Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 

'Tengeri' népek?

Sokan gondolják úgy, hogy minószi olvasataim a fantazmagória birodalmába tartoznak, mivel semmi más nyoma annak, hogy abban az időben magyarok jártak volna a térségben. Ennek néztem utána a Tengeri népek című dolgozatban és az eredmény még engem is meglepett.
Mesém a tengeri népekkel kezdődik, akik sem nem tengeriek, sem nem népek; egyetlen népről van szó, melynek egyes csoportjait kinézésük, viselkedésük, harcmodoruk, fegyverzetük alapján látnak el különböző leíró nevekkel – magyarul. Az összefoglaló ‘tengeri népek’ megnevezés pedig nem más mint tengernyi, emberi és természeti katasztrófák következtében éhező, kétségbe esetten élelem után kutató, néptömeg. Több utalás is van e néptömeg eredetére és népiségére, de a meglepő bizonyíték a nép, vagyis e nép maradékának nyelvére a trák, lemnoszi, lüki és most ime, a lüd, alfabétákkal íródott nyelvemlékek. Ezek magyar olvasatait, szerintem, lehetetlen megcáfolni, ezért ignorálasuk is bűn lenne. (Mellár Mihály)
Kár (káriai) nyelvi emlékeink

Az alábbi dolgozat rendhagyó módon mutatja be kár (káriai) nyelvi emlékeinket. I. J. Adiego The Carian Language című munkáját elemezve mutatja be a nyelvtudomány minden alapot és ésszerűséget nélkülöző feltevéseinek sehová nem vezető tételekként való görgetését ott, ahol egyszerűen csak olvasni kell a szövegkörnyezetbe illő, világosan, szabatosan és … magyarosan megfogalmazott szövegeket.

Noha a rövidebb szövegek – többségükben egyiptomi falfirkák és sírkamra feliratok – igen változatosak és megragadóak, sőt multikulturális kérdést is feszegetnek (pl. E.Me36), a hosszabb, Káriából származó szövegek foglalkoznak a kár szokásokkal és berendezkedéssel (lásd: C.xx1, 2; C.Ka2). Néhány felirat (pl.: C.Ka5, C.My1, E.Th12, E.As7) a kár írással és (magyar) nyelvtannal foglalkozik mai nyelvészeinket megszégyenítő szinten. A thébai Montuemhat síremlék E.Th10-es sorszámú falfirkája csak egy a csodálatos sziporkák közül: „Ki kórusban (csoportban) kár (káriai) kártevő lesz, más kárát motorja (kotorássza) érmekért. Apolló ővele sidó (zsidó) valláson papolva lesz a jóban védok (védő ok), szó múlásán kárító (károsító). Ki ártón szól ma ősök dévajába,avval is babona válaszol, de vele szó öl, butákra jármot öröm kerít s mi vallásukért kár abban sikerük.Attól félek, hogy a kutatók akkor sem értenék ezeket a szövegeket ha beszélnék a kár nyelvet ...

Folytatás >>
Címkék : \\\\


Dátum: 2020.06.28. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


A xanthoszi sírkő felirata, d oldal

A szöveg hihetetlenül időszerű. A lécekre (ma kártyákra) rótt adósság csak növekszik, az olló nyílik. Mindig akadnak csökevények, árulók, a kárálás (és kábítás) ezen nem segít. A sas (mint hatalmi jelkép) veri az ékeket egyének, csoportok, államok közé. A telhetetlen tur csök (médek és zsidók) és az árulók vagyona is növekszik, a rab pedig csak robotolva hőzöng.

Folytatás >>
Címkék : lüki, méd, megye, államszövetség, ó-haza


Dátum: 2016.02.26. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


A xanthoszi sírkő felirata, b oldal

A médek elleni tur/lüki felkelésről szól a sztélének ez az oldala is. Magvas gondolatok: „Szellemi létet erény ha toldja, langy öli.” A harc elhúzódásával „Éhbűl italban a haza.” A vezetés pedig átkerül a pénz, az üzlet terebébe ...

Folytatás >>
Címkék : lüki, méd, megye, államszövetség, ó-haza


Dátum: 2016.02.26. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


A xanthoszi sírkő felirata, a oldal

A médek elleni tur/lüki felkelésről szól a sztélé mind a négy oldala. Ezen a legtöbb sérülést szenvedett oldalon az épen maradt rész a harc elhúzódásáról szól, a lankadó hévről ...

Folytatás >>
Címkék : lüki, méd, megye, államszövetség


Dátum: 2016.02.26. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Lük írásos emlékeink gyűjteménye III

Lük nyelvi emlékeink gyűjteményének harmadik részében (100.-148.) figyelemre méltó a 102. és a 103. felirat humora, a 121. felirat rövid, de világos összefoglalását adja a turi temetkezési szertartásnak, míg a 135 ismét a halállal viccelődik.

Folytatás >>
Címkék : Limyra, Lycian texts, Lucian graffiti, Anatolian languages


Dátum: 2016.02.15. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Lük írásos emlékeink gyűjteménye II

Lük nyelvi emlékeink gyűjteményének második részében (45.-99.) figyelemre méltó a 48. felirat humora, mely a halált alma-kúrára fogná. Komolyabbra fordítva a szót, a 84. felirat politikai kritikát is megfogalmaz: "ó-hazát a utó veri", a 88. és 89. feliratok pedig az iszákosságot pellengérezik ki. A 90. a feladásról, míg 99. felirat már a sas jelkép átvételéről szól.

Folytatás >>
Címkék : Xanthos, Myra, lük sírfeliratok, turul


Dátum: 2015.10.24. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Lük írásos emlékeink gyűjteménye I

Lük nyelvi emlékeink gyűjteményét terjedelme miatt négy részre osztottam. Ebben az első részben (1.-43.) különösen érdekes a 6. és 25. kétnyelvű Annick Payne fordításával/ferdítésével.

A sírfeliratok általában sablonosak, a lükieké sem kivétel, mégis mindegyik más: nevek nélkül is személyre szabott, vagy éppen gyanúsan buzdító, mint a text 11.-ben említett siratóének.

Folytatás >>
Címkék : Lycian bilingual, lüki kétnyelvűek, Annick Payne, Telmessos, Pinara


Dátum: 2015.10.11. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


A Létôoni háromnyelvű felirat lüki változata

Lycia neve a lükök nyelvén állítólag trm̃mile, ez a kiejthetetlen szó majdnem telitalálat, éppen csak el kell olvasni a lüki írás belső szabályai szerint: TuR áLLaM, ez az első négy jel olvasata, az egész együtt és magas hangon TüReLeM ILL E’. Bizony, a szövegből megtudjuk, hogy átvitt értelemben a TuR áLLaM is elillant lázadás következményeként. A TuR/TüR/TöR áLLaM, az a terület ahol a TuRok (a ~k népnév és többesszám képző a magyarban), TüRök (görögül tyrsenoi, úgyszintén többes) éltek. Erről a területről kapták a jóval későbbi betelepülő TöRökök (kétszeres többes!) a nevüket és nem fordítva. Mecsoda különbség!

A felirat szövege a Pigés nevű vagy egy pigés (pigéző) vívóról és a hírnevével valamint az ügy érdekében szétosztott vagyonával maga köré vonzott komákról szól, akik lázadóként a csúcson, a komázás örömeibe feledkezve, lassan lelóhadnak az ügy, az ó-haza felszabadításának magasztos célja iránt. A vagyon elfogyott, már csak közös étkező vályúra telik, – mondja az elnyomó hatalom által állított sztélé, – menekülés az egyedüli kiút. De a komázónak már csak a sélye (sír) jut, pedig csak azért csalták el hazulról mert úgy hírlik, hogy asszonyát a píz (pige/bicc) csiklandozta, Pigés vagy a pigés izzította.

Kacifántos, de jól átgondolt propaganda szöveg a lázongó lüki lélek, az ó-haza visszaszerzésének illuzórikus álma ellen. Szó sincs benne új vallás alapításáról, ahogy azt a kutatók vélik, noha a szózat kétségtelenül igencsak prédikáció ízű.

Folytatás >>
Címkék : Letoon, háromnyelvű, trilingual, tyrsenoi, I. X. Adiego


Dátum: 2015.10.11. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


A xanthoszi sírkő felirata, c oldal a graffitival

Ezen az oldalon két kézírással, két eltérő jellegű és stílusú írást találunk, közöttük pedig egy görög szöveget. Az első rész a sztélé eredeti szövegének a része, és az összefüggő, értelmes szöveg, jellemzően ballada-szerű megfogalmazásban, egy átnevelő intézetről (zárdáról) szól, mely kineveli a gyalázkodót, aki meggyógyul, sőt más tévelygőknek is támaszt nyújt.

A második rész, egy graffiti, melyet már a sztélé sérülése, és valószínűleg a templom lerombolása után véstek az eredetileg szabadon maradt részre. A xanthoszi (gyantosi?) keresztről egy ballada-szerű szöveg szól hozzánk, mely nemcsak nyelvében, hanem tartalmában és kifejezésmódjában is magyar. Nem vitás: embersorsok forognak kockán, melyeket csak villanásiban észlelünk, de érezzük a végzetes kényszertől didergő embert a sorok mögött, ahogy a végzet kibeszélésétől felszabadul. A szövegnek ezek a jellegzetes vonásai, bizony, a magyar ballada fő jellemzői.

Mondandója hihetetlenül időszerű: Kétszínűség, hamis beszéd, sasi (sas jelképet viselő katonai) hatalom, mely a közügyeket, az adóbehajtást, főleg kamat formájában, a ménóra terebébe juttatja, hiába a turi illő ellenállás. Ugyanez a két jelkép alatt folyik ma is az életünk.

A tétlenség ellágyuláshoz, italozáshoz vezet. Már csak ő, a sebzett tur hiszi a közügyek saját kézben tartásának fontosságát, de már késő: mások gazdagságára ügyelve, őt is megfertőzte a pénz ördöge.

Folytatás >>
Címkék : Xanthoszi sztélé, Melchert, Lycian, türk, ménóra, méd


Dátum: 2015.10.11. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Lük (Lycian) nyelvemlékeink

Az anatóliai nyelvek közül a legtöbb írásos emlék lük (Lycian) nyelvű. Ezek közül néhány elég hosszú ahhoz, hogy olvasatát (és megértését) egyértelművé és tudományosan megvédhetővé tegye. Közöttük vannak kétnyelvűek is, melyeknek eddigi megfejtéseit elrettentő példaként kellene mutogatni. Ezeket a szövegeket ugyanis nem megfejteni hanem olvasni kell, ezért ajánlatos a bevezetővel kezdeni és azt szem előtt tartani az ott bemutatott lük ABC miatt.

A lük írásos anyag három fő részre tagozódik

·        rövidebb, főleg sírfeliratok gyűjteményére,

·        a xanthoszi sírkőre, különös tekintettel a c oldalon található sértetlen graffitire, és

·        a létôoni háromnyelvű feliratra.

A xanthoszi graffiti és a létôoni háromnyelvű feliratok sértetlenek és elég terjedelmesek ahhoz, hogy olvasataik kiállják a legigényesebb kutatók tüzetes kivizsgálását is. Kíváncsian várom őket.

Folytatás >>
Címkék : anatóliai nyelvek, Xanthos, Létôon, lük/lüki, Lycian


Dátum: 2012.04.11. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Lüd (lyd) nyelvi emlékeink gyűjteménye
Az Égei-tenger környékén élő népek az i.e. I. évezred fordulójától áttértek az alfabétás/ABC-s, fonetikus írásmódra melynek egyik jellemző, de hanyagolt változata a kihagyásos módszer. A kár, lüki, lüd, lemnoszi, trák és a többi itt élő "népek" írásait, nyelvét, - noha együtt éltek a görögökkel és a zsidókkal, amíg teljesen be nem olvadtak, - a tudósok csak kapirgálják és, mondjuk, négy állítólag megfejtett szó alapján kategorizálják, természetesen indoeurópainak.
Nos, ezeknek a "népeknek" az írását, nyelvét nem megfejteni kell, csak el kell olvasni, ahogy írva vagyon ... magyarul.
Folytatás >>
Címkék : lüd, lyd, Lydian, Sardis, bilingual


Dátum: 2015.09.04. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Trák írásos emlékeink
Tények megdönthetetlen sora bizonyítja a kiterjedt kereskedelmi kapcsolatokat a dunai Közép-Európa és a mükénéi Görögország között. A kor út-viszonyainak és szállítóeszközeinek ismeretében, ez a kereskedelem csak a Duna vízútján valósítható meg. Elképzelhetetlen, hogy a Dunának, annak a folyónak a két partján, mely ilyen fontos szerepet töltött be, egymástól idegen, ellenséges népek éljenek. Moesiában és Trákiában is ugyanazt a nyelvet kellett, hogy beszéljék mint a Duna északi partján és a Kárpát-medencében.
Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2012.04.11. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


A tengeri népek valójában egyetlen nép Európa szívéből!
1. Kréta tengeri nagyhatalommá emelkedése, és bukása is, szorosan kapcsolódik a bronz előállításához és kereskedelméhez.
2. A Bronzkorban, a kiváló angol őstörténészt, Lawrence Barfieldet idézve, a dunai-balkáni terület 'Európa ipari-termelő központja' volt.
Az előbbi két állítás között ne lenne összefüggés? A politikailag korrekt történetírás szerint nincs, de a tényeken alapuló mást mond.
Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2012.04.11. Szerző: Mellár Mihály  (5 hozzászólás) Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.01 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


A HONLAP BLOGJAI

Édes anyanyelvünk
Kréta képírása magyar!
Kép- és rovásírás
'Tengeri' népek?
Etruszk=magyar
Egyéb gondolatok

Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
73771
látogató!
Ma  16,
ebben a hónapban
2717 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 3 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 73771 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 1860 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
aurigas
decoder
aries
zitabiro
SziklaVitez