Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 

Kréta képírása magyar!

A képírások olvasása nem kíván magasabb műveltséget, mint bármilyen más írás olvasása. Természetesen van néhány elsajátítandó alapelv és szabály, de ezek egyszerű szabályok. az írás nem úgy vette kezdetét, hogy egy szuper-intelligens ős vagy ősakadémia nekiült és megalkotta az írást, megrajzolta a betűket és meghatározta hangértéküket. Nem, a dolog nem így történt. A velünk született rajzolási/ábrázolási hajlamot - azt hogy a hasonlóság alapján felismerjük a lerajzolt tárgyakat - a népi leleményesség egészítette ki a hasonló hangzással. Ez az írás-olvasás lényege: hasonló alakúsággal képileg megjeleníteni hasonló hangzású szavakat. A képírás szervesen épül a beszédre, egymást kiegészítik, modellezik és alakítják: a magyar nyelv tana a képírásban gyökerezik (még megírásra vár). Annyira természetes a kép és a hang kapcsolata, hogy a csoda az lett volna, ha a magyar nép nem fedezi fel és teszi közkincsé a képírást. Megtette és meg is lakolt érte. Ezer éve küzd ellenünk, és e képességünk megsemmisítésén Európa és a komprádor magyar értelmiség. A magyar az egyedüli nép aki "megtéríttetésekor" nem írást kapott, hanem írásától megfosztatott.

Ezt az ősi, letagadott írásbeliséget kapja most vissza az, aki itt belép!

A Krétai Képírás szerves írás, melynek szövegeit az írás tudói úgy szerkesztették meg, hogy a képi elemek hangos kimondásával az írások üzenetét mindenki (a nem írástudó is) megértse. Ez tehát egy képi elemekkel lejegyzett, a képrejtvényhez hasonló, szigorúan fonetikus írásmód. Az olvasás a képjelek és a képragok felismerése és nevük hangos kimondása az esetleg szükséges hangváltással.

A fentiekből következik, hogy a szöveg csak a képírás eredeti nyelvén olvasható.

A kép leolvasásának van egy természetes útja: az adott kezdőponttól sorba vesszük a képelemeket, vagyis egy ésszerű útvonalat követünk (minden más káosz) és ezzel a szerves sorrenddel már meg is határoztuk a képírás (hieroglif írás) nyelvét. Az indoeurópai nyelvek tele vannak hurkákkal: (púp) hát-on - (hunch) on back, az angol szövegben vissza kell fordulni a hát elé, hogy a szó mondatbeli szerepét meghatározzuk. Ezek a hurkák a képírást olvashatatlanná tennék. A magyar nyelv egyenes irányú, lineáris, melyben mindig az utolsó szó vagy rag határozza meg az előtte elmondottak mondatbeli szerepét (lásd Varga András nyelvtanát!).

A magyar nyelv 'egyenes' beszéd, képírásra egyedüli alkalmas, tehát nem csak valami csoda folytán, hanem ésszerűségi alapon is: a Krétai Képírás nyelve a magyar!

Nyelvünk és a képírás szerves összefonottságát a XVII. századi, énlakai kazetta-festő mester még biztosan ismerte. Habár lehetett ő az utolsó írástudó, szerencsére képírást olvasni ma is tud mindenki, - aki akar.
Az Isopata Gyűrű avagy utólagos vallásalapítás

A minószi pecsétgyűrűk szóbeli üzeneteket közvetítenek. Személyes vonatkozás, név ha van a szövegben, rejtve marad. Ebben lényegesen eltérnek a későbbi zsidó pecsétgyűrűktől (chotham), melyek a tulajdonos neve mellet, esetleg tartalmaznak egy bibliai jelmondatot is. A minószi mellérendelő világkép helyébe begyűrűzött az alárendelő szemlélet...


Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2011.08.08. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


A Mokhloszi gyűrű

A minószi pecsétgyűrűk szóbeli üzeneteket közvetítenek. Személyes vonatkozás, név ha van a szövegben, rejtve marad. Ebben lényegesen eltérnek a későbbi zsidó pecsétgyűrűktől (chotham), melyek a tulajdonos neve mellet, esetleg tartalmaznak egy bibliai jelmondatot is. A minószi mellérendelő világkép helyébe begyűrűzött az alárendelő szemlélet...


Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2011.01.02. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Minósz gyűrűjének tudós és/vagy ésszerű olvasata

A minószi pecsétgyűrűk szóbeli üzeneteket közvetítenek. Személyes vonatkozás, név ha van a szövegben, rejtve marad. Ebben lényegesen eltérnek a későbbi zsidó pecsétgyűrűktől (chotham), melyek a tulajdonos neve mellet, esetleg tartalmaznak egy bibliai jelmondatot is. A minószi mellérendelő világkép helyébe begyűrűzött az alárendelő szemlélet...


 

A cím az írás polemizáló stílusára (és a tudósi tettetésre) vonatkozik, nem a tudós és az ésszerű szembe állítására, hiszen az ésszerű érvelés is alátámasztható tudományos hívat­kozásokkal. G. Petty, R. Barthes, C.D. Cain, D. R. Olson, N. Th. Cohn és más neves tudósok bizonyítják, hogy az elemzés tárgyát képező tudós megközelítés egy sokak által megjárt zsákútca. Ilyen tudományos megközelítésnek köszönhetjük a minószi vallás (utólagos!) megalkotását. Ennek, a szintén minden alapot nélkülöző, tudományos köntösbe öltöztetett változatát olvashatjuk a doktorok dolgozatában. Amiben a jelen írás túllép a fent említett kutatók munkásságán az a rébusz alkalmazása a gyűrűn levő kép leírására. A feltételezés ugyanis az, hogy egy ilyen képi üzenet nem készülhet rejtjelkulcs nélkül, a legtermészetesebb rejtjelkulcs (code-book) pedig a rébusz elv, melyhez azonban ismerni kell az írás nyelvét. Az Arisztoteli logika szerint, a sikeresen elvégzett kirejtjelezésből következik, hogy ismerjük Minósz gyűrűjének nyelvét.

 

E. H. Gombrich szerint minden kép jel, ugyanúgy képzett mint a beszéd hangja vagy az írás betűje.

Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2010.12.02. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Előkerült a minoszi labirintus kulcsa!

A bronzkori magyar jelenlét és műveltségi kisugárzás Krétán, illetve az Égei tenger szélesebb térségében, sokkal markánsabb volt annál, ami a korlátozott számú írásos emlékből kiolvasható. Az alábbiak a görög névszókban és nevekben fellelhető magyar örökség egy szikráját csillantják fel.

Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2010.12.02. Szerző: Mellár Mihály  (1 hozzászólás) Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


A Kafkaniai Kavicstól Aszklépiusz Botjáig
Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2010.10.14. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Az arkalochori balta felirata

Az Arkalochori Balta   A balta Herakliontól 30 Km-re, egy 30 m hosszú barlangból került elő, mely a késői mínoszi I. korszakban (Late Minoan I) beszakadt, megőrizve néhány értékes kincsét, többek között ezt az éltől-élig 30 cm hosszú, bronzból készült baltát is. Nem ez az egyedüli feliratos, de ez az elhíresült Arkalochori Balta.
   Mielőtt belemélyednénk a baltán levő felirat elemzésébe, tisztázzunk néhány, a kép- vagy hieroglíf írással kapcsola­tos tévhitet.
   A hellén kor előtti írások kutatói számára minden szó amit nem tudnak megoldani, vagy egy új istenség, vagy egy szentély, vagy valakinek a neve lesz és ezzel a kérdés le van tudva. Az arkalochori balta feliratába is beleolvasnak istenséget, szentélyt, szent­hegyet és ki tudja még mi mindent, éppen csak a balta marad ki az olvasatból, vagyis az amire egy balta való. Tudtommal még senki sem talált olyan megfejtést, melyben a balta - rendeltetésének megfelelően - fát vág!

Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2010.09.30. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


A Paisztoszi Diszk Visszafelé

Az olvasattal kapcsolatban Tamások persze mindig akadnak … Azoknak, akik minden olyan gondolattól, melyben a magyar több mint Európa utolsó barbárja, azonnal frászt kapnak, ajánlom a következő játékot: Korai 'off-shore' honfitársunk nyitott egy diszk/diszkó businesst Krétán és elhatározta, hogy készít egy Guinness book of records könyvbe illő képrejtvényt. Sikerült neki 45 képecskét úgy összeválogatni, hogy az ábrázolt dolgok neveinek mássalhangzó váza vagy kezdőhangja segítségével (rébusz elv - emberünk egy Gardiner tanítvány!) el tudjon helyezni tíz önálló, de összefüggő és a különböző olvasati irányok által egybefonódó üzenetet egyetlen diszken.

A tíz lehetséges olvasati iránnyal a 45 képecske 242 lenyomatával 826 szót szedett értelmes mondatokba a tenyérnyi korongon. Mai ábécés írásunkkal ugyanezt leírni pontosan 5123 betűre volt szükség. A diszk tényleg egy igazi rekord!!!

Mesterünk valóban rekordot állított, de azért van a diszknek néhány hibája: mint minden képrejtvény ez is nyelv-függő, csak az alkotás nyelvén olvasható közvetlenül, fordítás vagy magyarázás nélkül. Emberünk a minószi képírás módszerét olyan hűen alkalmazta, hogy nem különíthető el a többi minószi írásos emléktől, és csak azért is magyar!

Folytatás >>
Címkék : Phaisztoszi korong, Faisztoszi diszk, Krétai képírás, képjelek


Dátum: 2011.07.13. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


A Phaisztoszi Diszk Olvasatai

Egy ismeretlen írást annál nehezebb megfejteni minél rövidebb. Különösen nehéz a feladat ha sok a csak egyszer előforduló írásjel a szövegben. A phaisztoszi korongon a 45 jel között 9 ilyen 'hapax' van. Ezt az adatot mindenki tényként kezeli, én is így kezeltem, pedig ez csak a csalóka látszat. A korong mindkét irányban olvasható, így a hapaxnak hitt képjel legalább két, egymástól eltérő olvasatban is szerepel. Emellett a mezőkre osztott szöveg egy többszörös akrosztichon: a mezők kezdő és záró képjelei, összeolvasva értelmes mondatokat alkotnak mindkét irányban, 17 kiemelt záró képjel és a megmaradó záró képjelek is oda-vissza olvashatók. Összesen tehát tíz egymásba fonódó, de egymástól eltérő olvasat található a korongon és így a jelek hangértéke többszörösen is ellenőrizhető. Ezeknek a többszörösen összefonódó olvasatoknak a kiagyalása vezette az írnokot a képjelek kiválasztásában, így azokról csak e cél megvalósításának eredményességeként vonhatunk le következtetéseket. Ebben a tekintetben az írnok igazi mesterművet alkotott.

Ezek a koronggal kapcsolatos új felfedezések és a képírás elméletének a kidolgozása (lásd A képírások rejtjelkulcsa) arra késztetett, hogy újra és újra kézbe vegyem a korongot. A mese nem változott, de lényegesen kibővült és az összefonódások biztosítják immár ennek az olvasatnak a kétségbevonhatatlanságát.

Folytatás >>
Címkék : Phaistos disc/disk, decipherment, Cretan hieroglyphs


Dátum: 2011.07.13. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Krétai képírás megfejtve V.

A megfejtések számának növekedésével, egyértelművé vált, hogy a krétai képírásos szövegek, legfőképpen a pecsétnek/pecsétlőnek nevezettek és (féldrága)kő hengerekre/hasábokra vésettek, valójában oda-vissza olvasható szójátékok (palindromok). Mivel sem személy-, sem földrajz-nevet nem tartalmaznak, - vagy ha igen, akkor vakoltan (a szavakba rejtve) – ezért kérdéses, hogy egyáltalán haszánálták-e azonosító jelként ezeket a “pecséteket”.

A visszafelé olvasat egy nem várt, ezért mégjobban méltányolt ajándék őseinktől: egy égből pottyant módszer hibajavítások, korrektúrák elvégzésére. A visszafelé olvasattal a nyúlfaroknyi szövegek hossza úgy kétszereződik meg, hogy közben a képjelek és a szövegek egyszerre nyernek megerősítést, mivel a visszafelé olvasat az előre olvasat mondandójának kiegészítése, továbbgondolása.

Többnyire szójátékkal megerősített olvasatok következnek!Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2011.08.25. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Krétai képírás megfejtve IV.

A megfejtések számának növekedésével, egyértelművé vált, hogy a krétai képírásos szövegek, legfőképpen a pecsétnek/pecsétlőnek nevezettek és (féldrága)kő hengerekre/hasábokra vésettek, valójában oda-vissza olvasható szójátékok (palindromok). Mivel sem személy-, sem földrajz-nevet nem tartalmaznak, - vagy ha igen, akkor vakoltan (a szavakba rejtve) – ezért kérdéses, hogy egyáltalán haszánálták-e azonosító jelként ezeket a “pecséteket”.

A visszafelé olvasat egy nem várt, ezért mégjobban méltányolt ajándék őseinktől: egy égből pottyant módszer hibajavítások, korrektúrák elvégzésére. A visszafelé olvasattal a nyúlfaroknyi szövegek hossza úgy kétszereződik meg, hogy közben a képjelek és a szövegek egyszerre nyernek megerősítést, mivel a visszafelé olvasat az előre olvasat mondandójának kiegészítése, továbbgondolása.

Többnyire szójátékkal megerősített olvasatok következnek!Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2011.07.10. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Krétai képírás megfejtve III.

A megfejtések számának növekedésével, egyértelművé vált, hogy a krétai képírásos szövegek, legfőképpen a pecsétnek/pecsétlőnek nevezettek és (féldrága)kő hengerekre/hasábokra vésettek, valójában oda-vissza olvasható szójátékok (palindromok). Mivel sem személy-, sem földrajz-nevet nem tartalmaznak, - vagy ha igen, akkor vakoltan (a szavakba rejtve) – ezért kérdéses, hogy egyáltalán haszánálták-e azonosító jelként ezeket a “pecséteket”.

A visszafelé olvasat egy nem várt, ezért mégjobban méltányolt ajándék őseinktől: egy égből pottyant módszer hibajavítások, korrektúrák elvégzésére. A visszafelé olvasattal a nyúlfaroknyi szövegek hossza úgy kétszereződik meg, hogy közben a képjelek és a szövegek egyszerre nyernek megerősítést, mivel a visszafelé olvasat az előre olvasat mondandójának kiegészítése, továbbgondolása.

Többnyire szójátékkal megerősített olvasatok következnek!Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2011.07.10. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Krétai képírás megfejtve II.

A megfejtések számának növekedésével, egyértelművé vált, hogy a krétai képírásos szövegek, legfőképpen a pecsétnek/pecsétlőnek nevezettek és (féldrága)kő hengerekre/hasábokra vésettek, valójában oda-vissza olvasható szójátékok (palindromok). Mivel sem személy-, sem földrajz-nevet nem tartalmaznak, - vagy ha igen, akkor vakoltan (a szavakba rejtve) – ezért kérdéses, hogy egyáltalán haszánálták-e azonosító jelként ezeket a “pecséteket”.

A visszafelé olvasat egy nem várt, ezért mégjobban méltányolt ajándék őseinktől: egy égből pottyant módszer hibajavítások, korrektúrák elvégzésére. A visszafelé olvasattal a nyúlfaroknyi szövegek hossza úgy kétszereződik meg, hogy közben a képjelek és a szövegek egyszerre nyernek megerősítést, mivel a visszafelé olvasat az előre olvasat mondandójának kiegészítése, továbbgondolása.

Többnyire szójátékkal megerősített olvasatok következnek!Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2010.08.24. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Krétai képírás megfejtve I.

A megfejtések számának növekedésével, egyértelművé vált, hogy a krétai képírásos szövegek, legfőképpen a pecsétnek/pecsétlőnek nevezettek és (féldrága)kő hengerekre/hasábokra vésettek, valójában oda-vissza olvasható szójátékok (palindromok). Mivel sem személy-, sem földrajz-nevet nem tartalmaznak, - vagy ha igen, akkor vakoltan (a szavakba rejtve) – ezért kérdéses, hogy egyáltalán haszánálták-e azonosító jelként ezeket a “pecséteket”.

A visszafelé olvasat egy nem várt, ezért mégjobban méltányolt ajándék őseinktől: egy égből pottyant módszer hibajavítások, korrektúrák elvégzésére. A visszafelé olvasattal a nyúlfaroknyi szövegek hossza úgy kétszereződik meg, hogy közben a képjelek és a szövegek egyszerre nyernek megerősítést, mivel a visszafelé olvasat az előre olvasat mondandójának kiegészítése, továbbgondolása.

Többnyire szójátékkal megerősített olvasatok következnek!Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2010.08.24. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Krétai képírás jeltáblázata

Jeltáblázat - Sign-table

Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2010.08.24. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


A képírások rejtjelkulcsa

Vezérfonal

' A nyelvi rendszer tudatos felismerése az írásrendszer terméke, nem fejlődésének előfeltétele.' David R. Olson.

Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2011.06.18. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.01 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


A HONLAP BLOGJAI

Édes anyanyelvünk
Kréta képírása magyar!
Kép- és rovásírás
'Tengeri' népek?
Etruszk=magyar
Egyéb gondolatok

Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
73811
látogató!
Ma  56,
ebben a hónapban
2757 látogató volt.
Jelenleg
3 regisztrált tag
és 4 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 73811 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 1860 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
aurigas
decoder
aries
zitabiro
SziklaVitez