Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikk

  
      Nyomtatható változat    Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Etruszk=magyarCímkék : Tabula Capuana, Lead sheet of Magliano, Sarcophagus of the Magistrate
 

Tabula Capuana, Maglianoi ólomlap és A Bíró Szarkofágja


Tabula Capuana

Tabula Capuana, Maglianoi szív alakú ólomlap és

A Bíró Szarkofágja


Nem mintha eddig nem tartottam volna be azt a szabályt, hogy egy ismeretlen ősi nyelv feliratainak megfejtését a leghosszabb és legsértetlenebb feliratokkal kell kezdeni, de örülők, hogy ezt a szabályt Massimo Pittau professzor határozott megfogalmazásában ( On Etruscan language ) olvasóimnak is bemutathatom. Szerinte, az utóbbi 70 évben, az etruszk nyelvvel kapcsolatban, jó néhány hitelt érdemlő nyelvészeti „nyilvánvalóságot” mellőztek, elhanyagoltak vagy ellentmondtak neki. Nyilvánvaló az ami köztudomású, bizonyos, kétségbevonhatatlan és letagadhatatlan. Ennek ellenére az etruszkológusok valóban még a legelemibb nyilvánvalóságokat sem veszik figyelembe. Sajnos, a professzort is ezek közé kell sorolni. Dolgozatából néhány mondatot lefordítok nyilvánvalóan azért mert részben egyezem velük és/vagy mert elégé rávilágítanak az etruszkológia visszásságaira:

7) Egy másik „nyilvánvalóság”, amit az olasz régészek (“Italian archaeological school of Etruscologists) mellőztek és amivel szembementek, az a tanulmányozás kezdő anyagának kiválasztása. Nem szükséges nagy nyelvészeti gyakorlat tudni és megérteni, hogy egy ismeretlen ősi nyelv feliratait annál könnyebb lefordítani minél hosszabbak. Hosszabb feliratokban ténykérdés, hogy mind a belső, mind a külső szó-összehasonlítás esélye számosabb mint a rövidebb feliratokban. Amellett, a hosszabb feliratokban az ősi írnok hibái kijavíthatóak, míg ez a rövidebb feliratokban szinte mindig lehetetlen.* Úgyszintén, a rövid feliratokban – csupán a rövidség okán – sűrűn használtak rövidítéseket, melyek gyakran megfejthetetlenek mivel a különböző írnokok esetlegesen használták őket.** A falirat hamisításának a felfedezése is sokkal könnyebb, mint egy rövid felirat esetében.

A tanulmányozásnak ez az új „nyilvánvalósága”, mely a hosszabb szövegeket részesíti előnyben, a régészeket is először a rendelkezésre álló hosszabb szövegek figyelembe vételére kellett volna ösztökélnie, név szerint a zágrábi múmia Liber linteusra, amely az ismétléseket leszámítva több mint 500 szót tartalmaz, a Tabula Capuanara mely kb. 190, a Cippo of Perugiara mely kb. 90, a Tabula Cortonensisre mely kb. 60 szót tartalmaz; ezek helyett a régészek inkább a rövidebb etruszk feliratokra vetették magukat. Ezek némelyikét valóban könnyű volt magyarázni és lefordítani,*** míg mások azonnal nehezen magyarázhatónak és lefordíthatatlannak bizonyultak.

Túl hosszú és hasztalan lenne a terjedelmes és bonyolult vitákat bemutatni, melyeket a régészek egyes rövid és kurta feliratok köré fontak, melyek felett ott lebegett és még mindig ott lebeg annak a lehetősége, hogy az ősi írnok hibákat követett el, és hogy némelyike „hamis”.

Máskülönben, a nyelv területén, könnyen találni általános üzeneteket, melyek minél rövidebbek annál könnyebben válnak félreérthetővé/kétértelművé/homályossá/zavarossá vagy legalábbis nehezen érthetővé.

* A régészeti iskola rossz fiú, és a professzor bandájába tartózó glottológus, azaz történeti és összehasonlító nyelvész (glottologists, historical and comparative linguists) jó fiú etruszkológusok egyaránt előszeretettel mutatják be a feliratok írnokait, mint írástudatlanokat vagy félírástudókat, pedig azt sem tudják, hogy hogyan készültek ezek a feliratok, melyek mindegyike palindroma, oda-vissza olvasható tükörmondat, a többsorosak emellett még akrosztichonok is. Elárulom. Az írnokok a játék a betűkkel társasjáték betűihez hasonló betűkockákat használtak, melyeket addig rakosgattak ide-oda amíg meg nem kapták a kívánt, jobbról-balról olvasva egyaránt értelmes szöveget. Ezután sorokba tördelték a szöveget, ha a sorkezdő és záró betűkkel is kívántak üzenni. És csak miután mindezzel megvoltak, kezdtek neki a maradandó (kő, fém, cserép) írásfelületre történő felírásukhoz, ezért szinte hibátlanok ezek a feliratok.

** Az írnokok egyáltalán nem használtak rövidítéseket. A beszélt nyelvet írták le a kihagyásos módszer szabályi szerint. A beszélt magyar nyelv a szavakat nem rövidítette.

*** Ez azért nem igaz, mert nem vették figyelembe azt a nyilvánvaló tényt (Pittau listáján sem szerepel), hogy nem a szövegkörnyezet határozza meg egy felirat értelmét, hanem fordítva: az értelmes mondat illik vagy nem illik a környezetbe, amit csak elolvasása után tudhatunk meg. Az etruszkológusok kivétel nélkül a szövegkörnyezetből feltételezik, hogy mit tartalmazhat a felirat, majd a feltevést mint tényt csűrik-csavarják bele a többi hasonló feliratba. A gyakorlatban ez így dolgozik: egy Marslakó elolvassa a sírfeliratot: „emléke örökké él” és megfejti: emléke = Emilke (ne feledjük, az írnok félírástudó), örök + ke dativus = az Örök család gyermeke, él = halott. A szövegkörnyezetbe tökéletesen illő megfejtés, helyességét bizonyítja, hogy az Örök család számtalan tagja ebben a temetőben nyugszik, a fejfák tanúsága alapján. Pittau professzor szerint ezzel a módszerrel eddig tizen-egynéhány szót sikerült megfejteni. Tévedett, egyet sem!

 

Pittau professzor is egy ilyen Marslakó, amint azt következő „nyilvánvalósága” tökéletesen illusztrálja:

8) Annak a jelentős fontosságú gazdag etruszk nyelvi anyagnak az elhanyagolása, mely elénk tárult, abból ered, hogy az anyag többsége személynevek (vezetéknevek, nemes és becenevek), összehasonlítva a szótári anyaggal (címek, utónevek, számok, igék, határozószók, elöljárók és kötőszók), melyek sokkal ritkábbak. Ezt a komoly nehézséget, melyet a birtokunkba levő etruszk nyelvi anyag jelent, nem lehet és nem is szabad tagadni, de egy nagyobb műveletet kellene elvégezni, melyet eddig meg sem kíséreltek a régészeti iskola kutatói: igaz, hogy a személynevek első ránézésre „átlátszatlanok” abban az értelemben, hogy a hallgatónak vagy az olvasónak csak egy embert vagy egy családot jelölnek vagy „jelentenek”, de egy igazi nyelvész tudja, hogyha megfelelően elemzik, akkor a személynevek „átláthatóvá” válnak, felfedve eredeti „jelentésüket” is.

Első olvasatra nagyon ígéretesnek tűnik ez a felismerés, de van egy óriási hibája: abból indul ki, hogy az etruszk feliratok többsége nevekből áll, pedig ez még a sírfeliratok esetében sem igaz. Nevek, ha vannak is, másodlagosak, beleépülnek az elhunytat jellemző megemlékező szavakba. Ha a Marslakó példájánál maradunk: az etruszkok a mai, holnapra már semmitmondó „Örök Emilke élt 21 évet” helyett, az emberibb „EMLKE ORKE L” feliratot választották, tudván, hogy nem a név, hanem akit és amit nevesít és nemesít a fontosabb és maradandóbb és mivel ez a felirat vissza is szól: éL E KőRŐ' E KüLeME, vagyis életében kőkemény legény volt.

Ha a glottológusok valóban átláthatóvá akarják tenni az etruszk és latin neveket, mást sem kell tenniük mint elővenni olvasataimat és egy magyar szótárat. A magyar nyelvészeknek ennél sokkal többre lenne szüksége! Szótár, sajnos, rajtuk nem segít.

 

Csupán még egy idézet a dolgozatból, melyet azonban nem fordítok le, mivel az angol szöveg kitűnően illusztrálja, hogy milyen hülyeséget beszél a professzor. Ugyanis abból, hogy a beképzelt tudós urak és hölgyek ismerik a betűket egyáltalán nem következik hogy tudják olvasni és kiejteni az etruszk szövegeket, mint ahogy a következő idézetben sem elég a betűk ismerete ahhoz, hogy azt olvasni és kiejteni is tudják. Well, despite the fact that the Italian archaeologists deny it firmly, the problem of the deciphering the Etruscan language exists till now and to a large extent. We read and pronounce in an almost entirely sure manner all the words that appear in Etruscan inscriptions, but, apart anthroponyms, we do not know yet the exact meaning of hundreds of Etruscan words.

Olvasva ezeket a nagy „nyelvészeket” az az érzésem, hogy ezek ép ésszel soha egyetlen szót sem írtak le. Vegyük pl. a „language” szót az idézetből. Kitudná-e bárki ejteni a szót az angol nyelv ismerete nélkül, csupán a betűk ismerete alapján? Az írás sohasem tükrözi teljesen a beszédet, a kiejtés ismerete nélkül pedig nem boldogulunk, mert tovább olvasva ott van pl. a „but” szó, ha bút-nak olvasom akkor bakancs, csomagtartó, tengerészújonc, stb., de itt bat-nak kell olvasnom, de ha bat-nak is írnám akkor csicskás, dáridó, denevér, stb. lenne és bet-nek kellene ejteni, és ha bet-nek írnám …

Az, hogy olvassák és majdnem biztosan tudják ejteni az etruszk szavakat, semmit sem jelent. A kihagyásos írásmódszerrel írt szövegeket mi egészen biztosan tudjuk olvasni és, ami még fontosabb, értjük fordítás és magyarázás nélkül. Magyarozni magyar szöveget fölösleges lenne.

Ha Pittau professzor vagy valamelyik glottológus tanítványa venné a fáradságot és módszerét kipróbálná az olvasataimon, nagyon gyorsan rájönne, hogy azok minden belső és külső összehasonlítást kiállnak.

 

Ebben a dolgozatban eddigi etruszk olvasataim egyik, a professzor által megnevezett hiányosságát pótolom a Tabula Capuana feldolgozásával, hozzáadva, ráadásként, a Maglianoi szív alakú ólomlap (Feliratszám 5237) valamint A Bíró Szarkofágja (Feliratszám 5430.) ugyancsak viszonylag hosszabb feliratokat.


 

Tabula Capuana

Feliratszám 8682.

 

facsimile

 

picture

 Ma a berlini Régészeti Múzeumban őrzik ezt a 620x490x35mm méretű sárga agyagból készült táblát. 1898-ban a Caserta tartománybeli campaniai múzeumban mutatták be, de kételkedtek eredetiségében. Azóta számtalan kutatót foglalkoztat. Az érdeklődök könyvtárnyi anyagot találhatnak róla, sok a világhálón is elérhető.

A tíz mezőre osztott tábla felső öt ablakának a felirata maradt csak meg, az sem teljesen és egyértelműen kibetűzhető állapotban. A bousztrophedon feliratozást sorváltáskor a tábla fejre állításával lehet tovább olvasni. Az átírásban ezekre a fejjel lefelé álló sorokra a jel utal. A szöveg pontozása, szólamokra osztása zavaró, vannak ugyanis ponttal jelölt betűk, melyeket a kutatók szótag jeleknek vélnek. Ezek a jelek néhol szólamválasztónak tűnnek.

Az etruszkológusok arra a ésszerű következtetésre jutottak, hogy a tíz mező az év tizenkét hónapjának ünnepeit tartalmazza havi felosztásban. Logikus, igaz? Az ünnepek, természetesen, istenekhez kapcsolódnak, mint pl. Apollóhoz, akit az etruszkok, állítólag, CATh néven tiszteltek, de ezen a táblán CAThNIS formában szerepel, ami nem baj mert a név, a kutatók szerint, lehet

Nominativusban: CAThA, CATh, KAVThA, CAThE;

Vocativusban: KAThAK;

Genitivusban: CAUThAS, CAThAS, CAThSC, CAVUThAS, CAThNIS, CATNIS;

Accusativusban: CAThESAN, CAThNA;

Dativusban: KAVThAS, KAVTAS;

Locativusban: CAThATh.

Az egyáltalán nem zavarja őket, hogy több kollégájuk szerint az etruszk ragozó nyelv, melyben ragok vannak nem főnévi esetek.

A sorok magyar olvasata után azonnal következik a sor „tudományos olvasata” és annak angol fordítása, lilával szedve azt amiről az etruszkológusoknak, saját bevallásuk szerint lila gőzük sincs.


Első mező:

 

1 ---IVACIL • NUChU --- IVACILNUChL ... … JóVaL Ki ILőN ÜGYeL ... … jóval ki illőn ügyel ...

--- TEI VACIL(IR) NUChU --- --- Those libations the-settingdown-of. ---

 

2 AI • SA----CNES • SATIRIA • SAChAL --- AI • SA[V]CNES • SATIRIA • SAChAL ... ÁLJa SZA[Va]KoN ÉSZ SZÁ' TŰRi úJA' S AGYAL ... Állja sza[va]kon ész, száj tűri újjal s agyal …

AI SAVCNES SA TIRIA(R) SAChAL --- for the-farm-cooperative six libations. Of-six-also (likewise let be the number of ..... libations of other beverages besides wine? sacrificies of a certain animal? prayers to a certain God? .....) ---

 

3 ---ERIThUThCUVACIL • SIPIR • SURILEThAMSUL • CITAR : TIRIA ERIThUThLUVTCILNIPIR • SURILEThAMSUL • CITAR : TIRIA BAJ] ÉRi ICéVe' CSaLóVa' VéTeK ILó NőI PÍR SZaVáRa IL E' CSA' íM SZóVaL KI TÁR TŰRi úJA' Baj] éri iccével, csalóval vétek illó, női pír szavára ill(an) el, csal ím szóval, ki tár tűri újjal.

---ERI ThUTh CU VACIL(IR) SIPIR(SI) SURI(AL) LEThAMSUL(AThI) CI TAR TIRIA(R) ---ERI four. Three libations onbehalf-of-the-dealers ofointments at-the-festival-ofthe-God-Father-Saturn three stately libations

 

4 CIM • CLEVAACASRIFAL • Ch • TEI • VACIL • I.CEI • SUNISAVLASIE--- CIM • CLEVAACASRIHAL • Ch • TEI • VACIL • ICEI • SUNISAVLASIE ... KaJMó Ki eLEVe AKASZRa JuHAL úGY íTÉLJe VAK ILó IKÉI SZaVáN IS A VáLASZJE' Kajmó (horog) ki eleve akaszra (megakasztásra) juhhal (juhval) úgy ítélje, (hogy) vak illó ikéi (igéi) szaván is a válaszjel.

CIM CLEVA(R) ACASRI FALCh TEI VACIL ICEI SUNI SAVLASIE --- M and-three victims to-bebrought. Offer them. A-libation as-before before the-Sun-Priest. ---

 

5 ---URIZILEPICASRISAVLASIEIS • VACIL • LUNASIEFACAICh • NAC • FULI VáRJa ZÜLő E PIKA SZúR IS A VáLASZJE' IS aVA' Ki ILó aLVóNÁ' SZóJE'FÁKA' ÍGY aNAK FÚLóJa Várja züllő, e pika szúr is, a válaszjel is avval, ki illó alvónál szójelfákkal így annak fúlója.

M|ULU RIZILE PICASRI SAVLASIES(I) VACIL LUNASIE FACA ICh NAC g|iving. A-lamb to-bepresented to-the-Sun-Priest. Alibation the-Moon-Priest making as-before on-behalf

 

6 NUSNES • VACIL • SAVCNES • ITNAMULIRIZILEPICASNIIANEVACIL • L NUSNES • VACIL • SAVCNES • ITNAMULIRIZILEPICASRIIANEVACIL • L Ne VeSZeN ÉSZ aVA' Ki ILó SZAVaKoN ÉSZ IT iNA' MiVeL ÍRóJa űZi eLÉ PIKA SZúRJa íJÁN EVe' Á' Ki ILó éLő Ne vesszen ész avval ki illó, szavakon ész itt inal, mivel írója űzi elé, pika szúrja íján, evvel áll ki illó élő.

FULI|NUSNES VACIL SAVCNES ITNA MULU RIZILE PICASNII ANE VACIL of-the-crafts|mens'-guild. Alibation of-the-Sun-Priest similar giving. A-lamb presenting. That libation

 

7 EThAMSULSCUVUNE MAR • ZAC • SACA¦ É'C AMi SZóVaL eSiK Ü' VeVőNÉ' MAR aZA' Ki SZAKA Élc, ami szóval esik, ül vevőnél; mar azzal ki szaka (része).

--- TEI VACIL(IR) NUChU --- --- Those libations the-settingdown-of. ---

 

… jóval ki illőn ügyel … Állja sza[va]kon ész, száj tűri újjal s agyal … Baj] éri iccével, csalóval vétek illó, női pír szavára ill(an) el, csal ím szóval, ki tár tűri újjal. Kajmó (horog) ki eleve akaszra (megakasztásra) juhhal (juhval) úgy ítélje, (hogy) vak illó ikéi (igéi) szaván is a válaszjel. Várja züllő, e pika szúr is, a válaszjel is avval, ki illó alvónál szójelfákkal így annak fúlója. Ne vesszen ész avval ki illó, szavakon ész itt inal, mivel írója űzi elé, pika szúrja íján, evvel áll ki illó élő. Élc, ami szóval esik, ül vevőnél; mar azzal ki szaka (része).

 

Szűkszavú, de lényegre törő bevezető, mely maradandót szeretne pikájával a táblára vésni, figyelmeztetőleg, azoknak a lányoknak a nevében akiket az ivászat vitt a halálba.


Visszafelé olvasva:

7 ¦ACAS CAZ RAM ENUVUCSLUSMAThE AKASZa oKA' íZ RÁ Mi ENYi VeVőVe' KóSZáLVa iSZaMA' CÉ' Akassza okkal íz rá, mi ennyi vevővel kószálva, iszammal (kicsúszással) cél.

6 L LICAVENAIIRSACIPELIZIRILUMANTI SENCVAS LICAV SENSUN eLő áLKA' VÉN A JaJRa SZÁ' KI BELeŰZI RÍLVa MA iNTI S E Nő KiVe' A SZó áLJa oKÁVa' SZENYeSÜ'Ne Előáll jókkal vén a jajra; száj, ki beleűzi, rílva (sírva) ma inti. S e nő kivel a szó állja, okával szennyesülne.

5 ILUF CAN ChIACAFEISANUL LICAV SIEISALVASIRSACIPELIZIRU ILőVe' Fi KAN GYúJA oKA' FEJőS A NöVeL áLJa oKÁVa' SéLYE IS ÁLVA SÍRáSA' KI BELeŰZI oRV Illővel fi kan-gyúja (gyújtósa) okkal fejős a növel, állja okával sélye (sírhely) is állva, sírással ki beleűzi orv.

4 … EISALVASINUS IECI LICAV IET Ch LAHIRSACAAVELC MIC ÉJ SZÁLVA SZŰNi ViSZ iLYE' KI áLJa/aLJa Ki AVa' iLYET áGY aLÁ HÍ RoSZAKA' AVa' ÉL Ki éMIK Éj szállva szűnni visz illyel (ilyennel) ki állja/alja, ki avval ilyet ágy alá hí rosszakkal, avval él ki émik (virraszt).

3 AIRIT RATIC SULMAThELIRUS RIPINLICTVULThUThIRE A JóRa IT íRATIK SZóVaL Mi Á'Ca ELé JóRa ViSZ íRóJa BŰNeL JóKaT óV VáLTSa ViC ÍRE' A jóra itt íratik szóval mi álca elé jóra visz. Írója bűnnel jókat óv: váltsa vicc írrel!

2 … LAChAS AIRITAS SENC[V]AS IA … LÁGY A SZó A JóRa ITAS eSZÉN Ko[V]ÁSZ úJA' … lágy a szó, a jóra ittas eszén ko[v]ász újjal.

1 … LChUNLICAVI ... … LáGYU' NYíLIK A VI... … lágyul, nyílik a vi...

 

Akassza okkal íz rá, mi ennyi vevővel kószálva, iszammal (kicsúszással) cél. Előáll jókkal vén a jajra; száj, ki beleűzi, rílva (sírva) ma inti. S e nő kivel a szó állja, okával szennyesülne. Illővel fi kan-gyúja (gyújtósa) okkal fejős a növel, állja okával sélye (sírhely) is állva, sírással ki beleűzi orv. Éj szállva szűnni visz illyel (ilyennel) ki állja/alja, ki avval ilyet ágy alá hí rosszakkal, avval él ki émik (virraszt). A jóra itt íratik szóval mi álca elé jóra visz. Írója bűnnel jókat óv: váltsa vicc írrel! … lágy a szó, a jóra ittas eszén ko[v]ász újjal. … lágyul, nyílik a vi...

 

Az egyenes olvasatot a visszafelé olvasás tovább fejtegeti. A züllés vége, hogy a megesett lányra már vár a sír, az író pedig példáját gyógyírnak szánja az éjjeli élet álcája elé.


Második mező:

 

8 ISVEI • TULEILUCVEAPIRASELEThAMSUL • ILUCUCUIES • ChUPERPRICIPEN • APIRES • ITKVEI • TULEILUCTEAPIRASELEThAMSUL • ILUCUCUIES • ChUPERPRICIPEN • APIPES • IT KeVÉLY íTéVeL ÉJ LÜKTE A BaJRA S E LECS AMi SZóVaL JóL VaKo'Va oKULJ ÉSZ eGYÜ' éP ÉRőBe' éRI KI eBEN A BIBÉS Itt kevély ítével (ítéletével) éj lükte (lökte) a bajra s e leccs (lötty, ondó), ami szóval jól vakolva – okulj ész! – együl épp érőben éri, ki ebben a bibés.

ISVEI TULE ILUCVE APIRASE(R) LEThAMSUL(AThI) ILUCU CUIES ChU PERPRI CIPEN APIRES(ER) Always an-offering on-theoffering-day of-the-thingsbrought-here. At-the-festivalof-the-God-Father-Saturn, onthe-offering-day, three-times three to-be-slaughtered. The-Underworld-Dwellers'-Priest (will again, on the offering day, deal with) the-things-broughthere.

 

9 RACVANIES • FUE • ZUSLERIThNAI • TUL • TEI • SNUZAIN • TEEAMAIThICIVEIS • CAThNIS • F----N RACVANIES • HUE • ZUSLERIThNAITUL • TEI • SNUTAIN • TEVAMAIThICIVEI SCAThNIS • H[UNL]V RAKVa ANYi JE' S HeVE űZi VéSZ eLÉRi ICéN A JuTáVaL íTÉLJe SZeNYUTAIN TÉV Á'MAI CSIKóJáVa' ÉJ SZaKAdTJáN IS H[ŰeN áL]Va Rakva annyi jel s (mégis) heve űzi, vész eléri iccén, a juttával (arra jutván) ítélje szennyutain tév. Álmai csikójával éj szakadtján (múltán) is h[űen áll]va.

RAC VANIES FU{E}Th ZUSLE(R) RIThNAI TUL(E) TEI SNUZAIN TE{E}Th{R}AMAIThIC IVEI(E)S CAThNI(E)S “In-the-morning calves four tobe-handled on-the-altar. An offering. Those-things for-theoffering-utensils. And-at-thegateway of-Veio. The-Sun-God-Catha's (righteous requirements)

 

10 I---- MARZAIN • TEFAMAIThIITAL • SACRIUTUS • ECUNZAI • ITIAL • ChUSCUVSERIThNAI • TU I[TAL]MARTAINTEHAMAIThIITAL • SACRIUTUS • ECUNZAI • ITIAL • ChUSCUVSERIThNAI • TU I[TAL]MARTA INT E HÁMA' ICéJe IT ÁL S AKiRe JUT ViSZi E KŰN/KöVöN ZAJ aJTaJa ÁL GYŰ' SZó KiVe' VeSZÉ' éRI CSíNÁLJa áTiVa' I[tal]marta int e hámmal, iccéje itt áll s akire jut viszi. E kűn/kövön zaj ajtaja áll gyűl szó, kivel veszély éri, csinálja átivá (túlvilágivá).

F----N|IRI MARZAIN TE FAMAIThI IT(I)AL SACRI UTUS ECUNZAI ITIAL ChU SCUVSE RIThNAI “should-be-determin|ed. Thetemple-utensils, that-are at-thesanctuary-located-at-the-townof-Hamae set-aside-for-thewine, should-be-consecrated for-the-bringing-of-offerings. These-offering-utensils, setaside-for-the-wine, six-innumber, on-the-decorated altar

 

11 L • TEI • CIZUSIEACUNSIRICIMANUN ThERIETh • ISUMAZUSLEVAI APIRENUN • ThER eL őT ÉJ Ki ŰZi ViSZi JE' A KŰN/KöVöN SÍRI KI MA NeVéN iCÉRŰ' E'TSe JuSU' MA íZ ViSeLi-E VAJ A PÍR E NéVeN CSÉR El őt éj ki űzi, viszi jel a kűn/kövön. Síri ki ma nevén iccérűl (italozás közben) ejtse. Jussul ma íz viseli-e vaj? A pír e néven csér (sár).

TU|L TEI CI ZUSLE(R) ACUNSI(ER) RICIMA(R) NUNThERI ETh ISUMA ZUSLEVAI APIRE “he-off|ers in-the-right-way. Three bulls, suitable, youthful, will-be-offered here. Asceremonial-offering with-thecalf-victim hither-brought

 

12 IAVThLETh • AIUM • VACIL • IALEThAMSUL • NUNThERIVACIL • IARIThNAI • TAETh • AThENE IAVThLETh • AIUM • VACIL • IALEThAMSUL • NUNThERIVRCILIARIThNAI • TAETh • AThENE úJA' ViCeL É'C ALJU' Ma aVA' Ki ILó úJAL É'C AMi SÜL NeVéN CSÉR IVóRa KI eLJÁR ICéN ÁLJa iTA' É'C Á'Ca ENÉ' Újjal viccel élc, aljul ma avval ki illó, újjal élc ami sül nevén: csér. Ivóra ki eljár, iccén állja ital, élc álca ennél.

NUNThER|I AVThLETh AIUM VACIL(IR) IA LEThAMSUL(AThI) NUNThERI VACIL(IR) IA RIThNAI TA ETh “will-be-offer|ed on-the-utensilaltar an-offering. As-libations: spilled-wine. At-the-festivalof-the-God-Father-Saturn offered-will-be, as-libations, spilled-wine. The-altar: thisone here,

 

13 ICAPERPRICELUTULEAPIRASEUNIALThITU------TAESCAThCEEI • ISUM • UNIALTh • ARA ICAPERPRICELUTULEAPIRASEUNIALThITU[BN]TAESCIThCEVI • ISUM • UNIALTh • ARA KA' éP ERe PáRJa KEL VéT VeLE A BÍRÁS E'VéN úJAL CSITU' [BáNa]TA ÉSZ oKÍTJa KEVéLY ISZáVa' Mi VoNJa ÁLCa ARA Jókkal épp erre párja kel, vét vele a bírás elvén: újjal csitul [bána]ta, ész okítja, kevély iszával (ivászattal) mi vonja, álca arra.

AThENE|I CA PERPRI CELU TULE APIRASE UNIALThI TURTA(R) ESCAThCE EI ISUM UNIALTh ARA “with-the-Greek-chali|ce thisone. The-Underworld Priest-Of-The-Dead offering thethings-brought-here in-thetemple-of-the-Goddess-Uni. Incense-pieces he-offered-onthe-smoking-altar these. Aceremonial-offering-also inthe-temple-of-the-Goddess-Uni, performed

 

14 EPNICEI • NUNTh • CUCIIVI • TURZA IRITh------TAEITIIAFALCh • APER • TULVAFES • ILUCUVACIZZUChN EPNICEI • SUNTh • CUCIIVI • TURZA IRITh[LVL PN]TAEITIIAHALCh • APER • TULVAFESILUCUVACILZUChN E PeNIK ÉJ SZaVa iNTSe oKU' KI JaVaLJa iT URaZA ÍRóJa CSe[LéVeL BáNa]TA EJTI úJA' Ha ÁLDJa A PER TÚLiVA' FESÜL VaKU'VA KéJeLeZ ÜGYéN E penik (pedig) éj szava, intse! Okul ki javallja, itt urazza: írója, cse[lével bána]ta ejti, újjal ha áldja. A per túlival fesül (feslik), vakulva kéjelez (kéjeleg) ügyén.

EPNI CEI NUNTh CU CII{V}EI(ALER) TURZA{ }I(R) RIThNAI TA EITI IA FALCh APER(SI) TUL{V}E AFE(R)S(I) ILUCU VA(CIL) CIZ “by-the-owner. Then offer-here with-three shouts incensepieces on-the-altar these. Ontoit wine he-offers. To-theancestral-fathers he-offers forthe-ancestral-ones an-offering: as-a-libation thrice

 

15 EELFARIThNAI • TUL TRAIS VANEC • CALLS • ZUSLEVRATUR----NEIN PAVINAITh • ACAS • A • F EVLFARIThNAI • TUL TRAIS VANEC • CALLS • ZUSLEVRATUR[M]NEIN • PAVINAITh • ACASA • H EVeL FA RITYeN ÁLJ TáVoL áTRA IS VAN E Kő Ki ÁL iLőS íZ ViSZi LE VáRó ÁTiVa' ReMéNYE' INi BA' VaJoN A ICe AKASZA Hű Evvel fa rittyen (reccsen), állj távol. Átra (másvilágra) is van e kő ki áll illős. Íz viszi le, váró átival remény-e inni? Baj vajon a' icce, akassza hű?

ZUChN|E ELFA RIThNAI TUL TRAIS VANEC CAL{L}<U>S ZUSLEVR ATURUNE IN PAVINAI Th ACAS A F “on-the-sacrificial-tabl|e someoil. On-the-altar he-here-offers some-milk and-into-the-grave of-the-God-Calu,-God-Of-The-Dead, calf-offerings. Youare-burning-incense on theslaughter-altar. You-arebringing-here

 

16 ES • CITAR • TIRIACITURZARIThNAI • TULASNENAZIULAS • TRAVAIUSER • FIVUS • NIThUSC • RI ES • CITAR • TIRIACITURZARIThNAI • TULASNENAZIULAS • TRAVAIUSER • HIVUS • NIThUSC • RI ÉSZ oKÍT ARa iT ÍRJA KI TŰR ZÁRJa CSiNÁLJa TÚL A SZeNYÉN A'ZóJa VáLASZ iT RÁ VAJ VeSZÉ'Re Ha IVó ViSZ NYiTJáVa' eSiK RáJa Ész okít arra, itt írja ki: tűr (tőr/kelepce) zárja csinálja. Túl a szennyén, ajzója válasz itt rá: vaj veszélyre ha ivó visz, nyitjával esik rája?

AF|ES CI TAR TIRIA CI TURZA RIThNAI TULA SNENA ZIULAS TRAVAIUSER FIVUS NIThUSC “to-the-an|cestors three stately libations. Three incense-pieces on-the-altar they-offer-here.

As-the-servant of-the-dead drink-libations of-each and-all

 

17 ThNAC • TULAEIVUS • TRAVAIUSER • SNE----ZIULAS ThNAC • TULAEIVUS • TRAVAIUSER • SNE[SIN]ZIULAS CSíNA' Ki iT VáLA' E IVó ViSZ áTRA VA' JUS-E Rá eSeN-E [éSZ-iRáNY]Zó úJULÁS Csínnal ki itt vállal, e ivó visz átra. Vaj juss-e rá, essen-e [ész-irány]zó újulás?

RI|ThNA(I)C TULA {E}FIVUS TRAVAIUSER SNENA ZIULAS “on|-the-altar-also they-offerhere, of-each of-the-drinklibations as-the-servant of-thedead.

 

Itt kevély ítével (ítéletével) éj lükte (lökte) a bajra s e leccs (lötty, ondó), ami szóval jól vakolva – okulj ész! – együl épp érőben éri, ki ebben a bibés. Rakva annyi jel s (mégis) heve űzi, vész eléri iccén, a juttával (arra jutván) ítélje szennyutain tév. Álmai csikójával éj szakadtján (múltán) is h[űen áll]va. I[tal]marta int e hámmal, iccéje itt áll s akire jut viszi. E kűn/kövön zaj ajtaja áll, gyűl szó, kivel veszély éri, csinálja átivá (túlvilágivá). El őt éj ki űzi, viszi jel a kűn/kövön. Síri ki ma nevén iccérűl (italozás közben) ejtse. Jussul ma íz viseli-e vaj? A pír e néven csér (sár). Újjal viccel élc, aljul ma avval ki illó, újjal élc ami sül nevén: csér. Ivóra ki eljár, iccén állja ital, élc álca ennél. Jókkal épp erre párja kel, vét vele a bírás elvén: újjal csitul [bána]ta, ész okítja, kevély iszával (ivászattal) mi vonja, álca arra. E penik (pedig) éj szava, intse! Okul ki javallja, itt urazza: írója, cse[lével bána]ta ejti, újjal ha áldja. A per túlival fesül (feslik), vakulva kéjelez (kéjeleg) ügyén. Evvel fa rittyen (reccsen), állj távol. Átra (másvilágra) is van e kő ki áll illős. Íz viszi le, váró átival remény-e inni? Baj vajon a' icce, akassza hű? Ész okít arra, itt írja ki: tűr (tőr/kelepce) zárja csinálja. Túl a szennyén, ajzója válasz itt rá: vaj veszélyre ha ivó visz, nyitjával esik rája? Csínnal ki itt vállal, e ivó visz átra. Vaj juss-e rá, essen-e [ész-irány]zó újulás?

 

A legmagyarabb irodalmi műfaj a ballada, úgy látszik ősidők óta jellemzően magyar műfaj, amint azt ez a leghosszabb épségben maradt mező olvasata is ékesen bizonyítja.

 

Visszafelé olvasva:

17 SALUIZ[NRS]ENS RESUIAVART SUVIEALUT CANTh SZó ALU' JóZa[NRa SZ]ENYeS eRE SÚLYÁVa' ÁRT SZóViVő JE' ALU' iT KANCSú Szó alul józa[nra sz]ennyes, erre súlyával árt szóvivő jel, alul itt kancsú (gáncs).

16 IR CSUThIN SUVIH RESUIAVART SALUIZANENSALUT IANThIRAZRUTICAIRIT RATIC SE JóRa oKoS ViC JöN SZaVa VIHaR E SÚLYÁVa' ÁRT SZó ALU' JóZAN ENYéSZ ALVóT úJA' iNTSe JóRA ZáRaVaTóJa Ki A JóRa IT íRATI Ki éSZE' Jóra okos vicc jön: szava vihar e súlyával árt. Szó alul józan enyész(t) alvót, újjal intse jóra záravatója, ki a jóra itt írati (íratja) ki ésszel.

15 H ASACA ThIANIVAP NIEN[M]RURARVELSUZ SLLAC CENAV SIART LUT IANThIRAFLVE Ha A SZÁ' oKA' CSaLJa ANYi JaVÁBa iNI E Né[Ma] áRVáRA éRVEL SZŰZ SZóLaL AKi KÉNe A'Va SúLYÁRa iT aLVóT úJA' iNTSe JóRA FéLVE Ha a száj, okkal csalja annyi javába inni e né[ma] árvára. Érvvel szűz szólal, aki kéne alva, súlyára itt alvót újjal intse jóra, félve.

14 NChUZLICAVUCULISEFAVLUT REPA ChLAHAIITIEAT[NP LVL]ThIRI AZRUT IVIICUC ThNUS IECINPE Nő GYáVa ZüLIK AVa' VaKUL IS E FA' VeLe VéT éRi E BA' íGY aLÁ HA JaJT éJEL A Tű[Nő éP LöVeL] CSŰRI A'ZóRa ŰT JaVaLJa aJKáVa' Ki iCéN ViSZ éJE' Ki ÜNePE' Nő gyáva, züllik avval vakul is e faj, vele vét, éri e baj. Így, alá ha jajt éjjel a tű[nő épp lövell] csűri ajzóra űt, javallja ajkával, ki iccén visz, éjjel ki ünnepel.

13 ARA ThLAINU MUSI IVECThICSEAT[NB]UTIThLAINU ESARIPAELUTULECIRPREPACI ARA CéLA' Jó-NeVe Mi ViSZI IVó/ÍVó E Ki CSIKéSZE' A TűNőBe VeTI CéLA' Jó-NeVE SARuJáBA' ÉLV TŰLE KIRe PeRÉBe' A KéJ Arra céllal jó-neve mi viszi, ivó/ívó e ki csikésszel (csirke ésszel) a tűnőbe veti céllal. Jó-neve sarujában élv tűle (élvezet tőle), kire perében a kéj.

12 ENEThA ThEAT IANThIRAILICRVIREThNUN LUSMAThELAI LICAV MUIA ThELThVAI ENÉ' CSA' iCE úJA' iNTSe JóRa AJáLóJa RóVa ÍR É'C NeVéN aLU' SáMA' CÉL ÁLJa iLIK AVa' MULYA CÉLCSóVÁJa Ennél csal icce, újjal intse jóra, ajálója (ajánlója) róva ír élc nevén. Alul sámmal (támasztékkal) cél állja, illik avval mulya célcsóvája.

11 RETh NUNERIPA IAVELSUZAMUSI ThEIRETh NUNAMICIRISNUCAEISUZIC IET L éRETJe NeVéN ÉRI BAJÁVa' ELé SZŰZ Á'Ma ViSZI iCÉJéRe É'C NeVéN AMI KIRISZaNVa oKA' ÉJ SZaVa űZI Ki iLYET éL Érettje nevén éri bajával, elé szűz álma viszi. Iccéjére élc nevén, ami kirisszanva (kivágódva) okkal éj szava, űzi ki ilyet él.

10 UT IANThIRESVUCSUCh LAITI IAZNUCE SUTUIRCAS LATIIThIAMAHETNI ATRAM[LAT]I VéT úJA' iNTSe JóRa E SZóViVő éKeS ÜGY áLAJTaJa aJAZó NeVeKE' SZaVaTo'VA IRKÁSZ LÁTI ICéJe A MÁ'Ha E'TűNI ÁTRa ÁMu[LAT]Ja Vét újjal, intse jóra e szóvivő ékes ügy. Álajtaja ajazó (a sírbolt vakablakának bemélyített felülete) nevekkel szavatolva, irkász láti (látja) iccéje a málha, eltűnni átra ámu[lat]ja.

9 V[LNU]H SINThAC SIEVICIThIAMAVET NIATUNS IET LUT IANThIRELSUZ EUH SEINAVCAR Vi[LaNVa] Ha SZáJoN CSAK SZóJE' VaJ Ki JáTSZI Á'MÁVa' E'Ti aNYI A TŰNő SZóJE' iT aLVóT úJA' iNTSe JóRa ÉLeS ŰZő E'V Ha eSÉLYéN Á'Va KÁR Vi[llanva] ha szájon csak szójel, vaj ki játszi álmával ejti? Annyi a tűnő szójel, itt alvót újjal intse jóra éles űző elv, ha esélyén állva kár.

8 SEPIPA NEPICIRPREPUCh SEIUCUCULI LUSMAThELESARIPAETCULIELUT IEVKTI SZÉPÜ' aBA' üNEPÜ' KIRe PeR ÉPÜ' íGY S E JóVa' Ki VaK ÜLI aLVáS MA CSELES ARáJa aBA E'T KíVüLI ÉLVeT iLYE' VaKíTI Szépül abban ünnepül, kire per épül így s e jóval ki vak üli. Alvás ma cseles, arája abba ejt kívüli élvet (élvezetet), illyel vakíti (ilyennel vakítja).

 

Szó alul józa[nra sz]ennyes, erre súlyával árt szóvivő jel, alul itt kancsú (gáncs). Jóra okos vicc jön: szava vihar e súlyával árt. Szó alul józan enyész(t) alvót, újjal intse jóra záravatója, ki a jóra itt írati (íratja) ki ésszel. Ha a száj, okkal csalja annyi javába inni e né[ma] árvára. Érvvel szűz szólal, aki kéne alva, súlyára itt alvót újjal intse jóra, félve. Nő gyáva, züllik avval vakul is e faj, vele vét, éri e baj. Így, alá ha jajt éjjel a tű[nő épp lövell] csűri ajzóra űt, javallja ajkával, ki iccén visz, éjjel ki ünnepel. Arra céllal jó-neve mi viszi, ivó/ívó e ki csikésszel (csirke ésszel) a tűnőbe veti céllal. Jó-neve sarujában élv tűle (élvezet tőle), kire perében a kéj. Ennél csal icce, újjal intse jóra, ajálója (ajánlója) róva ír élc nevén. Alul sámmal (támasztékkal) cél állja, illik avval mulya célcsóvája. Érettje nevén éri bajával, elé szűz álma viszi. Iccéjére élc nevén, ami kirisszanva (kivágódva) okkal éj szava, űzi ki ilyet él. Vét újjal, intse jóra e szóvivő ékes ügy. Álajtaja ajazó (a sírbolt vakablakának bemélyített felülete) nevekkel szavatolva, irkász láti (látja) iccéje a málha, eltűnni átra ámu[lat]ja. Vi[llanva] ha szájon csak szójel, vaj ki játszi álmával ejti? Annyi a tűnő szójel, itt alvót újjal intse jóra éles űző elv, ha esélyén állva kár. Szépül abban ünnepül, kire per épül így s e jóval ki vak üli. Alvás ma cseles, arája abba ejt kívüli élvet (élvezetet), illyel vakíti (ilyennel vakítja).

 

A szövegben említett ünnep inkább megemlékezés, aminek semmi köze valamilyen naptári ünnephez amire az etruszkológia céloz. Gondolom, nem kell megmagyarázni, hogy alul az alvilág, a más- vagy túlvilág van és a visszafelé olvasat többnyire innen, vagy innen is szól az olvasóhoz.

A szavak értelme idővel változik. A vicc eredetileg fürge mozgást és észjárást jelentett, az élc pedig éles észt, vagyis elmésséget.

 

A sorok kezdő és záró betűi is értelmes üzenetet tartalmaznak:

IRVLIIEEETh SIVREANHIS ÍRó VaLJa JE' E É'C SZÍVéRE A Nő/ANYi HISZ Író vallja: jel e élc, szívére a nő/annyi hisz!

 

Ugyanez visszafelé olvasva:

ThEEEIILVRI SIHNAERVIS CSE'E' ÉJ ILő VáRJa SéLYéHeN A ERe VISZi Csellel éj illő várja, sélyéhen (sélyéhez/sírhoz) a' ere viszi.

És itt van még egy akrosztichon, melyet a tábla forgatása nélkül olvashatunk le a mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasásával:

IVIRIAEHES SRULEINEITh JóVa' ÍRóJa ÉHES S RóVa eLÉ JöNE ICe Jóval írója éhes, s róva elé jönne icce.

 

Ugyanez visszafelé olvasva:

ThIENIELURS SEHEAIRIVI iCéJÉN JEL ÜReS S E HE' A JóRa JaVaLJa Iccéjén jel üres s e hely a jóra javallja.

 

Az író a sorok kezdő és záró betűvel fejti ki írása nemes célját, hogy a lány bűnét jóra fordítsa.


Harmadik mező:

 

18 ISVEI • TULEILUCVEANPILIELARUNSILUCUFUCh • SAN TIEURIALChUESChATh • CANUZ • IS • MULU ISVEI • TULEILUCVEA NPILIELARUN SILUCUFUCh • SAN TIEULIALChUESChATh • CANUTIS • MULU JuSáVa' ÉJ TéVüL E JeLéVE' KiVE' A NéP ILi JEL A RoVóN SILáVa' KUFa-ÜGY S ANYi TűJE' VaLJa ÁLDJa VÉSő íGY Á'Ca oKA' NeVe'T IS MÚLVa Jussával éj tévül (megtéved) e jelével, kivel a nép illi (illeti), jel a rovón silával kufa-ügy (vaksival kofaügy) s annyi tűjel vallja, áldja véső, így álca okkal nevelt is múlva.

ISVEI TULE ILUCVE ANPILIE LARUN(U)S(I) ILUCU FUCh SANTI(R) {E}FURIALChU ESChATh CANUZ(E)IS MULU “Always offering on-theoffering-day in-the-days-of-May, to-the-God-Mars. Onthe-offering-day, four hearts smoking-on-the-altar. In-thequandrangle (the body) of-apuppy giving.

 

19 RIZILEZIZRIINPAIANACASRITINIAN • PTULELEThAMSUL ILUCUPERPRISANTI ARVUS • RIZILEZIZRIINPELANACASRITINIAN • PTULELEThAMSUL ILUCUPER PRISANTIARVUS • RaJZ JeLEZe ÍZ íRJa ÜNePEL ANAK A SíRJáT INI ANYi BeTűVeL ELÉ CSA' Ma SZóVaL JeLö'Ve KŰBE Ró BáR ISZÁN úTJa ÁRVa ViSZa Rajz jelezze, íz (rokon) írja ünneppel annak a sírját. Inni annyi betűvel elé csal ma, szóval jelölve, kűbe ró, bár iszán (ivászaton) útja árva vissza.

RIZILE ZIZRI INPAI AN ACASRI TINIA(SI I)N P TULE LEThAMSUL(AThI) ILUCU PERPRI SANTI(R) ARVUS “A-lamb will-be-slaughtered. Any-female of-which will-bebrought the-God-Jupiter to himself. Offering-here at-thefestival-of-the-God-Father-Saturn. On-the-offering-day tobe-slaughtered the-hearts. Of-(captured)-harder (that is, metal),

 

20 TAA • IUS • NUN • ThERI iTA'A' IVáS NeVéN CSE' éRI Itallal ivás nevén csel éri. (Mégpedig: ívás!)

TA AIUS NUNThERI „those, pieces-of-armour to-beoffered.

 

Jussával éj tévül (megtéved) e jelével, kivel a nép illi (illeti), jel a rovón silával kufa-ügy (vaksival kofaügy) s annyi tűjel vallja, áldja véső, így álca okkal nevelt is múlva. Rajz jelezze, íz (rokon) írja, ünnep állja annak a sírját. Inni annyi betűvel elé csal ma, szóval jelölve, kűbe ró, bár iszán (ivászaton) útja árva vissza. Itallal ivás nevén csel éri. (A csel az ivás (közfő)névvel, az hogy hosszú í-vel írva: ívás!)

KOFA, fn. tt. kofát. Molnár Albertnél csak vetula, anus értelemben fordúl elé, sőt mai országos szokás szerént is jelent vén asszonyt, banyát, különösen olyat, ki sokat beszél. Vén kofa. Jár a szája, mint a kofáé. Szintén országos értelemben, am. oly személy, különösen nő, ki holmi aprólékos dolgokat nevezetesen ennivalókat árul a piaczon. Kenyeres, tejes, zöldséges, gyümölcsös kofa. A magyarországi németek nyelvén: Kufarin, mely az idegeneknél ismeretlen. Ezen második értelemben vett kofa szó hangra és jelentésre nézve rokon a német kaufen, és szláv kupit, kupecz szókkal; hanem ebből bizonyosan nem állithatni, hogy a kofa akár német akár szláv eredetü, minthogy úgy látszik, régiebb értelme kafogó banya, vén asszony, s jobbára ilyenek szokták az apró piaczi kereskedést űzni. A banya jelentéssel, és a kofa hanggal összefüggésben vannak a koffant, koffantyú és kaffog (száját tátogatva beszél) hangutánzó szók, idegen nyelven pedig a persa guf-ten am. beszélni, és gufa am. beszélő. CzF


Visszafelé olvasva:

20 Hirdet NUN SUI AAT ÍRó E'TSe NeVéN SZaVAI A'AT Író ejtse nevén szavai alatt!

19 SUVRAITNASIRPREPUCULI LUSMAThELELUTP NAINITIRSACANALEPNI IRZIZELIZIR SZóViVő íRó AJTóN A SÍRBa REPÜ' Ki VaLJa LeViSZ MA CSELEL ÚTBa Ne ÁLJoN IT ÍRáSA' Ki ANÁL ÉP iNI JáR ZaJ íZELőJe ZŰR Szóvivő író ajtón a sírba repül, ki vallja, levisz ma csellel. Útba ne álljon itt írással ki annál épp inni jár: zaj ízelője zűr.

18 ULUM SITUNAC ThAChSEUChLAILUEIT NAS ChUFUCULIS NURALEILIPN AEVCULIELUT IEVSI La'Va Mi SúJTó Vo'NA Ki CSA' üGYeS É' VáGYaL AJáLVa EJTő NÁSZ GYÚ-FáVa' éKÜL ISZáN ÚRAL ÉJeLI BűN Á' E'VaKULó JEL ŰT éJE' ViSZI Vállalva mi sújtó volna, ki csal ügyes él vággyal: ajálva (ajánlva) ejtő nász gyú-fával ékül. Iszán úrral éjjeli bűn áll, elvakuló jel űt éjjel viszi.

 

Író ejtse nevén szavai alatt! Szóvivő író ajtón a sírba repül, ki vallja, levisz ma csellel. Útba ne álljon itt írással ki annál épp inni jár: zaj ízelője zűr. Vállalva mi sújtó volna, ki csal ügyes él vággyal: ajálva (ajánlva) ejtő nász gyú-fával ékül. Iszán úrral éjjeli bűn áll, elvakuló jel űt éjjel viszi.

 

A zajongás okozója a zűrzavar, ezért az itallal lefizetett íróra nem kell hallgatni. A szóvivő író más, ő lejjebb be fog mutatkozni.

 

A sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

IRT USI – ISU TRI IRaT VéSőJe Jó-SZóVa' TűRI Irat vésője jó-szóval tűri ...

 

A mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasása oda-vissza:

URI IST – TSI IRU … ÚRI JuSáT TeSZI ÍRVa … úri jussát, teszi írva.

 

Az írót bizony érhetik vádak, amiket úri módon kell elviselni.


Negyedik mező:

 

21 ACALVEAPER • TULESAIUZIELEThAMSUL • ILUCURER PRISANTIMAV ILUTULEITI Á' oKA' eLeVE A PER íTéVeL ÉSZ A JóVa' ŰZI ELÉ CSA' íM SZóVaL JeLÜ' KŰRE Ró PáRJa SZÁNaTJa iMÁVa' úJuLVa aTÚL EJTI Áll okkal eleve a per, ítével (ítéletével) ész a jóval űzi elé, csal ím szóval. Jelül kűre ró, párja szánatja (sajnáltatja) imával, újulva attúl ejti.

ACALVE APER TULE SAI UZIE(R) LEThAMSUL(AThI) ILUCU {R}PERPRI SANTI(R) MA(C)VILU TULE “The-month-of-June. Onbehalf-of-the-ancestral-fathers offering-here six pigs. Thefestival-of-the-God-Father-Saturn: On-the-offering-day tobe-slaughtered the-hearts. Aquintuple-of-victims offeringhere

 

22 R NVERFALAL ----A--FUALITULEVELThUR TA------SC • LAVTUNIC • NISERIL • TURZAESChAThCE ¦ P R NVERFALAL[E ST]VUALITULEVELThUR TS[UZV] SCL{A+N}ETUNIC • NISERIL • TURZAESChAThCE ¦ P Ró NeVÉRe FALA eL[É SZóT] iVóVa' ÁLÍTVa eLEVe ÉLC VáR TáS [ŰZőVe'] SoK LÁNY E'TŰNIK aNYi SÉRÜL TéV áRaZA ÉSZ aGYA' CSiKÉ' éP Ró nevére fala el[é szót], ivóval állítva eleve élc vár táss (társ) [űzővel]. Sok lány eltűnik, annyi sérül, tév árazza, ész agyal, csikél (csökönyösen köti magát) épp.

ITI|R NVER FALALSIAR FUALI TULE VELThUR TALESC LAVTUNIC NI SERIL TURZA ESChAThCE ¦ the-nob|le magistrates. For-thefestival-priests a-youngoffering offering Mr.-Velthur. And-with-him-of-him thefamily-also just-as-he, as-agift, incense they-have-alloffered-on-the-smoking-altar. §

 

23 ACUSNASIEThANURARITURZAESChATh----NIS ----AVTUNIC • NIZUSLE -- ShILACIIULESES • SAL • ChE ACUSNASIEThANUNARITUVSAESChATh[CACh]NIS [CL]AVTUNIC • NIZUSLE ShILACIIULESES • SAL • ChE A'KUSZÓNÁ' SZóJE' CSA'Na ViNÉ ÁRúJáT óVÁSA' ÉSZ aGYA' CSa[K A GYa]Nú IS[KoL]ÁVa' TŰNIK aNYI íZéVe' SZóL E SZILA' KI JóVaL ESZES S ÁL üGYE Alkuszónál szójel csalna, vinné árúját óvással. Ész agyal, csa[k a gya]nú is[kol]ával tűnik. Annyi ízével szól e szilaj, ki jóval eszes s áll ügye.

P|ACUSNASIE ThAN(S)UR(IAL)AR(S)I TURZA ESChAThCE NISC LAVTUNIC NI ZUSLE ShILA CIIULESES SA(RIA)L “The-fu|neral-priest: on-behalfof-the-divine-companions-ofthe-Goddess-Venus: incense he-has-offered-on-thesmoking-altar. And-with-him the-family-also as-he. A-calf, female. Of-the-temple's-triplecellars: of-the-six

 

24 ICALAIEIC • LEN----AI STIZAI TEI Z--L RAPAZ------------------NIIAC ---- V TUNIC • NISERIL • TURZAE • ICALAIEIC • LEN[VT]AI STIZAI TEI Z[A]L RAPA ... TUNIC • NISERIL • TURZAV KAL A JE' JóK eLEN [ViT]ÁLY eSeTI ZAJ őT ÉJ űZi [Á]L RABA' … TŰNIK aNYI SÉRÜL TéV áRaZa AVa Jókkal a jel jók ellen [vit]ály (vitatkozás), eseti zaj. Őt éj űzi, [á]ll rabbal … tűnik, annyi sérül, tév árazza avval.

ChE|IC(I)AL AIEIC LENAC AI STIZAI TEI ZAL RAPA ZAL RAPA ZAL RAPA NIIAC LAV{ }TUNIC NI SERI(A)L TURZA “fema|le-attendants-of-thefuneral-celebrations: spilledwine-also. Later: spilled- -honeyed- -wine those: two cups, two cups, two cups, likehe-did-it. And-his-family likehe-did-it. Of-a-gift: incense

 

25 SChAThCELAChUTh • NUNThE--------EI ----ACASRIRACh Th TURZAISES ChA--------------Th-- ACASEThZUSLEVA SChAThCELAChUTh • NUNThE ACASRILACh Th TURZAISES CASEThZUSLEVA SZiDJA CSiKÉL A GYáVu'TJa NeVéN iCE … A'Ku A SíRJa LÁGYíTJa TéV áRaZA IS ÉSZ …KAS E GYőZő ViSZ aLÉ'VA Szidja, csikél a gyávultja nevén icce … alku, a sírja lágyítja, tév árazza is, ész …KAS, e győző visz alélva.

S|ChAThCE LAChUTh NUNThERI ECLEITU ACASRI {R}LAChTh TURZAI(E)S ESChAThCE ECLAThU ACASETh ZUSLEVA “he-has-giv|en-on-the-smokingaltar. At-home to-be-offered. An-offering-resulting-in-thesacrifice-of-a-life-of-an-animal to-be-brought. At-home of-heincense he-has-given. Anoffering-resulting-in-thesacrifice-of-a-life-of-an-animal offers-here. A-calf-offering

 

26 STIZAI • TEI • ACASRIPACUS--------EThU LAThIUMIA--------------I -- IChAIEI • T------TIRIIAI FANU--EI • PEPThIAI • RA STIZAI • TEI • ALAZRIPACUS EThU LAThIUMIA ... IChAIEI • T[ER]TIRIIAI FANU[S]EI • PEPThIAIRA eSeTI ZAJ őT ÉJ ALÁZa RÍPi A KŰ SZó … É'CéVe' áL Á'CáJa VáMoLJA … ÍGY ÁLJa ÉJ T[ÉR]íTi ÍRóJA FA' Ne VeSZEJe PEPeCSeLJe A JóRA Eseti zaj, őt éj alázza, rípi (nyomósítja) a kű, szó … élcével áll, álcája vámolja … így állja éj, t[ér]íti írója, faj ne veszejje (veszítse), pepecselje (bíbelgesse) a jóra.

STIZAI TEI ACASRI PACUSNAShIEThU(R) LAThIUMIAI ZUSLEI ShIChAIEI TAR TIRII(R) AI FANUSEI PEPThIAI “(and)-one-of-honey those tobe-offered. The-funeral-priestgroup: smoking-offerings. Thecalf, the-female-one, stately libations -- spilled-wine -- (upon) the-defined offeringstone.

 

27 TUCEChINIAI • TEI • TURTAESChASCEE • Th TUCEChINIAI • TEI • TURTAESChASCVE ... TŰKE' GYÜN JAJ őT ÉJ TÚRTA ÉS GYÁSZ KöVE ... Tűkkel gyün jaj, őt éj túrta és gyász köve ...

RA|TUCE ChINIAI TEI TUR{T}ZA ESChA{S}ThCE ETh {----------------}The-slau|ghter-offerer animals those. Incense he-has-offeredon-the-smoking-altar here.

 

Áll okkal eleve a per, ítével (ítéletével) ész a jóval űzi elé, csal ím szóval. Jelül kűre ró, párja szánatja (sajnáltatja) imával, újulva attúl ejti. Ró nevére fala el[é szót], ivóval állítva eleve élc vár táss (társ) [űzővel]. Sok lány eltűnik, annyi sérül, tév árazza, ész agyal, csikél (csökönyösen köti magát) épp. Alkuszónál szójel csalna, vinné árúját óvással. Ész agyal, csa[k a gya]nú is[kol]ával tűnik. Annyi ízével szól e szilaj, ki jóval eszes s áll ügye. Jókkal a jel jók ellen [vit]ály (vitatkozás), eseti zaj. Őt éj űzi, [á]ll rabbal … tűnik, annyi sérül, tév árazza avval. Szidja, csikél a gyávultja nevén icce … alku, a sírja lágyítja, tév árazza is, ész …KAS, e győző visz alélva. Eseti zaj, őt éj alázza, rípi (nyomósítja) a kű, szó … élcével áll, álcája vámolja … így állja éj, t[ér]íti írója, faj ne veszejje (veszítse), pepecselje (bíbelgesse) a jóra. Tűkkel gyün jaj, őt éj túrta és gyász köve …

 

Úgy látszik, hogy az alkoholizmus, különösen a fiatal lányok körében, komoly gondot jelentett az etruszk közösségekben. Ennek a táblának az írója, a problémát alaposan körüljárja. Kár, hogy gondolatait nem tudjuk végigkövetni ...


Visszafelé olvasva:

27 EVCSAChSEATRUT IET IAINIChECUT … É'Ve KóSZÁ' íGY eSZE ÁTéRVe iT iLYET JAJoN ÍGY E'KöVeT … élve kószál így esze, átérve itt ilyet jajon így elkövet.

26 ARIAIThPEP IESUNAF IAIIRITRET IEIAChI … AIMUIThAL UThE … SUCAPIRZALA IET IAZITS ARáJA ICéBE' éP JE' SZaVáN A FaJ A JaJRa IT éRET JE' úJA' eGYÜ' … A IMa VaJ CSAL VÉTJE … SZaVaKA' PÍR űZ ALÁ iLYET aJAZ IT iS Arája iccében ép jel, szaván a faj a jajra itt érett jel, újjal együl … a' ima vaj csal? Vétje … szavakkal pír űz alá, ilyet ajaz itt is.

25 AVELSUZThESAC … SESIAZRUT Th ChALIRSACA … EThNUN ThUChALECThAChS AVa' ÉLő SZó ŰZöTJE iS A'Ku… S E SZáJA ZáRVA iTaTJa aGYAL ÍRáSA oKA' … É'C NeVéN iCéVe' aGYAL E KoCaÁGYaS Avval élő szó űzöttje is alku… s e szája zárva itatja, agyal írása okkal … élc nevén, iccével agyal e kocaágyas.

24 VAZRUTLIRESIN CINUT … APAR L[A]Z IET IAZITS IA[TV]NEL CIEIALACI aVA' ZáRVa íTéL ÍRó ÉS INi KÍNá'Va őT … A PÁR aL[Á]Z iLYET aJAZ IT iS úJA' [TéVe]N ÉL KéJE' uJA' A'KuJa Avval zárva ítél író és inni kínálva őt … a pár al[á]z ilyet. Ajaz itt is, újjal [téve]n él kéjjel, ujjal alkuja.

23 ECh LAS SESELUIICALISh ELSUZIN CINUTVA[LC]SIN[ChAC]ThAChSE ASVUTIRANUNAThEISANSUCA EGYüL A SZó SZeSZeL VaJ LYuKAL IS ÉL SZŰZIN KIN ViTáVAL KéSZ JöN íGY A Ku'CSA' üGYeS É' A SZóVa' VéT ÍRó Á'NéVeN Á'Ca E ISZÁN SZaVaKA' Együl a szó szesszel. Vaj lyukkal is él szűzin, kin vitával kész jön így a kulccsal, ügyes él a szóval. Vét író álnéven, álca e iszán szavakkal.

22 P ECThAChSEAZRUT LIRESIN CINUTE{N+A}LCS [VZU]ST RUThLEVELUTILAUV [TS E]LALAFREVN R éP E Ku'CSA' üGYeS É' A ZáRaVaTó eLJáR ÉS INi KÍNá'Va TENe ALaKoS [VíZiVá]ST oRV CSeLÉVEL VeTI LÁVa Ve[TéSE]L ALAFa RÉVéN Rá Épp e kulccsal ügyes él a záravató, eljár és inni kínálva tenne alakos [vízivá]st, orv cselével veti, láva ve[tésse]l, alafa révén rá.

21 ITIELUTULI VAMITNASIRP RERUCULI LUSMAThELEIZUIASELUT REPAEVLACA IT JE' eLeVe TÚLI aVA' MI TaNú A SÍRBa' íR E RoVó Ki VaLJa LeViSZi MA CSELE' ŰZ VaJ A SZó ELVeT eRE éP A É'V LAKA Itt jel eleve túli: avval mi tanú a sírban, ír e rovó, ki vallja, leviszi ma csellel. Űz vaj a szó elvet? Erre épp a' élv laka.

 

… élve kószál így esze, átérve itt ilyet jajon így elkövet. Arája iccében ép jel, szaván a faj a jajra itt érett jel, újjal együl … a' ima vaj csal? Vétje … szavakkal pír űz alá, ilyet ajaz itt is. Avval élő szó űzöttje is alku… s e szája zárva itatja, agyal írása okkal … élc nevén, iccével agyal e kocaágyas. Avval zárva ítél író és inni kínálva őt … a pár al[á]z ilyet. Ajaz itt is, újjal [téve]n él kéjjel, ujjal alkuja. Együl a szó szesszel. Vaj lyukkal is él szűzin, kin vitával kész jön így a kulccsal, ügyes él a szóval. Vét író álnéven, álca e iszán szavakkal. Épp e kulccsal ügyes él a záravató, eljár és inni kínálva tenne alakos [vízivá]st, orv cselével veti, láva ve[tésse]l, alafa révén rá. Itt jel eleve túli: avval mi tanú a sírban, ír e rovó, ki vallja, leviszi ma csellel. Űz vaj a szó elvet? Erre épp a' élv laka.

 

Ezeknek az etruszk szövegnek az a problémája, hogy minden szavát mérlegelni kell, és ettől bizony nagyon elszoktunk a mai szájbarágó szövegekkel. Nem szoktunk hozzá, hogy az elv és élv, ajaz és aljaz, a szesz (alkohol és/vagy ürügy) szavak közös eredőjén elmélkedjünk, hogy a szavak mélyrétegét kutassuk, pedig nem ártana …

 

A sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

ARAISST IPEVAA[H] – [H]AAVEPI TSSIARA ARA IS eSeT JoB-E VA' A [Hű] [H]A A'Va ÉPÜ' iTaS SZáJÁRA Arra is eset: jobb-e vaj a [hű], [h]a alva épül ittas szájára?

 

A mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasása oda-vissza:

APAVSAT IREIAS[H] – [H]SAIERIT ASVAPA A BA' ViSZÁ'T ÍRE aLJA'/úJA' So[Ha] [Ha] SZÁJ ÉRI iTAS aVA' BA' A baj viszált (visszálott, visszafordított) íre: aljjal/újjal so[ha]! [Ha] száj éri ittas, avval baj.

 

Az etruszkoknál alva és halva rokon értelmű szavak. Az akrosztichon tökéletesen kifejezi a mező mondandóját, tehát nem lehet véletlen műve.


Ötödik mező:

 

28 PAR • ThUNIILUCVE • ISVEI • TULETINUNUS • SEThUMSALC • ILUCUPERPRI CIREN • TAIR TIRIAVACIF BARáTJáVa' aNYI úJuLVa KőVE' IS VEJe TŰLE TŰNő ViNé ViSZa SZÉGYe'Ve Mi SZó ALKu ILóVa' KŰBE RaB RóJa KIRe ENYi uTA' JóRa TŰRI AVA' KI Fő Barátjával annyi újulva: kővel is veje, tűle (tőle) tűnő vinné vissza szégyellve. Mi szóalku illóval, kűbe rab rója, kire ennyi utal jóra, tűri avval ki fő ...

PARThUNI ILUCVE ISVEI TULE TINUNUS SEThUMSAL(Th)C ILUCU PERPRI CI{R}PEN TAIR TIRIA(R) VACI(L) In-the-area-of-the-foreigners on-the-offering-day always offering. Of-the-priest-of-the-God-Jupiter, and-at-thefestival-of-the-God-Father-Saturn: a-victim to-beslaughtered. The-Underworld-Dwellers'-Priest: stately libations. A-libation

 

29 ULINUL LaLJa NéVeL ... vállalja névvel.

F|ULINU(IA)L „Of-the-c|raftsmens'guild.

 

30 ←! E • TULANATINUSNAL • ILUCUITUNAFULIN--S NAIThENUNTE • ThU-------- E • TULANATINUSNAL • ILUCUITUNAFULIN[U]S NEIThENUNTE • ThU[PA LNT E TéV LÁNYA' TŰNő ViSZáN ÁL ILóVa' KŰ IT VoNA' Fi VaLJoN ViSZoNYa E ICÉN VoNTa-E CSáVá[Ba A LáNYT E tév lánnyal tűnő viszán (visszásságon) áll, illóval kű itt vonal. Fi valljon viszonya iccén vonta-e csává[ba a lányt.

E TULA NATINUSN(I)AL ILUCU ITUNA FULINUSNAI(AL) ThENUNT E ThUTh VACIL(IR) Here a-full-moon-sheep of-theentrails-guild as-an-offering. A-similar-one at- of-hecraftsmen's -the-headquarters. Here four libations.

 

Barátjával annyi újulva: kővel is veje, tűle (tőle) tűnő vinné vissza szégyellve. Mi szóalku illóval, kűbe rab rója, kire ennyi utal jóra, tűri avval ki fővállalja névvel. E tév lánnyal tűnő viszán (visszásságon) áll, illóval kű itt vonal. Fi valljon viszonya iccén vonta-e csává[ba a lányt.

 

A fiú is felelős, igaz? Főleg, ha célzottan itatta le a lányt.


Visszafelé olvasva:

30 TNL AP] UTh ETNUNEThIEN SUNILUFANUTIUCULI LANSUNITANALUT E TaNú áL A B]ÚCSú E'TeNi ViNÉ iCéJÉN SZíVe NYÍLVa FÁ' NeVéT JóVa' Ki VaLJa LáNY SZíVéN IT ANYa ALUdT E' Tanú áll, a b]úcsú ejteni vinné iccéjén, szíve nyílva fáj, nevét jóval ki vallja, lány szívén itt anya aludt el.

29 LUNILU aLU' NYÍLVa Alul nyílva …

28 FICAVAIRIT RIAT NERIC IRPREPUCULI CLASMUThES SUNUNITELUT IEVSI EVCULIINUThRAP FI Ki A'VA JáR IT íRóJÁT NYERI Ki ÍR PeRÉBe' VaKu'Va áLJa oKuLÁS Mi ViCES SZaVáN VaN ÍTÉLVe iT JE' ViSZI EVe' oKUL JaJoN ViC RAB Fi ki alva jár, itt íróját nyeri, ki ír perében. Vakulva állja okulás, mi vicces szaván van. Ítélve itt jel viszi, evvel okul: jajon vicc rab.


Tanú áll, a b]úcsú ejteni vinné iccéjén, szíve nyílva fáj, nevét jóval ki vallja, lány szívén itt anya aludt el. Alul nyílva … Fi ki alva jár, itt íróját nyeri, ki ír perében. Vakulva állja okulás, mi vicces szaván van. Ítélve itt jel viszi, evvel okul: jajon vicc rab.

 

A lány teherbe esett és szégyenében a halálba menekült. A fiú nevében írója ír, de ítéletében a vicc, a gyors és így meggondolatlan beszéd, rabja a fájdalomnak.

 

A sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

PUE FLT – TLF EUP BÚ E FöLöT íTéL Fi É'VéBe' Bú e fölött ítél fi élvében (élvezetében).

 

A mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasása oda-vissza:

PLE FUT – TUF ELP BeLE FUT aTÚ' Fi ÉLőBe Belefut attúl fi élőbe.


Hatodik mező:

 

31 MACVILUTULEPAPUI ... iMA KiVe' ILő ViTáVaL E PAP ÚJ ... Ima kivel illő, vitával e pap új ...

 

A hatodik mező bevezető szavaiból kisül, hogy az írnok pap. Pap szavunk az ip-apa lerövidült változata, és művi, nem természetes úton létrejött dolgot, itt éppen nem vérségi, hanem lelki apát/atyát jelent. Felejtsük el nyelvész/nyalvász szófejtőink [déli szláv<germ<gör] marhaságát, pap szavunk olyan ősi mint az ipa/ipapa (törvény, vagyis házasság általi apa), ipar (mesterséges áru-előállítás: ip-áru gyártás), piac (mesterségesen kialakított hely ahol adsz (acc!) és veszel), píce (művi cselétek halaknak, pi-csel), paripa (mű-ripa, természetétől megfosztott ripők), patika (ipari téka), stb. A régi Egyiptomban Ta=kenyér/éT(ek), Pi-Ta= iparilag készített kenyér/étek, pita/pite! (A tészta am. tespedő ta, lágyan nyúló étek.)

 

Sajnos, e pap érdekfeszítő vitájának további részleteit az idő lemosta. A sorok elején és végén megmaradt töredékeket értelmes mondatokba foglalni boszorkányság lenne, ezért hagyjuk azt meg az etruszkológusoknak. Mi már így is pontosan kétszer annyi szöveget olvastunk le a tábláról mint a tudásukat oly nagyra becsülő „tudósok”, ők ugyanis eddig, még a néha szemet szúró „nyilvánvalóság” ellenére sem vették észre, hogy a fennmaradt etruszk feliratok majdnem mindegyike visszafelé olvasva is értelmes, vagyis tükörmondat. Ezeket a tükörmondatokat a megmaradt néhány betűből lehetetlen helyreállítani. De mivel a sorok kezdő és záró betűi többé-kevésbé épségben maradtak, a lényeget összefoglaló akrosztichonokat ezekre a mezőkre is sikeresen leírhatjuk.


A sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

MFRTS AAERU – UREAA STRFM Mi Fi áRTáS Á' A ÉRV ÚRÉ' Á' A SaTRaFa íM Mi fi ártás, áll a' érv: úré(rt) áll a satrafa, ím!

 

A mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasása oda-vissza:

MARRS UTEFA – AFETU SRRAM Mi ARáRa SZó VéTE' Fi Á' A Fi ETŰ' SáR uRA'Ma Mi arára szó, véttel (vétekkel) fi áll. A fi ettűl sár uralma (sárral szennyezheti be a lányt).


Hetedik mező:

 

A sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

ZRAL ARUS – SURA LARZ RAL A RaVaSZ SZó ÚRA' aLáÁRaZ Zárral a ravasz, szó úrral alááraz!

 

A mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasása oda-vissza:

ZRAS ARUL – LURA SARZ ZáRÁS ÁRUL áLÚRA' SÁRoZ Zárás árul, álúrral (nem igazi úrral) sároz!


Nyolcadik mező:

 

A sorok kezdő és záró betűi oda-vissza összeolvasva:

ICh ATh – ThA ChI ÍGY Á'Ca CSA' GYúJa Így álca csal gyúja (gyujtósa)!

 

A mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasása oda-vissza:

ITh ACh – ChA ThI ICe ADJa áGYA' CéLJa Icce adja, ággyal célja!


Kilencedik mező:

 

A sorok kezdő és záró betűi összeolvasva:

ARARIVNACETUVC ThEIVLINThEINAIP ARÁRa IVóNAK E TéVe VaK CÉLJáVaL INTSe ÉJeN/ÉLJeN A JóBa' Arára ivónak e téve vak, céljával intse éjen/éljen a jóban.

 

Ugyanez visszafelé összeolvasva:

PIANIEThNILVIETh CVUTECANVIRARA BaJ ANYI É'C NYILa VaJ É'C KiVe' VeT E KANiVa' IRÁ'RA Baj annyi élc nyila, vaj élc kivel vet e kanival irályra?

 

A mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasása:

AEAVIINThCITAVP ThRIRLVNAEENUIC Á' E A'Vó JaJáN CSóK IT AVa' éP CSűRi JóRa iLő Vo'NA-E ENYi VáJKa Áll e alvó jaján csók itt, avval épp csűri jóra. Illő volna-e ennyi vájka (vájkálás)?

 

Ugyanez visszafelé összeolvasva:

CIUNEEANVLRIRTh PVATICThNIIVAEA KI VeNÉ E' A NőVeL íRóJa íRaTJa BűVe' Á'TI Ki CSiNáLJa JaVA'-E A Ki venné el? A nővel írója íratja, bűvel álti (bűbájjal áltatja), ki csinálja, javall-e a?

 


Tizedik mező:

 

A sorok kezdő és záró betűi összeolvasva:

IMChACNL ASUEAVE IMáDJA KiNéL A SZíVE A'Va É' Imádja kinél a szíve alva él.

 

Ugyanez visszafelé összeolvasva:

LNCAChMI EVAEUSA LáNYoK ÁGYa MI É'Ve A É'VoSZA Lányok ágya mi élve a élvossza (élvezet osztója).

 

A mező jobb, illetve bal oldalán levő betűk összeolvasása:

ISChECVL AMUAANE JóS üGYE' KiVeL Á'MáVA' AdNá E' Jós ügyel kivel álmával adná el.

 

Ugyanez visszafelé összeolvasva:

LVCEChSI ENAAUMA éLVe' Ki EGYeSÜ' É' aNÁ' A'Vó MA Élvvel ki egyesül, él annál alvó ma.

 

A téma végig ugyanaz: alkohol hatása alatt a fiatal lány lezüllik, teherbe esik és szégyenében a halálba menekül. A fiú megbánja, hogy rászedte, de már késő. A pap-írnok szeretné az ügyet úgy bemutatni, hogy mások ezt a tragikus végkimenetet ne válasszák. Sajnos, a történelem tanúsága szerint ez nem járt sikerrel, a dekadencia, a hanyatlás és romlás, megállíthatatlanak bizonyult és az etruszkokat eltüntette a történelem színpadáról.

Kérdés, hogy mint szittya fajtájukból az utolsók, tanulhatunk-e példájukból?!


 

Maglianoi szív alakú ólomlap

Feliratszám 5237.

Magliano közelében, a Piani di Santa Maria nevű síkon találták 1882-ben ezt a mindkét oldalán feliratozott szív alakú ólomlapot. Ma a Firenzei Régészeti Múzeumban őrzik.

A csigavonalba csévélődő feliratokat, a könnyebb követhetőség végett részekre bontották. Az A oldal három részre lett bontva. Az átírásban a téglalap alakú H-t azonosnak vették a 8-as alakú F betűvel. Ezt a hibát zöld betűkkel kijavítottam. Amint majd alább a felirat ki is mondja, a mélyen vésett betűket hálóval (ráccsal) lehet lefedni, ezért az így lefedett betűket ki is húztam.

A oldal

1. CAUThAS TUThIU AVILS LXXX EZ ChIMThM CASThIALTh LACTh FEVN AVIL NESL MAN MURINASIE FALZAThI CAUThAS TUThIU AVILS {NYo(L)CVaN} EZ ChIMThM CASThIALTh LACTh HEVN AVIL NESL MAN : MURINASIE FALZAThI oKA' aVaTJA SZó áT ÚTJa JóVa' ILeSe {NYőL/Nő CSéVéN} E íZ GYIMö'CSe/GYÜMö'CSe Mi KASuTYI ÁLCa LAKaTJa Ha E VéN A'Vó ÉSZeL MÁ'Na MŰRe JöN A SZó-JE' FALaZó Á'CáJa okkal avatja szó át útja jóval illesse {nyől/nő csévén} e íz gyimölcse/gyümölcse mi kasutyi álca lakatja ha e vén alvó ésszel málna műre jön a szó-jel falazó álcája

2. AISERAS IN ECS MENE MLAThCEMARNI TUThI T|U ChIMThM CASThIALTh LACTh MARISL ME AISERAS IN ECS MENE MLAThCEMARNI TUThI T|U ChIMThM CASThIALTh {I+L}ACTh MARISL ME ÁLJ SÉRÁSó INi E KiS MENE MeLé A CSóKÉ' MA RíNI TuTYI TéV GYÜMö'CSe íM KASuTYI ÁLCa JóLAKaTJa íM ARáJa SZóL ME- állj sérásó inni e kis mene mellé a csóké' ma ríni tutyi tév gyümölcse ím kasutyi álca jóllakatja ím arája szól me-

3. NITLA AFRS CIALATh ChIMThM AV|LSCh ECA CEPEN TUThIU ThUCh IChUTEVR FESNI MULVENI ETh ZUCI AM AR NITLA AFRS CIALATh ChIMThM AVILSCh ECA CEPEN TUThIU ThUCh IChUTEVR FESNI MULVENI ETh ZUCI AM AR -NYi ITaLA' A FéRj iS KI ÁL Á'Ca GYÜMö'CSe Mi AVa' ILeSe íGY E'KA' Ki EBEN TUTYiJáVa' CSŰDJe ÍGY VeTi ÉVRe FESZü'NI MÚLóVa' É'NI É'C ZaVaKI Á'Ma ÁRa -nnyi itallal a férj is ki áll álca gyümölcse mi avval illesse így elkall ki ebben tutyijával csűdje így veti évre feszülni múlóval élni élc zavaki álma ára

 

Okkal avatja szó, át útja jóval illesse. Nyől/nő csévén e íz gyümölcse mi kasutyi (kasuka, féleszű) álca lakatja. Ha e vén alvó ésszel málna, műre jön a szó-jel falazó álcája. Állj sérásó inni e kis mene (menedéke) mellé, a csóké(rt) ma ríni tutyi(-mutyi) tév gyümölcse, ím. Kasutyi álca jóllakatja, ím, arája szól, mennyi itallal a férj is ki áll, álca gyümölcse mi avval illesse így. Elkall(ódik) ki ebben tutyijával csűdje (csődje), így veti évre feszülni, múlóval élni. Élc zavaki (zavaros) álma ára.

 

A felirat csigavonalban csévélődik fel a gümőalakú ólom tálcára, amint azt az írnok tudtunkra adja. Az ilyen szövegre mondjuk, hogy szövegkörnyezetbe illő. Ezzel szemben így néz ki a

Tudományos” megfejtés: CAUThAS TUThIU AVILS LXXX EZ ChIMThM CASTh(N)IALTh LACTh FEV(A)N AVIL NESL MAN MURINASIE FALZAThI AISERAS IN ECS MENE MLAThCE MARNI TUThI{ }T|U ChIMThM C{ }ASTh(N)IALTh LACTh MARIS(IA)L ME|NITLA AF(E)R(E)S CIALATh ChIMThM AV{|}ILSCh ECA CEPEN TUThIU ThUCh IChUTEV(A)R FESNI MULVENI ETh ZUCI AM AR At- The-Sun-God-Catha's - assembly (that is, at the town of HEBA): of-years 80 twice and tripled, at-the-Goddess-Casthni's necropolis, every, for-years (same), of-afterlife, entombment in-an-ossusary, will-result-in-transition-intothe-form Gods -of- these. Us hascleansed the-Goddess-Marni of-the-assembly (that is, of the town of HEBA). And-also inthe-Goddess-Casthi's necropolis. The-Goddess-Marisi's const|ruction (that is, temple) at- -- of-the-forefathers -- -therestingplace also yearly see the-priest of-the-assembly (that is, of the town of HEBA), firstfruit rites performing (and) making. Let (the-outcome) written be (that is, be written in the book of the records of the priesthood)! And- -- the-altar --


Az A oldal visszafelé olvasva:

3. RA MA ICUZ ThE INEVLUM INSEF RVETUChI ChUTh UIThUT NEPEC ACE ChSLIVA MThMICh ThALAIC SRFA ALTIN RÁ MA LYuK ŰZi iCE JóN ÉVeLő VáM JöN éSZE' Fi ReVÉT VáGYJa GYÚ'TSa VaJ GYÚ'T üNEPE' Ki A KÉ' GYáSZoLóJáVA' íM CSoMáJa íGY CSAL AJKa SíRFA ALaT INa rá ma lyuk űzi icce jón évelő vám jön ésszel fi revét vágyja gyújtsa vaj gyújt ünneppel ki a kéj gyászolójával ím csomája így csal ajka sírfa alatt inna

2. EM LSIRAM OCA{L+I} OLAIOSAC MOMICh UTIOUT INRAMECOALM ENEM SCE NI SARESIA E Mű áLRA' íM CSóK ÁLJa CSaL A ICéS A'Ku íM CSoMáJa íGY VéT ICéVe' iT JöN RÁ íME Ki CSAL Ma ENÉ' Mi SZűKE' iNI iSZA eRESZaLJA e mű áll sírral ím csók állja csal a iccés alku ím csomája így vét iccével itt jön rá íme ki csal ma ennél mi szűkell inni issza ereszalja

1. IOAZLAF EISANIRUM NAM LSE VA NVEH OCAL OLAIOSAC MOMICh {NYoLCVaN} SLIVA UIOUT SAOUAC ICe A'Zó aLAFa E ISZÁN ÍRóVa' Ma uNA'Ma iLeSE VA' NéVE' Ha CSóKAL CSaL A ICéS AKi íM CSoMáJa íGY NYíLó CSéVéN SZóLóJáVA' VaJ CSóVa iT SZó Á'CáVa' A'Ku icce ajzó alafa e iszán íróval ma unalma illesse vaj névvel ha csókkal csal a iccés aki ím csomája így nyíló csévén szólójával vaj csóva itt szó álcával alku


Rá ma lyuk űzi, icce jón évelő vám. Jön ésszel fi, revét* vágyja gyújtsa. Vaj gyújt ünneppel, ki a kéj gyászolójával, ím, csomája (csírája)? Így csal ajka, sírfa alatt inna. E mű áll, sírral, ím, csók állja. Csal a' iccés alku, ím, csomája így vét iccével, itt jön rá, íme ki csal ma: ennél mi szűkell inni: issza ereszalja. Icce ajzó alafa, e iszán íróval ma unalma illesse vaj névvel? Ha csókkal csal a' iccés aki, ím, csomája így, nyíló csévén** szólójával vaj csóva itt? Szó álcával alku.


* rev: rothadásnak indult fa, melyből a gyújtó tapló készül.

** kifelé csavarodva a csigavonalon, vagyis visszafelé olvasva a feliratot!


B oldal

A B oldal hat részre oszlik. A 3. rész első öt betűje szemlátomást is és olvasat szerint is a 4. részhez tartozik:

1. CALUSC ECNIA | | AVIL MIMENICAC MARCALURCAC ETh TUThIU NESL MAN | | MLAChThANRA | CALUSC ECNIA | IA | AVIL MIMENICAC MARCALURCAC ETh TUThIU NESL MAN | | MLAChThANRA| Ki ALUSZiK E KíN JAJA AVa' ILó MÍME'Ni úJaKA' Ki MÁR KALVa RíKÁ' Ki É'C TéV-iCéJéVe' NESZeL MÁ'Na MúLó AGYa CSA'Ná aRA ki aluszik e kín jaja avval illó mímelni újakkal ki már kalva ríkál ki élc tév-iccéjével nesszel málna múló agya csalná arra

2. RIVACh LESCEM TNUCASI SURIS EISTEIS EVITIURAS MULSLE MLACh | RIVA' íGY LESi KÉM TaNÚ KA'SZI SZó VeRI eSÉLYe Se TELJeS E VITáJáVa' íRÁS MiVeL SZóL E MúLó AGY rivall így lesi kém tanú kajszi (elhajló) szó veri esélye se teljes e vitájával írás mivel szól e múló agy

3. ILAChE TINS LURSTh TEV TŰNő S eLURaSíTJa TÉV tűnő s elurasítja tév

4. ILAChE FUVIThUN ILAChE HUVIThUN ILó AGY E' Hű'Ve VaJ CSÚNYa illó agy elhű've vaj csúnya

5. LURSThSAL aLá ÚRi SZaTYuS ÁL alá úri szatyus áll

6. AFRS NACE S A FéRjeS aNYÁKÉ iS a férjes anyáké is


Ki aluszik, e kín jaja (jajgatása) avval illó. Mímelni újakkal, ki már kallva (kopottan) ríkál (sírdogál), ki élc tév-iccéjével nesszel málna, múló agya csalná arra. Rivall így, lesi kém, tanú kajszi (elhajló), szó veri, esélye se teljes. E vitájával írás mivel szól? E múló agy tűnő s elurasítja tév. Illó agy elhűlve vaj csúnya? Alá úri szatyus (kurva) áll: a férjes anyáké is.


Tudományosan” megfejtve: CALUSC ECNIA AVIL MIME NICAC MARCA LURCAC ETh TUThIU NESL MAN | | MLACh(ARAS) ThAN(SU)RA(S) | RIVACh(E) LESCEM T(I)NUCA(R)SI SURI(E)S EIS TEIS EVITIURAS MULSLE MLACh | ILAChE TINS LURSTh TEV|FUVIThUN LURSTh SAL AFRS NACE S of-the-God-Calu,-God-Of-The-Dead,-also rituals – for-6 for-years -- (let there be!). And-we -- both Mr.-Nica andalso-Mr.-Marca Lurca, (have established that) here anassembly of-the-afterlife in-anossuary (there must be!). Ofthe-handsome -Thans-Gods a-memorial-service (undertaken-be!) And- (when) he-has-also-spilled-wine onbehalf-of-the-Jovian-Gods (that is, on-behalf-of-the DIOSCVRI), (and when) ofthe-God-Surie, the-God, thatwell-known-one, ofconsecrated mead: (then) ahandsome | feast (in-the-name) of-the-God-Jupiter (be!) (Next be) the-annually-renovation (of the temple) of-the-God-Jupiter on-Mount-Olympus! For-the-God-Tev|fuvithu on-Mount-Olympus (be-thereone) of-four (spillings-ofwine)! (Then) (perform-thememorial-service) of-theforefathers just-as previously!

 


A B oldal visszájáról olvasva:

6. S ECAN SRFA S E KAN SíRóFA' s e kan sírófal

5. LASThSRUL aLÁ SZóCSiSZáR ÜL alá szócsiszár ül

4. NUThIVUH EChALI NYÚ'TJa IVóVa' Ha E aGYALóJa nyújtja ivóval ha e agyalója

3. VET ThSRUL SNIT VÉT CSiSZáR ÜL SuNYÍT vét csiszár ül sunyít

2. ChALM ELSLUMSARUITIVE SIETSIE SIRUS ISACUNT MECSEL ChAVIR aGYAL íM E LeSZáLóVa' Mi SÁRÚ' ITIVE' SIETőS JE' SÍRVéSő IS A'KUN iT íME KieSZELi GYÁVa ÍRó agyal ím e leszállóval mi sárúl ittivel sietős jel sírvéső is alkun itt íme kieszeli gyáva író

1. ARNAThChALM NAM LSEN UIThUT ThE CACRULACRAM CACINEMIM LIVA AIAINCE CSULAC ÁRoN Á'Ca GYALoM aNÁ' Mi éLeSEN VáJ CSéVéT iCE oKA' KiüRÜL A KáRA' íM oKA' KÍN E MÍM áL JóVA' A JAJoN Ki E KáSZU-LAKó áron álca-gyalom annál mi élesen váj csévét icce okkal kiürül a kárral ím okkal kín e mím áll jóval a jajon ki e kászu-lakó


S e kan sírófal alá szócsiszár ül, nyújtja ivóval ha e agyalója vét. Csiszár ül, sunyít, agyal, ím, e leszállóval, mi sárúl (sározódik) ittivel, sietős jel, sírvéső is alkun itt, íme, kieszeli gyáva író. Áron álca-gyalom (álcázó háló) annál mi élesen váj csévét, icce okkal kiürül a kárral, ím. Okkal kín e mím (mímelés), áll jóval a jajon (jajgatáson), ki e kászu-lakó.

 

Szóval, kár a csűrés-csavarás, kár szép szavakkal álcázni az ember tetteit, leitatni az írnokot, a kászu (szarkofág) lakója számára a végítéletnél csak a jótettek számítanak.
A Bíró Szarkofágja


Feliratszám 5430.

1.97m hosszú, 0.6m széles és magas, de a kifaragott, bal könyökére támaszkodó idősebb férfit ábrázoló tetővel 1.56m magas, vulkáni kőzetből készült díszkoporsó. A felirat a férfi kezében tartott kigöngyölt tekercsen olvasható. Ma a Tarqiniai Közmúzeumban őrzik.


facsimile


Az átírásban zőlddel átjavítottam néhány betűt, a rendszerű F-nek írt H mellett, az alakilag hasonló betűket kellett csak kijavítani. Szó sincs tehát helyesírási hibákról, az etruszkok tökéletesen beszélték és írták le a beszélt nyelvet saját helyesírásuk szerint! Egyes magánhangzók kihagyását, vagyis a kihagyásos írásmódszer alkalmazását, közvetetten a kutatók is elismerik, amikor saját olvasatukban visszapótolják a szerintük kihagyott betűket. Ezeket a lila betűket még el is fogadnám, felháborítónak tartom azonban, amikor arról papolnak, hogy az írnoknak szerintük hogyan kellett volna helyesírni!


1 LRIS PULENAS LARCES CLAN LARThAL RATACS éLőRe IS éPÜL E NÁSZ aLÁíRó KÉSZ KuLANi áLARCAL iRATA KéSZ élőre is épül e nász aláíró kész kullani álarccal irata kész

2 VELThURUS NEFTS PRUMTS PULES LARISAL CREICES VELThURUS NEHTS PRUMTS PULES LARISAL CREICES VELe CSŰRVe SZó NE HiTeSe PeRéVe'/BéRÜ' MuTaSa éPÜL E SZó aLÁ RáJa SZÁL KaRÉJa éKES vele csűrve szó ne hitesse perével/bérül mutassa épül e szó alá rája száll karéja ékes

3 ANCN ZICh NEThSRAC ACASCE CREALS TARChNALTh SPU ANCN ZICh NEThSRAL ACASCE CREALS TARChNALTh SPL ANYi KiN űZi ÍGY NE CSiSZáRAL AKASZa Ki E KőRE ÁLáS TÁRGYáN ÁLCa SZaPuL annyi kinn űzi így ne csiszárral akassza ki e kőre állás tárgyán álca szapul

4 RENI LUCAIRCE IPA RUThCVA CAThAS FERMERI SLICAChES EREPT LUCAIRCE IPA RUThCVA CAThAS HERMERI SLICAChES ERe ÉP iT aLVóKA' ÍRó KE' IPA' RoVáCSKáVA' Ki Á'CÁS Ha ÉRMÉRŰ' SZóL JóKA' üGYES erre épp itt alvókkal író kell ipall rovácskával ki álcás ha érmérűl szól jókkal ügyes

5 APRINThVALE LUThCVA CAThAS PAChANAC ALUMNAThE FERMU APRINThVALE LUThCVA CAThAS PAChANAC ALUMNAThE HERMU A PeR/BéR INTSe VALó E LUCSKáVA' Ki Á'CÁS éP AGYÁNAK ALVa MéN A CSE' HERMáVa' a per/bér intse való e lucskával ki álcás ép agyának alva mén a csel hermával

6 MELECRAPICCES PUTS ChIM CULSL LEPRNAL PSL VARChTI CERINE PUL MELVCRAVICCES PUTS ChIM CULSL LEPRNAL PSL VARLTI CPRINE PUL MELé VéKáRA VaJ Ki KÉSZ éP ViTáS üGY ÍMe KiVeL SZóL LEPRáNÁL éP éSZeL VAR aLaTI Ki BőRÍNYE' éPÜL mellé vékára vaj ki kész épp vitás ügy íme kivel szól lepránál ép ésszel var alatti ki bőrínnyel épül

7 ALUMNATh PUL FERMU FUZRNATRE PSL TEN------------------CI METhLUMT PUL ALUMNATh PUL HERMUHUZRNATRE PSL TVN------------------CI METhChUSI EUL ALVó MűN Á'Ca éPÜL HERMáVa' HÚZ aRaNYAT eRE PaSoL TeVőN […] KI MÉCS íGY ViSZáLY ÉVüL alvó műn álca épül hermával húz aranyat erre passol tevőn […] ki mécs így viszály évül

8 FERMU ThUTUIThI MLUSNA RANVIS MLAMNA ---------------------- MNAThURAS PAR HERMU ThUTUIThI MLUKNA RANVIS MLAMNA ---------------------- MNAThURAS PAR HERMáVa' CSUTU' ICéJe MáLó VéKáNÁ' aRANYáVa' IS MúLó Á'MáN A […] iMáN A CSaVaRÁS iPARi hermával csutul iccéje málló vékánál aranyával is múló álmán a […] imán a csavarás ipari

9 NICh AMCE LESE FRMRIER ({PoNT})*NICh AMCE LESE HRMRIER BűNTéNY/Nő ÍGY AMiKE' iLESE HíR MéRőJe ERe bűntény/nő így amikkel illesse hír mérője erre


Élőre is épül e nász, aláíró kész kullani (kongatni) álarccal, irata kész.

Vele csűrve szó ne hitesse, perével/bérül mutassa: épül e szó alá, rája száll karéja ékes. Annyi kinn űzi így, ne csiszárral akassza ki, e kőre állás tárgyán álca szapul. Erre épp itt alvókkal író kell. Ipall (elfed) rovácskával ki álcás, ha érmérűl (lepénzelve) szól, jókkal ügyes. A per/bér intse való e lucskával: ki álcás, ép agyának alva mén a csel hermával. Mellé vékára vaj ki kész? Épp vitás ügy, íme, kivel szól: lepránál ép ésszel var alatti ki bőrínnyel épül. Alvó műn álca épül hermával, húz aranyat, erre passol (vereget) tevőn […] ki mécs, így viszály évül. Hermával csutul (kurtul) iccéje, málló vékánál aranyával is múló álmán a […] imán a csavarás ipari. Bűntény/Nő így amikkel illesse hír mérője erre.


* A sor egy nagy PoNTtal kezdődik, ezt bele lehet/kell olvasni a szövegbe.


A felirat visszafelé olvasva:

9 REIRMRH ESEL ECMA ChIN{PoNT} eRE ÍR MaRHa ÉSZEL E KoMA GYÜN (BűNT) erre ír marha ésszel e koma gyün (bűnt)

8 RAP SARUThANM […] ANMALM SIVNAR ANKULM IThIUTUTh UMREH RAB SARáVa' CSA'Ni íM […] A NéMa ÁLMa SZÍVéN ARa A Nő KiVeL Mi ICéJéVe' iT ViC Ű MűRE Hű rab sarával csalni ím […] a néma álma szívén ara a nő kivel mi iccéjével itt vicc ű műre hű

7 LUE ISUChThEM IC […] NVT LSP ERTANRZUH UMREH LUP ThANMULA éLVE JuSáVa' GYű'TSE Mi JóK[al...] NeVéT iLeSe éP ÉRTe A'NáRoZVa Ha Ű MűRE Hű LeVéP CSA'Ni MŰ aLÁ élve jussával gyűjtse mi jókk[al...] nevét illesse épp érte ajnározva ha ű műre hű levép (lelép) csalni mű alá

6 LUP ENIRPC ITLRAVLSP LANRPEL LSLUC MICh STUP SECCIVARCVLEM éLVe éP ENYI RiPőK ITaLRA VaLó SZéP LÁNYRa PELe LeSeL VáGY iMÍGY eSTéVe' éP éSZE' Ki KIVÁR KiVáLó E'Me élve épp ennyi ripők italra való szép lányra pele lessel vágy imígy estével ép ésszel ki kivár kiváló elme

5 UMREH EThANMULA CANAChAP SAThAC AVCThUL ELAVThNIRPA VáMRa ÉH E'CSA'Ni Mi eVeL A KANA' áGYÁBa SZÁ' CSAK A'Va KuTYUL EL A ViC aNYI RiPA' vámra éh elcsalni mi evvel a kannal ágyába száll csak alva kutyul el a vicc annyi rippal

4 SEChACILS IREMREH SAThAC AVCThUR API ECRIACUL TPERE éSZE' aGYA' Ki JeLeS ÍRó E'MéRE Hű SZÁ' CSAK A'Va KiCSi ÚRi A BaJ E KőiRáLYA' oKUL iT PERE' ésszel agyal ki jeles író elmére hű száj csak alva kicsi úri a baj e kőirállyal okul itt perrel

3 LPS ThLANChRAT SLAERC ECSACA LARSThEN ChIZ NCNA LéPeS CéLA' Nő aGYáRA iT SZóLA' E RóKa ÉKeS Á' oKA' aLÁ ReSTJÉN íGY ÍZ NYiKaNA lépes céllal nő agyára itt szólal e róka ékes áll okkal alá restjén így íz nyikkanna

2 SECIERC LASIRAL SELUP STMURP STHEN SURUThLEV éSZE' KI ÉRiK iLA SÍRAL S ELőVéP SZóT MŰRe éP SüT HENYe SZaVa RUTYó eLEVe ésszel ki érik illa sírral s elővép szót műre épp süt henye szava rutyó eleve

1 SCATAR LAThRAL NALC SECRAL SANELUP SIRL SoK A'TÁR aLÁ CSóRé ÁL aNÁL Ki éSZE' KáRÁL SZÁNó ELéVe' éP SÍR áL sok altár alá csóré áll annál ki ésszel kárál szánó elével épp sír áll


Erre ír marha ésszel e koma, gyün (jön) (bűnt) rab sarával csalni, ím […] a néma álma. Szívén ara a nő, kivel mi iccéjével itt vicc, ű műre hű. Élve jussával, gyűjtse mi jókk[al ...] nevét illesse, épp érte ajnározva. Ha ű műre hű, levép (lelép) csalni mű alá. Élve épp ennyi ripők italra való szép lányra pele-lessel (egérlessel) vágy, imígy estével ép ésszel ki kivár kiváló elme. Vámra éh elcsalni mi evvel a kannal ágyába száll, csak alva kutyul el a vicc annyi rippal (vásottal). Ésszel agyal ki jeles, író elmére hű, száj csak alva kicsi. Úri a baj e kőirállyal: okul itt perrel. Lépes céllal nő agyára itt szólal. E róka ékes áll okkal alá, restjén így íz nyikkanna. Ésszel ki érik illa sírral s elővép (előlép), szót műre épp süt, henye szava rutyó (rútság) eleve. Sok altár* alá csóré áll, annál ki ésszel kárál, szánó elével (elődjével) épp sír áll.


    * „Mint tudjuk” oltár szavunk a latin altare szóból ered. Hát nem! Az etruszk altárból ered a latin altare, jelentése pedig al-tár a halottak számára, mely felett áldozatot mutatnak be érte. Értjük, ugye? Sajnálnám ha nem, mert a latinok ebben nem segíthetnek, ugyanis a Wiktionary szerint az altare „Probably from adolere”, szóból ered, aminek a jelentése: bűzleni! Aki ezt beveszi ...

A szarkofágon látható személy mégiscsak Laris Pulena, igaz? Nem tudom, de nem is lényeges. Amit az előtte lévő tekercsről leolvashatunk az sokkal többet mond mint egy üres név. Az emlékmű készítője sem gondolta másképpen, mivel állítólagos nevét semmivel sem emelte ki a szövegből.

 

szarkofag

 

Tudományosan” megfejtve:

1 L(A)RIS(US) PULENAS LARCES CLAN(US) LARTh(I)AL RATAC(U)S “(Sarcophagus) of-Mr.-Laris Pulena, son of-Mr.-Larce, grandfather of-Ms.-Larthi's,

2 VELThURUS NEFT(U)S PRUMT(U)S PULES LARIS(I)AL CREICES “nephew of-Mr.-Velthur, greatgrandson of-Ms.-Larisi The-Greek's (daughter),

3 AN CN ZICh NEThSRAC ACASCE CREALS TARChNALTh “who this Writing Of-Entrails'-Interpretations-also he-didstore-here as-ambassador at-Tarquinia

3|4 SPU|RENI LUCAIRCE IPA RUThCVA CAThAS FERMERI SLICAChES “the-pe|ople he-did-govern. Himself the-meat-sacrifices of-the-Sun-God-Cath, thebronze-statues of-the-God-Slicache,

5 APRINThVALE LUThCVA CAThAS PAChANAC ALUMNAThE FERMU the-principal -vegetablesacrifices of-the-Sun-God-Cath, and-The-God-Bacchus group-of-worshippers bronzestatue,

6 MELE CRAPICCES PU(R)T(U)S ChIM CULS(UIA)L LEPRN(I)AL PSL VARChTI CERINE PUL “the-honeyed-wine of-The-God-Grabovu of-the-dictator, the-triple of-The-Goddess-Culsu Of-The-Grove-Of-The-Wolf-Cult, PSL at-the-altar CERINE and-also

7 ALUMNATh PUL FERMU FUZRNATRE PSL TENThAS -------------CI METhLUMT PUL “group-of-worshippers, andalso bronze-statue, college-ofyoung-men, and-also of-thecaretakership-of-the-publicworks -------------CI in-thenation, and-also

8 FERMU ThUTUIThI MLUSNA RANVIS MLAMNA ----------------------MNAThURAS “bronze-statue, at-the-inmostsanctuary-of-the-temple MLUSNA RANVIS MLAMNA ---------------------- MNAThURAS”

8|9 PAR|NICh AMCE LESE FRMRIER “guar|dian he-was LESE FRMRIEs.


Angolul nem beszélő olvasóimat szeretném megnyugtatni, semmit sem veszítenek azzal, hogy a tudományos megfejtés angol szövegét nem fordítottam le magyarra, az ugyanis úgy hülyeség ahogy van, lefordítva sem lennének tőle okosabbak.

Mellár Mihály  
    Nyomtatható változat    Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

Szerkesztő: decoder
Dátum:2018.08.27.
Olvasás: 567

<<< Előző cikk
 
    

  
 

Eddigi hozzászólások:

Tovább a cikkek kigyüjtött hozzászólásainak oldalára =>


Hozzászóló neve: szikan VendégkéntCikkek 33. hozzászólásaIdeje: 2019.06.16. 16:42  

https://szkitia.blog.hu/2019/06/14/kitalalt_kozepkor_vagy_vi lagkor_matatasok_folytatas_191

nagy karoly atilla almos ottokar rakoczi stb


Hozzászóló neve: szikan VendégkéntCikkek 32. hozzászólásaIdeje: 2019.05.29. 07:22  

Kronologia - egy kata-lan(y) kutato oldala angolul

+ Perszepolisz fikczio es egy perzsa nyelvesz eloadasa 2018

http://szkiti a.ingyenblog.hu/perszepolisz-fikcio.blog


Hozzászóló neve: szikan VendégkéntCikkek 31. hozzászólásaIdeje: 2019.04.11. 11:33  

Korona őrzők vagy orzók?

https://szkitia.blog.hu/2019/04/10/kitalalt_k ozepkor_vagy_vilagkor_matatasok_folytatas_887


Hozzászóló neve: szikan VendégkéntCikkek 30. hozzászólásaIdeje: 2019.03.20. 20:51  

Rakoczi Bizancziak Piroska stb

https://szkitia.blog.hu/2019/03/20/kitalalt_kozepkor_vagy_vi lagkor_matatasok_folytatas_170


Hozzászóló neve: szikan VendégkéntCikkek 29. hozzászólásaIdeje: 2019.03.01. 10:14  

Almos = ''I.''Rakoczi Gyorgy

juniusnal

http://szkitia.ingyenblog.hu/evek-ho-napok-kiraly-szuletesek-ha lalok-stb-6


Hozzászóló neve: szikan VendégkéntCikkek 28. hozzászólásaIdeje: 2019.02.27. 15:17  

Rakoczi, Bathoryk 36 s 72 evek

majusnal

http://szkitia.ingyenblog.hu/evek-ho-napok-kiraly-szuletesek-halalok-stb-6


Hozzászóló neve: szikan VendégkéntCikkek 27. hozzászólásaIdeje: 2019.02.23. 18:00  

Mellar ur neki kene fogjon maga es a 17ik szazadig kutatni me Fomenkonak igaza van


Hozzászóló neve: szikan VendégkéntCikkek 26. hozzászólásaIdeje: 2019.02.23. 17:59  

Nap-kirajok

https://szkitia.blog.hu/2019/02/21/kitalalt_kozepkor_vagy_vi lagkor_matatasok_folytatas_438

 


Hozzászóló neve: szikan VendégkéntCikkek 25. hozzászólásaIdeje: 2019.02.04. 07:08  

gengis kan = Betlehem Gabro

https://szkitia.blog.hu/2019/01/12/kitalalt_kozepkor_vagy_vi lagkor_matatasok_folytatas_803

tartarjaras = hungarjaras stb

legalol

http://szkitia .ingyenblog.hu/kiraly-szuletesek-halalok-4

---

 

ugy latom az utolso mejegyzesemben a link nem mukodik holott nem hibas maga a link ,maganak bejone? [edig nincs leszedve az oldal]

ide meg egyszer beteszem azt is

https://szkitia.blog.hu/2019/01/12/kitalalt_kozepkor_vagy_vi lagkor_matatasok_folytatas_773


Hozzászóló neve: webmesterCikkek 24. hozzászólásaIdeje: 2019.01.18. 06:55  

Csak ellenőrző beírás, a modul kontrollhoz. Törlésre kerül.

A webmester


Hozzászóló neve: szikan VendégkéntCikkek 23. hozzászólásaIdeje: 2019.01.11. 19:10  

https://szkitia.blog.hu/2019/01/11/kitalalt_kozepkor_vagy_vi lagkor_matatasok_folytatas_773


Hozzászóló neve: szikan VendégkéntCikkek 22. hozzászólásaIdeje: 2019.01.11. 19:09  

Bathory Anna, szetn Margti, Solyman, Chussal Almos stb

https://szkitia.blog.hu/2019/01/11/kitalalt_kozepkor_vagy_vilagkor_mat atasok_folytatas_773

 


Hozzászóló neve: szikan VendégkéntCikkek 21. hozzászólásaIdeje: 2018.12.16. 19:02  

szkitia.blog.hu/9999/12/31/kitalalt_kozepkor_vagy_vilagkor_matatasok_folytatas_ 926

legalol

Bathory Istvan ''lengyel kiraj''= Zsigmond kiraj = Negru vlach vajda stb.


Hozzászóló neve: szikan VendégkéntCikkek 20. hozzászólásaIdeje: 2018.12.05. 17:02  

http://szkitia.ingyenblog.hu/evek-hon-napok-kiraly-szuletesek-halalok-stb-2

 

zsigmond almos bathory 

 

july alatt


Hozzászóló neve: szikan VendégkéntCikkek 19. hozzászólásaIdeje: 2018.11.13. 20:03  

pestis kamu

https://szkitia.blog.hu/2018/11/12/kitalalt_kozepkor_vagy_vilagkor_ma tatasok_folytatas_801


 
    

  
 
A cikkhez regisztráció nélkül is hozzászólhatsz, egy tetszőleges név megadásával.
Ne feledd: azok a szavak, amelyekkel minősítesz valakit, többet mondanak rólad, mint akiről beszélsz!
Neved / nicked:   
  (Írjál be egy nevet, különben nem megy el a hozzászólásod.)


Humán ellenőrző kód:

Másik_kód_kérése
Kedves Hozzászóló!
Írd be ide a fenti képen látható kódot.
(ha bizonytalan vagy a kód olvasásában, a kis nyilakra kattintva kérhetsz egy másikat)
 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.06 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


Etruszk=magyar

Az etruszk nyelvvel a komolynak hitt Etruszkológia foglalkozik. Aki ennek a tudománynak az alapjait szeretné górcső alá venni az hamar rájön, hogy minél jobban összpontosít annál jobban homályosodik a kép, mivel a nagy és híres etruszkológusok még olvasni sem tudják a szövegeket. A feliratok betűi között ugyanis nincsenek írásjelek, a kor szokása szerint a szóközöket csak elvétve jelölik és sok szónak csak a mássalhangzó vázát írja ki az írnok/vésnök. A kutatókat ez nem zavarja, az írásmódszer meghatározása nélkül fejtik a szövegeket, fordítanak (ferdítenek) és szótárt állítanak össze, melyben nemcsak a szavak értelmezése, de még léte is bizonytalan, sőt nyelvtant is írnak.

A továbbiakban én egy nagyon egyszerű, betűről-betűre követhető módszer segítségével átírom (transcribe/transliterate), lemásolom/leírom az etruszk szövegeket mai helyesírás szerint, lehetővé téve így mindenki számára azok olvasását és megértését. Nagyon tanulságosak és érdekesek ezek a tudományos belemagyarázásoktól mentes szövegek. Kezdem a három leghosszabb szöveggel és mivel a módszerem ezeken bevált, a többi sem lehet kétséges. És tényleg érdemes beleolvasni ezekbe az ősi feliratokba, meglepő, hogy még a sírfeliratok is milyen változatosak és mesteriek tudnak lenni!


Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  GONDOLGOK
  FORRÁSOK
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, fájdalmas sebeket szakitva fel a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Megtalálta a valódi betlehemi csillagot, szó lesz a történelmi, a pártus Jézusról, a valós keresztrefeszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora. Talán nem is véltetlen, hogy most íródott meg a könyv - írja - ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek. Ezek alapjait érinti meg ez az írás, új szemléletet adva eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


Te vagy itt a(z)
175455
látogató!
Ma  184,
ebben a hónapban
5033 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 13 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 175455 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:6
Látogatók összesen 1832 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
SzekeresS
aurigas
decoder
aries
zitabiro