Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2019.10.06.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Etruszk=magyarCímkék : Tabula Capuana, Lead sheet of Magliano, Sarcophagus of the Magistrate
 

Tabula Capuana, Maglianoi ólomlap és A Bíró Szarkofágja


Tabula Capuana


Nem mintha eddig nem tartottam volna be azt a szabályt, hogy egy ismeretlen ősi nyelv feliratainak megfejtését a leghosszabb és legsértetlenebb feliratokkal kell kezdeni, de örülők, hogy ezt a szabályt Massimo Pittau professzor határozott megfogalmazásában ( On Etruscan language ) olvasóimnak is bemutathatom. Szerinte, az utóbbi 70 évben, az etruszk nyelvvel kapcsolatban, jó néhány hitelt érdemlő nyelvészeti „nyilvánvalóságot” mellőztek, elhanyagoltak vagy ellentmondtak neki. Nyilvánvaló az ami köztudomású, bizonyos, kétségbevonhatatlan és letagadhatatlan. Ennek ellenére az etruszkológusok valóban még a legelemibb nyilvánvalóságokat sem veszik figyelembe. Sajnos, a professzort is ezek közé kell sorolni. Dolgozatából néhány mondatot lefordítok nyilvánvalóan azért mert részben egyezem velük és/vagy mert elégé rávilágítanak az etruszkológia visszásságaira:

7) Egy másik „nyilvánvalóság”, amit az olasz régészek (“Italian archaeological school of Etruscologists) mellőztek és amivel szembementek, az a tanulmányozás kezdő anyagának kiválasztása. Nem szükséges nagy nyelvészeti gyakorlat tudni és megérteni, hogy egy ismeretlen ősi nyelv feliratait annál könnyebb lefordítani minél hosszabbak. Hosszabb feliratokban ténykérdés, hogy mind a belső, mind a külső szó-összehasonlítás esélye számosabb mint a rövidebb feliratokban. Amellett, a hosszabb feliratokban az ősi írnok hibái kijavíthatóak, míg ez a rövidebb feliratokban szinte mindig lehetetlen.* Úgyszintén, a rövid feliratokban – csupán a rövidség okán – sűrűn használtak rövidítéseket, melyek gyakran megfejthetetlenek mivel a különböző írnokok esetlegesen használták őket.** A falirat hamisításának a felfedezése is sokkal könnyebb, mint egy rövid felirat esetében.

A tanulmányozásnak ez az új „nyilvánvalósága”, mely a hosszabb szövegeket részesíti előnyben, a régészeket is először a rendelkezésre álló hosszabb szövegek figyelembe vételére kellett volna ösztökélnie, név szerint a zágrábi múmia Liber linteusra, amely az ismétléseket leszámítva több mint 500 szót tartalmaz, a Tabula Capuanara mely kb. 190, a Cippo of Perugiara mely kb. 90, a Tabula Cortonensisre mely kb. 60 szót tartalmaz; ezek helyett a régészek inkább a rövidebb etruszk feliratokra vetették magukat. Ezek némelyikét valóban könnyű volt magyarázni és lefordítani,*** míg mások azonnal nehezen magyarázhatónak és lefordíthatatlannak bizonyultak.

Túl hosszú és hasztalan lenne a terjedelmes és bonyolult vitákat bemutatni, melyeket a régészek egyes rövid és kurta feliratok köré fontak, melyek felett ott lebegett és még mindig ott lebeg annak a lehetősége, hogy az ősi írnok hibákat követett el, és hogy némelyike „hamis”.

Máskülönben, a nyelv területén, könnyen találni általános üzeneteket, melyek minél rövidebbek annál könnyebben válnak félreérthetővé/kétértelművé/homályossá/zavarossá vagy legalábbis nehezen érthetővé.

* A régészeti iskola rossz fiú, és a professzor bandájába tartózó glottológus, azaz történeti és összehasonlító nyelvész (glottologists, historical and comparative linguists) jó fiú etruszkológusok egyaránt előszeretettel mutatják be a feliratok írnokait, mint írástudatlanokat vagy félírástudókat, pedig azt sem tudják, hogy hogyan készültek ezek a feliratok, melyek mindegyike palindroma, oda-vissza olvasható tükörmondat, a többsorosak emellett még akrosztichonok is. Elárulom. Az írnokok a játék a betűkkel társasjáték betűihez hasonló betűkockákat használtak, melyeket addig rakosgattak ide-oda amíg meg nem kapták a kívánt, jobbról-balról olvasva egyaránt értelmes szöveget. Ezután sorokba tördelték a szöveget, ha a sorkezdő és záró betűkkel is kívántak üzenni. És csak miután mindezzel megvoltak, kezdtek neki a maradandó (kő, fém, cserép) írásfelületre történő felírásukhoz, ezért szinte hibátlanok ezek a feliratok.

** Az írnokok egyáltalán nem használtak rövidítéseket. A beszélt nyelvet írták le a kihagyásos módszer szabályi szerint. A beszélt magyar nyelv a szavakat nem rövidítette.

*** Ez azért nem igaz, mert nem vették figyelembe azt a nyilvánvaló tényt (Pittau listáján sem szerepel), hogy nem a szövegkörnyezet határozza meg egy felirat értelmét, hanem fordítva: az értelmes mondat illik vagy nem illik a környezetbe, amit csak elolvasása után tudhatunk meg. Az etruszkológusok kivétel nélkül a szövegkörnyezetből feltételezik, hogy mit tartalmazhat a felirat, majd a feltevést mint tényt csűrik-csavarják bele a többi hasonló feliratba. A gyakorlatban ez így dolgozik: egy Marslakó elolvassa a sírfeliratot: „emléke örökké él” és megfejti: emléke = Emilke (ne feledjük, az írnok félírástudó), örök + ke dativus = az Örök család gyermeke, él = halott. A szövegkörnyezetbe tökéletesen illő megfejtés, helyességét bizonyítja, hogy az Örök család számtalan tagja ebben a temetőben nyugszik, a fejfák tanúsága alapján. Pittau professzor szerint ezzel a módszerrel eddig tízen-egynéhány szót sikerült megfejteni. Tévedett, egyet sem!

Pittau professzor is egy ilyen Marslakó, amint azt következő „nyilvánvalósága” tökéletesen illusztrálja:

8) Annak a jelentős fontosságú gazdag etruszk nyelvi anyagnak az elhanyagolása, mely elénk tárult, abból ered, hogy az anyag többsége személynevek (vezetéknevek, nemes és becenevek), összehasonlítva a szótári anyaggal (címek, utónevek, számok, igék, határozószók, elöljárók és kötőszók), melyek sokkal ritkábbak. Ezt a komoly nehézséget, melyet a birtokunkba levő etruszk nyelvi anyag jelent, nem lehet és nem is szabad tagadni, de egy nagyobb műveletet kellene elvégezni, melyet eddig meg sem kíséreltek a régészeti iskola kutatói: igaz, hogy a személynevek első ránézésre „átlátszatlanok” abban az értelemben, hogy a hallgatónak vagy az olvasónak csak egy embert vagy egy családot jelölnek vagy „jelentenek”, de egy igazi nyelvész tudja, hogyha megfelelően elemzik, akkor a személynevek „átláthatóvá” válnak, felfedve eredeti „jelentésüket” is.

Első olvasatra nagyon ígéretesnek tűnik ez a felismerés, de van egy óriási hibája: abból indul ki, hogy az etruszk feliratok többsége nevekből áll, pedig ez még a sírfeliratok esetében sem igaz. Nevek, ha vannak is, másodlagosak, beleépülnek az elhunytat jellemző megemlékező szavakba. Ha a Marslakó példájánál maradunk: az etruszkok a mai, holnapra már semmitmondó „Örök Emilke élt 21 évet” helyett, az emberibb „EMLKE ORKE L” feliratot választották, tudván, hogy nem a név, hanem akit és amit nevesít és nemesít a fontosabb és maradandóbb és mivel ez a felirat vissza is szól: éL E KőRŐ' E KüLeME, vagyis életében kőkemény legény volt.

Ha a glottológusok valóban átláthatóvá akarják tenni az etruszk és latin neveket, mást sem kell tenniük mint elővenni olvasataimat és egy magyar szótárat. A magyar nyelvészeknek ennél sokkal többre lenne szüksége! Szótár, sajnos, rajtuk nem segít.

Csupán még egy idézet a dolgozatból, melyet azonban nem fordítok le, mivel az angol szöveg kitűnően illusztrálja, hogy milyen hülyeséget beszél a professzor. Ugyanis abból, hogy a beképzelt tudós urak és hölgyek ismerik a betűket egyáltalán nem következik hogy tudják olvasni és kiejteni az etruszk szövegeket, mint ahogy a következő idézetben sem elég a betűk ismerete ahhoz, hogy azt olvasni és kiejteni is tudják, a szöveg megértéséről nem is beszéve. Well, despite the fact that the Italian archaeologists deny it firmly, the problem of the deciphering the Etruscan language exists till now and to a large extent. We read and pronounce in an almost entirely sure manner all the words that appear in Etruscan inscriptions, but, apart anthroponyms, we do not know yet the exact meaning of hundreds of Etruscan words.

Olvasva ezeket a nagy „nyelvészeket” az az érzésem, hogy ezek ép ésszel soha egyetlen szót sem írtak le. Vegyük pl. a „language” szót az idézetből. Kitudná-e bárki ejteni a szót az angol nyelv ismerete nélkül, csupán a betűk ismerete alapján? Az írás sohasem tükrözi teljesen a beszédet, a kiejtés ismerete nélkül pedig nem boldogulunk, mert tovább olvasva ott van pl. a „but” szó, ha bút-nak olvasom akkor bakancs, csomagtartó, tengerészújonc, stb., de itt bat-nak kell olvasnom, de ha bat-nak is írnám akkor csicskás, dáridó, denevér, stb. lenne és bet-nek kellene ejteni, és ha bet-nek írnám …

Az, hogy olvassák és majdnem biztosan tudják ejteni az etruszk szavakat, semmit sem jelent. A kihagyásos írásmódszerrel írt szövegeket mi egészen biztosan tudjuk olvasni és, ami még fontosabb, értjük fordítás és magyarázás nélkül. Magyarozni magyar szöveget fölösleges lenne.

Ha Pittau professzor vagy valamelyik glottológus tanítványa venné a fáradságot és módszerét kipróbálná az olvasataimon, nagyon gyorsan rájönne, hogy azok minden belső és külső összehasonlítást kiállnak.

Ebben a dolgozatban eddigi etruszk olvasataim egyik, a professzor által megnevezett hiányosságát pótolom a Tabula Capuana feldolgozásával, hozzáadva, ráadásként, a Maglianoi szív alakú ólomlap (Feliratszám 5237) valamint A Bíró Szarkofágja (Feliratszám 5430.) ugyancsak viszonylag hosszabb feliratokat.

Jöjjön hát a kihagyásos módszerrel írt szövegek etruszk, azaz szittya-hun-magyar olvasata, a kihagyott magánhangzók visszapótlásával (kisbetűkkel). A beszélt nyelvben nem ejtett és ezért az etruszk fonetikus írásban nem kiírt mássalhangzók helyét az átírásban a ' hiányjel jelzi (ezek a szóvégi n és a mássalhangzó előtti l és j mely beleo'vad az őt megelőző önhangzóba, azt megnyú'tva), az ugyancsak nem jegyzett hosszú mássalhangzót félkövér betűvel (k=kk), az egybeolvadt hangzókat aláhúzással jelzem (dj=gy, nj=ny, ts/tj=cs!, lj=j=i!). A tisztázott szövegben a szavak már mai helyesírásunk szerint szerepelnek. Kevésbé ismert szavaink mai megfelelőit azonnal a szó után megadom (zárójelben), a könnyebb áttekintés végett.
Az átírási táblázat egyetlen meglepetése a jellegzetesen magyar χ (/gy/), Jeff Hill ezt a betűt Ch-nak írja át, mely egyetlen más nyelvben sincs meg, talán ezért is gondolta professzor Alieni, hogy az etruszk meχ azonos a 'magyar' népnévvel. Ez ugyan nem megy, mert az etruszk meχ magyarul is megy vagy meggy, de lehet a kihagyásos módszerrel írt megye is!

ABC
Ezeken a feliratokon mind az S, mind a Σ betűk a hangértéke S/SZ. Ilyen hangértékbeli és alaki eltérések lehetségesek nem csak a földrajzi, hanem a több mint 700 év időbeni eloszlás miatt is. A lényeg, hogy egy földrajzi és időbeni egységen belül ezek az értékek nem változnak.


Tabula Capuana

Feliratszám 8682.

Tabula-Capuana-f

 

Tabula-Capuana-kMa a berlini Régészeti Múzeumban őrzik ezt a 620x490x35mm méretű sárga agyagból készült táblát. 1898-ban a Caserta tartománybeli campaniai múzeumban mutatták be, de kételkedtek eredetiségében. Azóta számtalan kutatót foglalkoztat. Az érdeklődök könyvtárnyi anyagot találhatnak róla, sok a világhálón is elérhető.

A tíz mezőre osztott tábla felső öt ablakának a felirata maradt csak meg, az sem teljesen és egyértelműen kibetűzhető állapotban. A bousztrophedon feliratozást sorváltáskor a tábla fejre állításával lehet tovább olvasni. Az átírásban ezekre a fejjel lefelé álló sorokra a jel utal. A szöveg pontozása, szólamokra osztása zavaró, vannak ugyanis ponttal jelölt betűk, melyeket a kutatók szótag jeleknek vélnek. Ezek a jelek néhol szólamválasztónak tűnnek.

Az etruszkológusok arra a ésszerű következtetésre jutottak, hogy a tíz mező az év tizenkét hónapjának ünnepeit tartalmazza havi felosztásban. Logikus, igaz? Az ünnepek, természetesen, istenekhez kapcsolódnak, mint pl. Apollóhoz, akit az etruszkok, állítólag, CAΘ néven tiszteltek, de ezen a táblán CAΘNIS formában szerepel, ami nem baj mert a név, a kutatók szerint, lehet

Nominativusban: CAΘA, CAΘ, KAFΘA, CAΘE;

Vocativusban: KAΘAK;

Genitivusban: CAVΘAS, CAΘAS, CAΘSC, CAFVΘAS, CAΘNIS, CATNIS;

Accusativusban: CAΘESAN, CAΘNA;

Dativusban: KAFΘAS, KAFTAS;

Locativusban: CAΘAΘ.

Az egyáltalán nem zavarja őket, hogy több kollégájuk szerint az etruszk ragozó nyelv, melyben ragok vannak nem főnévi esetek.

A sorok magyar olvasata után azonnal következik a sor „tudományos olvasata” és annak angol fordítása, lilával szedve azt amiről az etruszkológusoknak, saját bevallásuk szerint lila gőzük sincs.


Első mező:

1 ---IVACIL • NUChU --- IVACILNVXL ... … JóVaL Ki ILőN ÍGY éL ... … jóval ki illőn így él …

--- TEI VACIL(IR) NUChU --- --- Those libations the-settingdown-of. ---

2 AI • SA----CNES • SATIRIA • SAChAL --- AI • SA[V]CNES • SATIRIA • SAXAL ... ÁLJa SZA[Va]KoN ÉSZ SZó ÁTJáRJA S AGYAL ... állja sza[va]kon ész, szó átjárja s agyal …

AI SAVCNES SA TIRIA(R) SAChAL --- for the-farm-cooperative six libations. Of-six-also (likewise let be the number of ..... libations of other beverages besides wine? sacrificies of a certain animal? prayers to a certain God? .....) ---

3 ---ERIThUThCUVACIL • SIPIR • SURILEThAMSUL • CITAR : TIRIA PI] ERIOVΘLVFTCILNIPIR • ΣURILEΘAMSVL • CITAR : TIRIA BaJ] ÉRi JŐVe CSaLóVa' VéTeK ILó NőI PÍR SZaVáRa IL E' CSA' íM SZóVaL KITÁR iT JáR úJA' Baj] éri jőve csalóval, vétek illó, női pír szavára ill(an) el, csal ím szóval, kitár(ul) itt jár újjal.

---ERI ThUTh CU VACIL(IR) SIPIR(SI) SURI(AL) LEThAMSUL(AThI) CI TAR TIRIA(R) ---ERI four. Three libations onbehalf-of-the-dealers ofointments at-the-festival-ofthe-God-Father-Saturn three stately libations

4 CIM • CLEVAACASRIFAL • Ch • TEI • VACIL • I.CEI • SUNISAVLASIE--- CIM • CLEFAACASRINAL • X • TEI • FACIL • LCEI • ΣVNISAFLASIE KéJ Ma KeL-E VA' A KA'SZáRa INAL íGY íTÉLJe aVA' Ki ILő éL KÉJ SZaVáN JuSÁVaL A SéLYE ... Kéj ma kel-e vaj? A kajszára (elhajlóra) inal, így ítélje avval ki illő él. Kéj szaván jussával a sélye (sír)

CIM CLEVA(R) ACASRI FALCh TEI VACIL ICEI SUNI SAVLASIE --- M and-three victims to-bebrought. Offer them. A-libation as-before before the-Sun-Priest. ---

5 ---URIZILEPICASRISAVLASIEIS • VACIL • LUNASIEFACAICh • NAC • FULI ---VRIZILEPICASRISAFLASIEIS • FACIL • LVNAΣIE8ACAIX • NAC • 8VLI ÚRI ZaJaL E BIKA SaRa IS AVaL A eSéLYE IS VAK ILó aLVóNÁ' SéLYEFÁKA' ÍGY aNAK FÚLóJa Úri zajjal e bika sara is, avval a' esélye is vak, illó. Alvónál sélyefákkal (sírfákkal) így annak fúlója.

M|ULU RIZILE PICASRI SAVLASIES(I) VACIL LUNASIE FACA ICh NAC g|iving. A-lamb to-bepresented to-the-Sun-Priest. Alibation the-Moon-Priest making as-before on-behalf

6 NUSNES • VACIL • SAVCNES • ITNAMULIRIZILEPICASNIIANEVACIL • L NVΣNES • FACIL • SAFCNES • ITNAMVLIRIZILE PICASNIIANE FACIL • L Ne VeSZeN ÉSZ aVA' Ki ILó SZAVaKoN ÉSZ úJíTaNÁ Mi VeLeJáRó ÍZ ILő E BIKA-iSZoNY JaJ A NEVe A KéJeL áL Ne vesszen ész avval ki illó, szavakon ész újítaná mi velejáró íz. Illő e bika-iszony: jaj a neve, a kéjjel áll.

FULI|NUSNES VACIL SAVCNES ITNA MULU RIZILE PICASNII ANE VACIL of-the-crafts|mens'-guild. Alibation of-the-Sun-Priest similar giving. A-lamb presenting. That libation

7 EThAMSULSCUVUNE MAR • ZAC • SACA¦ EΘAMSVLSCVFVNE MAR • ZAC • SACA¦ É'C AMi SZóVaL eSiK Ü' VeVőNÉ' MAR aZA' Ki SZAKA Élc, ami szóval esik, ül vevőnél; mar azzal ki szaka (része).

--- TEI VACIL(IR) NUChU --- --- Those libations the-settingdown-of. ---

… jóval ki illőn így él … állja sza[va]kon ész, szó átjárja s agyal … Baj] éri jőve csalóval, vétek illó, női pír szavára ill(an) el, csal ím szóval, kitár(ul) itt jár újjal. Kéj ma kel-e vaj? A kajszára (elhajlóra) inal, így ítélje avval ki illő él. Kéj szaván jussával a sélye (sír) Úri zajjal e bika sara is, avval a' esélye is vak, illó. Alvónál sélyefákkal (sírfákkal) így annak fúlója. Ne vesszen ész avval ki illó, szavakon ész újítaná mi velejáró íz. Illő e bika-iszony: jaj a neve, a kéjjel áll. Élc, ami szóval esik, ül vevőnél; mar azzal ki szaka (része).

Szűkszavú, de lényegre törő bevezető, mely maradandót szeretne állítani, figyelmeztetőleg, azoknak a lányoknak a nevében akiket a lezüllés vitt a halálba.


Visszafelé olvasva:

7 ¦ACAS CAZ RAM ENVFVCSLVSMAΘE AKASZa oKA' íZ RÁ Mi ENYI VeVőVe' KóSZáLVa iSZaMA' CÉ' Akassza okkal íz rá, mi ennyi vevővel kószálva, iszammal (kicsúszással) cél.

6 L LICAF ENAIIN SACIP ELIZIRILVMANTI SENCFAS LICAF SENΣVN eLő áLKA' VÉN A JaJoN SZó-A'KuJáBa' ELéJe űZI RÍLVa MA iNTI S E Nő KiVe' A SZó áLJa oKÁVa' SZENYeSÜ'Ne Előáll jókkal vén a jajon; szó-alkujában eléje űzi, rílva (sírva) ma inti. S e nő kivel a szó állja, okával szennyesülne.

5 ILV8 CAN XIACA8EIΣANVL LICAF SIEISALFASIRSACIPELIZIRV --- ILőVe' Fi KAN GYúJA oKA' FEJőS A NöVeL áLJa oKÁVa' SéLYE IS ÁLVA SÍRáSA' KI BELéJe űZI oRV Illővel fi kan-gyúja (gyújtósa) okkal fejős a növel, állja okával sélye (sírhely) is állva, sírással ki beléje űzi orv.

4 … EISALFASINUΣ IECL LICAF IET X LANIRSACAAFELC MIC ÉJ SZÁLVA SZÍNÜ' éSZ JE' éKeLő áLJa oKÁVa' JE'T íGY LÁNY JáRaSA oKA' A Vő ELé Ki MéLY oKa Éj szállva színül ész, jel ékelő állja okával. Jelt így lány járassa okkal a vő elé, ki mély oka.

3 AIRIT RATIC SVLMAΘELIRUΣ RIPINLICTFVLΘVOIRE [IP A JóRa IT íRATIK SZóVaL Mi A CÉL ÍRVa SZó íRóJa BaJNáL ÍKaTVa VáLTSa VŐJéRE [JoBá A jóra itt íratik szóval, mi a cél írva: szó írója bajnál íkatva (biztatva) váltsa vőjére [jobbá!

2 … LAXAS AIRITAS SENC[V]AS IA … LÁGY A SZó A JóRa ITAS eSZÉN Ko[V]ÁSZ úJA' … lágy a szó, a jóra ittas eszén ko[v]ász újjal.

1 … LXVNLICAVI ... … LáGYU' NYíLIK A VI... … lágyul, nyílik a vi...

Akassza okkal íz rá, mi ennyi vevővel kószálva, iszammal (kicsúszással) cél. Előáll jókkal vén a jajon; szó-alkujában eléje űzi, rílva (sírva) ma inti. S e nő kivel a szó állja, okával szennyesülne. Illővel fi kan-gyúja (gyújtósa) okkal fejős a növel, állja okával sélye (sírhely) is állva, sírással ki beléje űzi orv. Éj szállva színül ész, jel ékelő állja okával. Jelt így lány járassa okkal a vő elé, ki mély oka. A jóra itt íratik szóval, mi a cél írva: szó írója bajnál íkatva (biztatva) váltsa vőjére [jobbá! … lágy a szó, a jóra ittas eszén kovász újjal. … lágyul, nyílik a vi...

Az egyenes olvasatot a visszafelé olvasás tovább fejtegeti. A züllés vége, hogy a megesett lányra már vár a sír, ezért az író célja, vőt csináljon a baj okozójából.


Második mező:

8 ISVEI • TULEILUCVEAPIRASELEThAMSUL • ILUCUCUIES • ChUPERPRICIPEN • APIRES • ITKFEI • TVLEILVCTEAPIRASELEΘAMSVL • ILVCVCVIES • XVPERPRICIPEN • APIPES • IT KeVÉLY íTéVeL ÉJ LÜKTE A BaJRA S E LECS AMi SZóVaL JóL VaKo'Va oKULJ ÉSZ eGYÜ' éP ÉRőBe' éRI KI eBEN A BIBÉS Itt kevély ítével (ítéletével) éj lükte (lökte) a bajra s e leccs (lötty, ondó), ami szóval jól vakolva – okulj ész! – együl épp érőben éri, ki ebben a bibés.

ISVEI TULE ILUCVE APIRASE(R) LEThAMSUL(AThI) ILUCU CUIES ChU PERPRI CIPEN APIRES(ER) Always an-offering on-theoffering-day of-the-thingsbrought-here. At-the-festivalof-the-God-Father-Saturn, onthe-offering-day, three-times three to-be-slaughtered. The-Underworld-Dwellers'-Priest (will again, on the offering day, deal with) the-things-broughthere.

9 RACVANIES • FUE • ZUSLERIThNAI • TUL • TEI • SNUZAIN • TEEAMAIThICIVEIS • CAThNIS • F----N RACFANIES • HVE • TVSLERIΘNAITVL • TEI • SNVTAIN • TEFAMAIOICIFEI SCAΘNIS • H[VNL]F aRA KíVÁNJa ÉS HeVE TéVeSüL ÉRI CSíNY A JuTáVaL íTÉLJe SZeNY ViTÁJáN TÉV ÁM ÁLJa OLY KIVe' ÉJ SZaKAdTJáN IS H[ŰeN áL]Va Ara kívánja és heve tévesül éri, csíny a juttával (juttatásával) ítélje. Szenny vitáján tév, ám állja oly kivel éj szakadtján (múltán) is h[űen áll]va.

RAC VANIES FU{E}Th ZUSLE(R) RIThNAI TUL(E) TEI SNUZAIN TE{E}Th{R}AMAIThIC IVEI(E)S CAThNI(E)S “In-the-morning calves four tobe-handled on-the-altar. An offering. Those-things for-theoffering-utensils. And-at-thegateway of-Veio. The-Sun-God-Catha's (righteous requirements)

10 I---- MARZAIN • TEFAMAIThIITAL • SACRIUTUS • ECUNZAI • ITIAL • ChUSCUVSERIThNAI • TU I[TAL]MARTAINTEHAMAIΘIITAL • SACRIVTVS • ECVNZAI • ITIAL • XVSCVFSERIΘNAI • TV I[TAL]MARTA INT E HÁMA' ICéJe IT ÁL S AKiRe JUT ViSZi E KŰN/KöVöN ZAJ aJTaJa ÁL GYáVa SZó KiVe' óVáS ÉRI CSúNYa ALJa TéV I[tal]-marta int e hámmal, iccéje itt áll s akire jut viszi. E kűn/kövön zaj ajtaja áll, gyáva szó kivel óvás éri csúnya, alja tév(edés).

F----N|IRI MARZAIN TE FAMAIThI IT(I)AL SACRI UTUS ECUNZAI ITIAL ChU SCUVSE RIThNAI “should-be-determin|ed. Thetemple-utensils, that-are at-thesanctuary-located-at-the-townof-Hamae set-aside-for-thewine, should-be-consecrated for-the-bringing-of-offerings. These-offering-utensils, setaside-for-the-wine, six-innumber, on-the-decorated altar

11 L • TEI • CIZUSIEACUNSIRICIMANUN ThERIETh • ISUMAZUSLEVAI APIRENUN • ThER L • TEI • CIZVSIEACVNSIRICIMANVN ΘERIEΘ • ISVMAZVSLEFAI APIRENVN • OFR eL őT ÉJ KéJeZő ViSZi JE' A KŰN/KöVöN SÍRI KI MA NeVéN CSERJe E'TSe JuSU' Ma AZ ViSeL-E VAJ APJáRa E NéVeN Ő VéR El őt éj kéjező viszi, jel a kűn/kövön síri. Ki ma nevén cserje, ejtse jussul ma az. Visel-e vaj apjára e néven: ő vér.

TU|L TEI CI ZUSLE(R) ACUNSI(ER) RICIMA(R) NUNThERI ETh ISUMA ZUSLEVAI APIRE “he-off|ers in-the-right-way. Three bulls, suitable, youthful, will-be-offered here. Asceremonial-offering with-thecalf-victim hither-brought

12 IAVThLETh • AIUM • VACIL • IALEThAMSUL • NUNThERIVACIL • IARIThNAI • TAETh • AThENE IAFΘLFO • AIVM • FACIL • IALEΘAMSVL • ΣVNΘERIFRCILIAR IONAITAFO AΘENE JAVíTJa eLeVe Ő A JóVa' Mi VAK ILó úJAL É'C AMi SÜL S ViNé iCÉRe IVóRa KI eLJÁR JÖN ÁJu'TÁVa' Ő Á'Ca ENÉ' Javítja eleve ő a jóval mi vak illó. Újjal élc ami sül, s vinné iccére. Ivóra ki eljár jön ájultával (ájulatával) ő, álca ennél.

NUNThER|I AVThLETh AIUM VACIL(IR) IA LEThAMSUL(AThI) NUNThERI VACIL(IR) IA RIThNAI TA ETh “will-be-offer|ed on-the-utensilaltar an-offering. As-libations: spilled-wine. At-the-festivalof-the-God-Father-Saturn offered-will-be, as-libations, spilled-wine. The-altar: thisone here,

13 ICAPERPRICELUTULEAPIRASEUNIALThITU------TAESCAThCEEI • ISUM • UNIALTh • ARA ICAPERPRICELVTVLEAPIRASEVNIALΘITV[BN]TAESCIΘCEFI • ISVM • VNIALΘ • ARA KA' éP ERe PáRJa KEL VéT VeLE A BÍRÁS E'VéN úJAL CSITU' [BáNa]TA ÉSZ oKÍTJa KEVéLY ISZáVa' Mi VoNJa ÁLCa ARA Jókkal épp erre párja kel, vét vele a bírás elvén: újjal csitul [bána]ta, ész okítja, kevély iszával (ivászattal) mi vonja, álca arra.

AThENE|I CA PERPRI CELU TULE APIRASE UNIALThI TURTA(R) ESCAThCE EI ISUM UNIALTh ARA “with-the-Greek-chali|ce thisone. The-Underworld Priest-Of-The-Dead offering thethings-brought-here in-thetemple-of-the-Goddess-Uni. Incense-pieces he-offered-onthe-smoking-altar these. Aceremonial-offering-also inthe-temple-of-the-Goddess-Uni, performed

14 EPNICEI • NUNTh • CUCIIVI • TURZA IRITh------TAEITIIAFALCh • APER • TULVAFES • ILUCUVACIZZUChN EPNKET ΣVNO • CVCIIFITVRZA IRIΘ[LFL PN]TAEITIIAHALX • APER • TVLFA8ESILVCVFACILZVXN ÉPeN Ki E'Ti SZaVáN Ő oKU' KI JöVőJéT VaRáZSA' JáRJa CSe[LéVeL BűNi]TA' EJTi JaJA HALó üGY A PER TÚLiVA' FESZ ILó VaKU' aVA' KI aLáZ VáGYóN Éppen ki ejti, szaván ő okul, ki jövőjét varázzsal járja, cse[lével bűni]tal ejti, jaja haló ügy, a per túlival. Fesz(ültség) illó vakul avval ki aláz vágyón.

EPNI CEI NUNTh CU CII{V}EI(ALER) TURZA{ }I(R) RIThNAI TA EITI IA FALCh APER(SI) TUL{V}E AFE(R)S(I) ILUCU VA(CIL) CIZ “by-the-owner. Then offer-here with-three shouts incensepieces on-the-altar these. Ontoit wine he-offers. To-theancestral-fathers he-offers forthe-ancestral-ones an-offering: as-a-libation thrice

15 EELFARIThNAI • TUL TRAIS VANEC • CALLS • ZUSLEVRATUR----NEIN PAVINAITh • ACAS • A • F EVL8ARIONAI • TVL TRAIS FANEC • CALLS • ZVSLEFRATVR[M]NEIN • PAFINAIO • ACASAH EVeL FA'Ra JÖN ALJ TéVüL iT iRÁLY SZaVA' eNEK Ki ÁL eLé S iZó ViSZi eLEVe íRATVa Re[Mé]NYE' JöN BA' VaJoN A JÓ A'Ku A SZA'Ha Evvel fajra jön alj, tévül (eltéved) itt irály, szaval ennek ki áll elé s izzó viszi eleve íratva re[mé]nnyel jön baj. Vajon a jó alku a szajha?

ZUChN|E ELFA RIThNAI TUL TRAIS VANEC CAL{L}<U>S ZUSLEVR ATURUNE IN PAVINAI Th ACAS A F “on-the-sacrificial-tabl|e someoil. On-the-altar he-here-offers some-milk and-into-the-grave of-the-God-Calu,-God-Of-The-Dead, calf-offerings. Youare-burning-incense on theslaughter-altar. You-arebringing-here

16 ES • CITAR • TIRIACITURZARIThNAI • TULASNENAZIULAS • TRAVAIUSER • FIVUS • NIThUSC • RI ES • CITAR • TIRIACITVRZARIΘNAI • TVLASNPNAZIVLAS • TRAFAIVSER • HIFVS • MΘVSC • RI ÉSZ KaJTÁRa iT ÍRJA KIT URaZ ARáJa CSiNáLJa TéVüL ASZoNY PiNa-A'ZóJa VáLASZ TuRÁ'VA IVáS ERe HÍVó ViSZi MaCUSKa áRJa Ész kajtára (fürkészője) itt írja, kit uraz arája, csinálja tévül, asszony pina-ajzója válasz turálva (tereferélve). Ivás erre hívó, viszi macuska (cicázgatás) árja.

AF|ES CI TAR TIRIA CI TURZA RIThNAI TULA SNENA ZIULAS TRAVAIUSER FIVUS NIThUSC “to-the-an|cestors three stately libations. Three incense-pieces on-the-altar they-offer-here. As-the-servant of-the-dead drink-libations of-each and-all

17 ThNAC • TULAEIVUS • TRAVAIUSER • SNE----ZIULAS ΘNAC • TVLAEIFVS • TRAFAIVSER • SNE[ZIN]ZIVYAS CSíNA' Ki iTLA' E JóVa' ViSZi TuRÁ'VA IVáS ERe SZeNYE[Ző JöN] ZSIVa'GÁS Csínnal ki itt vállal, e jóval viszi turálva (tereferélve), ivás erre szennye[ző, jön] zsivajgás.

RI|ThNA(I)C TULA {E}FIVUS TRAVAIUSER SNENA ZIULAS “on|-the-altar-also they-offerhere, of-each of-the-drinklibations as-the-servant of-thedead.

Itt kevély ítével (ítéletével) éj lükte (lökte) a bajra s e leccs (lötty, ondó), ami szóval jól vakolva – okulj ész! – együl épp érőben éri, ki ebben a bibés. Ara kívánja és heve tévesül éri, csíny a juttával (juttatásával) ítélje. Szenny vitáján tév, ám állja oly kivel éj szakadtján (múltán) is hűen állva. Ital-marta int e hámmal, iccéje itt áll s akire jut viszi. E kűn/kövön zaj ajtaja áll, gyáva szó kivel óvás éri csúnya, alja tév(edés). El őt éj kéjező viszi, jel a kűn/kövön síri. Ki ma nevén cserje, ejtse jussul ma az. Visel-e vaj apjára e néven: ő vér. Javítja eleve ő a jóval mi vak illó. Újjal élc ami sül, s vinné iccére. Ivóra ki eljár jön ájultával (ájulatával) ő, álca ennél. Jókkal épp erre párja kel, vét vele a bírás elvén: újjal csitul bánata, ész okítja, kevély iszával (ivászattal) mi vonja, álca arra. Éppen ki ejti, szaván ő okul, ki jövőjét varázzsal járja, cselével bűnital ejti, jaja haló ügy, a per túlival. Fesz(ültség) illó vakul avval ki aláz vágyón. Evvel fajra jön alj, tévül (eltéved) itt irály, szaval ennek ki áll elé s izzó viszi eleve íratva reménnyel jön baj. Vajon a jó alku a szajha? Ész kajtára (fürkészője) itt írja, kit uraz arája, csinálja tévül, asszony pina-ajzója válasz turálva (tereferélve). Ivás erre hívó, viszi macuska (cicázgatás) árja. Csínnal ki itt vállal, e jóval viszi turálva (tereferélve), ivás erre szennyező, jön zsivajgás.

A legmagyarabb irodalmi műfaj a ballada, úgy látszik ősidők óta jellemzően magyar műfaj, amint azt ez a leghosszabb épségben maradt mező olvasata is ékesen bizonyítja.


Visszafelé olvasva:

17 SAYVIZ[NIZ]ENS RESVIAFART SVFIEALVT CANΘ SZAG óV ÍZe[N ÍZ] ENYéSZő éRÉS UJÁVa' ÁRTó SZóVa' óVJa E ALVóT oKA' iNTSe Szag óv, íze[n íz] enyésző. Érés ujjával ártó, szóval óvja e alvót, okkal intse!

16 IR CSVΘM SVFIH RESVIAFART SALVIZANPNSALVT IANΘIRAZRVTICAIRIT RATIC SE JóRa KiS ViC Mi SZaVáVa' IHa üRES VaJ A VÁRT SZó ÁL VIZSÁN PaNaSZAL VéT oLYAN CSÍRÁZó éRVeT JoKA' IRáLYáT íRATJa Ki éSZE' Jóra kis vicc mi szavával iha (léha). Üres vaj a várt szó? Áll vizsán (tükörmondaton) panasszal, vét olyan csírázó érvet jókkal, irályát íratja ki ésszel.

15 HASACA OIANIFAP NIEN[M]RVTARFELSVZ SLLAC CENAF SIART LVT IANOIRA8LVE HASA oKA' OLY ANYJáVA' éP aNYI E NYo[Mo]RU'TA' éRVEL SZó-ViZSA SZóLaL A'Ku KÉNe AVa' SZó-JÁRTa eLVeT úJA' NŐ ÍR A FeLéVE' Hasa okkal oly, anyjával épp annyi e nyo[mo]rulttal érvel, szó-vizsa szólal: alku kéne, avval szó-járta elvet újjal nő ír a felével!

14 NXVZLICAFVCVLISE8AFLVT REPA XLAHAIITIEAT[NP LFL]ΘIRI AZRVT IFIICVC ONVΣ TEKNPE Nő GYáVa ZüLIK AVa' VaKUL IS E FA' VeLe VéT éRi E BA' áGYaL A HAJóJáT JE' A Ta[Nú éPüL VeLe] CSÍRáJa AZ íRó ViTáJa VáJoLJa oKU' Ki ÖNéVe' iS TEKNőBE' Nő gyáva, züllik avval vakul is e faj, vele vét. Éri e baj ággyal a hajóját, jel a ta[nú, épül vele] csírája. Az író vitája vájolja (kiszaggatja), okul ki önével is teknőben.

13 ARA ΘLAINV MVSI IFECΘICSEAT[NB]VTIΘLAINVESARIPAELVTVLECIRPREPACI ARA-CéL A Jó-NéV Mi ViSZI JóVá E KiCSI KöSE A Ta[N Bő]VíTI CéLA' Jó-NeVE SARuJáBa A ÉLVeT VeLE KIRe PeR ÉP A KéJ Ara-cél a jó-név, mi viszi jóvá: e kicsi kösse! A ta[n bő]víti céllal jó-neve sarujába a' élvet (élvezetet) vele, kire per épp a kéj.

12 ENEΘA OFATIANOI RAILICRFIREΘNVΣ LVSMAΘELAI LICAF MVIA OFLΘFAI E NE' CSA' ÓVATóJÁN OLY iRÁLY áLJa Ki RoVóJáRa É'CeN VeSZ eLeVe SáMA' CÉL ALJa iLIK AVa' MULYA Ő VeLe CSóVÁLJa E nej csal. Óvatóján (óvást tevőjén) oly irály állja ki rovójára élcen vesz, eleve sámmal cél alja, illik avval mulya: ő vele csóválja!

11 RFO NVNERIPAIAFELSVZAMVSI ΘEIREΘNVNAMICIRISNVCAEISVZIC IET L RoVÓ NeVéN ÉRI BAJA VELe SZŰZ Á'Ma ViSZI CÉLJáRa E CSíNY óVNÁ MI KIRISZaNVa KA' ÉJ SZűZLYuKa iLYET éL Rovó nevén éri baja, vele szűz álma viszi céljára, e csíny óvná, mi kirisszanva kall (felszakadva elkopik), éj szűzlyuka ilyet él.

10 VT IANΘIRESFVCSVX LAITI IAZNVCE SVTVIRCAS LATIIΘIAMAHETNI ATRAM[LAT]I VéTő uJA iNTSe ÍRó E SZaVáVa' Ki SZíVüGYe aLAJTI úJA' üZeNVe KE' SZóVá TéVe IRKÁSZ aLAT ILY CéLJA MÁ'Ha E'TeNI A TáRA' Mi [aLAT]I Vétő ujja intse író e szavával, ki szívügye, alajti (gondolja) újjal (újból/újra) üzenve kel szóvá téve – irkász alatt ily célja málha, – ejteni a tárral mi [alatt]i.

9 F[LNV]H SINΘACS IEFICIOIAMAFET NIATVNS IET LVTIANΘIRELSVZ EVH SEINAFCAR Vi[LaNVa] Ha SZáJoN CSAK SZó JE' VaJ KI OLYA' MA VÉTőN úJAT ViNi SIET eLVeTI ANYi CSÍRa ÉLő SZaVáT E'VHű eSÉLYéN Á'Va KÁR Vi[llanva] ha szájon csak szó, jel vaj – ki ollyal (olyannal) ma vétőn újat vinni siet – elveti annyi csíra (gyök v. szóváz) élő szavát? Elvhű esélyén állva kár.

8 SEPIPA NEPICIRPREPVX SEIVCVCVLI LVSMAΘELESARIPAETCVLIELVT IEFKTI SZEB-JoB A NÉPI KIRe PeR ÉPÜ' íGY eSÉLYéVe' Ki VaKU' áLJa eLViSZi MA CSELES ARáJa BA'E'Tő Ki VaLJa ÉLVeT iLYE' VaKíTI Szebb-jobb a népi, kire per épül, így esélyével ki vakul állja, elviszi ma cseles arája. Bajejtő ki vallja élvet (élvezetet) illyel vakíti (ilyennel vakítja).

Szag óv, ízen íz enyésző. Érés ujjával ártó, szóval óvja e alvót, okkal intse! Jóra kis vicc mi szavával iha (léha). Üres vaj a várt szó? Áll vizsán (tükörmondaton) panasszal, vét olyan csírázó érvet jókkal, irályát íratja ki ésszel. Hasa okkal oly, anyjával épp annyi e nyomorulttal érvel, szó-vizsa szólal: alku kéne, avval szó-járta elvet újjal nő ír a felével! Nő gyáva, züllik avval vakul is e faj, vele vét. Éri e baj ággyal a hajóját, jel a tanú, épül vele csírája. Az író vitája vájolja (kiszaggatja), okul ki önével is teknőben. Ara-cél a jó-név, mi viszi jóvá: e kicsi kösse! A tan bővíti céllal jó-neve sarujába a' élvet (élvezetet) vele, kire per épp a kéj. E nej csal. Óvatóján (óvást tevőjén) oly irály állja ki rovójára élcen vesz, eleve sámmal (sámfával) cél alja, illik avval mulya: ő vele csóválja! Rovó nevén éri baja, vele szűz álma viszi céljára, e csíny óvná, mi kirisszanva kall (felszakadva elkopik), éj szűzlyuka ilyet él. Vétő ujja intse író e szavával, ki szívügye, alajti (gondolja) újjal (újból/újra) üzenve kel szóvá téve – irkász alatt ily célja málha, – ejteni a tárral mi alatti. Villanva ha szájon csak szó, jel vaj – ki ollyal (olyannal) ma vétőn újat vinni siet – elveti annyi csíra (gyök v. szóváz) élő szavát? Elvhű esélyén állva kár. Szebb-jobb a népi, kire per épül, így esélyével ki vakul állja, elviszi ma cseles arája. Bajejtő ki vallja élvet (élvezetet) illyel vakíti (ilyennel vakítja).

A visszafelé olvasat témája és stílusa ugyanaz mint az egyenes olvasaté. Amit itt érdemes kiemelni az a vizsa megemlítése, mely mintegy aláhúzza a visszafelé olvasat léjogosultságát és egy szintre emeli az egyenes olvasattal.

 

A sorok kezdő és záró betűi is értelmes üzenetet tartalmaznak:

IRILIIEEEΘ SFVREANHIS ÍRóJa áLJa JE' E É'C S VeVő eRE ANYi HISZ Írója állja: jel e élc, s vevő erre annyi hisz!

Ugyanez visszafelé olvasva:

ΘEEEIILIRI SIHNAERVFS CSE'-E E JaJ LeÍRóJa SZaJHáNÁ' ÉRV VeSZő Csel-e e jaj leírója? Szajhánál érv vesző.

És itt van még egy akrosztichon, melyet a tábla forgatása nélkül olvashatunk le a mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasásával:

IFIRIAEHES SRVLEINEIΘ JóVa' ÍRóJa ÉHES S RóVa eLÉ JöNE ICe Jóval írója éhes, s róva elé jönne icce.

Ugyanez visszafelé olvasva:

ΘIENIELVRS SEHEAIRIFI iCéJÉN JEL ÜReS S E HE' A JóRa JaVaLJa Iccéjén jel üres s e hely a jóra javallja.

Az író a sorok kezdő és záró betűvel fejti ki írása nemes célját, hogy a lány bűnét jóra fordítsa.


Harmadik mező:

18 ISVEI • TULEILUCVEANPILIELARUNSILUCUFUCh • SAN TIEURIALChUESChATh • CANUZ • IS • MULU ISFEI • TVLEILVCFEA NPILIELARVN SILVCV8VX • SAN TIEVRIALXVESXAΘ • CANVTIS • MVLV JuSáVa' ÉJ TŰLE ILőVe' éKe'VE NaP ILő JEL A RoVóN SILáVa' KUFa-ÜGY S ANYa-TeJE' VáRJa ÁL GYáVa ÉSZ íGY Á'Ca CAN VITa IS MűVeLVe Jussával éj tűle (tőle) illővel ékelve, nap illő jel a rovón: silával kufa-ügy (vaksival kofaügy) s anya-tejjel várja. Áll gyáva ész, így álca kan vita is, művelve.

ISVEI TULE ILUCVE ANPILIE LARUN(U)S(I) ILUCU FUCh SANTI(R) {E}FURIALChU ESChATh CANUZ(E)IS MULU “Always offering on-theoffering-day in-the-days-of-May, to-the-God-Mars. Onthe-offering-day, four hearts smoking-on-the-altar. In-thequandrangle (the body) of-apuppy giving.

19 RIZILEZIZRIINPAIANACASRITINIAN • PTULELEThAMSUL ILUCUPERPRISANTI ARVUS • RIZILEZIZRIIN PELANACASRITINIAN • PTVLELEΘAMSVL ILVCVPERP RISANTIAR FVS • eRJeDZő JeLEZ ÍZe éRI JöN éP E LÁNY AKi A SZaRuJáT INi AdNá BuTu'Va öLE eLÉ CSA' Mi SZóVaL ILő VaKu'Va PERBe' RISZANTóJÁRa ViVő SZó Erjedző jelez, íze éri, jön épp e lány, aki a szaruját inni adná, butulva öle elé csal. Mi szóval illő vakulva, perben risszantójára (szüzességét elvevőre) vivő szó!

RIZILE ZIZRI INPAI AN ACASRI TINIA(SI I)N P TULE LEThAMSUL(AThI) ILUCU PERPRI SANTI(R) ARVUS “A-lamb will-be-slaughtered. Any-female of-which will-bebrought the-God-Jupiter to himself. Offering-here at-thefestival-of-the-God-Father-Saturn. On-the-offering-day tobe-slaughtered the-hearts. Of-(captured)-harder (that is, metal),

20 TAA • IUS • NUN • ThERI TAA • IVS • NVN • ΘERI uTA' A IVáS NeVéN CSERéJe Utal a' ivás nevén cseréje! (Mármint az ivás cseréje ívásra!)

TA AIUS NUNThERI „those, pieces-of-armour to-beoffered.

Jussával éj tűle (tőle) illővel ékelve, nap illő jel a rovón: silával kufa-ügy (vaksival kofaügy) s anya-tejjel várja. Áll gyáva ész, így álca kan vita is, művelve. Erjedző jelez, íze éri, jön épp e lány, aki a szaruját inni adná, butulva öle elé csal. Mi szóval illő vakulva, perben risszantójára (szüzességét elvevőre) vivő szó! Utal a' ivás nevén cseréje! (Mármint az ivás cseréje ívásra!)

KOFA, fn. tt. kofát. Molnár Albertnél csak vetula, anus értelemben fordúl elé, sőt mai országos szokás szerént is jelent vén asszonyt, banyát, különösen olyat, ki sokat beszél. Vén kofa. Jár a szája, mint a kofáé. Szintén országos értelemben, am. oly személy, különösen nő, ki holmi aprólékos dolgokat nevezetesen ennivalókat árul a piaczon. Kenyeres, tejes, zöldséges, gyümölcsös kofa. A magyarországi németek nyelvén: Kufarin, mely az idegeneknél ismeretlen. Ezen második értelemben vett kofa szó hangra és jelentésre nézve rokon a német kaufen, és szláv kupit, kupecz szókkal; hanem ebből bizonyosan nem állithatni, hogy a kofa akár német akár szláv eredetü, minthogy úgy látszik, régiebb értelme kafogó banya, vén asszony, s jobbára ilyenek szokták az apró piaczi kereskedést űzni. A banya jelentéssel, és a kofa hanggal összefüggésben vannak a koffant, koffantyú és kaffog (száját tátogatva beszél) hangutánzó szók, idegen nyelven pedig a persa guf-ten am. beszélni, és gufa am. beszélő. CzF


Visszafelé olvasva:

20 IREΘ NVN SVI AAT ÍRó É'C NéVeN SZöVI A Á'T Író élc néven szövi a' ált (hamisat)!

19 SVF RAITNASIR PREPVCVLI LVSMAΘELELVTP NAINITIRSACANALEP NIIRZIZELIZIR SZóViVő aRA JuTNa A SÍR-PeRÉBe' VaK VaLJa éLő ViSZi MA CSELEL ViTáBa aNÁ' JöN IT ÍRáSa A KANAL ÉP iNI JáRó űZi ÍZEL IZóJáRa Szóvivő arra jutna: a sír-perében vak vallja, élő viszi ma csellel vitába. Annál jön itt írása, a kannal épp inni járó űzi ízzel izzójára.

18 VLVM SITVNAC ΘAXSEVXLAIRVEIT NAS XV8VCVLIS NVRALEILIPN AEFCVLIELVT IEFSI La'Va Mi SúJTVáN A KoCa-ÁGYaSÉ VaGY aLÁÍRVa EJTi NÁSZ íGY VőFéVe' éKÜL IS NeVéRe ÁL ÉJeLI BűN A É'V KiVeL éJEL VÉT iLYE' ViSZI Vállalva mi sújtván a koca-ágyasé vagy aláírva ejti nász, így vőfével (vőféllyel) ékül is, nevére áll éjjeli bűn. A' élv(ezet) kivel éjjel vét illyel viszi.

Író élc néven szövi a' ált (hamisat)! Szóvivő arra jutna: a sír-perében vak vallja, élő viszi ma csellel vitába. Annál jön itt írása, a kannal épp inni járó űzi ízzel izzójára. Vállalva mi sújtván a koca-ágyasé vagy aláírva ejti nász, így vőfével (vőféllyel) ékül is, nevére áll éjjeli bűn. A' élv(ezet) kivel éjjel vét illyel viszi.

Az itallal lefizetett íróra nem kell hallgatni. A szóvivő író más, ő lejjebb be fog mutatkozni.


A sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

IRT VSI – ISV TRI IRaT VéSőJe Jó-SZóVa' TűRI Irat vésője jó-szóval tűri ...

A mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasása oda-vissza:

VRI IST – TSI IRV … ÚRI JuSáT TeSZI ÍRVa … úri jussát, teszi írva.

Az írót bizony érhetik vádak, amiket úri módon kell elviselni.


Negyedik mező:

21 ACALVEAPER • TULESAIUZIELEThAMSUL • ILUCURER PRISANTIMAV ILUTULEITI ACALFEAPER • TVLESAIVZIELEΘAMSVL • ILVCVPER PRISANTIM AFILVTVLEITI A'Ku ÁL eVE' A PER íTéVeL ÉSZ AJá'Va űZI ELé É'C A MeSéVeL ILő VaKu'Va PER BáR JóSZÁNTa ÍM AVa' ILó VéTVe eLEJTI Alku áll evvel a per ítével (ítéletével), ész ajálva (ajánlva) űzi elé, élc a mesével illő, vakulva per, bár jó-szánta ím, avval illó, vétve elejti.

ACALVE APER TULE SAI UZIE(R) LEThAMSUL(AThI) ILUCU {R}PERPRI SANTI(R) MA(C)VILU TULE “The-month-of-June. Onbehalf-of-the-ancestral-fathers offering-here six pigs. Thefestival-of-the-God-Father-Saturn: On-the-offering-day tobe-slaughtered the-hearts. Aquintuple-of-victims offeringhere

22 R NVERFALAL ----A--FUALITULEVELThUR TA------SC • LAVTUNIC • NISERIL • TURZAESChAThCE ¦ P R NFERHALAL[E 8L]FVALITLLFFELΘVR T [8T] SC • LAF TVN • ICNISERIL • TVRZAESXAΘCE ¦ P íRó NeVÉRe HALÁL[É' FeLe']Ve VALJa TúLéLVe eVEL CSaVaR iT [FőT] SoK aLÁVeTVéN aJKáN IS ERéLYeL TéV áRaZA ÉSZ aGYA' CSiKÉ' eBe' Író nevére halál[é(rt) felel]ve vallja: túlélve evvel csavar itt [főt] sok alávetvén ajkán is eréllyel. Tév árazza, ész aggyal csikél (kötözködik) ebben.

ITI|R NVER FALALSIAR FUALI TULE VELThUR TALESC LAVTUNIC NI SERIL TURZA ESChAThCE ¦ the-nob|le magistrates. For-thefestival-priests a-youngoffering offering Mr.-Velthur. And-with-him-of-him thefamily-also just-as-he, as-agift, incense they-have-alloffered-on-the-smoking-altar. §

23 ACUSNASIEThANURARITURZAESChATh----NIS ----AVTUNIC • NIZUSLE -- ShILACIIULESES • SAL • ChE ACVSNAΣIEΘAMYHARITVRZAESXAΘ[CAX]NIS [CL]AFTVNIC • NISVSLE ΣILACIIVLESES • SAL • XE A'KUSZó NÁSZ iLYE' CSA' MíG HÁRÍTVa áRaZA ÉSZ áGYA CSó[KaL GYa]Nú IS [KóL]Á'Va TŰNIK ANYi SUSaL E SZó ILő A'KuJa JóVaL ESZES S ÁL üGYE Alkuszó nász illyel csal, míg hárítva árazza ész, ágya csó[kkal, gya]nú is [kól]álva (váltakozva) tűnik. Annyi sussal (pletykával) e szó illő, alkuja jóval eszes s áll ügye.

P|ACUSNASIE ThAN(S)UR(IAL)AR(S)I TURZA ESChAThCE NISC LAVTUNIC NI ZUSLE ShILA CIIULESES SA(RIA)L “The-fu|neral-priest: on-behalfof-the-divine-companions-ofthe-Goddess-Venus: incense he-has-offered-on-thesmoking-altar. And-with-him the-family-also as-he. A-calf, female. Of-the-temple's-triplecellars: of-the-six

24 ICALAIEIC • LEN----AI STIZAI TEI Z--L RAPAZ------------------NIIAC ---- V TUNIC • NISERIL • TURZAE • ICALAIEIC • LEN[VT]AI STIZAI TEI Z[A]L RAPA ... TVNIC • NISERIL • TVRZAF KAL A JE' JóK eLEN [ViT]ÁLY eSeTI ZAJ őT ÉJ űZi [Á]L RABA' … TŰNIK aNYI SÉR ILó TéV áRaZa AVa Jókkal a jel, jók ellen [vit]ály (vitatkozás) eseti zaj. Őt éj űzi, [á]ll rabbal … tűnik, annyi sér, illó tév árazza avval.

ChE|IC(I)AL AIEIC LENAC AI STIZAI TEI ZAL RAPA ZAL RAPA ZAL RAPA NIIAC LAV{ }TUNIC NI SERI(A)L TURZA “fema|le-attendants-of-thefuneral-celebrations: spilledwine-also. Later: spilled- -honeyed- -wine those: two cups, two cups, two cups, likehe-did-it. And-his-family likehe-did-it. Of-a-gift: incense

25 SChAThCELAChUTh • NUNThE--------EI ----ACASRIRACh Th TURZAISES ChA--------------Th-- ACASEThZUSLEVA SXAΘCELAXVΘ • NVNΘE ACASRIRAX ΘTVRZAISES ACASEΘZVSLEFA SZiDJA CSiKÉL AGYa ViC NeVéN CSE' … A'Ku A SZóRa IRÁ' íGY CSaTo'Va áRaZA IS ÉSZ …AKASZa E CSúZ-VéSZ aLÉ'VA Szidja, csikél (kötözködik) agya, vicc nevén csel … alku a szóra irály így csatolva árazza is ész …akassza e csúz-vész alélva.

S|ChAThCE LAChUTh NUNThERI ECLEITU ACASRI {R}LAChTh TURZAI(E)S ESChAThCE ECLAThU ACASETh ZUSLEVA “he-has-giv|en-on-the-smokingaltar. At-home to-be-offered. An-offering-resulting-in-thesacrifice-of-a-life-of-an-animal to-be-brought. At-home of-heincense he-has-given. Anoffering-resulting-in-thesacrifice-of-a-life-of-an-animal offers-here. A-calf-offering

26 STIZAI • TEI • ACASRIPACUS--------EThU LAThIUMIA--------------I -- IChAIEI • T------TIRIIAI FANU--EI • PEPThIAI • RA STIZAI • TEI • ACASRIPACVS EΘV LAΘIVMIA ... IXAVEI • T[ER]TIRIIAP8ANV[S]EI • PEPΘIAIRA eSeTI ZAJ íTÉLJe A KASZáRa JoB A KŰ S … É'CéVe' áL Á'CáJa VáMoLJA … ÍGY A VJ T[ÉR]íTi JóRa JaJ A PoFÁN VeSZÉLY PEPeCSeLJe A JóRA Eseti zaj ítélje, a kaszára jobb a kű s … élcével áll, álcája vámolja … így a vej t[ér]íti jóra, jaj a pofán veszély, pepecselje (bíbelgesse) a jóra.

STIZAI TEI ACASRI PACUSNAShIEThU(R) LAThIUMIAI ZUSLEI ShIChAIEI TAR TIRII(R) AI FANUSEI PEPThIAI “(and)-one-of-honey those tobe-offered. The-funeral-priestgroup: smoking-offerings. Thecalf, the-female-one, stately libations -- spilled-wine -- (upon) the-defined offeringstone.

27 TUCEChINIAI • TEI • TURTAESChASCEE • Th TVCEXINIAI • TEI • TVRTAFSXAN CFE [H] TéV KEGYeIN JAJ íTÉLJe őT ÚR TÁV éS GYANú KiVE' [Hű] Tév kegyein jaj, ítélje őt úr, táv és gyanú kivel [hű].

RA|TUCE ChINIAI TEI TUR{T}ZA ESChA{S}ThCE ETh {----------------}The-slau|ghter-offerer animals those. Incense he-has-offeredon-the-smoking-altar here.

Alku áll evvel a per ítével (ítéletével), ész ajálva (ajánlva) űzi elé, élc a mesével illő, vakulva per, bár jó-szánta ím, avval illó, vétve elejti. Író nevére halálé(rt) felelve vallja: túlélve evvel csavar itt főt sok alávetvén ajkán is eréllyel. Tév árazza, ész aggyal csikél (kötözködik) ebben. Alkuszó nász illyel csal, míg hárítva árazza ész, ágya csókkal, gyanú is kólálva (váltakozva) tűnik. Annyi sussal (susmussal) e szó illő, alkuja jóval eszes s áll ügye. Jókkal a jel, jók ellen vitály (vitatkozás) eseti zaj. Őt éj űzi, áll rabbal … tűnik, annyi sér(elem), illó tév árazza avval. Szidja, csikél (kötözködik) agya, vicc nevén csel … alku a szóra irály, így csatolva árazza is ész …akassza e csúz-vész alélva. Eseti zaj ítélje, a kaszára jobb a kű s … élcével áll, álcája vámolja … így a vej téríti jóra, jaj a pofán veszély, pepecselje (bíbelgesse) a jóra. Tév kegyein jaj, ítélje őt úr, táv és gyanú kivel [hű].

Ennek a táblának az írója, a lányok teherbe esésének problémáját alaposan körüljárja. Kár, hogy gondolatait nem tudjuk hiánytalanul végigkövetni ...


Visszafelé olvasva:

27 [H] EFCNAXSFATRVT IET IAINIXECVT [Ha] E VaKoN A GYáSZ VA' TeRVe'T iLYET úJA' JöN ÍGY E'KöVeTő [Ha] E vakon a gyász vaj tervelt ilyet? Újjal jön így elkövető.

26 ARIAIΘPEP IE[S]VNA8PAIIRIT[RE]T IEVAXI … AIMVIΘAL VΘE … SVCAPIRSACA IET IAZITS ARa-JAJ CSiBe ÉP iLYE' [SZ]ŰNe A Fő BAJ JóRa IT [éRE]T iLYE' VÁGY I … A IMa VaJ CSAL ViCE' … SZaVuK A BaJRa SZÁ'KA iLYET aLJAZ IT iS Ara-jaj csibe épp illyel [sz]űnne. A fő baj jóra itt [ére]tt, illyel vágy i … a ima vaj csal viccel … szavuk a bajra szálka, ilyet aljaz itt is.

25 AFELSVZΘESAC … SESIAZRVTΘ XARIRSACA … EΘNVN ΘVXALECΘAXS AVa' ÉLő SZó ŰZöTJE iS A'Ku… SZESZéLY A ZáR ViTaTJa áGYÁRa JáRáSA oKÁ[N … É'C NYe'VéN iCéVe' aGYAL E KoCaÁGYaS Avval élő szó űzöttje is alku… szeszély a zár, vitatja ágyára járása oká[n …] élc nyelvén, iccével agyal e kocaágyas.

24 FAZRVT LIRESIN CINVT … APAR L[A]Z IET IAZITS IA[TV]NEL CIEIALACI aVA' ZáRU'T LeJáRó ÉS JöN KI NeVeT … APÁRa aL[Á]Z iLYET aLJAZ IT iS úJA[T Vi]Ne EL KéJE' úJA' A'KuJa Avval zárult lejáró és jön ki nevet … apára al[á]z. Ilyet aljaz itt is, úja[t vi]nne el kéjjel. Újjal alkuja

23 EX LAS SESELVIICALIΣ ELSVSIN CINVTFA[LC]SIN[XAC]ΘAXSE AZRVTIRAHYMAΘEIΣANSVCA EGY iLA SZó SZESZ ÉLVI JóKAL IS ELSő ViSZi INi KIN ViTáVAL KéSZ JöN íGY A KoCa-ÁGYaSÉ A ZáR ÚTJáRA HáG MA CSE' JuSÁN SZUKA egy illa szó. Szesz élvi (élvezeti) jókkal is első, viszi inni, kin vitával kész jön. Így a koca-ágyasé a zár, útjára hág ma csel jussán szuka.

22 P ECΘAXSEAZRVT LIRESINCI NVT FAL CS [T8] T RVΘLEFFLLTILAVF [L8 E]LALAHREFN R éP E KoCaÁGYaSÉ A ZáRaVaTó eLJáR E SZáJáN KI NeVeTVe ÁL KéSZí[T Fő] iT oRV CSeLÉVe' VeLe éLeT IL A VőVe[L Fi E]LÁL A HíRE ViNé Rá Épp e kocaágyasé a záravató, eljár e száján, ki nevetve áll, készí[t fő] itt orv cselével. Vele élet ill(an) a vőve[l, fi e]láll, a híre vinné rá.

21 ITIELVTVLIFA MITNASIRP REPVCVLI LVSMAΘELEIZVIASELVT REPAEFLACA IT JE' eLeVe TÚLI VA' MI TaN A SÍRBa' RáÉPÜ' KíVüLI éLő ViSZi íM A CSEL ÉJ ZSiVaJA S ELVeTi eRE éP A É'V LAKA Itt jel eleve túli vaj? Mi tan a sírban, ráépül kívüli. Élő viszi ím a csel, éj zsivaja s elveti erre épp a' élv laka.

[Ha] E vakon a gyász vaj tervelt ilyet? Újjal jön így elkövető. Ara-jaj csibe épp illyel szűnne. A fő baj jóra itt érett, illyel vágy i … a ima vaj csal viccel … szavuk a bajra szálka, ilyet aljaz itt is. Avval élő szó űzöttje is alku… szeszély a zár, vitatja ágyára járása okán … élc nyelvén, iccével agyal e kocaágyas. Avval zárult lejáró és jön ki nevet … apára aláz. Ilyet aljaz itt is, újat vinne el kéjjel. Újjal alkuja egy, illa szó. Szesz élvi (élvezeti) jókkal is első, viszi inni, kin vitával kész jön. Így a koca-ágyasé a zár, útjára hág ma csel jussán szuka. Épp e kocaágyasé a záravató, eljár e száján, ki nevetve áll, készít fő itt orv cselével. Vele élet ill(an) a vővel, fi eláll, a híre vinné rá. Itt jel eleve túli vaj? Mi tan a sírban, ráépül kívüli. Élő viszi ím a csel, éj zsivaja s elveti erre épp a' élv laka.

Ezeknek az etruszk szövegnek az a problémája, hogy minden szavát mérlegelni kell, és ettől bizony nagyon elszoktunk a mai szájbarágó szövegekkel. Nem szoktunk hozzá, hogy az elv és élv, ajz és aljaz, a szesz (alkohol és/vagy ürügy) szavak közös eredőjén elmélkedjünk, hogy a szavak mélyrétegét kutassuk, pedig nem ártana …


A sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

ARAISST IPEVAA[H] – [H]AAVEPI TSSIARA ARA IS eSeT JoB-E VA' A [Hű] [H]A AVa' E BaJT SZuSZáLJA RÁ Arra is eset: jobb-e vaj a [hű], [h]a avval e bajt szuszálja (tukmálja) rá?

A mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasása oda-vissza:

APAVSAT IREIAS[H] – [H]SAIERIT ASVAPA APA-ViSZÁ'T ÍR E JÁSZ [Ha] [Ha]SALYÉ' RauTS SÜ' APA Apa-viszályt ír e jász [ha] [ha]salyé(rt), rajta sül apa!

Az akrosztichon tökéletesen kifejezi a mező mondandóját, tehát nem lehet véletlen műve.


Ötödik mező:

28 PAR • ThUNIILUCVE • ISVEI • TULETINUNUS • SEThUMSALC • ILUCUPERPRI CIREN • TAIR TIRIAVACIF PAR • OVNIILVCVE • ISFEI • TVLETINYNVS • SEΘVNVSALC • ILVCVPERPRI CIREN • TAIR TIRIAFACI8 BÁR ÓVNa ILYeL VaKu'Va É' IS VEJ TéVüL E'TI NeGéNY ViSZi S E CSÚNYáVa' SZó-ALKu aJáLVa éKÜ' PERéBe' íRóJa KIRe ENYi uTALT ÍRJa AVA' KI Fő Bár óvna, illyel vakulva él is, vej (vő) tévül (tévedésül) ejti, negény (affektálás), viszi s e csúnyával szó-alku ajálva (ajánlva) ékül perében. Írója, kire ennyi utalt, írja avval ki fő...

PARThUNI ILUCVE ISVEI TULE TINUNUS SEThUMSAL(Th)C ILUCU PERPRI CI{R}PEN TAIR TIRIA(R) VACI(L) In-the-area-of-the-foreigners on-the-offering-day always offering. Of-the-priest-of-the-God-Jupiter, and-at-thefestival-of-the-God-Father-Saturn: a-victim to-beslaughtered. The-Underworld-Dwellers'-Priest: stately libations. A-libation

29 ULINUL VLINVL LaLJa NéVeL ... vállalja névvel.

F|ULINU(IA)L „Of-the-c|raftsmens'guild.


30 ←! E • TULANATINUSNAL • ILUCUITUNAFULIN--S NAIThENUNTE • ThU-------- E • TVLANATINVSNAL • ILVCVITVNA8VLIN VAIKIΘFNVN TF AV E TéVeL ANYÁT aJNá'Va aSZoNYAL ILő VaKu'Va IT óVNÁ Fi VaLJoN VAJ KICSiVe' NeVéN TéV AVa' E tévvel (tévedéssel) anyát ajnálva (ajnározva) asszonnyal illő vakulva itt óvná. Fi valljon, vaj kicsivel nevén tév avval?

E TULA NATINUSN(I)AL ILUCU ITUNA FULINUSNAI(AL) ThENUNT E ThUTh VACIL(IR) Here a-full-moon-sheep of-theentrails-guild as-an-offering. A-similar-one at- of-hecraftsmen's -the-headquarters. Here four libations.

Bár óvna, illyel vakulva él is, vej (vő) tévül (tévedésül) ejti, negény (affektálás), viszi s e csúnyával szó-alku ajálva (ajánlva) ékül perében. Írója, kire ennyi utalt, írja avval ki fővállalja névvel. E tévvel (tévedéssel) anyát ajnálva (ajnározva) asszonnyal illő vakulva itt óvná. Fi valljon, vaj kicsivel nevén tév avval?

A fiúnak is színt kell vallani, igaz?


Visszafelé olvasva:

30 VA FT NVNFΘIKIAV NILV8ANVTIVCVLI LANSVNITANALVT E VA' VéT NeVéN Vő CSIKóJÁVa' NYÍLVa Fő A NeVéT JóVa' Ki VALJa LÁNY SZíVéN IT ANYa ALUdT E' Vaj vét nevén vő csikójával nyílva fő? A nevét jóval ki vallja, lány szívén itt anya aludt el.

29 LUNILU LVNILV aLU' NYÍLVa Alul nyílva …

28 8ICAFAIRIT RIAT NERIC IRPREPVCVLI CLASVNVΘES SVNYNITELVT IEFSI EVCVLIINVO RAP Fi LYuKA'VA JáRJa őT RIAdT Nő ÉRIK ÍRó-PeRÉBe' VaKU' áLJa oKuL A SZaVáN ViCES SZaVa NeGéNY IT éLVéT iLYE' VeSZI EVe' oKUL JöJöN VŐ-RAB fi lyukalva járja őt. Riadt nő érik, író-perében vakul állja, okul a szaván. Vicces szava negény (affektálás), itt élvét (élvezetét) illyel veszi, evvel okul jöjjön vő-rab!

Vaj vét nevén vő csikójával nyílva fő? A nevét jóval ki vallja, lány szívén itt anya aludt el. Alul nyílva fi lyukalva járja őt. Riadt nő érik, író-perében vakul állja, okul a szaván. Vicces szava negény (affektálás), itt élvét (élvezetét) illyel veszi, evvel okul jöjjön vő-rab!

A lány teherbe esett és szégyenében a halálba menekült. A fiú nevében írója ír, de ítéletében a vicc, a gyors és így meggondolatlan beszéd, rabja a fájdalomnak.


A sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

PVE 8LV – VL8 EVP BÚ E FeLéVe' Való Fi É'VéBe Bú e felével való fi élvébe (élvezetébe).

A mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasása oda-vissza:

PLE 8VV – VV8 ELP BeLEFőVe Vő VeVőFÉL eBe' Belefőve vő vevőfél ebben.


Hatodik mező:

31 MACVILUTULEPAPUI ... MACFILVTVLEPAPVI ... iMA KiVe' ILő ViTáVaL E PAP ÚJ ... Ima kivel illő, vitával e pap új ...

A hatodik mező bevezető szavaiból kisül, hogy az írnok pap. Pap szavunk az ip-apa lerövidült változata, és művi, nem természetes úton létrejött dolgot, itt éppen nem vérségi, hanem lelki apát/atyát jelent. Felejtsük el nyelvész/nyalvász szófejtőink [déli szláv<germ<gör] marhaságát, pap szavunk olyan ősi mint az ipa/ipapa (törvény, vagyis házasság általi apa), ipar (mesterséges áru-előállítás: ip-áru gyártás), piac (mesterségesen kialakított hely ahol adsz (acc!) és veszel), píce (művi cselétek halaknak, pi-csel), paripa (mű-ripa, természetétől megfosztott ripők), patika (ipari téka), stb. A régi Egyiptomban Ta=kenyér/éT(ek), Pi-Ta= iparilag készített kenyér/étek, pita/pite! (A tészta am. tespedő ta, lágyan nyúló étek.)

Sajnos, e pap érdekfeszítő vitájának további részleteit az idő lemosta. A sorok elején és végén megmaradt töredékeket értelmes mondatokba foglalni boszorkányság lenne, ezért hagyjuk azt meg az etruszkológusoknak. Mi már így is több mint kétszer annyi szöveget olvastunk le a tábláról mint a tudásukat oly nagyra becsülő „tudósok”, ők ugyanis eddig, még a néha szemet szúró „nyilvánvalóság” ellenére sem vették észre, hogy a fennmaradt etruszk feliratok majdnem mindegyike visszafelé olvasva is értelmes, vagyis tükörmondat. Ezeket a tükörmondatokat a megmaradt néhány betűből lehetetlen helyreállítani. De mivel a sorok kezdő és záró betűi többé-kevésbé épségben maradtak, a lényeget összefoglaló akrosztichonokat ezekre a mezőkre is sikeresen leírhatjuk.


A sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

M8RTS AAERV – VREAA STR8M Mi FuRaToSA' A ÉRV VőRE Á' A SaTRaFa íM Mi furatossal a' érv: vőre áll a satrafa, ím!

A mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasása oda-vissza:

MARRS VTE8A – A8ETV SRRAM Mi ARáRa SZóViTa E FA' A FE'TeVéSRe áRAMa Mi arára szóvita, e faj a feltevésre árama.


Hetedik mező:

A sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

ZRAL ARVS – SVRA LARZ RAL A RaVaSZ SZó ÚRA' aLáÁRaZ Zárral a ravasz, szó úrral alááraz!

A mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasása oda-vissza:

ZRAS ARVL – LVRA SARZ ZáRÁS ÁRUL áLÚRA' SÁRoZ Zárás árul, álúrral (nem igazi úrral) sároz!


Nyolcadik mező:

A sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

IX AΘΘA XI ÍGY Á'Ca CSA' GYúJa Így álca, csal gyúja (gyujtósa)!

A mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasása oda-vissza:

IΘ AXXA ΘI ICe ADJa áGYA' CéLJa Icce adja, ággyal célja!


Kilencedik mező:

A sorok kezdő és záró betűi összeolvasva:

ARΣRIFNACETVFC ΘEIFLINΘEINAIP A RoSZRa IVóNAK E TéVe VaK CÉLJáVaL INTSe ÉJeN/ÉLJeN A JóBa' A rosszra ivónak e téve vak, céljával intse éjen/éljen a jóban.

Ugyanez visszafelé összeolvasva:

PIANIEΘNILFIEΘ CFVTECANFIRΣRA BaJ ANYI É'CeN ILő VaJ É'C KiVe' VeT E KANiVa' IRáSRA Baj annyi élcen illő, vaj élc kivel vet e kanival irásra?

A mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasása:

AEΣFIINΘCITAFP ΘRIRLFNAEENVIC A ESZéVe' JöJöN CSaK IT A Vő BeCSűRe JóRa iLő Vo'NA-E ENYi VáJKa A' eszével jöjjön csak itt a vő becsűre. Jóra illő volna-e ennyi vájka (vájkálás)?

Ugyanez visszafelé összeolvasva:

CIVNEEANFLRIRΘ PFATICΘNIIEA KI VeNÉ E' A NőVeL íRóJa íRaTJa BeVÁ'TJa Ki CSiNáLJa IVáSÉ A Ki venné el? A nővel írója íratja, beváltja ki csinálja, ivásé a!Tizedik mező:

A sorok kezdő és záró betűi összeolvasva:

IMXACNL ASVEAFE IMáDJA KiNéL A SZíVE A'Va É' Imádja kinél a szíve alva él.

Ugyanez visszafelé összeolvasva:

LNCAXMI EFAEVSA LáNYoK ÁGYa MI É'Ve A É'VoSZA Lányok ágya mi élve a élvossza (élvezet osztója).

A mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasása:

ISXECFL AMVAANE JóS üGYE' KiVeL Á'Ma VA' AdNá E Jós ügyel kivel álma vaj adná-e.

Ugyanez visszafelé összeolvasva:

LFCEXSI ENAAVMA éLVeKE' eGY SZÍ ENé' A A'Vó MA Élvekkel egy szí ennél a' alvó ma.

A téma végig ugyanaz: alkohol hatása alatt a fiatal lány lezüllik, teherbe esik és szégyenében a halálba menekül. A fiú megbánja, hogy rászedte, de már késő. A pap-írnok szeretné az ügyet úgy bemutatni, hogy mások ezt a tragikus végkimenetet ne válasszák. Sajnos, a történelem tanúsága szerint ez nem járt sikerrel, a dekadencia, a hanyatlás és romlás, megállíthatatlanak bizonyult és az etruszkokat eltüntette a történelem színpadáról.

Kérdés, hogy mint szittya fajtájukból az utolsók, tanulhatunk-e példájukból?!

 


Maglianoi szív alakú ólomlap

Feliratszám 5237.

Magliano közelében, a Piani di Santa Maria nevű síkon találták 1882-ben ezt a mindkét oldalán feliratozott szív alakú ólomlapot. Ma a Firenzei Régészeti Múzeumban őrzik.

A csigavonalba csévélődő feliratokat, a könnyebb követhetőség végett részekre bontották. Az A oldal három részre lett bontva. Az átírásban a téglalap alakú H-t azonosnak vették a 8-as alakú F betűvel. Ezt a hibát zöld betűkkel kijavítottam.

Magliano-A

1. CAVThAS TUThIU AVILS LXXX EZ ChIMThM CASThIALTh LACTh FEVN AVIL NESL MAN MURINASIE FALZAThI CAVΘAS TVΘIV AFILS {NYoLCVaN} EZ XIMΘM CASΘIALΘ LACΘ HEFN AFIL NEΣ'L MAN : MVRINAΣIE 8ALZAΘI KiÁ'Va CSÁSZ TéVuTCáJáVa' A VILáS NYeLőCSöVéN E íZ GYIMö'CSe Mi aKASZTJa úJAL CSő LAKaTJa Ha E VéN A'Vó ÉSZeL MÁN MURI NÁSZáJÉ FALaZó ÁCSI kiállva csász (csúszik) tévutcájával a villás nyelőcsövén e íz gyimölcs (gyümölcs) mi akasztja újjal cső lakatja ha e vén alvó ésszel mán muri nászájé falazó ácsi

2. AISERAS IN ECS MENE MLAThCEMARNI TUThI T|U ChIMThM CASThIALTh LACTh MARISL ME AISERAS IN ECS MENE MLAΘCEMARNI TVΘITV XIMΘM CASΘIALΘ LACΘ MARIΣ'L ME ÁLJ SÉRÁSó JöN E KéS MENE íMe LÁTSZiK E MARu'NI aTÚ' CSITU' GYIM-CSoMó aKASZTJa aJALi CSő LAKaTJa MARúJa SZéL íME állj sérásó (sírásó) jön e kés mene (menedéke) mi látszik e marulni (menülni, kicsuklani) attúl csitul gyim-csomó akasztja ajali (ajazza, fékezi) cső lakatja marúja szél íme

3. NITLA AFRS CIALATh ChIMThM AV|LSCh ECA CEPEN TUThIU ThUCh IChUTEVR FESNI MULVENI ETh ZUCI AM AR NITLA A8RS CIALAΘ XIMΘM AF LSX ECA CEPEN TVΘIV ΘVX IXVTEFD HESNI MVLFENI EΘ ITVCI AM AR NYIT aLÁ A FúRáS KI ÁL A CSő GYIM-CSoMó AVa' LaSú íGY E'KA' Ki EBEN TUTYIVa' CSŰDJe ÍGY VéTE' VéD Ha E'SZáNJa MiVeL VÉNYI E CSő úJíTVa KI AMi ÁRa nyit alá a fúrás kiáll a cső gyim-csomó avval lassú így elkall ki ebben tutyival csűdje (csődje) így vétel véd ha elszánja mivel vényi e cső újítva ki ami ára

Kiállva csász (csúszik) tévutcájával* a villás nyelőcsövén. E íz gyimölcse (gyümölcse, itt: eredménye), mi akasztja újjal, cső lakatja, ha e vén alvó ésszel mán muri nászájé (nászáé). Falazó, ácsi! Állj sérásó (sírásó), jön e kés mene (menedéke)! Íme, látszik e marulni (menülni, kicsuklani), attúl csitul, gyim-csomó (gyimgyom falat) akasztja, ajali (ajazza, fékezi) cső lakatja, marúja szél, íme. Nyit alá a fúrás, kiáll a cső, gyim-csomó avval lassú így elkall (elemésztődik). Ki ebben tutyival csűdje (csődje), így vétel véd. Ha elszánja, mivel vényi e cső, újítva ki ami ára.

* Cigányútra/cigány-utcára/koldusútra (koldusutcára, koldusok útjára) ment étel! A nyelőcső helyett a légcsőbe, vagyis tévútra/tévutcába ment falat életveszélyes jelenségét a népnyelv vicces megnevezésekkel is megpróbálja ártalmatlanná tenni.

A felirat egyértelműen gége-, illetve a légcsőmetszésre alkalmas, egyik végén ékszerűen kiélezett, kb. kisujjnyi vastagságú és hosszúságú fémcsővecske reklámanyaga! Ez az eszköz 70-80 évvel ezelőtt még sok falusi háztartásban megvolt, noha már nem emberen való beavatkozás céljából, hanem azért, hogy a felfújódott állatból kiengedjék a beszorult levegőt. De azért megesett, hogy orvos hiányában, embereken is alkalmazták az életmentésnek ezt az egyszerű és nagyszerű eszközét.

Ezzel a reklámszöveggel szemben így néz ki a

Tudományos” megfejtés: CAUThAS TUThIU AVILS LXXX EZ ChIMThM CASTh(N)IALTh LACTh FEV(A)N AVIL NESL MAN MURINASIE FALZAThI AISERAS IN ECS MENE MLAThCE MARNI TUThI{ }T|U ChIMThM C{ }ASTh(N)IALTh LACTh MARIS(IA)L ME|NITLA AF(E)R(E)S CIALATh ChIMThM AV{|}ILSCh ECA CEPEN TUThIU ThUCh IChUTEV(A)R FESNI MULVENI ETh ZUCI AM AR At- The-Sun-God-Catha's - assembly (that is, at the town of HEBA): of-years 80 twice and tripled, at-the-Goddess-Casthni's necropolis, every, for-years (same), of-afterlife, entombment in-an-ossusary, will-result-in-transition-intothe-form Gods -of- these. Us hascleansed the-Goddess-Marni of-the-assembly (that is, of the town of HEBA). And-also inthe-Goddess-Casthi's necropolis. The-Goddess-Marisi's const|ruction (that is, temple) at- -- of-the-forefathers -- -therestingplace also yearly see the-priest of-the-assembly (that is, of the town of HEBA), firstfruit rites performing (and) making. Let (the-outcome) written be (that is, be written in the book of the records of the priesthood)! And- -- the-altar --


Az A oldal visszafelé olvasva:

3. RA MA ICUTI ΘE INEFLVM INSEH DFETVXI XVΘ VIΘVT NEPEC ACE XSLIFA MΘMIX ΘALAIC SR8A ALTIN RÁ íM A LYuKVeTőJe CÉ'/CSE' ÍNYeS ÉH üDVÉT ÜGYeLJe GYÚ'TJa VaJ CSöVeT üNEPE' Ki A KÉ' GYáSZoLJa VA' Mi CSoMó ÍGY CSALó AJKa SoRa FA' ÁLaTIN rá ím a lyukvetője cél/csel ínyes éh üdvét ügyelje gyújtja vaj csövet ünnepel ki a kéj gyászolja vaj mi csomó így csaló ajka sorra fal állatin

2. EM LΣIRAM ΘCAL ΘLAIΘSAC MΘMIX VTIΘVT INRAMECΘALM ENEM SCE NI SARESIA E'Me eLSő iRAMa CiKÁL CSő oLAJ CSuSZÁK Mi CSoMó ÍGY VeTI CSöVéT INa Rá ÁM E KóCAL íM E NÉMa SZűKE' NYÍ' iSZÁRa E SZáJA elme első irama cikál (cikázik) cső olaj csuszák mi csomó így veti csövét inna rá ám e kóccal ím e néma szűkkel nyíl iszára (ivásra) e szája

1. IΘAZLA8 EIΣANIRVM NAM LΣEFA NFEH ΘCAL ΘLAIΘSAC MΘMIX ZE {NYoLCVaN} SLIFA VIΘVT SAΘVAC ICe A'Zó aLAFa E ISZÁN JáR VáM NÁM LeSE' aVA' NYe'VE Ha CSaK ÁL CSuKAL CSiLA JáTSZáSA' Ki MeTSZő íM ÍGY íZE' NYeLőCSöVéN SüLJe aVA' VÍ iCéVe' őT úSZATJa VAK icce ajzó alafa (ételadag) e iszán (ivászaton) jár vám nám (lám) lesel avval nyelve ha csak áll/csukall (csuklik?) csilla-játszással (tészta-játékkal?) ki metsző ím így ízzel nyelőcsövén sülje (tüskéje) avval ví(v) iccével őt úszatja (úsztatja) vak

Rá, ím, a lyukvetője cél/csel. Ínyes éh üdvét ügyelje, gyújtja! Vaj csövet ünnepel, ki a kéj? Gyászolja vaj mi csomó így csaló ajka sorra fal állatin? Elme első irama cikál (cikázik): cső, olaj, csuszák? Mi csomó így veti csövét, inna rá, ám e kóccal, ím, e néma. Szűkkel nyíl iszára (ivásra) e szája. Icce ajzó, alafa (ételadag) e iszán (ivászaton) jár. Vám nám (lám) lesel avval, nyelve ha csak áll/csukall (csuklik?) csilla-játszással (tészta-játékkal?), ki metsző ím így ízzel nyelőcsövén, sülje (tüskéje) avval ví(v), iccével őt úszatja (úsztatja) vak.

Az egyenes olvasat reklámszövege folytatódik a visszafelé olvasatban. A szöveg tökéletesen leírja a fuldoklást előidéző okokat – utalva valami együgyű tésztajátékra, az állati módon falt ingyen kaja mellett – és a hiábavaló próbálkozásokat. A légcsövet elzáró, kócszerűen megrekedt ételcsomót semmi sem mossa le.


A B oldal hat részre oszlik:Magliano-B

1. CALUSC ECNIA | | AVIL MIMENICAC MARCALURCAC ETh TUThIU NESL MAN | | MLAChThANRA | CALVSC ECNIA | IA | AFIL MIMENICAC MARCALVDCAC EΘTVΘIV NESL MAN | | MLAXΘANRA| Ki ALUSZiK E KíN JAJA AVa' ILó MÍME'NI oKA' Ki MARéKA' éL VaDaKA' Ki E'CSiTU' CSÍVó NESZeL MÁN íM LÁGYíTJa ANYiRA ki aluszik e kín jaja avval illó mímelni okkal ki marékkal él vadakkal ki elcsitul csívó (sipogó) nesszel mán ím lágyítja annyira

2. RIVACh LESCEM TNUCASI SURIS EISTEIS EVITIURAS MULSLE MLACh | RIFAX LEΣCEM TNYCASI ΣVRISEISTEIS EFITIVRAS MVLSLE MLAX | eRJ VÁGY LESőKE' íM TeNGő KASZáJa SZÚRJa eSÉLY eSTE IS E VITáJáVa' íRÁS MűVeL SZóL E Mi LÁGY erj (benső erő) vágy lesőkkel ím tengő kaszája szúrja esély este is e vitájával írás-művel szól-e mi lágy

3. ILAChE TINS LURSTh TEV ILAXE TINS LVRSΘ TEF ILó AGYÉ iT INaS áL ÜReS CSő TÉVe illó agyé itt inas áll üres cső téve

4. FUVIThUN HVFIΘVN Ha VeVője CSöVéN ha vevője (lég)csövén

5. LURSThSAL LVRSΘSAL aLVó ReSTJe SZÁL alvó restje (elernyedtsége) száll

6. AFRS NACE S A8RS NACES A FúRáS aNÁ' KÉSZ a fúrás annál kész

Ki aluszik, e kín jaja (jajgatása) avval illó. Mímelni okkal, ki marékkal él vadakkal, ki elcsitul csívó (sipogó) nesszel, mán ím lágyítja annyira erj (benső erő). Vágy lesőkkel ím tengő, kaszája szúrja, esély este is e vitájával. Írás-művel szól e mi lágy, illó agyé, itt inas áll. Üres cső téve, ha vevője (lég)csövén, alvó restje (elernyedtsége) száll: a fúrás annál kész.

Hát igen, ilyen esetekben csak a légcső megnyitása segít: A Tudomány!

Tudományosan” megfejtve: CALUSC ECNIA AVIL MIME NICAC MARCA LURCAC ETh TUThIU NESL MAN | | MLACh(ARAS) ThAN(SU)RA(S) | RIVACh(E) LESCEM T(I)NUCA(R)SI SURI(E)S EIS TEIS EVITIURAS MULSLE MLACh | ILAChE TINS LURSTh TEV|FUVIThUN LURSTh SAL AFRS NACE S of-the-God-Calu,-God-Of-The-Dead,-also rituals – for-6 for-years -- (let there be!). And-we -- both Mr.-Nica andalso-Mr.-Marca Lurca, (have established that) here anassembly of-the-afterlife in-anossuary (there must be!). Ofthe-handsome -Thans-Gods a-memorial-service (undertaken-be!) And- (when) he-has-also-spilled-wine onbehalf-of-the-Jovian-Gods (that is, on-behalf-of-the DIOSCVRI), (and when) ofthe-God-Surie, the-God, thatwell-known-one, ofconsecrated mead: (then) ahandsome | feast (in-the-name) of-the-God-Jupiter (be!) (Next be) the-annually-renovation (of the temple) of-the-God-Jupiter on-Mount-Olympus! For-the-God-Tev|fuvithu on-Mount-Olympus (be-thereone) of-four (spillings-ofwine)! (Then) (perform-thememorial-service) of-theforefathers just-as previously!A B oldal visszájáról olvasva:

6. SECAN SR8A S E KAN SoRFA' s e kan sorfal

5. LASΘSRVL LÁSa CSő-SZúRóVaL lássa cső-szúróval

4. NVΘIFVH NYÚ'TJa JöVőVe' Ha nyújtja jövővel ha

3. FET ΘSRVLSNIT EXALI VÉT CSő-SZoRULáS NYITó E aGYALóJa vét cső-szorulás-nyitó e agyalója

2. XALM ELSLVM SARVITIFE SIETSIESIRVΣ ISACYNT MECΣEL XAFIR aGYAL íM ELSőüL VáM S ÁRU IT JőVE SIET eSéLYES ÍRVa SZó IS AKi iGéNYT íME KieSZEL GYÁVa ÍRó agyal ím elsőül vám s áru jöttivel siet esélyes írva szó is aki igényt íme kieszel gyáva író

1. ARNAΘXALM NAM LSEN VIΘVTΘE CACDVLACRAM CACINEMIM LIFA AIAINCE CSVLAC ÁRu'NÁ CSő GYALoM NÁM éLeSEN VáJ CSöVeT CÉ' Ki AKaDVa áL A KóRA' íM oKA' KI NÉMa ÍM áLJa aVA' A JAJoN KE' KaSZáVaL A'Ku árulná cső gyalom (álcázó háló) nám (lám) élesen váj csövet cél ki akadva áll a kórral ím okkal ki néma ím állja avval a jajon kel kaszával alku

S e kan sorfal lássa: cső-szúróval nyújtja jövővel ha vét. Cső-szorulás-nyitó e agyalója agyal, ím: elsőül vám s áru itt jőve siet, esélyes írva szó is, aki igényt íme kieszel. Gyáva író árulná, cső gyalom (álcázó háló) nám (lám) élesen váj csövet, cél ki akadva áll a kórral, ím! Okkal ki néma, ím, állja avval, a jajon kel kaszával alku.

Szóval, a kaszást akik közelről látják, azok valószínűleg megveszik a csövet. Sokan lehettek ilyenek, ha a cső kiagyalójának tellett ilyen tökéletesen megszerkesztett reklámanyagot megfizetni!
A Bíró Szarkofágja


Feliratszám 5430.

1.97m hosszú, 0.6m széles és magas, de a kifaragott, bal könyökére támaszkodó idősebb férfit ábrázoló tetővel 1.56m magas, vulkáni kőzetből készült díszkoporsó. A felirat a férfi kezében tartott kigöngyölt tekercsen olvasható. Ma a Tarqiniai Közmúzeumban őrzik.

Biro

Az átírásban zőlddel átjavítottam néhány betűt, a rendszerű F-nek írt H mellett, az alakilag hasonló betűket kellett csak kijavítani. Szó sincs tehát helyesírási hibákról, az etruszkok tökéletesen beszélték és írták le a beszélt nyelvet saját helyesírásuk szerint! Egyes magánhangzók kihagyását, vagyis a kihagyásos írásmódszer alkalmazását, közvetetten a kutatók is elismerik, amikor saját olvasatukban visszapótolják a szerintük kihagyott betűket. Ezeket a lila betűket még el is fogadnám, felháborítónak tartom azonban, amikor arról papolnak, hogy az írnoknak szerintük hogyan kellett volna helyesírni!


1 LRIS PULENAS LARCES CLAN LARThAL RATACS LRIS PVLENAS LARCES CLAN LARΘAL RATACS éLőRe IS éPÜL E NÁSZ aLÁíRó KÉSZ KuLAN áLARCAL aRA TÁKoS élőre is épül e nász aláíró kész kullan (füllent) álarccal arra tákos (foltozott)

2 VELThURUS NEFTS PRUMTS PULES LARISAL CREICES BELΘVRVS NEHTS PRVMTS PVLES LARISAL CREICES BELeCSŰRVe SZó NE HiTeSe PeRéVe' MuTaSa éPÜLÉS iLÁRa IS ÁL Ki KaRÉJ éKES belecsűrve szó ne hitesse perével mutassa épülés illára (szökésre) is áll karéj ékes

3 ANCN ZICh NEThSRAC ACASCE CREALS TARChNALTh SPU ANCN ZLX NFΘΣRAL ACASCE CREALS TARXNALO SPL A NYaKáN ZüL íGY NőVe CSiSZáRA' Ki A'Ku A SZéKE' KiRE ÁLáS TÁRGYáNÁL Ő SZaPuL a nyakán züll így nőve csiszárral ki alku a székkel kire állás tárgyánál ő szapul

4 RENI LUCAIRCE IPA RUThCVA CAThAS FERMERI SLICAChES EREPT LVCAIRCE IPA RVOCFA CAΘAS HERMERI SLICAXEΣ ERÉNYI eLeVe Ki A JóRa KE' JoBA' RoVÓKáVA' KA'CS A SZó HÉRMa ERJe SZiLaJoKAL üGYES erényi eleve ki a jóra kel jobbal rovókával kajcs (horgos) a szó hérma (szarkofágon levő szobor) erje szilajokkal ügyes

5 APRINThVALE LUThCVA CAThAS PAChANAC ALUMNAThE FERMU APRINΘFALE LVΘCFA CAΘAS PAXANAC ALVMNAΘE HERMV A PeR/BéR INTSe VALó E LUCSKáVA' KA'CSA SZó éP AGYÁNAK ALVa MéN A CSE' HERMáVa' a per/bér intse való e lucskával kajcsa szó ép agyának alva mén a csel hermával

6 MELECRAPICCES PUTS ChIM CULSL LEPRNAL PSL VARChTI CERINE PUL MELFCRAFICCES PVTS XIM CVLSL LEPRNAL PSL FARXTI CERINE PVL Mi ELVeKRe A BaJ KiKE' SZó éP ViTáS üGY ÍMe KiVeL eSeL LÉPRe NÁLa BeSZéLő VA' iRiGYíTI Ki ERéLYéNÉ' éPÜL mi elvekre a baj kikkel szó épp vitás ügy íme kivel esel lépre nála beszélő vaj irigyíti (irigyé teszi) ki erélyénél épül

7 ALUMNATh PUL FERMU FUZRNATRE PSL TEN------------------CI METhLUMT PUL ALVMNAΘ PVL HERMVHVZRNATRE PSL TFN[...]CI MEΘXVSI EVL ALVó MűN Á'Ca éPÜL HERMáVa' HÚZ iRáNYA TeRE' BeSZéL TeVőN […] KI MÉCS íGY ViSZáLY ÉVüL alvó műn álca épül hermával húz iránya terel beszél tevőn […] ki mécs így viszály évül

8 FERMU ThUTUIThI MLUSNA RANVIS MLAMNA ---------------------- MNAThURAS PAR HERMV OVTVIOI MLVKNA RANFIS MLAMNA [...] MNAOVRAS PAR HERMáVa' ÓV TéVeLYe OLY Mi eLeVe KíNÁ' iRÁNYáVa' IS MúLó Á'MáN A […] iMáNÁ' Ő URA' S BÁR hermával óv tévelye (tévedése) oly mi eleve kínál rá neve is múló álmán a […] imánál ő ural s bár

9 NICh AMCE LESE FRMRIER NIX AMCE LEΣE HRMRIER aNYI üGY AMiKE' LESE' Hű RáMéRőJÉRe annyi ügy amikkel lesel hű rámérőjére

Élőre is épül e nász, aláíró kész kullan (füllent) álarccal, arra tákos (foltozott).

Belecsűrve szó ne hitesse, perével mutassa épülés illára (szökésre) is áll. Karéj ékes a nyakán, züll így nőve csiszárral, ki alku a székkel, kire állás tárgyánál ő szapul. Erényi eleve ki a jóra kel jobbal. Rovókával kajcs (horgos) a szó, herma (szarkofágon levő szobor) erje szilajokkal ügyes. A per/bér intse: való e lucskával ki kajcsa szó ép agyának alva mén a csel hermával. Mi elvekre a baj, kikkel szó épp vitás, ügy íme, kivel esel lépre nála. Beszélő vaj irigyíti (irigyé teszi, ki erélyénél épül? Alvó műn álca épül, hermával húz, iránya terel, beszél tevőn […] ki mécs, így viszály évül. Hermával óv tévelye (tévedése), oly mi eleve kínál irányával is. Múló álmán a […] imánál ő ural s bár annyi ügy amikkel lesel hű rámérőjére.


A felirat visszafelé olvasva:

9 REIRMRH EΣEL ECMA XIN eRE ÍR MaRHa ÉSZEL E KoMA íGY JöN erre ír marha ésszel e koma így jön

8 RAP SARVOANM […] ANMALM SIFNAR ANKVLM IOIVTVO VMREH RAB SZÁ'Ra óVÓ ANYi Mi […] A NéMa ÁLMa SZÍVéN ÁRa ANaK VéLe'Me JÓ JaVáT óVÓ VáMRa ÉHe rab szájra óvó annyi mi […] a néma álma szívén ára annak vélelme jó javát óvó vámra éhe

7 LVE ISVXΘEM IC […] NFT LSP ERTANRZVHVMREH LVP ΘANMVLA éLVE JuSáVa' GYű'TSE Mi JóK[al...] NeVéT iLeSe éP ÉRTe A'NáRoZVa Ha VáMRa ÉHe eLVéBe' CSA'Ni íM VáLA' élve jussával gyűjtse mi jókk[al...] nevét illesse épp érte ajnározva ha vámra éhe elvében csalni ím vállal

6 LVP ENIREC ITXRAF LSP LANRPEL LSLVC MIX STVP SECCIFARCFLEM eLVéBe' ENYIRE Ki JuT íGY uRA'Va áLáSáBa' áL A NYeRőBe' ELé LeSZáLVa Ki iMÍGY eSTéVe' éP SZÉK-KIVÁRó KiVáLó E'Me elvében ennyire ki jut így uralva állásában áll a nyerőben elé leszállva ki imígy estével épp szék-kiváró kiváló elme

5 VMREH EΘANMVLA CANAXAP SAΘAC AFCΘVL ELAFΘNIRPA VáMRa ÉHe E'CSA'Ná Mi eVeL A KANA' áGYÁBa SZÁ' CSAK AVa' KuTYUL EL A ViC aNYI RoPA' vámra éhe elcsalná mi evvel a kannal ágyába száll csak avval kutyul el a vicc annyi ropaj (robaj)

4 ΣEXACILS IREMREH SAΘAC AVCOVR API ECRIACVL TPERE éSZE' aGYA' Ki JeLeS ÍR E MűRE Hű SZÁ' CSAK A'Vó KŐ-ÚR A BaJ E KúRIA KiVeL iT PERE' ésszel agyal ki jeles ír e műre hű száj csak alvó kő-úr a baj e kúria kivel itt perel

3 LPS OLANXRAT SLAERC ECSACA CARΣΘFN XLZ NCNA LéPeS OLA' NaGY uRAT SZiLA' ÉRi Ki E KóSZÁKA' KáRoS CSáVáN GYaLáZó NYiKaNA lépes olaj nagy urat szilaj éri ki e kószákkal káros csáván gyalázó nyikkanna

2 SECIERC LASIRAL SELVP STMVRP STHEN SVRVΘLEB éSZE' KI ÉRiK iLA SÍRAL S ÉLőVe' éP SZóT MűVeRőBe' SüT HENYe SZaVáRa ViC LEBe ésszel ki érik illa sírral s élővel ép szót műverőben süt henye szavára vicc lebe (lebzselése)

1 SCATAR LAΘRAL NALC SECRAL SANELVP SIRL SoK A'TÁR LÁTSZó uRAL aNÁL Ki SZÉKRe ÁL S A NYELVE éP SZáJRa áL sok altár látszó ural annál ki székre áll s a nyelve ép szájra áll

Erre ír marha ésszel e koma, így jön rab szájra óvó annyi, mi […] a néma álma, szívén ára annak vélelme: jó javát óvó vámra éhe, élve jussával gyűjtse, mi jókk[al...] nevét illesse. Épp érte ajnározva, ha vámra éhe elvében csalni ím vállal. Elvében ennyire ki jut, így uralva állásában áll a nyerőben. Elé leszállva, ki imígy estével, épp szék-kiváró kiváló elme, vámra éhe elcsalná, mi evvel a kannal ágyába száll. Csak avval kutyul el a vicc, – annyi ropaj (robaj) ésszel agyal, ki jeles ír e műre, hű száj, – csak alvó kő-úr a baj, e kúria kivel itt perel. Lépes olaj nagy urat szilaj éri, ki e kószákkal káros, csáván gyalázó nyikkanna. Ésszel ki érik, illa sírral s élővel ép szót műverőben süt henye szavára vicc lebe (lebzselése). Sok altár* látszó ural annál ki székre áll s a nyelve ép szájra áll.

    * „Mint tudjuk” oltár szavunk a latin altare szóból ered. Hát nem! Az etruszk altárból ered a latin altare, jelentése pedig al-tár a halottak számára, mely felett áldozatot mutatnak be érte. Értjük, ugye? Sajnálnám ha nem, mert a latinok ebben nem segíthetnek, ugyanis a Wiktionary szerint az altare „Probably from adolere”, szóból ered, aminek a jelentése: bűzleni! Aki ezt beveszi ...

    Biro

A szarkofágon látható személy mégiscsak Laris Pulena, igaz? Nem tudom, de nem is lényeges. Amit az előtte lévő tekercsről leolvashatunk az sokkal többet mond mint egy üres név. Az emlékmű készítője sem gondolta másképpen, mivel a bíró állítólagos nevét semmivel sem emelte ki a szövegből. Sőt, a legtöbb etruszk sírfelirathoz hasonlóan, nem tartja magát ahhoz a mai képmutató állásponthoz, hogy az elhunytról csak jót vagy semmit!

Tudományosan” megfejtve:

1 L(A)RIS(US) PULENAS LARCES CLAN(US) LARTh(I)AL RATAC(U)S “(Sarcophagus) of-Mr.-Laris Pulena, son of-Mr.-Larce, grandfather of-Ms.-Larthi's,

2 VELThURUS NEFT(U)S PRUMT(U)S PULES LARIS(I)AL CREICES “nephew of-Mr.-Velthur, greatgrandson of-Ms.-Larisi The-Greek's (daughter),

3 AN CN ZICh NEThSRAC ACASCE CREALS TARChNALTh “who this Writing Of-Entrails'-Interpretations-also he-didstore-here as-ambassador at-Tarquinia

3|4 SPU|RENI LUCAIRCE IPA RUThCVA CAThAS FERMERI SLICAChES “the-pe|ople he-did-govern. Himself the-meat-sacrifices of-the-Sun-God-Cath, thebronze-statues of-the-God-Slicache,

5 APRINThVALE LUThCVA CAThAS PAChANAC ALUMNAThE FERMU the-principal -vegetablesacrifices of-the-Sun-God-Cath, and-The-God-Bacchus group-of-worshippers bronzestatue,

6 MELE CRAPICCES PU(R)T(U)S ChIM CULS(UIA)L LEPRN(I)AL PSL VARChTI CERINE PUL “the-honeyed-wine of-The-God-Grabovu of-the-dictator, the-triple of-The-Goddess-Culsu Of-The-Grove-Of-The-Wolf-Cult, PSL at-the-altar CERINE and-also

7 ALUMNATh PUL FERMU FUZRNATRE PSL TENThAS -------------CI METhLUMT PUL “group-of-worshippers, andalso bronze-statue, college-ofyoung-men, and-also of-thecaretakership-of-the-publicworks -------------CI in-thenation, and-also

8 FERMU ThUTUIThI MLUSNA RANVIS MLAMNA ----------------------MNAThURAS “bronze-statue, at-the-inmostsanctuary-of-the-temple MLUSNA RANVIS MLAMNA ---------------------- MNAThURAS”

8|9 PAR|NICh AMCE LESE FRMRIER “guar|dian he-was LESE FRMRIEs.

Angolul nem beszélő olvasóimat szeretném megnyugtatni, semmit sem veszítenek azzal, hogy a tudományos megfejtés angol szövegét nem fordítottam le magyarra, az ugyanis úgy hülyeség ahogy van, lefordítva sem lennének tőle okosabbak.


Mellár MihályMódosítva:
2019.10.06.
   Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: decoder
Dátum:2018.08.27.
Olvasás: 622

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.02 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Etruszk=magyar

Az etruszk nyelvvel a komolynak hitt Etruszkológia foglalkozik. Aki ennek a tudománynak az alapjait szeretné górcső alá venni az hamar rájön, hogy minél jobban összpontosít annál jobban homályosodik a kép, mivel a nagy és híres etruszkológusok még olvasni sem tudják a szövegeket. A feliratok betűi között ugyanis nincsenek írásjelek, a kor szokása szerint a szóközöket csak elvétve jelölik és sok szónak csak a mássalhangzó vázát írja ki az írnok/vésnök. A kutatókat ez nem zavarja, az írásmódszer meghatározása nélkül fejtik a szövegeket, fordítanak (ferdítenek) és szótárt állítanak össze, melyben nemcsak a szavak értelmezése, de még léte is bizonytalan, sőt nyelvtant is írnak.

A továbbiakban én egy nagyon egyszerű, betűről-betűre követhető módszer segítségével átírom (transcribe/transliterate), lemásolom/leírom az etruszk szövegeket mai helyesírás szerint, lehetővé téve így mindenki számára azok olvasását és megértését. Nagyon tanulságosak és érdekesek ezek a tudományos belemagyarázásoktól mentes szövegek. Kezdem a három leghosszabb szöveggel és mivel a módszerem ezeken bevált, a többi sem lehet kétséges. És tényleg érdemes beleolvasni ezekbe az ősi feliratokba, meglepő, hogy még a sírfeliratok is milyen változatosak és mesteriek tudnak lenni!


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
73802
látogató!
Ma  47,
ebben a hónapban
2748 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 4 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 73802 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 1860 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
aurigas
decoder
aries
zitabiro
SziklaVitez