Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>

  
      Nyomtatható változat    Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Egyéb gondolatokCímkék : szentkorona, koronahamisítás, Geobitzász, Dukász Mihály, beavató korona
 

A Szentkorona „görög” feliratú képeiA görög ABC-t ez a bevált és egyértelmű ABC táblázat alapján írtam át mai magyarra ZÖLDNAGYBETŰKKEL az eredeti alatt és pótoltam vissza kisbetűkkel a kihagyás írásmódszerrel írt szövegekből kihagyott magánhangzókat, '-val jelölve a beszélt nyelvben mássalhangzó előtt és szóvégén nem ejtett l hangot.


Géza:


ΓΕ   ΩΒ ΙΤΖ     Δ'Σ         ΠΙ ΣΤ Ο Σ

iGE ÖVÜ' TűZ iDe SZó-BISZTOS

 

Κ'ΡΑ ΛHΣ ΤΟΥ      Ρ ΚΙ Δ Σ    (H=eta!)

KiRÁL ESTe ÖVé öRöK JúDáS

KiRÁ' öLÉSTŐ'  VáR Ki JúDáS


Ige! Övül tűzi ide szó-bisztos: király este (esése, bukása) övé: örök Júdás.

Ige! Övül tűzi ide szó-bisztos: király öléstől vár ki Júdás.


ige: „4) Babonás mondat vagy szó, valakinek megrontására. Innen: megigézni valakit, megigézni a kis gyermeket.” Czuczor-Fogarasi Szótár

szó-bisztos: pontosan leírva, megerősítve az adott/kimondott szót.


Ez a két olvasat – tudatosan így szerkesztve - teljes joggal kerülhetett fel a koronára félreérthetetlen üzenetként a király számára: védőöved mindig legyen körülötted a megbuktatásodat illetve megölésedet tervező Júdások ellen.

Vegyük szemügyre a „jogart”! Bal kézben ott van a kard vagy a pallós, ami illik egy királyhoz. Miért kellene oda még egy király kezébe nem is illő tőr? Hogy félreértés ne essék, a jobb kézben levő fegyverre rá is írták, hogy tőr: tωr (t a markolat, ω a kézfej-védő, r ennek jobbik oldala a szárral, és figyelmeztetőül pirossal kiemelve!). Miért? Azért mert „3) Törnek nevezik a hurkot vagy kelepcét is, mint veszélybe ejtő eszközt. Tőrt vetni valaminek vagy átv. ért. valakinek.” CzF. A tőrön lévő ω lehetne akár a bizánci és ottomán selyemzsinór is, két végén a jellegzetes csomókkal.

Miből következik, hogy ez I. Géza?, egyáltalán hogy Géza és nem csak egy vitéz tőrrel és karddal a kezeiben. A Krales Tourkias ugyan a türkök királyára utal, de melyikre? Egyikre sem, vagy mindegyikre! Ezen a képen egyértelműen Júdás, az áruló apostol van. A felirat nem a nevével kezdődik, hanem azzal fejeződik, rejtőzködve, ahogy egy árulóhoz/orgyilkoshoz illik!Kon:


KΩN         BΔ    ΣI ΛE  UΣ

KÖNNYű VáD SZÜLE VéSZ


PΩ       MΔ'I ΩN     ȎΠΟΡ ΦΥΡΟ ՛

aRRÓ' Mi DőJJÖN Ő PÖR FőÚRRÓ'/FiVéRRŐ'


ΓΈΝΝ ΤΟΣ

iGÉNYe iNTŐ SZó


Könnyű vád szüle (szülője) vész arról mi dőljön, ő pör főúrról/fivérről, igénye intő szó.


Különös, hogy az állítólagos császár neve becézve, rövidítve került első helyre, pedig éppen kifért volna, míg a bíborbanszületett jelző teljes hosszában a felirat végére került. Talán nem is Konstantin császárról van szó, hanem a Gézájéhoz hasonló rejtjelezett üzenetről, itt történetesen arról, hogy milyen veszély lehet a király számára a könnyű, de mindig romboló szándékú vádaskodás. De akkor ki van a képen? Máté, eredeti nevén Lévi (ΛEU), az adószedő, bal kezében perirat, jobb kezében pénzszedő persely, hiszen a beárulásért fizetség jár.Dukász:


͞IX      MI EN IXΩ     ΠΙΣ ΤΟ Σ

ÜGY MéJÉN ÍGY Ó BISZTOS


ΒΑΣΙ   ΛΕΥΣ          ΡΩ' ΜΑΙ    ΩΝΟI  ΔŎΚΙ

óVÁS ILLő E VéSZRŐ' Mi ÁJJON OJ iDŐKÜ'


Ügy mélyén így ó (óv) bisztos, óvás illő e vészről, mi álljon oly időkül (időkön).


A X (χ), khi betűt minden átírásban, kivétel nélkül, gy-nek olvassuk, a két I elfektetve (rejtve) is I marad, más értelme nincs is és biztos kiejtve bisztos-nak hangzik (görögül is biztos = πιςτος)!

Hol van akkor itt a Dukász Mihály neve? Az utolsó sor ŏ jelét Y-nak tételezni, vagyis a második sor harmadik betűjével azonosnak venni vakságra utal. Az ötödik és hatodik sor általam I-nek vett záró betűi ténylegesen I alakú és hosszúságú vonalkák, noha kissé megdőlve, mivel túl közel kerültek a kép széléhez (zománckép készítésénél a szélhez közeli képanyaggal ez könnyen előfordulhat). A Δ itt jól elkülönül az A-tól, az utolsó sor átírása biztosan ΔŎΚΙ, csak ennyi látszik és ennyi elég is. (Ha az ŏ mégis Y lenne, akkor a mondat azzal végződne, hogy OLY DUKáLJa, vagyis az óvatosság kijár a királynak, lehet hogy éppen Dukász ellenében!) És vegyük észre, hogy Tamás, a hitetlen vagy kételkedő van e kép mögött!

Kit ábrázolhat a kép? Valószínűleg Szent Mátyást, a választott apostolt, a kiválasztáshoz szükséges sorscédulákkal perselyében, hiszen a magyar királyt is választották és teljesen természetes, hogy beavatásakor ezzel a ténnyel képileg is szembesítik a királyt, ezt látja szemtől szemben mielőtt fejére tennék a koronát! (Szent Mátyás sírját a római S. Maria Maggiore bazilika őrzi, ez azért érdekes mert itt feljön a képpel kapcsolatban Szűz Mária, a 'nagy' jelentésű maggiore pedig népnevünkkel rímel.)

 

 

Mindhárom olvasat összecsengő, félreérthetetlen jó tanács és figyelmeztetés, beavatás a becsületes és jó királykodás titkaiba.

Hol vannak ezek a szövegek a koronán? Hátul, az abroncson, pontosan azon a részen melyet egy beavató koronán csak a király láthat beavatásakor. Ez a három kép, a rajtuk lévő szövegekkel, a beavató korona szerves tartozéka, kezdettől fogva rajta volt a koronán, ezektől válik a Szentkorona igazi beavató koronává, mely nem csak képekkel, hanem szöveggel is beavatja a királyt a királykodás rejtélyeibe. A félreértést, a hamisítási elméleteket e szövegek rejtjelezése okozta. Természetes, hogy a kizárólag csak a királynak szánt üzeneteket rejtjelezték, mégpedig egy felülmúlhatatlan módszerrel: ki gondolná ugyanis, hogy a görögnek mondott koronaabroncs „görög” feliratai magyar szövegeket rejtenek?
Az alkalmazott kihagyásos írásmódszer nemcsak elfogadható, hanem egyenesen követelmény ilyen szűkös és miniatűr írásfelület esetén. A 'görög' ABC pedig semmivel sem szokatlanabb mint a 'latin' ABC, ugyanúgy használhattuk mint a latint, amíg a mérleg véglegesen az utóbbi felé nem billent. A görög szöveg álca a rejtett magyar szöveg elfedésére. A görögök a rejtjelezést scytálénak hívták mivel a scytáktól tanulták el. Az időszámításunk előtti VI.-IV. századból származó görög vázákon hemzsegnek a kutatók által nonsense-nek nevezett értelmes, a szövegkörnyezetbe tökéletesen illő, a képeket szervesen kiegészítő szkíta (értsd magyar) feliratok.

A magyar szöveg természetes kellene, hogy legyen egy magyar koronán, vagy nem?

Úgy látszik, hogy nem, mert ilyen botorságra senki sem mert eddig gondolni. Hogy is mert volna, amikor lépten-nyomon azt sulykolják belénk, hogy minden ami magyar az hitvány, magyar műhelyben semmi értékes nem készülhetett. A koronát is egy nyugatról és egy keletről szerzett ékszer részeiből tudtuk csak hitványul összedrótozni. Könyvek, írások utólagos összeeszkábálásról, összeesküvésről, szándékos átprogramozásról stb. százával találhatók a könyvtárakban és a világhálón, mindegyik megcáfolhatatlan tényekkel alátámasztva, de olyat, hogy a magyar Szentkoronán magyar felirat lenne: ilyet magyar még nem állított.

Jó elhisszük, de miért nem 'magyar' betűkkel feliratozták a magyar koronát? - kérdeznék egyesek. A titkosítás szándékán túl, azért mert nem bicskával rótták be ezeket a feliratokat, márpedig a 'magyar' rovásbetűket arra képezték ki, hogy pálcikára bicskával könnyen lehessen felróni őket. A rovásjelek csupán egy betűtípust alkotnak, csakúgy mint a 'görög', a 'latin', vagy a latinon belül az itt látható 'Times New Roman' betűtípus. A betűk τίπυςάτόλ teljesen függetlenül, a kihagyásos írásmódszer az igazi szerves, a magyar írásbeliség ősiségét bizonyító magyar írás, mely tökéletes összhangban, szervesen épül a magyar nyelv egyik fő jellemzőjére, a magánhangzó illeszkedésre: csak azokat a magánhangzókat kell kiírni melyek nélkülözhetetlenek a megértéshez, hiszen a magyar szavak túlnyomó többsége azonos vagy legalábbis azonos magasságú önhangzókat tartalmaz. Vegyük észre, ennek az írásmódszernek a kialakulásakor és elterjedésekor, az írásfelület (pergamen, kő, cserép, ékszer) nagyon szűkös és drága volta miatt, a gazdaságos írásmódszer követelmény volt. A kihagyásos módszer lehet akár kétszer olyan ökonomikus mint mai helyesírásunk (SMS-ezőknek ezt nem kell bizonyítanom).

Röviden összefoglalva: A magyar Szentkorona feliratozása magyar, hiszen magyar királyok beavatására készítették magyar műhelyben magyar kézművesek!Mellár Mihály  
    Nyomtatható változat    Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: decoder
Dátum:2017.04.12.
Olvasás: 269

<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)

Extra mosolyok:
(Egérrel megfogva behelyezhetőek a szövegbe.)

Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.02 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Egyéb gondolatok
Párbeszéd- és vitaoldalunk szerepe történelmünk és magyarság-tudományunk ellentmondásainak felmutatása. A tudományos nézetek szembesítése akkor is izgalmas, ha árnyalatokban térnek el egymástól. De nálunk a kontrasztok döntően vannak jelen, nem árnyalati, hanem egymással perben-haragban álló nézetekben. Vajon melyikük képviseli a teljesebbet és az igazat?


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Eltévedt időszámítás
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Meglátások
  Eurochess
  Hevessakk
  Agriasakk
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Kitalált a kitalált középkor az...
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Tomory Gábor Néptánciskola
  Borostyán Néptáncegyüttes
  Csibészke Néptáncegyüttes
  Mákvirág Néptáncegyüttes
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix

Te vagy itt a(z)
71274
látogató!
Ma  120,
ebben a hónapban
3535 látogató volt.
Jelenleg
1 regisztrált tag
és 30 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 71274 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:6
Látogatók összesen 1806 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
SzekeresS
aurigas
decoder
aries
zitabiro