Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>


Módosítva:
2020.07.10.
    Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : 'Tengeri' népek?Címkék :
 

A lemnoszi sírkő felirata


    

A lemnoszi sírkő felirata

 

 

 

A kép és facsimile Michael Lahamas, a Lemnian language címen futott, mára már eltűnt honlapjáról való.

 

A sírkő feliratát a szakirodalom a “lemnoszi nyelv” emlékeként tartja számon. Szerintem, enyhe túlzás nyelvnek nevezni az 1885-ben Lemnos szigetén, Kaminia közelében talált, i.e. VI. századból való domborműves sírfeliraton és még egy-néhány töredéken található írást.

 

A lemnoszi domborműves sírkő 

A fenti honlapon olvashattuk a következőket: “A domborműves sírkövet egy kaminiai templom falába építve találták és az athéni Nemzeti Múzeumban őrzik. A VI. századi időzítés azon a tényen alapszik, hogy az athéni Miltiádesz Lemnoszt i.e. 510-ben foglalta el és hellenizálta. A sekély dombormű egy sisakos ember mellszobra és a fel­iratot a nyugati (“Chalcidi”) görög alfabétához hasonló alfabétával írták. A felirat kétirányú (Boustrophedon) írásmóddal íródott, átírták ugyan de lefordítani nem sikerült, amíg az etruszkhoz való hasonlításon alapuló komoly nyelvészeti elemzés, kombinálva az etruszk saját fordításának áttöréseivel, gyümölcsözni nem kezdett.

A felirat 198 írásjelből áll 33-40 szóban elosztva, a szóelválasztást néha egy, kettő, vagy három pont jelöli. A szöveg három részből áll, kettő függőlegesen írva, egy pedig vízszintesen. Érthető az avis sialchvis kifejezés (“hatvan éves” a B.3-on) mivel emlékeztet az etruszk avils maχs œealχisc kifejezésre (“és hatvan-öt éves”).“1

Az etruszkhoz való hasonlítás megalapozott, de a megfejtés rossz úton halad, mivel a kutatók az etruszk nyelvet nem ismerik, pontosabban félreismerik. A sok munka és időbefektetés láttán az ember elcsodálkozik, miért állnak itt meg a kutatók, és próbálják az ismeretlent megoldani az alig ismerttel. Mario Alinei professzor bebizonyította, hogy az etruszk “una forma arcaica di ungherese”, akkor miért nem a jól ismert, vagy legalább is jól dokumentált és élő magyar nyelvvel kísérelik meg a lemnoszi (és más rokon) szövegek megoldását? Aki nem fogadja el M. Alinei állítását, az megmutathatná a lemnoszi nyelv példáján a professzor tévedését. Mindenképpen kísérletük gyümölcsöző lenne, akkor mégis miért választják a nehezebb utat?

“Herodotosz, az ógörög történész utal Lemnosz görögök előtti népességére mint Πελασγοι 'Pelasgoi' – pelaszgokra. Noha Herodotosz valószínűleg helytelenül egy kalap alá vett két különböző nem görög népet. Más szerzők szerint, mint Thucydidesz, Lemnosz görög előtti lakósságát Τυρσενοι 'Tyrsenoi' (másképpen, Tyrrhenoi) néven nevezték.“2 A lényeg a nyelvük lenne, amiről az írásuk tanúskodik.

 

Az írásrendszer

A felirat az etruszk nyelvű és az öregebb phrygiai feliratok írására használt alfabétához hasonlatos, az euboei írásból fejlődött ki (Nyugati görög alfabéta, Kis-Ázsiai alfabéták).

Az írás keletkezésének idejét a használt alfabéta alapján határozták meg, melyet a betolakodó, hellenizáló görögök hoztak magukkal. Ennek alapján, az ember csak az elnyomók nyelvének hangtanáról vonhat le következtetéseket, a lemnoszi nyelv ismerete nélkül nem tudhatja meg, hogy ez az alfabéta milyen jól szolgálja a nyelvet. Feltételezem senki sem vonja kétségbe, hogy az írásrendszer szolgálja a nyelvet és nem fordítva. Az ember nem vonhat le értékes következtetéseket a nyelvről egy attól idegen írásrendszer alapján, különösen nem, ha azt az írásrendszert úgy erőszakolták rá a népre. Mondjuk, hogyan tudna egy nyelvész 3012-ben bármi biztosat megállapítani a csallóközi magyar nyelvről egy fennmaradó szövegből, amikor a XXI. századi EU-ban az elnyomó Szlovák kormány törvénybe foglalja, hogy ez a kisebbség hogyan írja és hogyan nevezze a dolgokat. (Csallóköz a Duna völgyének egy olyan szigete mint Lemnosz az Égei-tengernek, az elnyomó más, de a módszerek egy jottányit sem változtak az elmúlt 3-4 ezer év alatt). Ez a történelmi helyzet része a szövegkörnyezetnek, az embernek ezt szem előtt kell tartani amikor következtetéseket von le a nyelvről.

 

A sírkövön használt írásjelek és szabályok

 

Lemnoszi jelkészlet

Α

Β

Ε

Ζ

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ο

Ρ

Σ

Τ

Φ

Χ

Ψ

Görög nagybetűk

α

β

ε

ζ

θ

ι

κ

λ

μ

ν

ο

ρ

ς

τ

φ

χ

ψ

Görög kisbetűk

a

v

e

s

θ

i

k

l

m

n

u/o

r

š

t

φ

h

χ

Nemzetközi átírás

A

Á

V

 

E

É

Z

 

CS

TY

TJ

TS

I/Í

J/LY

LJ

K

L

M

N

NY

O/Ó

Ö/Ő

R

S

SZ

T

F

 

H

GY

DJ

Magyar átírás

 

A szöveg, a székely-magyar rovás írásszabályaiból jól ismert, ugratásos módszert alkalmazza, vagyis nem minden magánhangzót ír ki. A magyar nyelvre oly jellemző magánhangzó harmónia feleslegessé teszi, hogy az olyan magánhangzókat is kiírjuk amelyek egyértelműen és félreérthetetlenül esedékesek.

A pontozás minden esetben szóközt jelöl, de nem minden szóköz van jelölve. Valójában a pontozás nem szó, hanem szólam közöket jelöl, melyeket a kiejtésben mindig együtt és mindig ereszkedő hangsúllyal ejtünk.

Az olvasás megkönnyítése végett, a jobbról balra vésett szavak az alábbi táblázatba tükrözve kerültek be, így a második és harmadik oszlop betűi azonos irányba haladnak. Remélem ez nem okoz gondot a fakszimilében való esetleges visszakeresésük alkalmával.

 

 

A1a

hulaieš

HOL ÁJa ÉSZ

kiejtve állja = ájja

A1b

naφuθ

aNÁ' FO'TJa

az erősen ejtett mslhangzó félkövér

A1c

šiaši :/

SZáJ A SZÍ :

a kihagyott mgnhangzó kisbetűvel visszapótolva

A2a

maraš |

MARÁSa |

 

A2b

mav /

iMÁVa’ /

szóvégi l és n nem ejtődik

A3a

sialχveiš |

ZaJAL eGYü'VE IS |

a mslhangzó előtti l és j beleo'vad és megnyú'tja a megelőző önhangzót

A3b

aviš /

A'Va IS /

 

A4a

evisθu |

EVe' ŰZöTTJe Ő /

az egybeolvadt hangzókat aláhúzás jelzi TTJ kiejtve TTY (erős TY)

A4b

šerunaiθ /

SÉRÖN AJTJa /

síron nyílása

A5

šivai /

SIVAJ /

zsivaj

A6a

aker :

A KÉRő :

 

A6b

iavaršiu /

JAVÁR SZó JÓ /

az első betű I, nem T

A7a

vanalasial |

VAN ALÁZó oLYAL

olyannal

A7b

šerunai :

SÉRÖN ÁJ :

fájdalmon vagy síron állj

A7c

 murinail

MORaJ aNÁ' ILó

 

 

hulaiešnaφuθšiaši :/ maraš | mav / sialχveiš | aviš / evisθu | šerunaiθ / šivai / aker : iavaršiu / vanalasial | šerunai : murinail

HOL ÁJa ÉSZ aNÁ' FO'TSa SZáJ A SZÍ :/ MARÁSa | iMÁVa’ / ZaJAL eGYü'VE IS | A'Va IS / EVe' ŰZöTTJe Ő / SÉRÖN AJTJa / SIVAJ / A KÉRő : JAVÁRa SZó JÓ / VAN ALÁZó oLYAL | SÉRÖN ÁJ : MORaJ aNÁ' ILó

Hol ájja (állja) ész, annál fojtsa száj. A szí (szív) marása imával, zajjal együlve (egyesülve) is, alva is evvel űzöttje ő: sérön (fájdalmon vagy síron) ajtja (nyitja) sivaj (zsivaj). A kérő javára szó jó. Van alázó, ollyal (olyannal) sérön ájj (állj)!, moraj annál illó.

 

A kár (káriai) és etruszk feliratok olvasásával szerzett tapasztalatok alapján ez a felirat is vizsa, oda-vissza olvasható felirat. Jöjjön hát a fenti feliratrész visszafelé olvasva:

lianirum : ianureš | laisalanav / uišravai : reka / iaviš / θianureš | uθsive / šiva | šievχlais / vam | šaram /: išaišθuφanšeialuh

aLJáN ÍRÓ íM : JÁNY ŐRE S | aLAJZó ÁL ANYÁVa' / OLY SZóRa VAJ : íR-E Ki A / JÁ'Va IS / CSaJA NŐRE SZ / ÓCSő űZI eVE' / SZáJáVA' | SZóJa E'VeGYüL AJAZ / VA íM | SZÁ'RA Mi /: JuSa ÁJ SuTYÓ Fi A NáSZÉJ ÁLÓ Hó

Alján író, ím, jány őre s alajzó (alapozó) áll anyával oly szóra. Vaj ír-e, ki ajálva (ajánlva) is csaja (félrelépésre hajlamos) nőre szócső, űzi evvel, szájával szója elvegyül, ajjazva (aljazva), ím, szájra mi jussa. Ájj (állj) suttyó fi!, a nászéj álló hó.

 

Egy elégé szokatlan sírfelirat, azonban megoldása mind az etimológiai, mind a belső összefüggésekre támaszkodó módszernek eleget tesz és mondatszerkesztése korszerű. A kettős illetve hármas pontok szólamválasztó jelek és kivétel nélkül mindkét olvasási irányra vonatkoztatva figyelembe lettek véve. A szöveg érthető, ésszerű, helynek és időnek megfelelő.

 

 

B1a

hulaivši  :

HÓLé AJa VeSZéLY :

 

B1b

φukiašiale |

FOKI ASZáLYé A LÉ |

árterületi

B1c

šerunaih :

S E RÓNa ÁJa Ha :

 

B1d

evishu |

E VÍZHÓ |

elolvadt hó

B1e

tuveruna /

TÓVá ÉRŐN A /

 

B2a

rom :

ROMa :

az utolsó betű N

B2b

haraliu :

Ha ÁRAL JŐ :

 

B2c

šivai :

SIVAJ :

zsivaj

B2d

ertešiu :

EReT E SaJÓ :

sajó = folyó és folyónév is

B2e

arai :

ÁR ÁJa :

 

B2f

tiš :

TISZa :

 

B2g

φuke /

FOKÉ /

az elárasztott területé

B3a

šivai

SZó JaVAJa :

 

B3b

aviš :

A VáJáS :

vízmosás

B3c

šialχviš :

LYAL íGY VISZi :

a gravitációs vonzás viszi lefelé

B3d

marasm :

MÁR ÁZó Mi :

 

B3e

aviš :

AVI S

koptatja

B3f

ahmai

A Hó MALYa

az olvadó hó üregesedő alja

 

hulaivši : φukiašiale | šerunaih : evishu | tuveruna / rom : haraliu : šivai : ertešiu : arai : tiš : φuke / šivai : aviš : šialχviš : marasm : aviš : ahmai

HÓLé AJa VeSZéLY : FOKI ASZáLYé A LÉ | S E RÓNa ÁJa Ha : E VÍZHÓ | TÓVá ÉRŐN Á / ROMa : Ha ÁRAL JŐ : SIVAJ : EReT E SaJÓ : ÁR ÁJa : TISZa : FOKÉ / SZó JaVAJa : A VáJáS : SúLYAL íGY VISZi : MÁR ÁZó Mi : AVI S : A Hó MALYa

 

ajja (alja) veszély: foki (árterületi) aszályé a lé s e róna ájja (állja), ha e vízhó tóvá érőn ároma (áromlása), ha árral jő sivaj (zsivaj), eret e Sajó (folyó) ár ájja, Tisza foké (kiáradásáé) szó javajja (javallja). A vájás súllyal (gravitációs vonzással) így viszi: már ázó mi avi (koptatja) s a hó mallya (üregesedő alja).


Ugyanez visszafelé olvasva:

iamha : šiva : msaram : šivχlaiš : šiva : iaviš / ekuφ : šit : iara : uišetre : iaviš : uilarah : mor / anurevut | uhsive : hianureš | elaišaikuφ : išvialuh

áJA MoHó A : SZáJáVA' : Mi ZÁRA' Ma : SZÍVüGY áL AJaS : SZáJáVA' : JAVaJa iS / E KOFa : SaJáT : uJÁRA : OLYaS É'TéRE : JAVaJa S : OLYaL ARA Ha : MOR / A' NŐRE VŐT | ŐHoZá JöVE' : HaJÁ' NŐRe ÉSZ | ELé A Jó-SZÁJa' KOFa : JuSáVa' úJAL Ő Hí

 

Ájja (állja) mohó a szájával, – mi zárral ma szívügy, – áll ajjas (aljas) szájával: javajja (javallja) is e kofa saját ujjára, olyas éltére javajja s ollyal ara, ha moraj nőre vőt őhozzá jövel (többszöri jövetelre késztet), hajál (hajahujál) nőre ész elé a jó-szájjal kofa, jussával újjal ő hí.


A Sajó és a Tisza említése különösnek tűnhet Lemnosz szigetén, de a térképre tekintve láthatjuk, hogy a sziget a Kárpát-medence dunai vízi útjának Földközi-tengeri kapujában van. Az egyenes olvasat példázat a visszafelé olvasathoz, mely folytatja az A oldal témáját.

A lemnoszi sírkő nyelve pontosan ugyanaz mint többi kis-ázsiai (kár, lüd, lüki), vagy a minószi és ciprusi szövegeké és ugyanabba a közel 2000 éves időtartamba esik, melynek utolsó felirata az i.e. IV. századi Amathuszból maradt ránk, de folytatódott még kb. 500 évig az etruszkban.

A lemnoszi sztélét többen és több nyelven mély meggyőződéssel tolmácsolják, ezek többsége a világhálón is elérhető, miért higgyek éppen ennek? Hit kérdésében nem vagyok illetékes, de akit a szöveg valóban érdekel, annak ajánlom az alkalmazott módszerek összevetését. Az itt közölt olvasathoz a betűk és a nekik megfelelő hangértékek pontosan meghatározottak, a meghatározások alapján kiolvasott szöveg minden belemagyarázás nélkül értelmes; kissé szokatlan ugyan, mégis beleillik a szövegkörnyezetbe.

De hogyan kerülnek magyarok az ie. VI. századi Lemnoszra? Úgy, hogy ott születtek, csakúgy mint elődeik pár ezer évre visszamenőleg és a sztélé rovásának pillanatáig még nem sikerült sem kiirtani, sem beolvasztani őket. Lemnosz a civilizációt teremtő, magyarul beszélő, Kárpátia-Egyiptom-Mesopotámia alkotta bűvös háromszög egy szigete.  (Lásd a P_T szótag-vázat mindháromban!)

Tudom, ez olyan állítás melytől még a magyarkodó(!) értelmiségiek is prüszkölni kezdenek mint bika a piros posztó láttán. “Nem győzött meg – mondta az egyik. – Ha a képírások között magyarul is érthető szövegek vannak, az annak köszönhető, hogy a magyar nyelv szavainak, szógyökeinek tekintélyes hányada gyermekszó, vagy hang- és mozdulat utánzó szó (etimon).” Akadémikusunk, úgy látszik, a vita hevében elfelejtette, hogy ő is főleg ezen a gyermeteg magyar nyelven publikál, vagy tévednénk? Csak úgy tűnik, hogy magyarul írt mivelhogy a magyarban olyan sok az etimon, így az idegen nyelven, idegen szívvel írott szövegek könnyen magyarnak tűnhetnek!

A betűk általam használt olvasata néhol eltér a nemzetközileg elfogadottól, ennek az az oka, hogy nem hasonlítgatom a betűket hanem olvasom őket. Az olvasáshoz pedig az kell, hogy a betű az adott hangértékkel minden előfordulásában értelmes olvasatot eredményezzen – ez az érv minden más érvelésnél fontosabb.

Hadd mutassam ezt be egy példán: a magyar helyesírás szemszögéből semmi jelentősége sincs annak, hogy a ‘C’ betűt az oroszok ‘sz’-nek, az angolok pedig többféleképpen is ejtik, kivéve úgy ahogy mink. Ismeretlen szövegek megfejtésénél az írásjelek hasonlósága egy ismert jelkészlethez nagy segítség, de csak az első értelmes szavak megfejtéséig. Utána sokkal fontosabb az a feltevés, hogy az írás összefüggő, értelmes, a szövegkörnyezetbe illő szöveget tartalmaz és ezt a feltevést követve kell finomítani szóról szóra az írásrendszerről alkotott kezdeti feltevésünket. Ezért lényeges, hogy a szöveg elég hosszú legyen az alkalmazott írásrendszer kiismeréséhez.

 

Az alkalmazott módszer helyességét egy új lelet is alátámaszthatja és itt a szerencse mellénk állt. Nemré­gen megtalálták az ókori Efestia szentély oltárának az alapját, melyre egy 26 betű­ből álló, két soros’, kétirányú sorvezetésű (boustrophedon) szö­veget véstek a fent bemutatott betűkkel. A leletről facsimile rajzot nem találtam, de a mellékelt képről ítélve, a nemzetközi átirat (hktaonosi : heloke soromš : aslaš) elégé megbízhatónak tűnik, csak az s és š betűket kellett felcserélni (R. Wallace honlapja erre figyelmeztet is).

 

Felső 1

hktaonošl

Ha KóTA ÖNÖSüL |

ha kotta önállósul

Felső 2

heloke

Ha ELŐKE' /

ha elődökkel

Alsó 1

šoroms

SZÓ íRÓMáZ |

kitaláció, hamis színekbe burkolás

Alsó 2

las

A SZó aLÁZá[S

megalázás

 

hktaonošl | heloke / šoroms | ašlas

Ha KóTA ÖNÖSüL Ha ÉLŐKE' SZÓ' üRÖMöZ. A SZó aLÁZá[S

 

 

Ha kóta (kotta) önösül, ha előkkel (elődökkel) szó írómáz (költői túlzás): a szó alázás!Visszafelé olvasva:

š]salša | smoroš / ekoleh | lšonoatkh

SZűZ ÁLáSA | ZSáMO'Ra ŐSi / E KŐ LÉHa | JóSO' NŐ ÁTKa Hó


Szűz állása zsámolyra ősi. E kő léha leszól: nő átka hó!

 

 

Különös véletlen(?) folytán mostanában hárman is kifogásolták olvasataim tartalmát, nem a módszerét, hanem az olvasat szövegét. Miért írna le valaki ilyeneket? – kérdezik. Kérdésük összecseng a megfejtéssel kísérletezők gondolatmenetével. A kérdezők valamilyen sablonos, a maiakhoz hasonló, semmitmondó sírfeliratot várnak el, a ‘megfejtők’ pedig ilyeneket vélnek látni is. Ehelyett két nagyon is személyre szabott, egyedi és eredeti felirat-sziporkát látunk.

Az egyik ‘megfejtő’ azon töri a fejét, hogy milyen titulus rejlik a H_K betűcsoportban, mivel előre gyártott képletében ott titulusnak kell lenni. Nem az van. Ez a szöveg messze felette áll minden olyan sablonnak amibe a ‘megfejtők’ be akarják préselni.

 

 

 

Néhány érdekes kapcsolódó (angol nyelvű) oldal:

 

Michael Lahamas,  Lemnian language (a honlap megszünt)

R. Wallace, Rasenna blog

Ray Brown, Lemnian

 

 

1 The stela was found built into a church wall in Kaminia and is now at the National Museum, Athens. The 6th-century date is based on the fact that in 510 BC the Athenian Miltiades invaded Lemnos and Hellenized it. The stele bears a low-relief bust of a helmeted man and is inscribed in an alphabet similar to the western ("Chalcidian") Greek alphabet. The inscription is in Boustrophedon style, and has been transliterated but had not been successfully translated until serious linguistic analysis based on comparisons with Etruscan, combined with breakthroughs in Etruscan's own translation started to yield fruit.

The inscription consists of 198 characters forming 33 to 40 words, word separation sometimes indicated with one to three dots. The text consists of three parts, two written vertically and one horizontally. Comprehensible is the phrase avis sialchvis ("aged sixty", B.3), reminiscent of Etruscan avils maχs œealχisc ("and aged sixty-five").

2 The ancient Greek historian Herodotus referred to the pre-Greek population of Lemnos as the Πελασγοι 'Pelasgoi' (see Pelasgian). However, Herodotus may well have incorrectly lumped two distinct non-Greek peoples together. According to other authors like Thucydides, the pre-Greek population of Lemnos were called Τυρσενοι 'Tyrsenoi' (alternatively, Tyrrhenoi).

Mellár MihályMódosítva:
2020.07.10.
   Nyomtatható változat      Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: webmester
Dátum:2012.04.11.
Olvasás: 31

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.01 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Etruszk=magyar

Az etruszk nyelvvel a komolynak hitt Etruszkológia foglalkozik. Aki ennek a tudománynak az alapjait szeretné górcső alá venni az hamar rájön, hogy minél jobban összpontosít annál jobban homályosodik a kép, mivel a nagy és híres etruszkológusok még olvasni sem tudják a szövegeket. A feliratok betűi között ugyanis nincsenek írásjelek, a kor szokása szerint a szóközöket csak elvétve jelölik és sok szónak csak a mássalhangzó vázát írja ki az írnok/vésnök. A kutatókat ez nem zavarja, az írásmódszer meghatározása nélkül fejtik a szövegeket, fordítanak (ferdítenek) és szótárt állítanak össze, melyben nemcsak a szavak értelmezése, de még léte is bizonytalan, sőt nyelvtant is írnak.

A továbbiakban én egy nagyon egyszerű, betűről-betűre követhető módszer segítségével átírom (transcribe/transliterate), lemásolom/leírom az etruszk szövegeket mai helyesírás szerint, lehetővé téve így mindenki számára azok olvasását és megértését. Nagyon tanulságosak és érdekesek ezek a tudományos belemagyarázásoktól mentes szövegek. Kezdem a három leghosszabb szöveggel és mivel a módszerem ezeken bevált, a többi sem lehet kétséges. És tényleg érdemes beleolvasni ezekbe az ősi feliratokba, meglepő, hogy még a sírfeliratok is milyen változatosak és mesteriek tudnak lenni!


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
336375
látogató!
Ma  55,
ebben a hónapban
2013 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 3 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 336375 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 1851 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
aurigas
decoder
aries
zitabiro
SziklaVitez