Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 

Etruszk=magyar

Az etruszk nyelvvel a komolynak hitt Etruszkológia foglalkozik. Aki ennek a tudománynak az alapjait szeretné górcső alá venni az hamar rájön, hogy minél jobban összpontosít annál jobban homályosodik a kép, mivel a nagy és híres etruszkológusok még olvasni sem tudják a szövegeket. A feliratok betűi között ugyanis nincsenek írásjelek, a kor szokása szerint a szóközöket csak elvétve jelölik és sok szónak csak a mássalhangzó vázát írja ki az írnok/vésnök. A kutatókat ez nem zavarja, az írásmódszer meghatározása nélkül fejtik a szövegeket, fordítanak (ferdítenek) és szótárt állítanak össze, melyben nemcsak a szavak értelmezése, de még léte is bizonytalan, sőt nyelvtant is írnak.

A továbbiakban én egy nagyon egyszerű, betűről-betűre követhető módszer segítségével átírom (transcribe/transliterate), lemásolom/leírom az etruszk szövegeket mai helyesírás szerint, lehetővé téve így mindenki számára azok olvasását és megértését. Nagyon tanulságosak és érdekesek ezek a tudományos belemagyarázásoktól mentes szövegek. Kezdem a három leghosszabb szöveggel és mivel a módszerem ezeken bevált, a többi sem lehet kétséges. És tényleg érdemes beleolvasni ezekbe az ősi feliratokba, meglepő, hogy még a sírfeliratok is milyen változatosak és mesteriek tudnak lenni!
A Zágrábi Halotti Lepel

A Zágrábi Régészeti Múzeumban őrzött egyiptomi múmiát borított lenvászon csíkok tartalmazzák a leghosszabb ránk maradt etruszk szöveget. A lenvászonra írt, a szövetszálak zavaró torzítása miatt, valamint a múmia teste felé fordított és a testnedvektől elázott, megfolyt betűk kiolvasása néhol nehézkes vagy éppenséggel lehetetlen. A csíkokra szaggatással néhány sor olvashatatlanná vált és valószínűleg tűntek is el csíkok, ennek ellenére a szöveg összefüggő gondolatmenete követhető és élvezhető olvasmány a laikus érdeklődő számára és lehetne kiapadhatatlan forrás az előítéletek nélkül kutató nyelvészek számára, ha lennének ilyenek …

A szöveg azt taglalja, hogy egy fiatal pár kapcsolatában olcsó trükk zsarolásra használni a közös élvezet nem kívánt következményét. A lányoknak ezért nagyon körültekintően kellene mérlegelni, hogy mennyire mehetnek el, és hogy kölcsönösen javukra fordítható-e az ara-fene, a nem várt terhesség. Nehéz kérdés, mely nagyon aktuális lehetett az etruszk társadalomban, mivel elég sok ránk maradt etruszk felirat taglalja ezt a témát. A lepel nem véletlenül borított női testet.

Folytatás >>
Címkék : Zágrábi Halotti Lepel, Zagreb mummy script, Liber Linteus Zagrebiensis, Etruscan, etruszk múmia


Dátum: 2019.08.15. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Tabula Capuana, Maglianoi ólomlap és A Bíró Szarkofágja

A három hosszabb felirat feldolgozása mintegy cáfolata az etruszkológia mindkét ágának, a régészeti és a glottológiai iskoláknak, egy kalap alatt. A Tabula Capuana sorvezetése rendhagyó: a sor végére érve a táblát fejére állítva olvashatjuk a következő sort. A felirat figyelmeztető azoknak a lányoknak akik engednek az alkohol mámorának, mely előidézheti korai és értelmetlen halálukat is.

A maglianoi ólomlap felirata egyértelműen gége-, illetve a légcsőmetszésre alkalmas, egyik végén ékszerűen kiélezett, kb. kisujjnyi vastagságú és hosszúságú fémcsővecske reklámanyaga! Ez az eszköz 70-80 évvel ezelőtt még sok falusi háztartásban megvolt, noha már csak arra szolgált, hogy a felfújódott állatból kiengedjék a beszorult levegőt. De azért megesett, hogy orvos hiányában, embereken is alkalmazták az életmentésnek ezt az egyszerű és nagyszerű eszközét.

A szarkofágon látható bíró lehetne Laris Pulena, de ez lényegtelen. Az előtte lévő tekercs sokkal többet mond mint egy üres név. A bíró állítólagos nevét a szöveg nem emeli ki, és nem tartja magát ahhoz a mai képmutató állásponthoz sem, hogy az elhunytról csak jót vagy semmit!

Folytatás >>
Címkék : Tabula Capuana, Lead sheet of Magliano, Sarcophagus of the Magistrate


Dátum: 2018.08.27. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Etruszk nyelvi emlékeink 4.

A 434. felirat figyelemre méltó ötletes összerovásai miatt. A 9902-es és 9903-as számú feliratok egy óraszerű szerkezethez tartoztak, mely időről időre figyelmeztette az éjjeliőröket. A 15601. egy viszonylag hosszú ballada-szerű felirat. A 445-ös számú felirat egy gyertyatartó technikai leírása és hirdetése. A 457. ötletes számjáték. A 4706-os és 4715-ös számú feliratok bizonyíték arra, hogy az etruszkológusok még a rajzokat sem tudják olvasni, pedig érdemes lenne, mert az utóbbi leírja, hogy hogyan készülnek ezek a jobbról és balról egyaránt olvasható szövegek!

Íme néhány sziporka, melyet a sorok kezdő és záróbetűi alkotnak: (hév) visz – szív hí! Illő előzze juj – jajé züllő illő! Hű kiről lerí kehe! Szóval száj is vész! Alja észben besze alja. Csataszó jajjal a jaj szatócsa! A tökéllyel le ikató (ösztönző) áll! Vő bánja napával (anyóssal). Ital viszi isza (iszákos) javát!

 

Folytatás >>
Címkék : kihagyásos írásmódszer, etruszk genivs, Larthi Cilnei, etruszkológus


Dátum: 2018.05.02. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Piacenzai bronzmáj

A piacenzai bronzból készült birkamáj alakú tárgy a tudósok szerint egy birkanyáj létszámának megfelelő istenség nevét tartalmazza, semmi mást. Mi, ezzel szemben, olvashatunk életről-halálról, családi tragédiát okozó fiatalkori iszákosságról, felelősségről, fegyelemről, nevelésről egy csodálatos ügyességgel megszerkesztett miniatűr irodalmi műben, lábjegyzetekkel (akrosztichonokkal!) ellátva, mint pl. ez: "Szó áll utalásokkal alkotáson – ne szitokkal alkoss: élőt láss!".

Folytatás >>
Címkék : etruszk vallás, etruszk istenek, jóslás birkamájjal, akrosztichon, májbaj


Dátum: 2018.05.02. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Szicília őslakóinak nyelve a székely!

A szicíliai szikelek Etruriából települtek át, így semmi meglepő abban, hogy szikel vagyis székelyként magyarul beszéltek. Kevés írott emlék maradt utánuk és az a kevés sincs egybegyűjtve, pedig érdemes lenne. Remélem ezzel a négy felirattal sikerül néhány székely érdeklődését felkeltenem a sugalltnál egy-két évezreddel mélyebbre nyúló múltja iránt.

Folytatás >>
Címkék : szikel-székely, Sicel-Siculian, székely-magyar rovás, Szicília őslakói


Dátum: 2018.02.11. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Etruszk nyelvi emlékeink 3.

Ebben a sorozatban figyelemre méltó mindjárt a 301. számú humoros sírfelirat, de ilyen a 9213., és a 347., a 9214. pedig egy vicc tanulsággal. A 9216. egy vénülő népről szól … hozzánk!, csakúgy mint a 304., mely ugyanakkor jól szemlélteti az etruszkológia áltudományát is. Hasonló a 314. és a 15844. is. A 329. feliratnál egy kis statisztika: az etruszkológia fordításai (ferdítései) szerint a sírfeliratokon tízszer (de lehet, hogy százszor) többször szerepel az elhunyt neve mellett az anyósa neve mint saját feleségének a neve!? A 394. felirat állítólag egy budapesti múzeum tulajdona.

Folytatás >>
Címkék : kihagyásos írásmódszer, etruszk sírfeliratok, etruszkológia, etruszkológus


Dátum: 2017.10.01. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Etruszk nyelvi emlékeink 2.

A 202. sírfelirat volt etruszk olvasataim pálfordulása, itt jöttem rá, hogy a sírfeliratok palindromák, tükörmondatok értelmes, egyenes olvasatban e világi és visszafelé olvasatban másvilági mondandóval. A 207., 287., 289., 300. és 14585. feliratok jó példák az etruszkológia áltudományának bemutatására. A 4619. számú felirat egy félreérthetetlen akrosztichon, mely elhelyezésével is már arra mutat, hogy sorkezdő és záró betűi összeolvasva újabb üzenetet tartalmaznak. Ez szinte minden többsoros sírfelirat jellemzője. A 222. felirat egy régi-új viccel példázódik, míg a 254. a lányanyákkal foglakozik komolyan.

Folytatás >>
Címkék : etruszk palindrom, tükörmondat, akrosztichon, acrostic verse, áltudomány


Dátum: 2017.09.04. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Etruszk nyelvi emlékeink 1.

Ebben a sorozatban a 102. és 147. felirat az ősvallás kutatóink adhat némi tápot. Az elhunyt korát jelző számok nagyon furfangosan jellemezhetik az elhunytat, a 156. felirat különösen érdekes. A 142. felirat egy igen „véres” szójáték komoly mondandóval. Vannak-e személynevek a sírfeliratokon? A 161. felirat talán választ ad erre a kérdésre, de ne hamarkodjuk el a választ mielőtt megnéznénk a 195. számú feliratot. A 176B számú felirat ABC és szótagolás vagy ugyanolyan kamaszos graffiti mint az előtte levő felirat? Aki a 178. felirat olvasatában kételkedik az megérdemli a hozzáfűzött megjegyzést.

Folytatás >>
Címkék : etruszk sírfeliratok, etruszk ABC, csonttartó doboz, ossuary, Etruszkológia


Dátum: 2017.06.23. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Etruszk nyelvi emlékeink

Jeff Hill emeritus professzor CORPVS INSCRIPTIONVM ETRVSCARVM (NOVVM) című szöveggyűjteménye alapján és az ő számozásában fogom lehozni az etruszk feliratok olvasatait és azok etruszkológiai tolmácsolásait. Az első száz között legizgalmasabbnak a 48. felirat bizonyult: a legalább nyolc különböző irányú olvasattal rendelkező akrosztichon egy igazi mestermű. Aki ilyet tud szerkeszteni az mesterfokon beszéli a nyelvet, … mármint a magyar nyelvet!

Folytatás >>
Címkék : etruszk sírfeliratok, kihagyásos írásmódszer, Volterra, akrosztichon, acrostic poem


Dátum: 2017.06.13. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


ETRUSZK – ÍRÁS VAGY NYELV?

A válasz a címben feltett kérdésre röviden a következő: az etruszk egy nép-nemzet saját műveltséggel és üdvtörténeti szereppel, de nyelve a magyar nyelv és ezen még a magas tudomány sem változtathat egy jottányit sem!

Folytatás >>
Címkék : etruszk, pyrgi aranylemezek, perugiai határkő, cortona bronzlemez


Dátum: 2017.03.19. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


A lemnoszi sírkő felirata
A sírkő feliratát a szakirodalom a 'lemnoszi nyelv' emlékeként tartja számon. Azonban enyhe túlzás nyelvnek nevezni egy domborműves sírfeliraton és még egy-néhány töredéken található írást. A betűk alig különböznek a többi 'görögnek' nevezett írástól, a felirat nyelve pedig szittya-hun-magyar, melyhez egyszerű átírással (transzliterrációval) jutunk.
Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2012.04.11. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.01 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


A HONLAP BLOGJAI

Édes anyanyelvünk
Kréta képírása magyar!
Kép- és rovásírás
'Tengeri' népek?
Etruszk=magyar
Egyéb gondolatok

Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  TÉVIDŐ - az eltévedt időszámítás gondolgai
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Gyöngyösi ENERGIA SC sakkegyesülete
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakitva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
291488
látogató!
Ma  25,
ebben a hónapban
1429 látogató volt.
Jelenleg
1 regisztrált tag
és 7 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 291488 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:6
Látogatók összesen 1848 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
SzekeresS
aurigas
decoder
aries
zitabiro