter-tra-trum) region (L. ora-ae, f.) I hid (L. celo-are); the god Ep of the house (L. casa) of the region/boundaries (L. ora-ae, f.) to us (It. ce); whatsoever (L. quivis, quaevis, quidvis, quodvis) three at a time (L. trin-ae-a)]

P37/236 FEThTAI TRUTh CELI EPC SUTh CE CITZ TRINUM the-livers examining; and- in-September to-that-same grave three three-times -bringing

Kéjezve (kéjelegve) mi bújt el attúl ő anya ízvér. Ha durca (dac) jár e buta nőjé(rt), ki iszákon bókkal érik, illedez (illedelmesen viselkedik) szép igére rímmel, csillog mi éri. E nász is jön, éj ízére iszik széve (szedve) ki úgy is elzüllve iszik. Faj szeszélyén éj üzére, fi a' esélyes, rá így csalogat a nász. Kiélvezve ő vakul, célzón jön rá: ágyék erézve (gyeplőzve) aráé. Helyt áll, tűr jól, ki eleve békés vő, ki e kitűzött rajongó, ím!


SCRIPT ZE

Panel 12 (6 lines of text) Script ZE

Z432

Z432 HETRN AC LXA AISCEMNAC •TRVOTRARINYO Ha E TéReN A'Ku áLDJA Á' ÍZeKE' MoNAK TáRVa OT RAGYáS RaJoNGÓ ha e téren alku áldja áll ízekkel (utódokkal) monnak (mindkettőnek) tárva ott ragyás rajongó

HETRN AC LaKA AIS CEM NAC •TeRVR TRAKSRINVR [ Translation: the beech trees (Fr. Hêtre) and also/indeed (L. ac, atque) he releases (L. Laxo-are) the bronze (L. aes, aeris) I lament (L. gemo, gemere, gemui, gemitum) the birth (L. nascor-i, to be born); the ghastly/frightening object (L. terror-oris, m.; It. adj. terreo) you pull up (L. traho, trahere, traxi, tractum); to be angry/snarl (l. ringor-i)]

P37/237 FETR (I)N ACLChA AIS CEMNAC TRUTh(AR) T(A) RAChS RINUTh livers for the-Unnameable God, each-single-one-of examinings those preparing on-consecratedground.

Z437

Z439 CITZ •FACL•NYN ΘENO ELAN •TSNΣRELAN KéJT űZő VAKuL NeGéNY CSENŐ ÉL ANYi TüZéN SéREL ANYi kéjt űző vakul negény (affektálás) csenő él annyi tüzén sérrel ((alhasi) fájdalommal) annyi

CITS •FAC Le•NVN RENeR ES AN •TINeS RESAN [Translation: whatever (L. quivis, quaevis, quidvis, quodvis) I do(L. facio, facere, feci, factum) there; not (L. non) to reign (L. regno-ari) you are (L. es) or (It. an); you pay money (L. tinnio-ire) they reveal/unbolt (L. resero-are)]

P37/238 CITZ VACL NUNThEN ThESAN(IALSI) TIN(IA)S(I) ThESAN(IALSI) Three-times libations offering-to- The-Goddess-Thesan, to-The-God-Tinia. To-The-Goddess-Thesan

Z446

Z446 EISERAΣΣEVΣ VNVM •MLAXNVNΘENOEPFIT ÉJ üZÉRe A SZó S E'VéSZ ViNYoG íM MéLA GYaNÚ iNTSE NŐ EBe VITe éj üzére a szó s elvész vinnyog ím méla gyanú intse nő ebbe vitte

EIS ERASSEVS VNVM •MvLAK NVN RENeR EI FITI [Translation: to them (L. eis, gen. & dat. they; It. essi, esse, them) you wander (L. erro-are); Zeus we honor (L. honore-are); I soften/ am gentle (L. mollesco-ere) not (L. non) to reign (L. regno-ari) woe (L. ei!) I trusted (L. fido, fidere, fissus sum)]

P37/239 EISERAS SEUS UNUM MLACh NUNThEN ThEIVITI of-The-Gods Below, you-also handsomely-attired offering-to unleavened

Z455

Z455 8A FITI C8AΣEICISYM•ΘESANEYS LANEC• FA' VITáJa KOFA-eSÉLY Ki IZGó íM CÉ'Zó Á'Na E GúZS aLÁ NEKi faj vitája kofa-esély ki izgó (izgulva) ím célzó állna e gúzs alá neki

8A FITI Ce•8ASEI CISVM• RESANE •VS LANE Ce•[Woe! (L. vae!) or alternate, she goes (It. va; Fr. va) I trusted (L. fido, fidere, fissus, sum) here (Fr. ici); the vases (L. vas, vasis, a utensil; It. vaso, m. pot, vessel, vase) of the chariot (L. cisum-i); they unbolt reveal (L. resero-are) the bones / body (L. os, ossis) of the wool (L. lana-ae, f.) here (Fr. ici)]

P37/240 FAVITIC FASEI CISUM ThESAN(IAL)E USLAN(ES)EC and-leavened breads three-timesalso, from the Goddess Thesan and from the God Uslane.

Z463

Z463 MLAXELY RIZERI CZEC•AΘELIΣΣA CNICLAT MéLA üGYE eLéG úRI üZÉRI KéZE' Ki ACÉL IS iSZÁKoN IKLATi méla ügye elég úri üzéri kézzel ki acél is iszákon iklati (sürgeti)

MvLAKE •LVRI SERI Ce•ARELIS SAC NI CaLA [ You soften/are gentle (L. mollesco-ere); the straps, reins/ whips (L. lorum-i) you joined together (L. sero, serere, serui, sertum) here (Fr. ici); Arelis (L. Aurelius-a-um, name of a Roman plebeian gens) of the sack/purse (L. sacculus-i, m.; It. sacco, m.; Fr. sac, m.) unless (L. ni, unless; Fr. ni, nor) she calls (L. calo-are)]

P37/241 MLACh ELURI ZERIC ZEC AThELIS SACNICLA(RI) Handsomely-attired, repairs andritual and-more of-blessings-of the-temples

Z470

Z470 CILO L•ΣPVRAL• MEΘLYMEΣCENAΣCLA ΘESAN Ki ILŐ éL SZéP ÚRAL íM É'CeLeG MESéKE' NÁSZ-KaLA' CSÉZÁN ki illő él szép úrral ím élceleg (élceskedik) mesékkel nász-kalaj (nászkalandor) csézán

CILeR Le•SPVRA Le• MERLVM ES Ce•ENAS Ce•LA RESAN [Translation: to hasten (L. celero-are) there; she spues out (L. spuo, spuere, spui, sputum) there; to the blackbirds (It merlo m.; L. merula-ae f.)fr. merle, m.) you are (L. es) here (Fr. ici); you escape (L. eno-are) here (Fr. ici); her (It. la) they reveal/unbolt (L. resero-are)]

P37/267 CILThL SPURAL METhLUMESC ENASCLA ThESAN of-the-people, of-the-town, andof-the-nation. And-after-all-ofthat The-Goddess-Thesan (againgive-your-praise-to!)

Ha e téren alku áldja: áll ízekkel (utódokkal) monnak (mindkettőnek) tárva, ott ragyás rajongó, kéjt űző vakul, negény (affektálás) csenő él annyi tüzén; sérrel ((alhasi) fájdalommal) annyi! Éj üzére a szó s elvész, vinnyog ím méla, gyanú intse: nő ebbe vitte! Faj vitája kofa-esély: ki izgó (izgulva) ím célzó állna e gúzs alá neki, méla. Ügye elég úri, üzéri kézzel, ki acél is, iszákon iklati (sürgeti). Ki illő él szép úrral, ím élceleg (élceskedik) mesékkel nász-kalaj (nászkalandor) csézán.


Panel 13 (5 lines of text) Script ZE

Z481 [line unreadable--contains many smudged characters]

P43/270 CS SAL MENE MUTINCE VA SNUTUF VA ANC LEIC of-those six we have-buried. Atthe-altar a-nail-drivingceremony, at-the-altar he-also onthe-left

Z489

Z489 ΣN RIY φ VRXEIΣ CEΣV ANI AX YRX HILX FETRA SZóN RIoG Fi ÜRüGYE' IS KÉSZÜ' ANYI ÁGY GaRáDJa HíJaL íGY VETe RÁ szón riog fi ürüggyel is készül annyi ágy garádja híjjal (rácsa híjával) így vette rá

SN RIV PHVR (øVR) Ki EIS CESV ANI AK VRK 8ILiK FETRA [Translation: to SN to the river (It. rio, m.; Fr. rivière, f., stream) I rage/am frantic (L. furo-ere) or alternatively, Rage, who (L. qui; It. chi) to them (L. eis, gen. & dat. they; It. essi, esse, them) I cease (L. cesso-are) the years (L. annus-i) and indeed (L. ac, atque) Orcus (L. Orcus-i, m. the infernal regions, underworld/the god of the underworld/death); to the fruitful/ auspicious (L. felix-icis) the offspring (L. fetura-ae f.)]

P43/271 SNUTUF ICh REUSCE SCANI ACh URCh FILCh VE TRA a-nail-driving-ceremony as hepromised-for the-corpses, as atthe-present, in-the-future, thatman-same.

Z500

Z500 HAM φEΣ [R]ETFEΣ•TVRIOVI•STRETEO 8ECE HÁM FESZe [R]E'TVe ÉSZ TŰRI ÓVJa ZSéTeRÉT É'C FÉKE' hám fesze (feszessége) [r]ejtve ész tűri óvja zséterét (sajtárát) élc-fékkel

HAM ØES (PHES) ESFES•TVRIRVI•STRETER 8ACE [Translation: the bucket (L. hama, bucket) old (L. fessus, old) you long for (L. esurio-ire) the towers (L. turris-is, f.; It. torre, f.; Fr. tour, f.) of the king (Fr. roi, m.); Streter ( person's name) or alternatively to be bound (L. striongo, stringere, strinxi, strictum; It. stretta, f. tightening, hold, grip) you are free from (L. vaco-are)]

P43/272 FAMFES LEIVES TURI ThUI STRETETh FACE At-his-righthand, at-his-lefthand incense (burn) here! Upend theflaming-torch!

Z508

Z508 APNIΣ ANI AXHPNIMVRXPEΘ ERENINNULY φ ABaN IS ANYI ÁGY-HiBáN ÍM ÜRüGY BECS ERÉNY INeN ViLoG Fő abban is annyi ágy-hibán ím ürügy becs erény innen villog fő

APNIS ANI AKAPNIMVRKPERE RENIN N RIY Ø(PH) [Translation: you deny (L. abnuo-nuere-nui) the years (L. annus-i) and indeed (L. ac, atque) we deny (L. abnuo-nuere-nui) Orcus (L. Orcus-i, m. the underworld/the god of the unerworld/death); you perish (L. pereo-ire-li-ivi-itum, you swam back (L. reno-nare) N N the river (It. rio, m.; Fr. rivière, f., stream) PH (abbreviation for Rage? see Z489 above) Rage] Note: See Z1097 for PERE RENI.

P43/273 APNI(E)S ANIACh APNI(E)S URCh PEThERENI SNUTUF Mr.-Apnie's in-the-past, Mr.-Apnie's in-the-present, the-nails are-to-be-hammered-in.

Z516

Z516 HAM φEΘPETNAMLAETI•ANCOAXΣIN HA Mi Fő E CSiBe-TaNA' MéLA E'TI ANaK Ő A GYűSZűJéN ha mi fő e csibe-tannal méla ejti annak ő a gyűszűjén

8AS ØERI (PHERI) •E TvNAM• LAETI•ANCe RAK SIN [Translation: the vase/ utensil (L. vas. vasis) of the lights (It. faro, m.; Fr. phare, m.) we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.); you offended/violated (L. laedo, laedere, laesi, laesum); alternate you rejoiced (L. laetor-ari); also ( It. anche) I recount/retell (Fr. raconter) however/ but if (L. sin)]

P43/274 FAMFEThI ETNAM LA(V)ETI ANC ThAChS IN At-his-righthand and at-hislefthand he-also then for

… Szón riog fi, ürüggyel is készül, annyi ágy garádja híjjal (rácsa híjával) így vette rá. Hám fesze (feszessége) [r]ejtve, ész tűri, óvja zséterét (sajtárát) élc-fékkel. Abban is annyi ágy-hibán ím ürügy; becs, erény innen villog fő. Ha mi fő e csibe-tannal, méla ejti, annak ő a gyűszűjén.SCRIPT ZF

Panel 14 (6 lines of text) Script ZF

Z522

Z522 ΘEYS NVA CAPERC•HECINAXFATINΘ8ΣA CSE' iGaZ aNYáVA' Ki A PEReK HEKJéN A GYáVA TűJéN CSúFoSA csel igaz anyával ki a perek hekjén (gőgjén) a gyáva tűjén csúfosa

REVS NVA CAPER Ce•HE CINAKFA •TINRS SA [Translation: the accused person (L. reus-im, m.) you renew (L. novo-are) the he-goat (L. caper-ri, m.) here (Fr. ici); you have of it/that, about it (It. ci); she was born (L. nascor-i; It. nacque); she will pay money (L. tinnio-ire) herself (L. se, sese; It. se)]

P43/275 ThEUSNUA CAPERC FECI NACh{}VA TIN(IAS)ThASA his-payment – and-the-priestsalso -- strained-wine. On-the- next day-of-The-God-Tinia,

Z530

Z530 ETNAM •FEL ΘINA L•E TNAM•AISYNA L•ΘVN TERΣ E TaNA' íM VÉLi CSÍNY ÁL E TaNA' íM AJaZ GúNYAL CSÚNYa íTÉ' RoSZ e tannal ím véli csíny áll e tannal ím ajjaz (lealacsonyít) gúnnyal csúnya ítél rossz

ETeNAM •FEL RINA Le•E TeNAM•AI SVNA Le•RVN TEReS [Translation: we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.); the great(1) queen (L. regina,; It. reginna, f.; Fr. reine, f.) there; we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer), ai! (L. ai!) he/she celebrates/sings (L. sono, sonare, sonnui, sonitum) there; I watch (It. ronda, f. rounds, watch, patrol; Fr. rond, adj.) the perfect (L. tersus-a-um)]

P43/276 ETNAM VELThINAL ETNAM AIS UN(I)AL ThUNChERS both Bolsena's and-also the-Divine- Goddess-Juno's first-fruits

 

Z540

Z540 IX ΣACNICLA[T ÍGY iSZÁKoN IKLA[T így iszákon ikla[t (sürget)

IK SAC NI CaLA [Translation: hereupon (L. hic) the sack/purse (L. sacculus-i, m.; It. sacco, m.; Fr. sac, m.) unless (L. ni, unless; Fr. ni, nor) she calls (L. calo-are)]

P44/277 IN SACNI CLA for their- priest (are-to-be-given.)

Z543

Z543 ZAΘRYMSNELVSAM •8LER•HAM φISCA• ΘEZERI íZ A CSuRGó MéZeN E LóGáZÁS FeLÉRe HÁM FaJZó oKA' CÉ' üZÉRI íz a csurgó mézen e lógázás (hintázás) felére hám fajzó okkal cél üzéri

SARRVMvS NE •LVSAN •8eLER•HAM øISCA ( PHISCA)• RE SERI [Translation: you (pl.) brought forth not (L. ne; Fr. adv. ne) they illuminate (L. luceo, lucere, luxi) Velere; the bucket (L. hama, bucket) of the treasury (L. fiscus-i, basket, money bag, treasury) the thing (L. res, rei) you joined together (L. sero, serere, serui, sertum)]

P44/279 ZAThRUMS (I)NE LUSTRE FLER FAMFIS CA ThEZERI Of-the-twentieth day. For The-God-Lustre a-devotional-statuesacrifice of- that -farmland is-tobe-brought-forward!

Z551

Z551 L8IFISCA• LYS TRRΣ 8LER• FACL TNAM áL FI VaJ aZoKA' áL iGaZ úT Rá RoSZ FeLÉRe VAKuL TaNA' íM áll fi vaj azokkal áll igaz út rá rossz felére vakul tannal ím

LA IFISCA• LYS TRIS 8eLER• FAC Le TvNAM [ Translation: her (It. la) he disembowels (L. eviscero-are); the light/life/hope (L. lux, lucis) of the sad/gloomy/bitter (L. tristise) Velere; I make/do/form (L. facio, facere, feci, factum) there the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.)]

P44/280 LAIVIS CA LUSTRES FLER VACL ETNAM And for-that- sowing-to-befruitful, for-the-companions-of-The-God-Lustre a-devotionalstatue and- a-libation -also

Z559 [line unreadable]

P44/281 ThEZERI are-to-be-brought-forward!

Csel igaz anyával, ki a perek hekjén (gőgjén), a gyáva tűjén csúfosa, e tannal, ím véli, csíny áll, e tannal ím ajjaz (lealacsonyít) gúnnyal csúnya, ítél rossz, így iszákon ikla[t (sürget).

Íz a csurgó mézen, e lógázás (hintázás) felére hám, fajzó okkal cél üzéri. Áll fi vaj azokkal? Áll igaz út rá rossz felére? Vakul tannal, ím ...


Panel 15 (4 lines of text) Script ZF

Z560 [line unreadable]

Z561

Z561 E TNAM• EISNAPT•8ZEP EΣCRAIΣTI E TaNA' íM E JóZaN APáT FűZi ÉP ESKüRe ALJaS TűJe e tannal ím e józannal itt fűzi épp esküre aljas tűje

E TeNAM• EIS NA IS•8eLER ES CRA ISTI [Translation: we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.); to them (L. eis, gen. & dat. they; It. essi, esse, them) truly (L. ne, nae) of/that person (L. is, ea, id); Veler you are (L. es) he/she creates (L. creo-are) you (L. iste, ista, istud)] Note: For 8eLER see Z1423.

P45/282 ETNAM EISNA ICh FLERES CRAPSTI (IN) And-then the-priest-of-the-God, just as of-the-devotional-statues (to) The-God-Grabovu,

Z568

Z568 OVNΣNA•DYN{Σ+L} 8LE RΣ ÓVóN SZó'NA De GoNoSZuL FeLE RoSZ óvón szólna de gonoszul fele rossz

RVNS NA•RVNS 8eLERS [Translation: you watched (It. ronda, f. rounds, watch, patrol; Fr. rond, adj.) truly (L. ne, nae); you watched (It. ronda, f. rounds, watch, patrol; Fr. rond, adj.) Veleres]

P45/283 ThUNSNA ThUNS FLERS of-the-best of-the-first devotionalstatues (makes devotional use.)

… e tannal ím, e józan apát fűzi épp esküre aljas tűje óvón szólna, de gonoszul fele rossz ...Panel 16 (5 lines of text) Script ZF

Z572

Z572 ESLEΣZAΘDVM ACA L•FTINΣ •IN• MAR LE E ZüLÉS űZi A CSoDáVa' MáZoS AKi ALá VeTi INi S JöN MáR eLÉ e züllés űzi a csodával mázos aki alá veti inni s jön már elé

ES LEM•SARRVM IS ACA Le•TINiS •IN• MAR LE [Translation: you are (L. es) the theme (L. lemma) of the series/succession (It. série f.; Fr. série) or alternatively we bring forth (L. sero, serere, sevi, satum) that person (L. is, ea, id) he/she summons (L. accio, ire, ivi, itum) there; you pay money (L. tinnio-ire) in/towards (L. in) sea (L. mare-is) her (It. le, her)]

P45/286 ESLEM ZAThRUMIS ACALE TIN(IA)S(I) IN SAR VER On-the-second-subtracted-from the-twentieth, June, for- The-God-Tinia ten men-in-the-form-ofstatues

Z582

Z582 LV OTIRAXTYREACICATI CHDLVOCELOIM éLV O'TI RÁ íGY TeGéRE A'KuJa KiÁ'TI Ki HóDoLVa Ő KELŐ ÍMe élv(ezet) olti (hagyományozza) rá így tegére (múltjára) alkuja kiálti (kiáltja) ki (be)hódolva ő kelő íme

LVR TIRAK•TVREACICATI CAR LVRCELeRIM [Translation: ghastliness/paleness (L. luror-oris, m.) of you/yours (L. tibi; It. ti) I speak/recount (Fr. raconter); you regard (L. tuor or tueor, tueri, tuitus and tutus) you summoned/called (L. accio, ire, ivi, itum); to the people of Cato/Cati I am absent from (L. careo-ere-u) the ghastliness/paleness (L. luror-oris, m.); we conceal (L. celo-are, to hide, conceal, keep secret) Note: see Z500 on TVRI.

P45/287 LUTh TI RACh TURE ACIL CATICA ThI LUTh CEIThIM at- that- -cemetery preparing, ofjug(s) a-collection, there and-atthat-resting-place

Z591

Z591 XPMLCYXIEACIL HV NIΣPAINIEM íGY BoMoL Ki GaGYI E A'KuJa áL HíVó aNYI SZó BAJ NőJÉ íM így bomol ki gagyi e alkuja áll hívó annyi szó baj nőjé (nőé) ím

KIMI CVKIEACIL HV NIS•PAINIEM [ Translation: the summits/tops (It. cima, f.; Fr. cime, f.) of the earthen pots (It. coccio, m.), the eagle (L. Aquila-ae) I have if not, unless (L. nisi) of Pania (town near Chiusi)]

P45/288 ChIM SCUChIE ACIL FUPNI(E)S PAINIEM triple-that-number-of clay jug(s), of-sepulchral-decorations bakedalso.

Z598

Z598 ANC•MARTIΘLVLAL ANaK MÁR TeJ CSaLiVaL ÁL annak már tej csalival áll

ANCe•MARTIR SYLA Le [Translation: even like (It. anche) the witness/martyr (It. m. martire, Fr. m. martyr) sole (L. solus-a-um) there]

P45/289 ANC MARTI(E)Th SUL(RI)AL He-also at-the-temple-of-The-God-Mars, The-Goddess-Sulri's (son), (is to perform a ritual!)

Z603 [line unreadable]

E züllés űzi, a csodával mázos, aki alá veti inni s jön már elé. Élv(ezet) olti (hagyományozza) rá így tegére (múltjára), alkuja kiálti (kiáltja) ki (be)hódolva: ő kelő íme! Így bomol ki gagyi, e alkuja áll, hívó annyi szó; baj nőjé (nőé) ím, annak már tej csalival áll ...SCRIPT ZG

Panel 17 (6 lines of text) Script ZG

Z605 [line unreadable]

 

Z606

Z606 CEIA HIA •ETNAM•CIZFACL IRIN CILΘYF KÉJ A HuJA E TaNA' áM KI ZaVAKoL JáRJoN KILoCSoGVa kéj a huja (hejehuja) e tannal ám ki zavakol (kavargat) járjon kilocsogva

CEIA HIA •E TvNAM•CIS •FAC Le IRI NIFL RVI [Translation: because (L. quia) she possessed/had power over (L habeo-ere-ui-itum); we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.) in what manner (L. qui, quibus), I make/do (L. facio, facere, feci, factum) there the wrath (L. ira-ae, f.) not at all (L. nihil, nil) of the king (Fr. roi, m.)]

P50/319 CEIA FIA ETNAM CIZ VACL TRIN VELThRE Having-been-examined theintestines, and three-times alibation bringing a-man-of-Bolsena:

Z614

Z614 MALECEPA HIA•ETNAM•CIZFACL AIZFAZE MÁLÉ Ki ÉP A HuJA E TaNA' ÁM KI ZaVAKoL AJaZVa AZÉ' málé ki épp a huja (hejehuja) e tannal ám ki zavakol ajjazva (felkavarja, hogy a zavarosba halásszon) azé(rt)

MALECEIA HIA•E TvNAM•CISFAC Le AIS FALE [Translation: of evil (L. malum-i, evil, harm, disaster, punishement; adv. male, badly, ill); because (L. quia); she possessed/had power over; we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.) in what manner (L. qui, quibus), I make/do (L. facio, facere, feci, factum) there the bronze (L. aes, aeris) you deceive (L. fallo, fallere, fefelli, falsum)]

P50/320 MALE CEIA FIA ETNAM CIZ VACL AISVALE Favourably having-been-examined the-intestines, also three-times oflibations holy give-a-final-libation!

Z622

Z622 MALECEPA •HIA• TRINOE TNAM CIZ ALE MÁLÉ Ki ÉP A HíJA TűRI NŐ E'TaNA' íM KéJeZő ALÉ' málé ki épp a híja tűri nő e tannal ím kéjező alél

MALECEIA •HIA• TRINeRE TvNAM CIS ALE [Translation: of evil (L. malum-i, evil, harm, disaster, punishement; adv. male, badly, ill); because (L. quia); she possessed/had power over Triner (L. Trinacria-ae, f., Sicily/the triangular land; Gr. Thrinacia?) we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.) in what manner (L. qui, quibus) you nourish (L. alo, alere, alui, altum [for alitum])]

P50/321 MALE CEIA FIA TRINTh ETNAM CIZ ALE Favourably having-been-examined the-intestines, at-the-place-ofgiving also three-times give-afinal-libation!

Z629

Z629 MALECEIA •HIA •ETNAM •CIZFACL•FILE FALE Ló E KÉJ A HíJA' E TaNA' íM KI ZaVAKoL VaJ éL-E aVAL E málló e kéj a híjjal (híjával) e tannal ím ki zavakol (kavargat) vaj él-e avval e

MALECEIA •HIA •E TvNAM •CIS FAC Le•FILE FALE [Translation: of evil (L. malum-i, evil, harm, disaster, punishement; adv. male, badly, ill) because (L. quia) she possessed/had power over; we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.) in what manner (L. qui, quibus), I make/do (L. facio, facere, feci, factum) there; the daughter (L. filia-aef. It. figlia, f.; Fr. file f.) you deceive (L. fallo, fallere, fefelli, falsum)]

P50/322 MALE CEIA FIA ETNAM CIZ VACL VILE VALE Favourably having-been-examined the-intestines, also three-times ofa-libation gift give-a-final-libation!

Z638

Z638 STAI LE• ITAILE•HIF•CLZ TRINΘAΣAΣACNITN íZT AJáL E IT A JeLE HÍV KaLóZ TéRJeN CSÁSZÁSA' KoNYÍTaNi ízt ajál (ajánl) e itt a jele hív kalóz térjen császással konyítani (csúszással alázkodni)

STAI LE• STAI LE•HIA•CIS TRINeR ASA SAC NI TN [Translation: You stayed (It. stare, to stand, to be, to stay, to lie, to sit, to go on, keep, to live, to last etc.); her (It. le); You stayed (It. stare, to stand, to be, to stay, to lie, to sit, to go on, keep, to live, to last etc.); her (It. le); he/she possessed/had power over; in what manner (L. qui, quibus) Triner (L. Trinacria-ae, f., Sicily/the triangular land; Gr. Thrinacia?) she takes to her own (L. ascio-scire) of the sack/purse (L. sacculus-i, m.; It. sacco, m.; Fr. sac, m.) unless (L. ni, unless; Fr. ni, nor) of the god Tin]

P50/323 STAILE ITRILE FIA CIZ TRINThA SA{}S ACNI TN But-unfavourably rejected theintestines three-times, at-the-placeof-bringing four-times in cancellation of that- prodigy

Kéj a huja (hejehuja) e tannal, ám ki zavakol (fölkeveri) járjon kilocsogva. Málé ki épp a huja (hejehuja) e tannal, ám ki zavakol ajjazva (felkavarja, hogy a zavarosba halásszon) azé(rt). Málé ki épp a híja, tűri nő e tannal, ím kéjező alél. Málló e kéj a híjjal (híjával), e tannal ím ki zavakol (kavargat), vaj él-e avval e? Ízt ajál (ajánl) e, itt a jele, hív: kalóz térjen császással konyítani (csúszással alázkodni).


Panel 18 (6 lines of text) Script ZG

Z648

Z648 AN• CILO CEX ANESALΣV CIFA• 8IRIN NRO ANYa Ki ILŐ KEGY ANYáÉ' ZA'Ló SZaVaK JaVA FIRa JöN NYeRŐ anya ki illő kegy anyáé(rt) zajló szavak java fira jön nyerő

AN• CILeR CEK ANESALSV CIFA• 8IRIN NAR [Translation: or/whether (L. an) to accelerate/hasten (L. celero-are) some/any/whatever (It. checche; Fr. quelque) of the year (L. annus, anni) the salt/wit (L. salsus-a-um) she eats (It. cibare, vt.) of men (L. vir, viri) ; I make known (L. narro-are)]

P51/324 AN CILTh CEChANE SAL SUCIV IN FIRI IN ARATh he the-assembled-people sacredhymns of-four-in-number forbeseeching, for-begging-offorgiveness at-the-altar.

Z656

Z656 FAXR •CEVΣ CILO CFAL•LFEM•CEPEN TYTIN VÁGYRa KEVéS Ki ILŐ Ki aVAL eLeVE íM eKÉPEN TéGeTő JöN vágyra kevés ki illő ki avval eleve ím ekképpen tégető (tegeződve) jön

FAKiR •CEVS CILeR CFA Le•SFEM•CEPEN TVTIN [Translation: to wander (L. vagor-ari) the empty void (L. Chaos) to accelerate/hasten (L. celero-are) there; we are accustomed (L. suemus, pl. as from sueo) they chop/seperate (It. m. ceppo; Fr. cep, m., branches/stump/bonds; L. separo-are, to separate, to part) they guard (L. tuto-are, to protect, watch, keep; Transf. to guard against)]

P51/325 VAChR CEUS(ES) CILThCVAL SVEM CEPEN TUTEN Rituals-at-the-altar of-The-God-Chaos of-the-assembled-peoples (have been completed). Next the-priest of-the-conical-hat (will commence his ritual).

Z665

Z665 RENXZVA• E TNAM•CEPENCEREN ΣVCIC•8IRIN eRÉNY GYőZVe Á' E TaNA' áM Ki ÉPEN KÉRE'Ne SZóVa' KöLYöK FIRa JöN erény győzve áll e tannal ám ki éppen kérelne (engesztelne) szóval kölyök (fattyú) fira jön

REN Ki SVA• E TvNAM•CEPENCEREN SVCI Ce•8IRIN [ Translation: I reign over (L. regno-are) whom (It. chi) of hers/it (It. sua, suo); we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.); they chop/seperate (It. m. ceppo; Fr. cep, m., branches/stump/bonds; L. separo-are, to separate, to part); they bewail/complain of (L. queror, queri, questos) the comrades (L. socius-a-um) here (Fr. ici) of the men (L. vir, viri)]

P51/326 RENChZUA ETNAM CEPEN CEREN SUCIC FIRI (I)N Fragrant-herbs also the-priest of-Cerveteri for-beseeching, forbegging-of-forgiveness,

Z674

Z674 TELIM•ETNAM•CE LVCVM•CAITIM•CAPER XFA íTÉLJe íM E TaN ÁM Ki ELVaKu'Va íM KAJTI Mi KÁBa ERő GYáVA ítélje ím e tan ám ki elvakulva ím kajti (kajtatja) mi kába erő gyáva

TE SIM•E TvNAM•CE LVCVM•CAITIM•CAPER KFA [Translation: you I am (L. sim); we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.);to us (It. ce) the region/situation (L. locus-i, m.) of the cutting down/slaughter (L. caedes-is, f.); the he-goat (L. caper-ri, m.) she cherishes/fondles (Fr. choyer)

P51/327 TESIM ETNAM CELUCUM CAITIM CERERChVA for-toasting-also, and, with-thatchosen gift-of-food-for-the-gravealso in-the-group-of-bowls;

Z681

Z681 HE CIAAIS NA•CLEF AN AXIM•ENAC•YSVL Ha E KIÁ' A JóZaNA' Ki eLEVe ANYa ADJa ÍM E aNAK iGaZUL ha e kiáll a józannal ki eleve anya adja ím e annak igazul!

HE CIAAIS NA•CLEF AN AKIM•ENAC•YSI Le [Translation: you have summoned (L. cieo, ciere, civi, citum); the bronze (L. aes, aeris) indeed (L. ne [nae]) to the staff/key (L. clava-ae, f. staff or cudgel; Fr. clé or clef, key) or/whether (L. an) we hunt (L. ago, agere, egi, actum); I kill off/torture (L. eneco-necare-necui-nectum) the bones/bodies (L. os, ossis) there]

Z690 [line unreadable]

P51/328 FECIA AISNA CLE VANTh ChIM ENAC USIL with-the-strained-wine divineservice having been held; at-theplace-where The-Goddess-Vanth is, triple likewise (at-the-placewhere) the-Sun-God-Usil (is),

Anya ki illő kegy, anyáé(rt) zajló szavak java fira jön nyerő. Vágyra kevés ki illő, ki avval eleve ím ekképpen tégető (tegeződve) jön. Erény győzve áll e tannal, ám ki éppen kérelne (engesztelne) szóval, kölyök (fattyú) fira jön ítélje ím e tan, ám ki elvakulva, ím kajti (kajtatja), – mi kába erő – gyáva. Ha e kiáll a józannal, ki eleve anya, adja ím e annak igazul!SCRIPT ZH

Panel 19 (7 lines of text) Script ZH

Z691 [line unreadable]

P52/329 CERINE TENThA ||||| CNTNAM ThESAN CLA at-the-shrines at-the-same-places 3-times at-that-same dawn ofthem,

Z692

Z692 ZELFOMVRΣ Σ•E TNAM•ΘACAC•YSLINEXSE íZEL VŐ MiVe' RéSZeS E TaNA' íM CSAK A'Ku iGaZoLJa NE GYőZE ízzel (utóddal) vő mivel részes e tannal ím csak alku igazolja ne győzze

SELFRMVRvS Se•E TvNAM•RACA Ce•VS LINEKIE [Translation: to the cellar (L. cellarius-a-um, of a store-room; as subst. a cellarer; Fr. cellier, m. cellar, store-room) you wall in (L. murus-i, wall; Fr. mur, m. wall, murer, to wall, block in) yourself; we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.); she speaks/racontes (Fr. raconte) here; the bones/body (L. os, ossis) them/their's (It. li) she refused to give (L. nego-are)]

P52/330 ZEL V(A)Th MURSS ETNAM ThACAC USLI NEChSE of-the-second-one: at-the-altar ofthe-ossuary and afterwards (where) The-Goddess-Of-The-Sun (is), and-then

Z701

Z701 ACIL 8ME •ETNAM•CILO EFETI•HILAREACIL Á' Ki ILó FéME' E TaN ÁM KaJLÓ E'VETI Ha ILő ÁRÉ A'KuJ áL áll ki illó fémmel (fénnyel) e tan ám kajló (elhajló) elveti ha illő áré alkuja áll

ACIL AME •E TvNAM•CILeR EFETI•HILAREACIL [Translation: the eagle (L. aquila-ae) you love (L. amo-are); we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.); to accelerate/hasten (L. celero-are) she ejected/ruined (L. everto-everti-vertere-vert-versum) you make joyful (L. hilaro-are) the eagle (L. aquila-ae) ]

P52/331 ACIL AME ETNAM CILTh CVETI FILARE ACIL the-jug(s) let-there-be, and-also the-people, utensils, urns, jug(s),

Z709

Z709 FACL• CEPEN•ΘAIRXCE ENEACILETNAM VAKuL Ki EBEN CSALJa üRüGYeKE' É'NE AKi ILő E TaNA' áM vakul ki ebben csalja ürügyekkel élne aki illő e tannal ám

FAC Le• CEPEN•RASR Ki CE ENEACIL•E TvNAM [Translation: I make I make/do (L. facio, facere, feci, factum) there; they chop/seperate (It. m. ceppo; Fr. cep, m., branches/stump/bonds; L. separo-are, to separate, to part) to shave/erase (L. rado, radere, rasi, rasum; Fr. raser) who (L. qui; It. chi) to us (It. ce) you escape (L. eno-are) the eagle (L. aquila-ae); we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.)]

P52/332 VACL CEPEN ThAURCh CEPENE(R) ACIL ETNAM libations, a-priest funerary, priests, jug(s), and-also,

Z709

Z719 IC•CLEF ANOΣYCIF•8IRZOFENE •ACIL•ETNAM LYuK Ki eLEVe A NŐ-SéG KIVe' FI eRéZÖ'Ve É'NE AKi ILő E TaNA' íM lyuk ki eleve a nőiség kivel fi erézölve (felzablázva) élne aki illő e tannal ím

IC•CLEF ANeRSVCI•8IR IRFENE •ACIL•E TvNAM [Translation: I strike (L. icio or ico, ici, ictum) the staff/key (L. clava-ae, f. staff or cudgel; Fr. clé or clef, key) to distress (L. ango-are) the comrades (L. socius-a-um, m.) the man (L. vir, viri) you meet with (L.[irrvenio] invenio, invenire, inveni, inventum); the eagle (L. aquila-ae) we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.)]

P52/333 IC CLE VANTh SUCICh FIRI IN VENE ACIL ETNAM as-before at-the-place-where The-Goddess-Vanth (is), forbeseeching, for- begging-of forgiveness; medicines, jug(s); and-next

Z727

Z727 TESLM •ETNAM•ΘELVCN FAC L•AR8OYNI iT E üZeLMe E TaNA' áM CSELeL KíNá'VA KeL ARa FOGNI itt e üzelme (erkölcstelensége) e tannal ám csellel kínálva kell arra fogni

TE SIM •ETvNAM•CELV CN FAC Le•ARA RVNI [ Translation: you I am (L. sim); we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer); I hide (L. celo-are); CN I make/do (L. facio, facere, feci, factum) there; the altar/refuge (L. f. ara) I watched (It. ronda, f; Fr. rond, adj. round, ring, circle, orb)]

P52/334 TESIM ETNAM CELUCN VACL ARNTh TITI(AL) for-toasting-also, and-next thatchosen libation. Mr.-Arnth, Mrs.-Titi's (son),

Z735 [line unreadable]

P52/335 SACNICLERI CILThL CEPEN CILThCVA CEPEN(ER) The-temples of-the-people, thepriest, the-assembled-peoples, (their) priests,

ízzel (utóddal) vő, mivel részes e tannal, ím csak alku igazolja, ne győzze! Áll ki illó fémmel (fénnyel) e tan, ám kajló (elhajló) elveti, ha illő áré alkuja áll, vakul ki ebben csalja ürügyekkel. Élne aki illő e tannal, ám lyuk ki eleve a nőiség, kivel fi erézölve (felzablázva) élne, aki illő e tannal, ím. Itt e üzelme (erkölcstelensége) e tannal, ám csellel kínálva kell arra fogni. ...Panel 20 (7 lines of text) Script ZH

Z736 [line unreadable]

Z737

Z737 CNTI CN•IN•CERENCEP ARNAC•AM CE E[RNT] NYíTI KéNY JöN Ki ERÉNYKÉP ARáNAK ÁM Ki E E[RéNYT] könnyíti kény jön ki erénykép arának ám ki e e[rényt]

CN TI CN•IN•CEREN CEP ARNA Ce•AM CE E [ Translation: CN thine/your (L. tibi; It. ti) CN; until (L. in) they wax (L. cero-are) the stump/vine-stock (It. ceppo, m. stump, log; Fr. cep, m. vine-stock) of the Arno (L. Arnus-i) here (Fr. icic) I love (L. amo-are) which/whom (L. quae; It. che; Fr. que) from (L. e, ex)..missing text..] Note: See Z1192 which shows Ce•IK•; see also Z761. IK appears to be L. hic, here, in this place, in this matter, hereupon.

P53/336 CNTICNTh IN CEREN(IR) CEPAR NAC AMCE ETNAM for- as-many-as the-Cerveterian priests as there-have-been. Andthen

Z748

Z748 ΣYCI8IRIN•ETNAM• FEL OITE•ETNAM•AL[CFA] SZeGi KI FIúRa JöN E'TaNA' íM VELe Ő ÍTÉ' E'TőN ÁM AL[KuVA'] szegi ki fiúra jön e tannal ím vele ítél ejtőn ám al[kuval]

SVCI8IRIN•E TvNAM• FEL RITE•ETvNAM•AI _ _ _ [Translation: comrades (L. socius-a-um) of the men; (L. vir, viri) we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.); the great/worthy (It. valere, Fr. valeur, f.; valoir, worthy, to be worthy) rite/in due form (L. rite; It. rito, m.; Fr. rite, m.); we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.)) _ _ _]

P53/337 SUCI FIRI IN ETNAM VELThITE ETNAM AIS VALE for-beseeching, for- begging-offorgiveness also at-Bolsena; andthen a-holy libating

Z755

Z755 FACL•RRPA AΣ CVNYERI•CEREN CEPEN [HAT] VAKuL aRáRa BA' A SZoKVáNY GERJ Ki ERÉNY KÉPEN [HAT] vakul arára baj a szokvány gerj (felindulás, fellobbanás) ki erény képen (ként) [hat]

FAC Le•ARPA AS CVNVERI•CEREN CEPEN [Translation: I make/do (L. facio, facere, feci, factum) there the brazen footed (L. aeripes) the whole unit divided into 12 parts (L. as, asgis, m.) you took an oath (L. coniuro-are); they wax (L. cero-are) they chop/seperate (It. m. ceppo; Fr. cep, m., branches/stump/bonds; L. separo-are, to separate, to part)]

P53/338 VACL AR(ATh) VAR SCUN ZERI CEREN CEPEN(ER) libation at-the-altar. At-the-altars in-secret ritual the-Cerveterian priests

Z761

Z761 ΘA YRXVTNAM•IX •MATAM ΣVCTC•8IRIN[TΣL] CSA' íGéR GYÚ'TaNÁ Mi ÍGY MA TÁM S VaKíTi Ki FIRa IN[Tő SZóL] csal ígér gyújtaná mi így ma tám (támasz) s vakíti (vakítja) ki fira in[tő szól]

`RA VRK E TvNAM•IK •MATAM SVCI Ce•8IRIN [Translation: to the defendent (L. rea-ae) of the infernal regions (L. Orcus-i, m. the underworld/the god of the unerworld/death) we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.); hereupon (L. hic) we subdue (Fr. mater) the comrades (L. socius-a-um) here of the men (L. vir, viri)]

P53/339 ThAURCh ETNAM ICh MATAM SUCIC FIRI (I)N funerary also, as-before (at the place where the) funeral-feasts-also (are), for- beseeching-and, forbegging-of-forgiveness,

Z769

Z769 CERE[ON CEPER]MARF OVNTETNAM •CEREN Ki ERE [ÖN-KÉPÉRe] MARVa ÓV öNTE'TeN ÁM Ki ERÉNY ... ki erre [ön-képére] marva óv öntelten ám ki erény ...

CEREN CEPEN ARE RVNI E TvNAM •CEREN [Translation: they wax (L. cero-are)..reconstructed text: they chop/seperate (It. m. ceppo; Fr. cep, m., branches/stump/bonds; L. separo-are, to separate, to part) the court-yard; threshing floor, playground (L. area-ae, f.) I watched (It. ronda, f; Fr. rond, adj. round, ring, circle, orb) we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.); they wax (L. cero-are)]

P53/340 CERENI(R) ENAS ARNTh TITI(AL) ETNAM CEREN the-Cerveterians afterwards. Mr.-Arnth, Mrs.-Titi's (son), next the-Cerveterian

Z775 [line unreadable]

könnyíti kín. Jön, ki erénykép arának, ám ki e e[rényt] szegi, ki fiúra jön e tannal ím, vele ítél ejtőn, ám al[kuval] vakul? Arára baj a szokvány gerj (felindulás, fellobbanás) ki erény képen (ként) [hat].Csal, ígér, gyújtaná mi így ma tám (támasz) s vakíti (vakítja) ki fira in[tő szól], ki erre [ön-képére] marva óv öntelten, ám ki erény …SCRIPT ZI

Panel 21 (2 lines of text) Script ZI

Z776

Z776 ΘYC TECIΣΣARIΣEL FITA •FACLTNAM CSüGőKeT E KIS SÁR IS ELVITe A VAK LáTNÁ íM csüggőket e kis sár is elvitte a vak látná ím

RVI TECIS SARISEL FITA •FAC Le TvNAM [Translation: king (Fr. roi, m.) your; within (L. cis) you weed/hoe (L. sarrio-ire-ui and ivi) her/she he trusts (L. fido, fidere, fissus sum); I make/do (L. facio, facere, feci, factum) there the thunder (L. tono-are-ui-itum) Note: for the use of EL in the possessive case see the Perugia Cippus, script K, first line.

P58/371 ThUCTE CIS SARIS ESVITN VACL ETNAM IN At-the-first hour of-the-third andtenth day, two-and-that-samenumber-of offerings-likewise for

Z784

Z784 CVLΣ CFASPETRI•E TNAMI CESF CTLE HΣP ERI KiVeL SZoKVA íZéBE TöRI E TaNA' MI KEZe'Ve KöTi LE Ha SZóBa' ÉRI kivel szokva ízébe töri e tannal mi kezelve köti le ha szóban éri (Az utolsó 3 betű az előző sor végén balról jobbra írva!)

CVLvS CFASPETRI•E TvNAM IC ES FITI E AS PIRE [Translation: you till (L. colo, colere, colui, cultum) she unites (L. coeo-ire-ivi-itum); you will watch (L.specto-are) or alternatively, you will be sent (It. spedire); we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.); now/here (Fr. ici) you were trusted (L. es plus fido, fidere, fissus sum) the sole heir (L. ex asse) of the funeral pyre (L. pyra-ae, f.)]

P58/372 CULS(UIALSI)C VA SPETRI ETNAM IC ESVITN ENAS the Goddess Culsu also. At-thealtar burnt-offerings, and, asbefore, two-and-that-samenumber-of afterwards (give!)

Csüggőket e kis sár is elvitte, a vak látná, ím, kivel szokva ízébe töri e tannal, mi kezelve köti le, ha szóban éri.


Panel 22 (3 lines of text) Script ZI

Z791

Z791 CELIHVOI ΣZAORYMIΣ8LERXFAN EΘYNSL KELőJe HíVÓJa SZáZ ÁCSoRoG Ma IS FeLÉ RaGYiVÁN É'C GúNY ZüLő kellője hívója száz ácsorog ma is felé ragyiván (csúnyán) élc gúny züllő

CELIHVR ISSARRYMIS8eLER KFA•NERVNS Le [Translation: you hid (L. celo-are) hour/time (L. hora) this (L. is, ea, id) we weeded (L. sarrio-ire-ui and ivi); Veler he/she cherishes/fondles (Fr. choyer) ;they wove (L. neo, nere, nevi, netum) there;

P59-374 CELI FUThIS ZAThRUMIS FLERChVA NEThUNS(IA)L In-the-month-of-September: onthe-morning of-the-fourth of-thetwentieth: the-group-ofdevotional-statues of-The-Goddess-Neptuni

Z798

Z798 ΣVCRI•ΘEZERIC•SCARAPRIΘAΣRATTEI SZaVaK áRJa CÉ'Zó ÉRIK íZ KÁRA PáRJa uCASaRÁT íTÉLJe szavak árja célzó érik íz (ivadék) kára párja utcasarát ítélje

SVCRI•RESERI Ce• Se CARAPRIR AS RAKTEI [Translation: the mother-in laws (L. socrus-us, f.) you preserved (L. reseruo-are) here (Fr. ici) ; she is herself absent (L. careo-ere-u); to pray (Fr. prier) of the whole unit divided into 12 parts (L. as, asgis, m.) I speak/recount (Fr. raconter); of the gods (L. di [dii], divi)]

P59/375 SUCRI ThEZERIC SCARA PRIThAS RACh TEI beseeching, and-bringing the-gifts of-the-dedication, preparing those

Z805

Z805 MENAΣ CLTR AL• MVLAX •HV SLNAFINYM íM E NÁSZ KeLeTőRe ÁLMáVaL ÁGY Ha iGaZoLNá Á' VaJoN GüMő ím e nász kelletőre álmával ágy ha igazolná áll vajon gümő

MENAS CLvTRA Le• MVLAK •HV SINAFINVM [Translation: you (plural) lead (It. menare; Fr. mener) the prison/enclosed place (L. claustrum-i) there; tender (L. molliculus-a-um, soft, tender) I have left/permitted (L. sino, sinere, sivi, situm) the wine (L. vinum-i)]

P59/376 MENAS CLTRAL MULACh FUSINA VINUM of-my-own, of-theirs, adedicatory-offering-of the-ewestvintage wine.

Kellője, hívója száz ácsorog ma is, felé ragyiván (csúnyán) élc, gúny, züllő szavak árja célzó érik, íz (ivadék) kára. Párja utcasarát ítélje, ím, e nász: kelletőre álmával ágy ha igazolná: áll vajon gümő?


Panel 23 (6 lines of text) Script ZI

Z812

Z812 LA IFETSM •ACILO AMERANEMS [CNRF] Le A JóVa' E'Ti ZöMe AKi ILŐ ÁM ÉRi A NEMZő [Ki NYeRVe] le a jóval ejti zöme aki illő ám éri a nemző [ki nyerve]

LA IFETSvM •ACILaR AME •RANES S_ _ _ _ [Translation: her (It. la; Fr. la) we avoid (L. eject); Aquilar (name, possibly related to L. aquila, eagle) you love (L. amo-are); the reins (It. m. rene; Fr. m. rein, kidney; L. renes-um) (_ unreadable text)]

P60/377 PAIVEISM ACILTh AME RANEM SCARE And-, to-The-Divine-LARVAE, ina-jug let-there-be the-blood gifts!

Z817

Z817 REYXZINACAFEΘ ZV ΣLEFAC•MACRAMVROI iREG GYőZI NYA'KA VE'Ce íZVa eSZeL E VaK íM A KaRÁM VáRÓJa ireg (friss) győzi nyalka vejce (hálója) izzva eszel (kap észbe) e vak ím a karám várója

RE VK SINACAFER SVS LEFA Ce•MAC• RAMVR RI [Translation: The matter (L. res, rei) of the aversion/dislike (It. uggia, f.; possibly related to Fr. ogre, m., ogress, f., ogre, ogres) she permits/leaves alone (L. sino, sinere, sivi, situm) to draw out (It. cavare); the double (It. m. sosia) she lifts up (L. levo-are) here; to a greater extent/more (L. magis [or mage]) the delay/hinderance (L remora-a, f.; It. remora, f.) of these things (L. res, rei)]

P60/378 REUChZINA CAVETh ZUSLEVAC MACRA SURThI Sheep slaughter! And-calf-meat large-pieces set-out-ready!

Z826

Z826 REYXZINETPRAMVEDFINY M ACILCAME iREG GYőZI öNÉT BáR AMi VÉDi VINYoG áM A'KuJa áL KA'Mó E ireg győzi önét bár ami védi vinnyog ám alkuja áll kajmó (horog) e

RE VK SINE TI RAMVER •FINVM ACILaR AME Translation: The matter (L. res, rei) of the aversion/dislike (It. uggia, f.; possibly related to Fr. ogre, m., ogress, f., ogre, ogres) you permit/leave alone (L. sino, sinere, sivi, situm) of yours; to leave behind (L. remoror-ari) the wine (L. vinum-i) of Aquilar you love (L. amo-are)]

P60/379 REURZINE TI RAMUETh VINUM ACILTh AME Those- sheep-entrails burn! Wine in-a-jug let-there-be!

Z834

Z834 MYIAHVRSIPYRYON•FACL YSICLVCORAΣ Mi iGáJA HŰ őRZI BuGaRÁGóN VAKuL iGéZI Ki eLVeK ŐRe A SZó mi igája hű őrzi bugarágón (kender bugáját rágva) vakul igézi ki elvek őre a szó

MVLAHVR SIPVR VRN•FAC Le VSICLVCeRRAS [Translation: she grinds at the mill or works at (L. molo-ere-ui-itum or molior-iri) in her season (L. hora); supposing that (L. si) in time (L. porro) I honor (L. orno-are) I make/do (L. facio, facere, feci, factum) there the bones (L. os, ossis) you shall drain (L. cloaca-ae, f.; v. sicco-are; Fr. assécher)]

P60/380 MULA FURSI PURUThN VACL US(LIS)I CLUCThRAS A-dedicatory-offering (of) thenewest-vintage watered-downwine (as) a-libation (to) Usi, The Goddess Of The Sun, of-the-deadpeople.

Z842

Z842 CAPERT ZAM OTC•FACL•AR 8LERE RPSAC NISA KÁBa ERJeZ ÁM OLY Ki VAKuL ARa FeLÉRE RáBíZA Ki NYáJaZA kába erje (önereje) izz ám oly ki vakul ara felére rábízza ki nyájazza

CAPERI SAM RIC•FAC Le•AR 8eLERE RISAC NI SA [Translation: the he-goat (L. m. caper-ri) of the leg (It. zampa, f.; Fr. jambe) rich (It. ricco; Fr. riche); I make/do (L. facio, facere, feci, factum) there; I farm (L aro-are) Velere of these matters (L. res, rei) ;the sack/purse (L. sacculus-i, m.; It. sacco, m.; Fr. sac, m.) nor (L. ni, unless; Fr. ni, nor) herself (L. se, sese; Fr. sa)]

P60/381 CAPERI ZAMThIC VACL ARATh FLERERI SACNISA To- the-priest pay-his-gold! Alibation (is-to-be-given) at-thealtar! A-devotional-statue consecrated-for-the-usage,

Z851

Z851 IH CN ICLERITRIN•8LERENE DYNSLYNE IHa KéNY LYuKaL ÉRI TáRuLJoN FeL ERÉNYE' DöGöNYöZőüL iGéNYE iha (léha) kény lyukkal éri táruljon fel erénnyel dögönyözőül igénye

I8 CN IC LERITRIN•8eLERENERVNS Le•VNE [Translation: thereupon (L. ibi) CN I strike/strike a bargain with (L. icio or ico, ici, ictum) the lords/gods; the three together (L. trina-ae-a) Velere they interweave (L. neo, nere, nevi, netum) there; you unite (It. unire; Fr. s'unir)] Note: See Z1800 for IC LERI.

P60/382 SACNICLERI TRIN FLERE NEThUNS(IA)L(SI) UNE (and) the-templess, bringing adevotional-statue-sacrifice to-The-Goddess-Neptuni, all-of-you,

Le a jóval ejti zöme, aki züllő; ám éri a nemző, [ki nyerve] ireg (friss), győzi nyalka vejce (hálója), izzva eszel (kap észbe): e vak ím a karám várója. Ireg győzi önét, bár ami védi vinnyog, ám alkuja áll, kajmó (horog) e. Mi igája, hű őrzi, bugarágón (kender bugáját rágva) vakul, igézi ki elvek őre: a szó! Kába erje (önereje) izz, ám oly ki vakul ara felére rábízza, ki nyájazza, iha (léha) kény lyukkal éri. Táruljon fel erénnyel dögönyözőül igénye!


SCRIPT ZJ

Panel 24 (6 lines of text) Script ZJ

Z859

Z859 ΣLAXPVΘLO[NCLO OHAIFL ZTAN MH ZFT] SZiLA' áGYBa' ViCeLŐ [NYú'KáLÓ ÓHAJáVaL aZuTÁN MoHó ZuVaT] szilaj ágyban viccelő [nyúlkáló óhajával azután mohó zuvat (kutat)]

MvLAK PVRI_ _ _ _ (rest unreadable)_ _ _ _ [ Translation: I am soft/tender (L. mollesco-ere) I was purified (L. purgo-are).........]

P61/383 MLACh PUThS ThACLTh ThAR TEI ZIVAS FLER handsomely-attired at-the- pit's -entrance, undertakers those of-theliving a-devotional-statue-sacrifice

Z865

Z865 ΘEFZINE •RYZENYZ LYNE•ZATIZATLYNE CÉ'ZóJáN E RéGi íZE' iNGáZ LeGéNYE' iZA'TI iZAdT LeGéNYE célzóján e régi ízzel ingáz legénnyel izzajti (izzasztja) izzadt legénye

RESINE •RVSENVS LVNE•SATISAT LVNE [Transltation: the resin (L. resina-ae) rose colored (L. roseus-a-um); our (L. nos) moon; she was satisfied (L. satio-are) I am satisfied (L. satio-are) of the moon (L. luna-ae, f.)]

P61/384 ThEZINE RUZE NUZLChNE ZATI ZATLChNE bringing, the-piglets (which) hewill-offer, ladles (and) vessels

Z872

Z872 Σ ACNICΣIREΣCIL ΣPYREΣ TREΣ •ENAΣ S A KaNI KeSeLYűRe ÉSZ Ki ILÓ SZó SZéP-íGéRÉS TöRÉSe E NÁSZ s a kani keselyűre ész ki illó szó szép-ígérés törése e nász

SAC NI Ce SIRESCILeReS SPVRES TRES •ENAS [Translation: the sack/purse (L. sacculus-i, m.; It. sacco, m.; Fr. sac, m.) if not (L. ni, if not, unless; Fr. ni, nor) here of Sires; the swift (L. celer-eris-ere) you spit out (L. spuo, spuere, spui, sputum) three (L. tres, tria) you escape (L. eno-are)] Note: see phrase Z72 for CILeRES SPVRES TREI ENAS ERR SE TINSI.

P61/385 SACNICSTRES CILThS SPURESTRES ENAS of-the-temples, of-the-people, ofthe-nation. And-afterwards

Z880

Z880 EDRSETIN ΣITIYRIM AFILΣXIΣHETRN ÉD éRZETe JöN SZÍT ÍGéRI Mi AVa' ILő SZó úGY IS Ha E TéReN éd(es) érzete jön szít ígéri mi avval illő szó úgy is ha e téren

ERvR SE TIN SI •TI VRIM AFILS KISHETReN [Translation: wandering about myself (L. se, sese); of the god Tin himself (L. se, sese, sibi; It. si) to yours we speak (L. oro-are) you lived of the chaise/chair (It. chiesa, f. church; Fr. chaise, f. chair, seat) of the beech trees / beech grove (Fr. m. hêtre)]

P61/386 EThRSE TINSI TIURIM AVILS ChIS FET(E)R(A I)N to-be-repeated during-the-days, during-the-months of-years three, for- the-livers

Z887

Z887 ACLTN •AIΣCEM NAX ΘEZIN•8LER FACL A KeLeTőN ÁLJa S KEMéNY ÁGY CSÉZáJáN FeLÉRe VAKuL a kelletőn állja s kemény ágy csézáján (tollas rugózatán) felére vakul

AC Le TiN •AISCEM NAK RESIN•8eLER FAC Le [Translation: and indeed (L. ac, atque) there of the god Tin; the bronze (L. aes, aeris) I lament (L. gemo, gemere, gemui, gemitum) I arise/ proceed (It. nascere) of resin (L. resina-ae); Veler I form/make/do (L. facio, facere, feci, factum) there]

P61/387 ACLCh(A I)N AIS CEMNACh ThEZIN FLER VACL for the-Unnameable God, eachsingle-one-of; bringing adevotional-statue-sacrifice, alibation,

Z897

Z897 ETNAM•TELIM •E TNAM•CELYCN•TRIN•ALC E'TeNé ÁM íTÉLI íM E TaNA' Mi KEL iGe KöNYű TeRJéN ALKu ejtené ám ítéli ím e tannal mi kel ige könnyű terjén (kiterjedésén) alku

E TvNAM•TE SIM •E TvNAM•CELV CN•TRIN•ALC [ we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.) you I am (L. sim); we wonder/we are inspired (L. attono-tonare-toni-tonitum, to be stunned, inspired, frantic; Fr. étonner and s'étonneer; alternate: E TvNAM = from (L. e, ex) the thunder (L. tono-are-ui-itum; It. tuono, m.; Fr. tonnerre.m.); I hide (L. celo-are) CN of the three (L. trin-ae-a, three at a time) some/someone (L. aliqui, aliquae)]

P61/388 ETNAM TESIM ETNAM CELUCN TRIN ALC and a-drinking-to-the-health-also; and that-chosen-one, bringing-to and-giving!

Szilaj, ágyban viccelő, [nyúlkáló, óhajával azután mohó zuvat (kutat)]. Célzóján e régi ízzel ingáz legénnyel, izzajti (izzasztja) izzadt legénye s a kani keselyűre ész, ki illó szó, szép-ígérés törése e nász. Éd(es) érzete jön, szít, ígéri mi avval illő szó, úgy is ha e téren a kelletőn állja s kemény ágy csézáján (tollas rugózatán), felére vakul ejtené, ám ítéli ím e tannal, mi kel ige könnyű terjén (kiterjedésén): alku.Panel 25 ( fragment--6 lines of text) Script ZJ

Z905

Z905 NAXFA [NRNAYN]DENF Nő ÁGYáVA' [NYeRNe A GoN]D E NőVe' … nő ágyával [nyerne a gon]d e nővel

NAKFA _ _ _ _ _ _ _[characters unreadable] RENF [Translation: she was born (L. nascor-i; It. nacque).........the queen (L. regina-ae, f.)

P63/399 ThEUSNUA CAPERC HECI NAChVA ARATh NUNThENE his-payment – and-the-priests-also -- strained-wine at-the-altar. Offering

Z908

Z908 E• HYSLNEΣTΣ ... Ha iGaZoLNá ESeTe iS … ha igazolná esete is

E• HVS Le NESTeS [Translation: from/in respect to (L. e, ex) Hos (possibly the covering, dust-sheet; Fr. housse, f.) there you are ignorant (2nd person plural; L. nescio-ire-ivi and - i – itum)]

P63/400 SAThAS NAChVE HETUM ALE FUSLNES TS of-the-bones, and-then a-payingof-our-respects-to-him-withannual-libations giving. Of- that - newest-vintage

Z913

Z913 IYN•ML AXNVNΘE N … iGéNY MeLé A GYaNuVa' iNTSE … igény mellé a gyanúval intse

I•VN•MvLAK NVN REN [Translation: _ one (L. unus-a-um; It. un, uno, una; Fr. un, une) I am soft/tender (L. mollesco-ere) not (L. non [old forms noenum, noenu]) I reign/influence (L. regnum-i; It. regno; Fr. règne)]

P63/401 TRIN FLERE NEThUNS(IA)L(SI) UN MLACh NUNThEN bringing, a-devotional-statuesacrifice to-The-Goddess-Neptuni you, handsomely-attired, offering,

Z918

Z918 HYSLNEFINVM•EΣI … Ha iGaZ LeNE VaJoN ÜM ESZI … ha igaz lenne vajon üm (megütközés) eszi

HVS Le NEFINVM•ESI [ Hos (possibly the covering, dust-sheet; Fr. housse, f.) there lest (L. ne) the wine (L. vinum-i) you came out/escaped/passed from state to state (It. escire [uscire]; L. exeo-ire-li [ivi]-itum, go out go away, go forth, to pass from state to state) ] Note: see Z1203 on ESI.

P63/402 ThACLThI ThAR CIALChUS FUSLNE VINUM ESI(S) At-the-entrance undertakers are to be stationed. On-the-morning ofthe-thirtieth day: the-newestvintage wine of-the-harvest

Z922

Z922 8AΣESC•ΣACNICΣTREΣ Fi A SZÉ'ZSáK iSZÁKoN LYuKaSZTóRa ESő fi a szélzsák (szeleverdi) iszákon lyukasztóra eső (hajlamos)

8ASEI Ce•SAC NI CaSa•TRES [Translation: the vases (L. vas, vasis, a utensil; It. vaso, m. pot, vessel, vase) here the sack/purse (L. sacculus-i, m.; It. sacco, m.; Fr. sac, m.) if not (L. ni, if not, unless; Fr. ni, nor) of the house (L. casa-ae, f.) of the three (L. tres, tria)]

P63/403 ESERA MUERA CUSE FASEIC SACNICSTRES to-The-Gods Shrouded make-yourofferings! (The stored) breads-also of-the-temples

Z928 [line unreadable]

P63/404 CILThS SPURESTRES ENAS EThRSE TINSI of-the-people, of-the-town makeyour-offerings! And-afterwards tobe-repeated during-the-days

… nő ágyával [nyerne, a gon]d e nővel … ha igazolná esete is … igény mellé a gyanúval intse … ha igaz lenne, vajon üm (megütközés) eszi? Fi, a szélzsák (szeleverdi), iszákon lyukasztóra eső (hajlamos)SCRIPT ZK

Panel 26 (5 lines of text) Script ZK

Z929

Z929 PΣLEFE ZNI FE CN•XRA PEΣN IN TERN BeSZe eLEVE üZeNi eVE' KöNYű íGY RÁBESZé'Ni INTi ERéNY besze eleve üzeni evvel könnyű így rábeszélni inti erény

ISLE FESNI FE CN•KRA PESN IN TEI [Translation: to the island (L. insola-ae) of the people of Fescennia you sail/transport (L. veho, vehere, vexi, vectum) CN; tomorrow (L. cras) the Pesen in/with/within (L. in) the gods (L. di [dii] divi)] Note: Feseni may refer to the people of Felsina (modern Bologna) or the people of Fescennia-ae. The phrase beginning KRA...is basically unreadable.

P66/418 ZUSLEVE ZARVE ECN ZERI LECI IN IN ZEC Calf-meat for-ten-people in-that ritual having-been-accepted for, for and-more,

Z937

Z937 A LER • ΘEZIN CE•ΣACNICLTFEΣCIL A LÉRe CÉ'Zó INi KE' iSZÁKoN LYuKaL TéVES KI éLŐS/eLŐS a lére célzó inni kel iszákon lyukkal téves ki élős/elős (első)

A LER • RESIN CE•SAC NI CITFESCILeReS [Translation at (L. a) the lord; the resin (L. resina-ae) of which/whom (L. quae; It. che; Fr. que) the sack/purse (L. sacculus-i, m.; It. sacco, m.; Fr. sac, m.) nor (L. ni, if not, unless; Fr. ni, nor) whatsoever (L. quivis, quaevis, quidvis, adj. quodvis) the swift (L. celer-eris-ere)]

P66/419 FLER ThEZINCE SACNICSTRES CILThS a-devotional-statue-sacrifice bringing-also of-the-temples ofthe-people,

Z945

Z945 ΣPYREΣ TREΣ •ENAΣ EDΣRE TINΣITIYRIΣ SZéP íGéRő ÉS TeRES E NÁSZ ÉDeSRE TeJ NeSZÍT ÍGéRi IS szép ígérő és teres e nász édesre tej neszít (vágyat ébreszt) ígéri is

SPVRES TRES •ENAS ERE TIN SI•TI VRIM [Translation: you spit out (L. spuo, spuere, spui, sputum) three (L. tres, tria); you escape (L. eno-are) you wander (L. erro-are) of the god himself; to you/yours (L. tibi; It. ti) we speak /beg (L oro-are)] Note: For SI TI VRIM. see Z103, Z1818.

P66/420 SPURESTRES ENAS EThRSE TINSI TIURIM of-the-town, and-afterwards to-berepeated during-the-days andduring-the-months

Z953

Z953 AFILΣXIΣ •CISVM•PVTETVLOANL HAΘE AVa' ILő SZó íGY IS KéJeZVe íM BeVeTi ETŰL Ő ANYuL HA CÉ' avval illő szó így is kéjezve ím beveti ettűl ő anyul (ettől lesz anya) ha cél

AFILeSKIS •CISVM•PVTETIV•RANeS HARE [Translation: you lived; the chaise/chair (It. chiesa, f. church; Fr. chaise, f. chair, seat); the chariot (L. cisium-i); you are put in the power of (L. potio-ire) the divine (L. dius-a-um); the kidneys (L. renes-um) you hang on to (L. haereo, haerere, haesi, haesum)]

P66/421 AVILS ChIS CISUM PUTE TUL ThAN(A)S(UR) FAThEC of-years three and-three-times atthe-pit of-the-marking-stone. Mr.-Thana's-sons, be-both-benevolent

Z960

Z960 E[T]RINC[P]ΣACNICLERICAPLΣPVRERI E [Te]RJéN Ké[Pe]S A'KuN JóKaL ÉRI Ki APuLáSBa' VéRÉRI e [te]rjén ké[pe]s alkun jókkal éri ki apulásban (apává válásban) véréri

E RINF SAC NI CLERI •Ce AIS PVRE RI [Translation: from (L. e, ex) the queen/lady (L. regina-ae, f.) of the sack/purse (L. sacculus-i, m.; It. sacco, m.; Fr. sac, m.) unless (L. ni, if not, unless; Fr. ni, nor) evident (L. clareo-ere); here (fr. ici) to the bronze (L. aes, aeris) you purify (L. purgo-are) these things]

P66/422 REPINEC SACNICLERI CILThL SPURERI and-also-giving-salutations-to thetemples of-the-people, the-town,

Besze eleve üzeni: evvel könnyű így rábeszélni, inti erény. A lére célzó inni kel, iszákon lyukkal téves ki élős/elős (első). Szép ígérő és teres e nász, édesre tej neszít (vágyat ébreszt), ígéri is avval illő szó. Így is kéjezve ím, beveti, ettűl ő anyul (ettől lesz anya) ha cél e [te]rjén ké[pe]s alkun jókkal éri, ki apulásban (apává válásban) véréri.Panel 27 (6 lines of text) Script ZK

Z960

Z969 MEΘLYMERIC •ENAΣRATRV HEO íM E CéLiG MÉRIK E NÁSZRa A GYo'CSoT RóVa Ha E GYáSZO' ím e célig mérik e nászra a gyolcsot róva ha e gyászol

MERLVM ERIC •ENASRAKaRTIR HEKSeR [Translation: to the blackbird (L. merula-ae,f.; It. merlo, f.) I raise (L. erigo-rigere-rexi-rectum; you escape (L. eno-are); to narrate (Fr. raconter) I pull/tend (It. tirare; Fr. tirer) the galley (L. hexeris-is, galley with six banks of oars)]

P67/423 METhLUMERIC ENAS RAChTh TUR FEChSTh and-the-nation. And-afterwards prepare incense! Strain

Z975

Z975 FINYM•TRIN•8LERENEOYN ΣLYN•MLAX VINYoGó Ma TáRuLJoN FeL ERÉNY É'C GúNY SZóL iGeN MeLé ÁGY vinnyogó ma táruljon fel erény élc gúny szól igen mellé ágy

FINVM•TRIN•8eLERENERVN SI •VN•MvLAK [Translation: the wine (L. vinum-i) of the three (L. trin-ae-a, three at a time); Velere, they interweave ourselves (L. neo, nere, nevi, netum) one (L. unus-a-um; It. un, uno, una; Fr. un, une) I am soft/tender (L. mollesco-ere)]

P67/424 VINUM TRIN FLERE NEThUNS(IA)L(SI) UN MLACh wine! Bringing a-devotionalstatue-sacrifice to-The-Goddess-Neptuni, you, handsomely-attired,

Z981

Z981 NYNOENZYΣLEFEZARPA8A[P] EICELN• ZFRI iNoG NŐ E NYüZöGéSeL É'VE ZÁRáBA' Fi A [B]EIKELőN ZáVáRJa inog nő e nyüzzögéssel (dünnyögéssel) élve zárában fi a [b]eikelőn (beékelőn) závárja

NVN REN SVS LEFESARI A8A (torn fragment)_ _ EICE IN• TFRI [Translation: not (L. non [old forms noenum, noenu]) the reign/influence (L. regnum-i; It. regno; Fr. règne) or alternatively, I rein over (L. regno-are) the double (It. m. sosia) you lift up (L. levo-are) the series/succession (It. série f.; Fr. série) or alternatively you brought forth/ give rise to (L. sero, serere, sevi, satum) of the ancestress (It. f. ava) ...you cast out (L. eicio-icere-ieci-iectum) against (L. in) the towers (L. turris-is, f.)]

P67/425 NUNThEN ZUSLEVE ZARVE FASEIC ECN ZERI offering calf-meat for-ten-men, breads-also during-that ritual

Z990

Z990 LECIN•IN ZEC•8LERΘEZIN E[LV R