Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 
<<< Előző cikkKövetkező cikk >>>

  
      Nyomtatható változat    Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!


Blog : Etruszk=magyarCímkék : kihagyásos írásmódszer, etruszk genivs, Larthi Cilnei, etruszkológus
 

Etruszk nyelvi emlékeink 4.


Etruszk

 

Az etruszk feliratokat Jeff Hill: CORPVS INSCRIPTIONVM ETRVSCARVM (NOVVM) című, 17111 oldalas könyvéből idézem, az általa kiemelt „tudományos” megfejtésükkel együtt. A professor emeritus elérhetősége: jeffjeff.hillhill@gmail.com.

 

Az alkalmazott, kissé módosított Leyden Konvenció jelei:

A ̣ a jel nem biztos, de valószínű;

X a jel olvashatatlan;

| egy sor kezdete;

A͡U vagy AU egyberovott/egybeírt betűket jelöl;

[ ] ezek visszatöltött (feltételezett) betűk;

(-) ezek megfejtettnek vélt betűk;

< > ezek törlésre szánt betűk;

[---] bizonytalan számú betűhely;

[...] meghatározott számú betűhely.

Minden sárga színű betűsor a gyűjteményben helyreállított feliratot jelöl, míg az

átírás zöld színű betűi saját helyreigazításaim.

a feldolgozás újabb lépésére mutat.Az alábbi feldolgozásokban a szövegek elolvasását kísérlem meg nagyon egyszerű, könnyen követhető módszerrel. A józan ész azt sugallja, hogy az etruszk szövegek írói nem nyelvészek voltak, csupán átlagos írástudók, akik megpróbálták legjobb tudásuk szerint rögzíteni a beszélt nyelvet, a mindig szűkös írásfelületen egy minimális jelrendszerrel és a lehető legegyszerűbb helyesírási szabályzattal.

Jöjjön hát a kihagyásos módszerrel írt szövegek etruszk, azaz szittya-hun-magyar olvasata, a kihagyott magánhangzók visszapótlásával (kisbetűkkel). A beszélt nyelvben nem ejtett és ezért az etruszk fonetikus írásban nem kiírt mássalhangzók helyét az átírásban a ' hiányjel jelzi (ezek a szóvégi n (-ban/-ben helyett -ba'/-be' szerepel) és a mássalhangzó előtti l és j mely beleo'vad az őt megelőző önhangzóba, megnyú'tva azt), az ugyancsak nem jegyzett hosszú hangzót félkövér betűvel, az egybeolvadt hangzókat aláhúzással jelzem (dj=gy, nj=ny, ts/tj=cs!, lj=j=i!).

Az átírási táblázat egyetlen meglepetése a jellegzetesen magyar χ (gy), Jeff Hill átírásában Ch, mely egyetlen más nyelvben sincs meg, talán ezért is gondolta professzor Alieni, hogy az etruszk meχ azonos a 'magyar' népnévvel. Ez ugyan nem megy, mert az etruszk meχ magyarul is megy, de lehet a kihagyásos módszerrel írt meggy vagy megye is, a szövegkörnyezettől függően!

A szavakba tördelés – ahol az eredeti szöveg (pontokkal) nem jelzi (az ókorban ez nem igen volt szokás) - a tudósok részéről önkényes, én az ésszerű olvasat követelményének eleget téve tördeltem szavakba a szóközök nélküli szövegrészeket, de az egyértelműen jelzet szóközöket tiszteletben tartva. (“Foremost it is important to note that the signs generally known as word dividers by no means mark lexemic word boundaries in every case. Rather, these often seem to be mere delimitation marks for prosodic breath units or morpho-grammatical and other units, and should be seen on the same structural level as spaced (or partly-spaced) and continuous (or split-continuous) writing. And the same is true for the early use of a space.” Reinhard G. Lehmann (Johannes Gutenberg University of Mainz): On word division and grammar as applied to the second Nerab inscription.)A legtöbb rajzot Jeff Hill maga készítette eredeti papír lenyomatok (squeeze paper) alapján.

Jeff Hill átírásában szerepelnek rendszerű hibák. Ilyen a kettéosztott négyszög vagy kör alakú H melyet rendszerint F-nek ír át, vagy a T-nek átírt Ch és a Th-nak átírt O. Mentségére legyen mondva, hogy csak a szövegkörnyezet dönti el az utóbbi két esetben a helyes olvasatot. Ezeket és a hozzájuk hasonló más hibákat zöld színű betűkre javítom át.

 Feliratszám 401.

Siena, Arezzo területén, Poggi grassi, Foiano és Marciano között, goromba agyagedény:


VCAES ASATE óV oKA' ÉSZ A SZó ÁTÉ' Óv okkal ész: a szó átél.


Visszájáról olvasva:

ETASA SEACV E'Ti A SZÁ' éSZE' A'KuVó Ejti a száj ésszel alkuvó!


Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) CAES ASATE(SA) Mr.-Velia, Mr.-Cae's (son), Mr.-Asate's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 402.

Siena, Arezzo területén, Poggi grassi, Foiano és Marciano között, goromba agyagedény:


V CAES ASATE ATAINAL óV oKA' ÉSZ A SZó ÁTÉ' ÁTA' aJNÁL Óv okkal ész: a szó átél, átal (túlvilágon) ajnál (ajnároz).


Visszájáról olvasva:

LANIATA ETASA SEACV LÁNY JÁTA' E'Ti A SZÁ'-SZÉ' A'KáVa' Lány játtal (azonos szóval) ejti: a száj-szél ajkával!


Megjegyzés: A száj-szél (kiáramló levegő!) szól, a száj-szél (ajak) csókol.

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) CAES ASATE(SA) ATAIN(I)AL Mr.-Velia, Mr.-Cae's (son), Mr.-Asate's-daughter'shusband, Mrs.-Ataini's (son), (lies here).Feliratszám 403.

Siena, Arezzo területén, Poggi grassi, Foiano és Marciano között, goromba agyagedény:


LARTh CAES ATAINAL áLARC oKA ÉSZ Á'TA' aJNÁL Álarc oka: ész által ajnál (ajnároz).


Visszájáról olvasva:

LANIATA SEAC ThRAL LÁNY JÁTA' eS E' AKi CSóRé ÁL/CSóRÁL Lány játtal (azonos szóval) es(ik) el: aki csóré áll/csórál (mellébeszél)!


Tudományosan” megfejtve: LARTh CAES ATAIN(I)AL Mr.-Larth, Mr.-Cae's (son), Mrs.-Ataini's (son), (lies here).Feliratszám 404.

Siena, Arezzo területén, Valdichiana egyik dombján találtak rá erre a hosszú, tiburtine kőzetből készült sírkőre:

Strange Lettershape Y -- T.

[Jeff Hill's footnote: none of our authorities have given this lettershape much attention at all, and have evidently made a weak and hasty guess that it must be a letter U – not even a letter U! -- in fact, it probably cannot be a lettershape of a letter U, the lettershape of which our Hand knew perfectly well how to write (V), and indeed our Hand knows the letters well and writes a neat inscription; I doubt that the letter is a vowel, and I note that there is no lettershape of a letter T written elsewhere in this inscription, and that we can conjecture that the Hand had a tendency to write this letter T apparently in a

thoroughly idiomatic fashion.]

Ha Jeff Hill vette volna a fáradságot, hogy belenézzen az írásjeleket tartalmazó táblázatba, akkor ott az utolsó előtti sorban megláthatta volna, hogy a Ch betű is nagyon hasonló ehhez a furcsa betűalakhoz.


MIVENELUSKARITNAS MIVENELUSKARIChNAS MI VÉNEL VeSZ Ki A RIGYaNÁS Mi vénnel vesz ki: a rigyanás (rügyezés).


Visszájáról olvasva:

SANChIRAKSULENEVIM SZÁ' NaGYJáRa/NaGYJóRa A'Ku SZÜLE NEVe ÍM Száll nagyjára (jobbára)/nagyjóra (nagyon jóra) alku (illendőség, méltányosság, jogosság): szüle neve, ím!


Megjegyzés: Úgy látszik, hogy az etruszkoknál illendőség, méltányosság, jogosság volt az elhunyt nevét adni az újszülött gyereknek/unokának (én is így lettem Mihály közvetlenül nagyapám halála után születve).

Tudományosan” megfejtve: MI VENELUS KARITNAS I (am) Mr.-Venel Karitna's (tomb).Feliratszám 405.

Siena, Arezzo területén, Foiano, 3 mérföldre Bettolle-tól, összetört kő csonttartó doboz:


--RAUChNI

VEThURUS


HLRAUChNI VEThURUS HaLRA VáGYNI VE'CéVe' RaVaSZ Halra vágyni vejcével (nádból vagy vesszőből font halászhálóval) ravasz.


Visszájáról olvasva:

SURUThEV INChUARLH SiVáR Ve'CÉVe' INGYé' VÁR LéHa Sivár vejcével ingyé(rt) vár léha!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

HVIS - SIVH Hé VISZ – SZÍV Hí (hév) visz – szív hí!


Tudományosan” megfejtve: FRAUChNI VE(L)ThURUS Ms.-Frauchni, Mr.-Velthur's (daughter), (lies here).Feliratszám 9242.

Siena, Arezzo területén, Foiano, 3 mérföldre Bettolle-tól, ivókupa fekete figurákkal díszítve:


MI

EKUThUThUAUTREChUVAZELESULZIRULEThESUVAPURTIISURA

PREUNE TURAREKETI


MI EKUThUThUAUTREChUVAZELESULZIRULEThESUVAPURTIISURA

PREUNE TURAREKETI MI E KUTYÚ iCéVe' AVaTóRA EGYÜ'Ve Á' íZELÉSÜL íZ ÜRÜL E CSÉSZéVe' aVA' Bő ÜRíTI IS URA BáR ÉVü'NE iT URÁRa E KÉTeLY Mi e kutyú (kerekded) iccével áll avatóra együlve (egyesülve), áll ízelésül. Íz ürül e csészével, avval bő üríti is ura, bár évülne (életbe lépne) itt urára e kétely.


Visszájáról olvasva:

ITEKERARUT ENUERP ARUSIITRUPAVUSEThELURIZLUSELEZAVUChERTUA-UThUThUKE IM ÍTE' Ki ÉRi A RoVóT E NeVÉRe éP ÁRúVa' iS úJÍTi RoVóBA' VeVőS E CSEL ÚRi ÍZeL VéS ÉLEZ AVa' ÜGYÉRT VÁ' ViCe'Ve CöVeKE ÍMe Íttel (ítélettel) ki éri a rovót, e nevére épp árúval is újíti. Rovóban vevős e csel: úri ízzel vés, élez avval ügyért, váj viccelve cöveke (cövekje), íme!


Tudományosan” megfejtve: MI EKUThUThUAUTR EChU VAZELESULZIRULE ThESUVA PURTIISURA PREUNE TURA REKE TI MI EKUThUThUAUTR EChU VAZELESULZIRULE requested-payments PURTIISURA PREUNE incense; he-formed this.

Jeff Hill's footnote: ... I feel that the main inscription is only a random string of syllables devoid of significance.

Mivel Jeff Hillnek és tudós társainak lila gőze sincs a felirat jó humorérzékkel megfogalmazott értelmes és a szövegkörnyezetbe jól illő tartalmáról, ezért azt próbálják elhitetni a naiv olvasóval, hogy az írnok csak úgy összedobálta a betűket, amibe azért becsúszott valami oda nem illő tartalom. Tudós ember részéről ez a megjegyzés szégyenteljes.Feliratszám 406.

Siena, Arezzo területén, Foiano, 3 mérföldre Bettolle-tól, homokkő csonttartó doboz:

Evidently Strange Lettershape IC -- K. Evidently not, so K=IC!


MIARUNThIAKUSIUNAS MIARUNOIAKUSIUNAS MI ÁRVáN OLYA' KŰ SZÍVeN A SZó Mi árván ollyal kű szíven a szó.


Visszájáról olvasva:

SANUISUKAIONURAIM SZÁNVa IS Ű Ki A JÓN URA ÍMe Szánva is ű ki a jón ura, íme!


Tudományosan” megfejtve: MI ARUNThIA KUSIUNAS I (am) Mr.-Arunthia, Mr.-Kusiuna's (son).Feliratszám 408.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok délnyugati oldala, házaspár csonttartó doboza:

Evidently Strange Lettershape IC -- K. Certainly not, it is an I and C!

 

VELFEIMNITUTIAKLANThA

NChVILKILNEIVELASNA

LSECh

 

VELHEIMNITUTIAICLANThA | NChVILICILNEIVELASNALSECh VELe Hí ÉJ MeNYI TéVúT úJAKaL A Nő CSA' | Nő üGYéVe' ILIK JóL NEJ VELe ASZoNY ÁLáS EGY Vele hí éj, mennyi tévút, újakkal a nő csal! Nő ügyével illik jól nej, vele asszony állás (állapot) egy.

 

Visszájáról olvasva:

ChESLANSALEVIENLICILIVChN AThNALCIAITUTINMIEHLEV üGYES LÁNY SZÁ' eLEVe iLYEN LIK ILI VaGYoN A CSíNAL KI ALJáT VeTI NeMI ÉHe eLEVe' Ügyes lány száj, eleve ilyen lik illi. Vagyon a csínnal ki alját veti: nemi éhe eleve!


Megjegyzés: Nej és asszony valóban egy a nőben!

Tudományosan” megfejtve: VEL FEIMNI(AL) TUTIA(S) KLAN ThA|NChVIL KILNEI(ALISA) VELASN(I)A|L SECh Mr.-Vel, Mrs.-Feimni's son, Mr.-Tutia's son, (and) Mrs.-Tha|nchvil, Mrs.-Kilnei's-son's-wife, Mrs.-Velasni'|s daughter, (lie here together).

Most már világos miért volt itt szükség a fiúra. A kutatók szerint ebben a dupla urnában Mr. Vel és Mrs. Thanchvil nyugszanak, de nem tudjuk, hogy miért vannak együtt. A nő ugyanis Mrs. Kilnei menye, a fiú anyja pedig Mrs. Feimni, vagyis a pár nem férj és feleség. De akkor mi?

A magyar olvasat tényleg házaspárról szól, a férj vagy a férj nevében eljáró írnok szemszögéből!Feliratszám 410.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok délnyugati oldala, homokkő csonttartó doboz:


Strange Lettershape -- M. It's a ligature: MCh!

Strange Lettershape -- N. It's a ligature: NCh!

Strange Lettershape -- K. It's a ligature: CC!


LARTFEIMNIVISKE

TUTNAI


LARTHEIMCh NChIVISCCE TChTNAL aLÁíRóT Hí ÉJ MeGY NaGY IVó IS KiKE' iT GYú'TaNi ÁL Aláírót hí éj! Megy nagy ivó is kikkel itt gyújtani áll.

 

Visszájáról olvasva:

LANTChT ECCSIVIChNChMIEHTRAL LÁNY iT GYú'T E Kő KŐSZÍVe NaGYMeJE' HűT uRAL Lány itt gyújt, e kő kőszíve nagy mejjel (mellel) hűt ural.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LTEL - LETL LéT ÉLe éLETőL Lét éle élettől!


Tudományosan” megfejtve: LART FEIMNI(AL) VISKE(S) TUTNAI(ALISA) Mr.-Lart, Mrs.-Feimni's (son), Mr.-Viske's (son), Mrs.-Tutnai's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 411.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok délnyugati oldala, üledékes kőzet csonttartó doboz:

VELFEMNI

VISKESA


Evidently Strange Lettershape IC -- K. Certainly not, it is an I and C!

 

VELHEMNI VISICESA VELe Hí E'MeNI VISZI KESA Vele hí elmenni, viszi kesa (lázadás, háborgás).

 

Visszájáról olvasva:

ASECISIV INMEHLEV ÁS E KI SZÍVe' INi MÉHeL EVe' Ás e ki szível inni, méhel (gyűjtöget) evvel.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VVIA - AIVV VíVóJA Á' IVóVa' Vívója áll ivóval!


Tudományosan” megfejtve: VEL FEMNI(AL) VISKESA Mr.-Vel, Mrs.-Femni's (son), Mr.-Viske's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 412.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok délnyugati oldala, üledékes kőzet csonttartó doboz:


VENZA FEMNI S ARKA

NAL KLAN


Strange Lettershape -- M. Certainly not, it is an I and a ligature UU!

Evidently Strange Lettershape IC -- K. Certainly not, it is an I and C!

 

VENZA HEIUUNI S ARICANAL ICLAN VÉNYeZ A HELY VeVő iNi SZó ÁRJuKA' iNAL JóKaL Á'Na Vényez a hely, vevő inni szó árjukkal inal, jókkal állna.


Visszájáról olvasva:

NALCI LANACIRA S INUUIEH AZNEV NÁLa Ki aLANY A KaJáRA S INi VeVőJe E Hí A ZeNÉVe' Nála ki alany a kajára (kaja-baja, zaj) s inni vevője, e hí a zenével.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VNAN - NANV VaN ANYJa – Nő A NeVe Van anyja – nő a neve!


Tudományosan” megfejtve: VENZA FEIMNI{ }(E)S ARKA|N(I)AL KLAN Mr.-Little-Venel, Mr.-Feimnie's son, Mrs.-Arka|ni's son, (lies here).Feliratszám 413.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok délnyugati oldala, üledékes kőzet csonttartó doboz, 57cm hosszú, 32cm magas:


LARCE CAINI FA MNRE LARCE CAINI HA MNRE aLÁíRó KE' Ki AJá'NI Hí A MeNőRE Aláíró kell ki ajálni (ajánlni) hí a menőre (elmenőre).

 

Visszájáról olvasva:

ERNM AH INIAC ECRAL ERéNY Mi Á' Hű INi aJAK E KőRe ÁL Erény mi áll hű, inni ajak e kőre áll.

.

Tudományosan” megfejtve: LARCE CAINI(AL) FA{ }NRE(S) Mr.-Larce, Mrs.-Caini's (son), Mr.-Fanre's (son), (lies here).Feliratszám 414.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, Casato farm, üledékes kőzet csonttartó doboz:


L A TITES CRESPE

LARThI CAINEI

SUCNEI


L A TITES CRESPE LAROI CAINEI SUCNEI áL A TI'Tó ÉSZ KéRÉSéBE' aLÁRÓJa KAJáN ÉJ SZUKa NEJ Áll a tiltó ész, kérésében alárója kaján éj: szuka nej!


Visszájáról olvasva:

IENCUS IENIAC IORAL EPSERC SETIT A L iLYEN KeVéS éJEN úJA' Ki JÓRa ÁL E BeSZÉRe Kő SE'Ti IT A Le Ilyen kevés, éjen újjal ki jóra áll e beszére, kő sejti itt a le.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LLSEII - IIESLL öLeLéSE' JuJ – JaJ ÉSZeL üL Öleléssel juj – jaj ésszel ül!


Tudományosan” megfejtve: L{ }A(RTh) TITES CRESPE(S) LARThI(AL) CAINEI(AL) SUCNEI(ALISA) Mr.-Larth, Mr.-Tite Crespe's (son), Mrs.-Larthi Cainei's (son), Mrs.-Sucnei's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 415.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, Casato farm, kis agyag csonttartó doboz:


L TITES CRESPE CAINAL FASTI TARChNIEI L TITES CRESPE CAINAL FASTI TARChNIEL Le TI'Ti ÉS KéRi ÉSZ éP E KAJáNAL FA' SZíTI TÁRGYa'Na iLYEL Letilti és kéri ész épp e kajánnal, faj szíti, tárgyalna illyel.


Visszájáról olvasva:

LEINChRAT ITSAF LANIAC EPSERC SETIT L LELJeN íGY aRÁT ITaSA Fi LÁNYI A'Ka E BeSZÉRe Ki SiET IT áL Leljen így arát, itassa fi, lányi ajka, e beszére ki siet, itt áll!


Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) TITES CRESPE(S) CAIN(I)AL FASTI(ALISA) TARChNIEI(ALISA) Mr.-Laris, Mr.-Tite Crespe's (son), Mrs.-Caini's (son), Mrs.-Fasti Tarchniei'sdaughter's-husband, (lies here).Feliratszám 416.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, Casato farm, kis üledékes kőzet csonttartó doboz:


L--RIS TITES VISCE aL[Á]íRó IS iT ÍTÉSZ VaJ iSZáK E Al[á]író is itt ítész, vaj iszák e?


Visszájáról olvasva:

ECSIV SETIT SIRAL E KőSZÍV SE'Ti IT SÍR ÁL E kőszív sejti: itt sír áll.


Tudományosan” megfejtve: LARIS TITES VISCE(S) Mr.-Laris, Mr.-Tite Visce's (son), (lies here).

 


Feliratszám 418.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, Casato farm, üledékes kőzet csonttartó doboz:


LART TITES FAP

RESA


LART TITES HAP RESA aLÁíRóT TI'T ÉSZ HA PeRES Á' Aláírót tilt ész ha peres áll!

 

Visszájáról olvasva:

ASER PAH SETIT TRAL A SZER BA' Ha SE'Ti IT TőR ÁL A szer baj ha sejti itt tőr (csapda) áll.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LRPA - APRL éL íRóBA' A PeReLő Él íróban a perelő!


Tudományosan” megfejtve: LART TITES FAP|RESA Mr.-Lart, Mr.-Tite's (son), Mr.-Fap|re's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 419.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, kis üledékes kőzet csonttartó doboz:


VELIAFAPURI

ARNThAL


VELIAHAPURI ARNThAL VÉLI A HA'Ba' ÚRI ARaNY CSAL Véli a hajban úri arany csal.

 

Visszájáról olvasva:

LAThNRA IRUPAHAILEV TSZoN RÁÍRVa BA' HAJ eLEVe Látsszon ráírva baj haj eleve.

 

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VAIL - LIAV aVA' ILő áL JAVa Avval illő áll java!

 

Tudományosan” megfejtve: VELIA FAPURI(ALISA) ARNTh(I)AL Mr.-Velia, Mrs.-Fapuri'sdaughter's-husband, Mrs.-Arnthi's (son), (lies here).

Mégiscsak csodálatos tudomány az etruszkológia! A feliratban megfogalmazott hajfestés kérdését frappánsan elintézte a véleményező (VÉLI A') anyósával.

 Feliratszám 420.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, goromba agyag csonttartó doboz:


LART PETRNI CARC------ áL ÁRTó BETű íRNI KÁRoK... Áll ártó betű írni károk...


Visszájáról olvasva:

...CRAC INRTEP TRAL …KiRAK ÍNYéRe TÉP TuRÁL …kirak ínyére, tép, turál (pletykáz).


Tudományosan” megfejtve: LART PETRNI(AL) CARCNAS Mr.-Lart, Mrs.-Petrni's (son), Mr.-Carcna's (son), (lies here).Feliratszám 421.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, csonttartó doboz:


V ARNTNAL

L FRENTINATE

 

V ARNTNAL L HRENTINATE óV A RoNTóNÁL iLő Ha eRÉNY úTJáN ÁT É' Óv a rontónál illő ha erény útján át él.


Visszájáról olvasva:

ETANITNERH L LANTNRA V E TANÍTó NYERő Ha iLő LÁNYTaNRA óV E tanító nyerő, ha illő lánytanra óv.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VLLE - ELLV éVeL öLE ELéLVe Évvel öle elélve!


Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) ARNTN(I)AL L(ARISUS) FRENTINATE(S) Mr.-Velia, Mrs.-Arntni's (son), Mr.-Laris Frentinate's (son), (lies here).Feliratszám 422.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, csonttartó doboz:


L FRENTI

NATE STEP

RNAL

 

L HRENTI NATE STEP RNAL éLő Ha eRÉNYTŰ' iNA'T E' eSeTE PőRéN/PeRéN ÁL Élő ha erénytűl inalt el, esete pőrén/perén áll.


Visszájáról olvasva:

LANR PETS ETAN ITNERH L LÁNYRa BETűSZó E TAN IT NYERő Ha áL Lányra betűszó e tan, itt nyerő ha áll.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LNRIPL - LPIRNL LáNY RIBáL eLé PIRiNYó áL Lány ribál (tép, rángat), elé pirinyó áll!


Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) FRENTI|NATE STEP|RN(I)AL Mr.-Laris Frenti|nate, Mrs.-Step|rni's (son), (lies here).Feliratszám 423.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, nagy csonttartó doboz, mésztartalmú üledékes vulkáni kőzetből:


MI

NUMUSIUS

SEMUSAThNIS


Evidently Strange Lettershape Λ -- A, Or, Λ -- M. As a matter of fact, the strange letter is an alternate letter for M and P, giving legitimate alternative readings for both values.

 

MI NUM/PUSIUS SEM/PUSAThNIS MI NőVe' MűVéSZ/BűVéSZ JUSa eSZE MűVéSZ/BűVéSZ Á'CáN IS Mi nővel művész/bűvész jussa, esze művész/bűvész álcán is!


Visszájáról olvasva:

SINThASUM/PES SUISUM/PUN IM SZó INTSe A SZŰ/SZíV MESe/BESZe SZíVéLY SZŰ/SZíV MűVéN/BűVéN IMa Szó intse a szű/szív mese/besze, szívély szű/szív művén/bűvén ima!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

MNSISS - SSISNM Mi NőS JuSa iS SZó-SZáJ iS NéMa Mi nős jussa is: szó-száj is néma!


Tudományosan” megfejtve: MI NUMUSIUS SEMUSAThNI(E)S I (am) Mr.-Numusiu Semusathnie's (ossuary).Feliratszám 425.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, temetkezési edény:


L AVEINI FAPRE TLAPNAT L AVEISI HAΛRE TLAPNACh áL A VEJSZéJe HA MáR/HABáR E éTLAP NAGY Áll a vejszéje, ha már/habár e étlap nagy!


Visszájáról olvasva:

ChANPALT ERΛAH ISIEVA L GYANúBa ÁLíT E RoMA'/RaBA' Ha JóS JE' aVA' áL Gyanúba állít e rommal/rabbal ha jós jel avval áll.


Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) AVEINI(AL) FAPRE(S) TLAPNAT(IALISA) Mr.-Laris, Mrs.-Aveini's (son), Mr.-Fapre's (son), Mrs.-Tlapnati's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 426.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, temetkezési edény:


L AVEINI L VELThURNAL áL A VEJ iNI Le VELe iCe VáRóN ÁL Áll a vej inni, le vele icce várón áll.


Visszájáról olvasva:

LANRUThLEV L INIEVA L LÁNY RoVó CSeLÉVe' eLé INI ÉVA áL Lány, rovó cselével, elé inni Éva(!?) áll!


Megjegyzés: Az etruszkok ismerték a Teremtés könyvét, ha Évát mint társat állítják a fiú elé.

Tudományosan” megfejtve:L(ARIS) AVEINI(AL) L(ARISUS) VELThURN(I)AL(ISA) Mr.-Laris, Mrs.-Aveini's (son), Mr.-Laris's (son), Mrs.-Velthurni's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 427.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, ?:


ARNTh PETR

UI LEASU


ARNTh PETR UI LEASU A RáNC BETűíRó VaJ LEÁSVa A ránc, betűíró, vaj leásva?


Visszájáról olvasva:

USAEL IU RTEP ThNRA ViSZAÉL JóVa' RóT ÉP CSúNYáRA Visszaél jóval, rótt épp csúnyára!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AURU - URUA AVa' RoVó ÚR VA' Avval rovó úr vaj?


Tudományosan” megfejtve: ARNTh PETR|UI(AL) LA(RIS)US Mr.-Arnth Mrs.-Petr|ui's (son), Mr.-Laris's (son), (lies here).Feliratszám 428.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, márvány csonttartó doboz:


Etruszk felirat, szemet szúróan rosszul átírva:

VELChEFULNIVELChES

CIARThIALISA


Latin felirat:

Q FOLNIVS A F POM

FVSCVS


AELTISULNIAELChES CIARThIALISA A ÉLeT IS VáLNI/VaLaNI Á' ÉL üGYES KI A RiCSaJ ALJaSA A' élet is válni/vallani áll, él ügyes ki a ricsaj aljasa.


Visszájáról olvasva:

ASILAIThRAIC SEChLEAINLUSITLEA A SZILAJ CSóRé AJKa SZÉGYeL-E AJáNLi USZÍTó eLÉ Á' A szilaj csóré ajka szégyell-e? Ajánli (ajánlja) uszító, elé áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ACSA - ASCA A KaSZA ÁSóKA' A kasza ásókkal (A halál a sírásokkal van)!


Tudományosan” megfejtve:

Etruszk: VELChE FULNI(AL) VELChES CIARThIALISA Mr.-Velche, Mrs.-Fulni's (son), Mr.-Velche's (son), Mrs.-Ciarthi's-daughter'shusband, (lies here).

Latin: Q(VINTVS) FOLNIVS A(VLI) F(ILIVS) POM(PTINA TRIBV) FVSCVSMr.-Quintus Folnius Fuscus, Mr.-Aulus's son, of-the-Pomptinus Tribe, (lies here).

A kutatók, a tisztán látható A-kat az első sorban V-nek írják át, noha azok semmiben sem különböznek a második sor A betűitől, csak azért, hogy az így kapott FULNI szót azonosítsák a FOLNIVS névvel.Feliratszám 429.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, homokkő csonttartó doboz, egy sor betű az első és két sor a bal oldalán látható:


A STEPRNI

TALCE

CAINAL


A STEPRNI TALCE CAINAL A SZóT EBe íRNI iT ALKu E KAJáNAL A szót ebbe írni, itt alku e kajánnal.


Visszájáról olvasva:

LANIAC ECLAT INRPETS A LÁNY úJA' Ki E'KóLÁ' iT ÍNYéRe BETűSZó Á' Lány, újjal ki elkólál (elcsavarog), itt ínyére betűszó áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ATKIEL - LEIKTA A TöKéLYEL LE IKaTó Á' A tökéllyel le ikató (ösztönző) áll!


Tudományosan” megfejtve: A(ULE) STEPRNI(AL) TALCE(S) CAIN(I)AL(ISA) Mr.-Aule, Mrs.-Steprni's (son), Mr.-Talce's (son), Mrs.-Caini's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 430.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, agyagedény:


L STEPRNI A VIPINAL TALCE eLé eSTÉBe' íRNI Á' VaJ BaJNÁL iT ALKu E Elé estében írni áll. Vaj bajnál itt alku e?


Visszájáról olvasva:

ECLAT LANIPIV A INRPETS L E KaLA' iT LÁNYI BŰVe' Á' ÍNYéRe BETűSZó áL E kalaj (csavargó) itt lányi bűvvel (bűbájjal) áll, ínyére betűszó áll.


Tudományosan” megfejtve: L(ARIS) STEPRNI(AL) A(ULES) VIPIN(I)AL(ISA) TALCE(SA) Mr.-Laris, Mrs.-Steprni's (son), Mr.-Aule's (son), Mrs.-Vipini's-daughter's-husband, Mr.-Talce's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 431.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, homokkő csonttartó doboz.:

Az átírás tudatosan így hamisítva:

ThANCh{EL}VIL TETINEI


Íme a pontos átírás:

ThANChEILTVTPNEI CSA'Na áGY ÉJeL TéVedT éP NEI Csalna ágy éjjel, tévedt épp nei.


Visszájáról olvasva:

IENPTVTLIEChNATh iLYENBe TéVedTeL iJEDJeN Á'Ca Ilyenbe tévedttel ijedjen álca!


Tudományosan” megfejtve: ThANCh{EL}VIL TETINEI Ms.-Thanchvil Tetinei (lies here).Feliratszám 432.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, tiburtine kőzet csonttartó doboz.:


LARThITITLNEI

CIARThISA


LAROITITLNEI CIAROISA aLÁíRÓ IT ÍTéL NEJ KI ÁRO' ISA Aláíró, itt ítél nej, ki árol (áraz) isza (iszákos).


Visszájáról olvasva:

ASIORAIC IENLTITIORAL A SZáJ ŐRe AJKa éJENeLTe IT JÓRa ÁL A száj őre ajka, éjenelte (éjen által) itt jóra áll.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LCIA - AICL LaKóJA A JóKaL Lakója a jókkal!


Tudományosan” megfejtve: LARThI TITLNEI CIARThI(E)SA Mrs.-Larthi Titlnei, Mr.-Ciarthie's-son's-wife, (lies here).Feliratszám 433.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, tiburtine kőlap a Saint Giuseppi templom bejárati lépcsőjében:


LRT TULE TAV

INEI


LRT TULE TAVINEI aLáíRóT TŰLE TÁVuLJa NEJ Aláírót tűle távulja (távolítja) nej.


Visszájáról olvasva:

IENI VAT ELUT TRL iLYEN JaVÁT ELVeTi TőRőL Ilyen javát elveti tőről.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LIVI IVIL iLI VaJ JöVőJeL Illi (illik hozzá) vaj jövőjel?


Tudományosan” megfejtve: L(A)RT TULE TAV|INEI(AL) Mr.-Lart Tule, Mrs.-Tav|inei's (son), (lies here).

Jeff Hill's footnote: the family name TULE is identical with the Etruscan word for an-offering.

Némi igazság rejlik ebben a fordításban: ami valakiTŐL (népiesen TŰLE) származik az lehet egy felajánlás.Feliratszám 4660.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, temetkezési sztélé:


ANTI A NőTŰ' a nőtűl ...


Visszájáról olvasva:

ITNA IT iNA' … itt inal


A nőtűl itt inal!


Tudományosan” megfejtve: A(R)NTI Ms.-Arnti (lies here).Feliratszám 4661.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, temetkezési sztélé:


TATU TÁT Ű tát ű ...


Visszájáról olvasva:

UTAT UTAT … utat


Tát ű utat (a túlvilágra)!


Tudományosan” megfejtve: T(AN)A TU(TE) Mr.-Tana Tute (lies here).Feliratszám 434.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, temetkezési sztélé:


Strange Lettershape -- M. Actually, it is a ligature: ++ = V+A+Z!

Strange Lettershape -- A. Actually, it is a ligature: ++ = R+S+P!


A kutatók által javasolt átírás: MASMUMUS, beszélő viszonyban sincs a felirattal, nem MÁS mint MUMUS!, különösen, hogy az összerovás fogalma nem ismeretlen a kutatók előtt, és itt mindkét összerovás elemei világosan elkülöníthetők.


VAZ RSP S VAZ U VAZ US VÁZáRa SZéP SZóVÁZáVa' VÁZU' SZó Vázára szép szóvázával vázul szó.


Visszájáról olvasva:

SU VAZ U VAZ S PSR VAZ SZóVÁZáVa' Ű VÁZaS BeSZéRe VÁZ Szóvázával ű vázas beszére váz.


Megjegyzés: Ilyen oda-vissza értelmes szójátékot csak nyelvünk mesterei tudnak alkotni. Írnokunk az írásnak is mestere volt, hiszen kitalálta a mindkét irányból VÁZ-nak olvasandó összerovást. (Gyengébbek kedvéért jegyzem meg csupán, hogy szóváz annyit tesz 'a szó mássalhangzó váza'.) Azok a magyarul beszélő nyelvészek (és laikusok) akik ezt az olvasatot kétségbe vonják, azok tényleg idióták. Ez az egyetlen felirat is elegendő bizonyíték arra, hogy az etruszk csupán egy írásmódja volt a beszélt magyar nyelvnek!

Tudományosan” megfejtve: MA(RCE) S(EThUS) MUMUS Mr.-Marce, Mr.-Seth Mumu's (son), (lies here).Feliratszám 15792.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, tiburtine kőzetlap:


LCILNI VERA TITLR LCIUNIVERATITUR LaKóJa UNJa VÉRe ÁTIT VáR Lakója unja, vére átit vár.


Visszájáról olvasva:

RUTITAREVINUICL RoVóT ITA'Ra E'VINé ÚJaKaL Rovót italra elvinné újakkal.


Megjegyzés: A sírban lakó szempontjából áti az evilági, tehát új lakókért (halottakért) cserébe ígér italt a szöveg rovójának. Elég csúnya üzleti ajánlat, de hát ma is ebből élnek a temetkezési vállalkozók.

Tudományosan” megfejtve: L(ARTh) CILNI(AL) VERA(S) TIT(IAL)L(ISA) R(AMThASA) Mr.-Larth, Mrs.-Cilni's (son), Mr.-Vera's (son), Mrs.-Titi'sdaughter's-husband, Mr.-Ramtha's-daughter's-husband, (lies here).

Még Jeff Hill is furcsának tartja, hogy a halott nevét csak egy L betű jelöli, de fel sem veti, hogy esetleg tudománya alapjaiban kellene keresni az okát ennek a furcsaságnak, amit tetőz, hogy az anyós neve bezzeg ki van írva, de a feleségé nincs! (Ez utóbbit már csak én mondom. Igaz, a Magyar Szóba is hoztak olyan gyászjelentést melyben az összes retyerutyát felsorolták, kivéve a halottat.)Feliratszám 15793.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, törött márvány temetkezési urna, tetején egy félig támaszkodó férfi:


AV SURA ZUCRE-- AV SURE ZUCRE[MNT] A'Vó SZíVéRE űZ VaK RE[MéNYT] Alvó szívére űz vak re[ményt].


Visszájáról olvasva:

[TNM]ERCUZ ERUS VA [TűNő Mi] ÉRi KiŰZi E RaVaSZ VA' [Tűnő mi] éri, kiűzi e ravasz vaj?


Tudományosan” megfejtve: AV(LE) SURA ZUCRES Mr.-Avle Sura, Mr.-Zucre's (son), (lies here).

A Sura vezetéknevű fiú apjának a vezetékneve Zukre. Semmi baj! A tudomány megmagyarázza:

Jeff Hill's footnote: ... I do wonder if the interpretation is correct, from the point of view of conjecturing that a subject of an inscription with a family name SURA is the son of a man with a family name ZUCRE; it seems to be more likely that ZUCRE is a gamonymic and similarly in the other cases too, yet in this specific inscription the damage to the letter E, and the complete loss of anything thereafter at the end of the inscription, makes too much comment sterile, and perhaps there is scope for a conjecture about, say, rather frequent adoption of children or of adults from one family into another family – such adoptions are known to have occurred quite frequently in ancient Rome for a large number of seemingly non essential reasons ...Feliratszám 9241.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, pénzérme, értéke az AS hatodának a fele, mindkét oldalán feliratozva:


A: AREUIZIES ÁRÉ' ÚJ űZőJe ÉSZ Áré(rt) új űzője ész!


B: CRIUEPEUE KéR JöVE' BÉVE' Kér, jövel (jöjj el / többször jöjj) bévvel (bővel)!


Visszájáról olvasva:

A: SEIZIUERA eSÉLY űZőJéVE' uRA' Esély űzőjével ural!


B: EUEPEUIRC EVE' BÉVe JáR Ki Evvel béve (bőve/bősége) jár ki!


Megjegyzés: Jeff Hill szerint az érmére rávésték a szöveget, ez tehát az érme tulajdonosának a véleménye és reménye, melyek tökéletesen illenek egy pénzérmére, míg a

tudományosan” megfejtésnek nem sok értelme:

A: AREUIZIES (Coin) of-the-town-of-Arezzo.

B: CRIUEPEUE (I), Mr.-Criuepeue, (minted this coin).

Jeff Hill's footnote: in respect of the name of the moneyer, Mr. Mario Buffa compares KRUTPU{U}S of inscription number 2809, which seems to be pertinent, notwithstanding the different spelling (the two instances of the term of nomenclature may be separated by three hundred years and six hundred kilometres, and is unnaturally full of vowels and relatively long strings of vowels (contrary to the GENIVS of the Etruscan language) in both instances).

Elképesztő ez a magánhangzókra tett megjegyzés, mivel Jeff Hillnek is tudnia kell, hogy az U/V betű egyben az U magánhangzó és a V mássalhangzó jele, és így a szóban nincs is magánhangzó tömörülés.Feliratszám 15469.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, fekete mázos edény:


TIA • ESTANP • EUUTh TIA • ERTANP • EUU{KiS o} úTJA E RáTÁN éP E'ViVő Ki SZÓ' Útja e rátán épp elvivő ki szól.


Visszájáról olvasva:

{KiS o}UUE PNATRE AIT KéSŐ óV eVE' BűN A'TeRe E AJTó Késő óv evvel, bűn altere e ajtó.


Tudományosan” megfejtve: TI A{ }(UL)ES TANP{ }E{U}<V>U(S) Th(ANAS) This (cup is) Mr.-Aule Tanpevu's, Mr.-Thana's (son's).Feliratszám 15461.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, kis kőurna kétnyelvű felirattal:


CN • LABERIVS • A • F

POM

A • FAPRNLA

AChRATINALISA


A • HAPRNLA AChRATINALISA Á' HiÁBa őR NáLA A GYűRű ÁTINAL JuSA Áll hiába őr nála, a gyűrű átinal jussa!

 

Vagy, ha az R nem sérült hanem vagy eredetileg is V (F) vagy tudatosan lett átalakítva V-nek:

A • HAPRNLA AChVATINALISA Á' HABáR NáLA A GYáVa ÁTINÁL ISZA Áll habár nála a gyáva átinál (túlviláginál) isza (iszákos)!

 

Visszájáról olvasva:

ASILANITARChA ALNRPAH A A SILÁNY ITA' RoGYA A LáNYRaBA' Hű Á' A silány ital rogya (roggyantja) a lányrabbal hű áll.

 

Vagy, ha az R nem sérült hanem vagy eredetileg is V (F) vagy tudatosan lett átalakítva V-nek:

ASILANITAVChA ALNRPAH A A SZó ILAN IT A VáGYA' ALaNYáRa BA' Ha Á' A szó illan itt a vággyal, alanyára baj ha áll.


Tudományosan” megfejtve:

Latin: CN(AEVS) LABERIVS A(VLI) F(ILIVS) POM(PTINA TRIBV) Mr.-Cnaeus Laberius, Mr.-Aulus's son, of-the-Pomptinus Tribe, (lies here).

Etruszk: A(ULE) FAPRN(AS) L(UTNITh)A AChRATIN(I)ALISA Mr.-Aule, Mr.-Faprna's slave, Mr.-Achratina's-daughter'shusband, (lies here).

    Jeff Hill's footnote: given the fact that the same tool seems to have been used to scratch the two inscriptions, and, despite the slight difference in the heights of the letters, it is not impossible that they were scratched at about the same time by the same Hand, it seems to be remarkable that there is no correspondence whatsoever between the two inscriptions; I conjecture that the urn was intended to be occupied by the Latin subject, and that, a very short time later, an Etruscan, a slave no less, instead claimed occupancy, with the Hand either feeling not the slightest need to delete the misleading Latin inscription, or else perhaps only covering it over with a smear of mud which has readily washed off; perhaps the already residing Latin occupant was unceremoniously turfed out onto the ground.

    Komoly próbálkozás, de az olvasatból világosan következik, hogy az etruszk szöveg egy elégé szarkasztikus graffiti. Azért talán nem árt megnézni az etruszkológusok erőlködését a két szöveg összemosására:

  1. The Bilingual Equivalences Of The Terms Of Nomenclature Are Not Crystal Clear;

  2. CN, That Is, CN(AEVS), Could In Some Unknown Way Be Equivalent To A, That Is, A(ULE), In An Ancient Etymology Which Has Now Perished;

  3. LABERIVS Could Be Equivalent To FAPRN (Unremarkably A = A, B = P, R = R) (But, On The Other Hand, The Term Of Nomenclature FAPRN Is In Fact Suffixed With A Servile Term, FAPRNLA);

  4. I Cannot Readily See How A(VLI) F(ILIVS), A Patronymic, Based On The Prename AVLVS, Could Be Equivalent To AChRATINALISA, AChRATIN(I)ALISA, A Gamonymic, Based On The Family Name AChRATINA, (Which May Either Have The Etruscan Adjectival Termination -NA, Or Else May (Far Less Probably) Even Have A Divine Component -TINA).Feliratszám 8971.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok, pirosas kétfülű agyagedény:


LARISTNEI LARThI

CLUAESA


LARISTNEI LAROI CLUAESA iLÁRIST NEJ aLÁRÓJa Ki aLVA E SZÁ' Illárist (mulatozást), nej! Alárója ki alva e száj.


Visszájáról olvasva:

ASEAULC IORAL IENTSIRAL A SZÉ' AVaL Ki JÓRa ÁL éJENTe SÍRAL A szél avval ki jóra áll éjente sírral.


Megjegyzés: A szél itt a szellem/lélek (angolul soul) képviselője.

Tudományosan” megfejtve: LARISTNEI LARThI(AL) CLUAESA Mrs.-Laristnei, Mrs.-Larthi's (daughter), Mr.-Cluae's-son's-wife, (lies here).

Jeff Hill's footnote: ... the string of vowels -UAE-, found infrequently elsewhere, is contrary to the GENIVS of the Etruscan language, and is suggestive of the omission for one reason or another of a consonant or two.

Professzorom, az etruszk nyelv géniusza olyan hatással volt még az angol nyelvre is, a latinon keresztül, hogy a mai napig ön is dupla U-nak (double-U) hívja a W-t (dupla V-t). Igaz, hogy az etruszkok használták a F betűt is a V hang jelölésére, de a magyarban/etruszkban egyes szavak furcsán viselkednek, pl. mű = műv, vagy mí = miv, nyű = nyűv, sű = süv, bű = bűv, szű = szüv v. sziv, szú = szuv, stb. Ezek írására találta ki az etruszk géniusz a váltakozó hangértékű U/V betűt. (Csak a XVI. században különül el a kettő!) „The letters u and v will be considered together, as in the medieval period they were interchangeable. In Latin there was no difference between them, and some Latin grammars refer to v as "consonantal u". How it was actually pronounced is contentious.” - írja a Medieval Writing című honlap. Azért vitatott e betűnek a kiejtése, mert nem ismerik az etruszk nyelv e különlegességét, melyet a latin is részben átvett, lásd épp a genivs szót!Feliratszám 9902.

Siena, Arezzo területén, Pieve a Socana, kör alakú, 870mm átmérőjű büdöskő talapzat, két felirattal:


A:         ARUTKREINIE A RoVoT KaRÉJoN JE' A rovott karéjon jel.


Visszájáról olvasva:

EINIERKTURA ÉJeN JE' őRöKeT ViRA' Éjen jel őröket virral (virrogatásra, kiáltozásra buzdít).


B:         I ARTSThI ^

MERPASNII A


I ARTSThI ^ MERPASNII A JÁRaTáS CéLJ[A] MERőBe' A SuNYIJA Járatás célj[a] merőben a sunyija.


Visszájáról olvasva:

AIINSAPREM [A]IThSTRAI A JaJoN SZAPoRa E Mű ÁLJa CSőSZ TúRÁJa A jajon szapora e mű, állja csősz túrája!


Megjegyzés: Ez a kör alakú lap valamilyen jelzőszerkezet része volt, mely éjente az őröket sunyi módon arra késztette, hogy időközönként (amit a karéj rovatai jeleztek) virrogjanak, vagyis jelezzék egymásnak, hogy a helyükön vannak és éberek. A csodálatos ebben a feliratban az, hogy még egy ilyen műszaki leírásban is oda-vissza olvasattal csökkentik felére a kiírandó betűk számát.

Tudományosan” megfejtve:

A: ARUT KREINIE Mr.-Arut Kreinie.

B: (PRIMI) AR(U)T(U)S ThI MERPASNII{ }A Here (is) the-firstborn-of-thetwo-or-more-brothersnamed-Arutu's statue.

A kutatók a szerkezetet ugyan nem ismerték fel, de az utasítást hozzá meg-szó-fejtették:

The Inscription Provides A Prename *ARUT (Spelled Once ARUT And Once As ART + The Genitive Marker (U)S) Found Nowhere Else. The Inscription May Provide The Etruscan Word For statue: MERPASNII{ }A; The First Few Letters Of This Word, MERP, Seem To Be Consistent With Those Of The Intensive Pronoun MINIPI, Which I Reckon Is IPSVM, me-myself, And The Word As A Whole Might Mean, Say, image-of-he-himself = statue.Feliratszám 9903.

Siena, Arezzo területén, Pieve a Socana, kör alakú, 1120mm átmérőjű büdöskő talapzat:


KRENIASI


Ez egy erőltetett átírás. Az E után azonos magasságú I következik. Ha az ezt követő két rövidebb I közül a jobb oldali tetejét gondolatban összekötjük a másik aljával akkor a sorba nagyság szerint odaillő szabályos N betűt kapunk:

 

KREINASI KaRÉJoN A SZíJ ... Karéjon a szíj ...


Megjegyzés: Ez a kör az előzőnek a párja és amint az az olvasatból kiviláglik, a kettőt szíj kötötte össze egy óraműszerű szerkezetbe.

Tudományosan” megfejtve: KRENIASI (This statue is dedicated) to-Mr.-Krenia.Feliratszám 15601.

Siena, Arezzo területén, Foiano, a Bettolle-i dombok (Jeff Hill csak annyit közöl, hogy ez a kilenc soros felirat Mr. Dieter Steinbauer, On The Tomb Inscription Of LARThI CILNEI From ARITIM / ARRETIVM / Arezzo című dolgozatából való és, hogy nincs vele rajz):


LARThI : CILNEI : LUVChUMESAI LAROI : CILNEI : LUVChUMESAI aLÁRÓJa KaJáLNi ÉJ eLÜ'Ve GYáVa ÍM E SZÁJ alárója kajálni éj elülve gyáva ím e száj

CILNIES : SECh : AN : ARITIN • AI KaJáLNI ÉSZ eSEDJ ANYi ÁRJa TŰNő ÁLJ kajálni ész esedj annyi árja tűnő állj

MEANI : AR • SINCE : CLThLU íME A NYÍ' ÁRa SZŰNiK-E Ki aLáCSaLVa íme a nyíl ára szűnik-e ki alácsalva

M : LUPU : FELZNEALC : NACh Ma aLVa BÚ' FELüZeN-E A LaKó NAGY ma alva bú' felüzen-e a lakó nagy

UMSE : PUIA : A--CE : AR : ThAL : SPU UMSE : PUIA : A[B]CE : AR : ThAL : SPU VáMoS E BÚJA A [Bé]KE ÁRa CSAL SZéP Ú- vámos e búja a [bé]ke ára csal szép ú-

RINAS : CVER : PUThSCE : UThU : -RI NÁSZ KöVÉR BÚCSú SZűKE UCU -ri nász kövér búcsú szűke uccu

U--R : EINCh : S--L : LUICEFUL U[DV]R : EINCh : S[A]L : LUICEFUL U[DVa]R E' INGY SZ[Á]L eLVeIKE' FÚL u[dva]r el ingy sz[á]ll elveikkel fúl

UI--CE : --V-- : PUIA : AMCE : A UI[LK]CE : [A]V[A] : PUIA : AMCE : A VaJ [Le'Kü]K E' [A]V[A'] BÚJA AMi KE' A vaj [lelkü]k el [a]vv[al] búja ami kel a

--L : XIIII : LUPUM AVILS : --XXXIII RUVL : {TiZeNNéGY} : LUPUMAKELS : {HaRMiNCHáRoM} [RoVóVa]L iT üZeN NaGY aLVóBÚ' MA KELéS HíRe MéN CéHe RéMe [rovóva]l itt üzen nagy alvóbúl ma kelés híre mén céhe réme


Alárója, kajálni (kiabálni) éj elülve, gyáva ím e száj. Kajálni ész esedj, annyi árja tűnő. Állj, íme a nyíl ára! Szűnik-e ki alácsalva ma alva búj? Felüzen-e a lakó? Nagy vámos e, búja a béke ára. Csal szép úri nász, kövér búcsú szűke, uccu, udvar el ingy(ül) száll. Elveikkel fúl vaj lelkük el? Avval búja ami kel, a rovóval itt üzen: nagy alvóbúl ma kelés híre mén, céhe réme!


Visszájáról olvasva:

--XXXIII : SLIVA MUPUL : XIIII : L-- {HaRMiNCHáRoM} SLEKAMUPUL : {TiZeNNéGY} : LVUR HíR MeNTSe Ha RéM SZóL E KÁMVáBÚ' iT üZeN NaGY aLVó ÚR- hír mentse ha rém szól e kámvábú' it üzen nagy alvó úr-

A : ECMA : AIUP : --V-- : EC--IU A : ECMA : AIUP : AVA : EC[KL]IU -A' E Kő MA A JöVőBe [A]V[A'] E Ki [KeL] JaVu- -al e kő ma a jövőbe ava' e ki kel javu-

LUFECIUL : L--S : ChNIE : R--U LUFECIUL : L[A]S : ChNIE : R--U -LVa FE' KÍVüL LÁSa üGYéN JE' RóVa DÚ' -lva fel kívül lássa ügyén jel róva dúl

: UThU : ECSThUP : REVC : SANIR Ve'CéVe' ÉKeS CSáVáBa' őRE VaK SZÁNJa Re- vejcével ékes csávában őre vak szánja re-

UPS : LATh : RA : EC--A : AIUP : ESMU UPS : LATh : RA : EC[P]A : AIUP : ESMU -VéBe' SZú LÁTJa uRA E K[áB]A ÁJu'Va éP ÉSZMŰ -vében szú látja ura e k[áb]a ájulva épp észmű

ChAN : CLAENZLEF : UPUL : M uGYAN oKaL Á' E NéZő eLÉ Fő Ű éPÜL íMe ugyan okkal áll e néző elé fő ű épül íme

ULThLC : ECNIS • RA : INAEM VeLe CsaLóKa E KíN IS RÁ INA E Mu- vele csalóka e kín is rá inna e mu-

IA • NITIRA : NA : ChES : SEINLIK -LYA NYITJáRA iNA üGYES SÉLYe NYíLIK -lya nyitjára inna ügyes sélye nyílik

IASEMUChVUL : IENLIC : IORAL JÁSZ E MŰ GYáVáVaL iLYEN LIK JÓRa ÁL jász e mű gyávával ilyen lik jóra áll


Hír mentse ha rém szól e kámvábúl (kávából). Itt üzen nagy alvó úrral e kő ma a jövőbe. Avval, e ki kel javulva fel kívül, lássa ügyén jel róva dúl. Vejcével (fonattal) ékes csávában őre vak, szánja revében (pudvában) szú, látja: ura – e kába – ájulva épp. Észmű ugyan okkal áll e néző elé, fő ű épül. Íme, vele csalóka e kín is, rá inna e mulya, nyitjára inna ügyes. Sélye (sír/sírbolt/koporsó) nyílik, jász (gyász) e mű, gyávával ilyen lik jóra áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk összeolvasva:

LCMMURUUH IIUChUULA{HaRMiNCHáRoM} LaKó Ma MŰRoVóVa' Hí JöJ ÜGYe VeVő iLA Ha RóMáN CéHe RéM Lakó ma műrovóval hí, jöjj! Ügye vevő illa (fut), ha Rómán céhe rém!


Ugyanezek visszafelé összeolvasva:

{HaRMiNCHáRoM}ALUUChUII HUURUMMCL Ha RóMáN CéHe RéM ALVó ÜGYe VÍJó HŰ URáVa' MáMa KeL Ha Rómán céhe rém, alvó ügye víjó (vijjogó), hű urával máma kel!


Megjegyzés: Az etruszkok nem igen rajonganak Róma térhódításának, amint az ebből a ballada szerű feliratból kisír.

Tudományosan” megfejtve soronként:

1 LARThI CILNEI(AL) LUVChUMESAI(AL)Ms.-Larthi, Mrs.-Cilnei's, ourqueen's,

2 CILNIES SECh AN ARITIN{ }AI(AL) daughter, Mr.-Cilnie's (our king's) daughter, she-who the-Arezzan

3 MEANI(AL) AR{ }SINCE „Goddess-Mean's (altar) removed (the fire) (as she was tasked to perform),

3|4 CLThLU|M LUPU FELZNEALC NACh „in-this-same-place-here dead (lies). And-the-town-Bolsena's then

5 UMSE PUIA ARCE AR{ }<N>Th(I)AL „entire-body of-wives made (this tomb); Mrs.-Arnthi's (and)

5|6 SPU|RINAS CVER PUThSCE „Mr.-Spu|rina's gift; in-this-pit

6|7 UThU|{U--}R EINCh SAL LUICE „dedicatory-thing|s you-mustdeposit, one on-the-left,

7|8 FAMF|UI{--}CE AVI PUIA AMCE „one on-th|e-right; loyal wife was-she

8|C9 AVIL XIIII LUPUM AVILS XXXXIII „of-years of-14; and-she-isdead (having-lived) for-years for-43.

 

Ms.-Larthi, Mrs.-Cilnei's, ourqueen's daughter, Mr.-Cilnie's (our king's) daughter, she-who the-Arezzan Goddess-Mean's (altar) removed (the fire) (as she was tasked to perform), in-this-same-place-here dead (lies). And-the-town-Bolsena's then entire-body of-wives made (this tomb); Mrs.-Arnthi's (and) Mr.-Spurina's gift; in-this-pit dedicatory-things you-mustdeposit, one on-the-left, one on-the-right; loyal wife was-she of-years of-14; and-she-isdead (having-lived) for-years for-43.

 

Amint azt a { } zárójelek mutatják, a tudományos megfejtés három helyen is törli a világosan jelzett szólamválasztó jeleket, két helyen pedig a betűket illetve betűhelyeket, hogy kicsikarják ezt a ferdítését. Ezzel a hamisítással szemben még a visszafelé olvasat is tiszteli ezeket a szólam közöket.

Míg az olvasat (mind a négy irányból) ésszerű, összefüggő gondolatsort alkot, addig a ferdítés a betoldott (lila) szavak ellenére is egy összevisszaság csupán, pedig jócskán megerőszakolták a feliratot: „The Adverbs Spelled LUICE And FAMF|UI{--}CE Seem, To Me At Least, To Be Dialectical Spellings Of The Adverbs Found Spelled LEIC, And, LAETIS And FAMFEThES, Elsewhere (LIBRI LINTEI ETRVSCI FRAGMENTA ZAGRABIENSIA).” De már a FAMF|UI{--}CE is hamisítás hiszen a feliratban LUICEFUL | UI--CE van!


 

A 435.-474. számú feliratok az Arezzo környéki 6. etruszk településről kerültek elő, melynek etruszk neve Cortona lehetett.


Feliratszám 435.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona, törött sírkő:

 

ZIChU

MESIN

AL

 

ZIChU MESINAL űZI GYÚ Mi E SZŰN ÁL Űzi gyú (gyújtós) mi e szűn áll!

 

Visszájáról olvasva:

LANISEM UChIZ LÁNYI SZEM ÚGY IZ Lányi szem úgy izz!

 

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ZMAUNL - LNUAMZ iZMA VéNüL LáNY VÁMoZa Izma vénül, lány vámozza!

 

Tudományosan” megfejtve: ZIChU MESIN|(I)AL The-scribe, Mrs.-Mesin|i's (son), (lies here).

Egy Anonymus írnok. aki a sírból felnyúlva véste e szöveget.Feliratszám 436.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona, csonttartó doboz, tetején a felirattal:

 

CUREFULU KŰRE FiÚ áLVa Kűre, fiú, állva!

 

Visszájáról olvasva:

ULUFERUC ÜLVe FÉRj VaK Ülve férj vak.

 

Tudományosan” megfejtve: CURE FULU(S) Mr.-Cure, Mr.-Fulu's (son), (lies here).


Feliratszám 437.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona, kis 31cm magas bronzszobor felirattal:

 

V CVINTI ARNT

IAS CULPIANSI

ALPAN TURCE

 

VC VINTI ARNT IAS CULNANSI ALPANTURCE VaK VaJ iNTI ÁRNYáT JÁSZ KiVe' LáNYANYa SZÜ' ÁL BÁNaTáVa' öRöKÉ Vak vaj inti árnyát? Jász, kivel lányanya szül, áll bánatával örökké.

 

Visszájáról olvasva:

ECRUTNAPLA ISNANLUC SAI TNRA ITNIV CV E KőRoVaToN APuL A JuSáN ANYi aLVó KőSZÁJ TaNú RÁ IT aNYI Vő KöVe E kőrovaton apul a jussán annyi alvó kőszáj. Tanú rá itt annyi vő köve!

 

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VIATIE - EITAIV VaJ ÁTI-E E ITA' IVó Vaj áti-e e ital ivó?

 

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) CVINTI(AL) ARNT|IAS CULPIANSI ALPAN TURCE Mr.-Velia, Mrs.-Cvinti's (son), Mr.-Arnt|ia's (son), to-The-God-Culpians in-hope donated (this statue).


Feliratszám 438.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona, kis 31cm magas bronzszobor felirattal:

 

V CVINTI ARN

TIAS SELAN

SL TEZ ALPAN

TURCE

 

V CVINTI ARNTIAS SELAN SL TEZ ALPAN TURCE Vő KöVe INTI A RoNTóJA SZó S E LÁNY SZóL TÉZő ÁL BANYa TÜRKE' Vő köve inti, a rontója szó s e lány szól, téző (tegező) áll banya türkkel (tülökkel).

 

Visszájáról olvasva:

ECRUTNAPLA ZET LS NALES SAITNRA ITNIVC V E KőRoVaToN A BuLA' űZET LeSőN ÁL ÉSZ SZÁJ TaNúRA IT NYÍ'Va Kő óV E kőrovaton a bullal (szemfedéllel) űzet, lesőn áll ész, száj tanúra itt nyílva, kő óv!

 

Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VTSTNNNE - ENNNTSTV ViTáS TéNY NőNÉ' – ÉNJéN iNTéS TéV Vitás tény nőnél? Énjén intés tév (téves)!

 

Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) CVINTI(AL) ARN|TIAS SEL(V)AN|S(IA)L(SI) TEZ ALPAN TURCE Mr.-Velia, Mrs.-Cvinti's (son), Mr.-Arntia's (son), to-The-Goddess-Selvans this-little (statue) in-hope donated.

Jeff Hill az ALPAN betűcsoportot/szót 'in-hope'-nak fordítja mivel szerinte (he reckons) „Mr. Giulio Buonamici, discussing an article written by Mr. Edoardo Menicucci, Di alcune iscrizioni etrusche della zona cortonese, states, without disagreement, that Mr. Edoardo Menicucci explains the word ALPAN, of inscriptions numbers 437, 438, 445, and 446, as dono, offerta = a gift, an offering; I reckon that it is an adverb.

A 437. feliratban nincs is ALPAN 'szó', ott ALPANTURCE szólam van melynek olvasata ÁL BÁNaTáVa' öRöKÉ. A 438. feliratban ALPAN olvasata ÁL BANYa. Sarlatánság lenne a részemről ugyanannak a betűcsoportnak különböző olvasata? Az lenne, ha mondjuk a kedves olvasó, aki az ÉRelmeszesedésről hallgat előadást, arra gondol, hogy kinek ÉRi meg a kertje alatt folyó ÉR mésszel való feltöltése. Szövegkörnyezet nemcsak a felület melyre a szót felírták, hanem a mondat is melyben a szó szerepel.

 


Feliratszám 439.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona, 60-110cm magas kőlap:


TULAR

RASNAL

--ULAR

----SNAL


TULAR RASNAL VeL ÁR uRASaN ÁL Tévvel (tévedéssel) ár urasan áll!


Visszájáról olvasva:

LANSAR RALUT LÁNY SZÁ'Ra úR ALáVeT Lány szájra úr alávet!


Tudományosan” megfejtve: TULAR RASN(I)AL Boundaries of-the-Etruscan-people.Feliratszám 440.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona, 70cm hosszú bronz griffmadár:


TINSCVIL TŰNő SZó KöVÜL Tűnő szó kövül.


Visszájáról olvasva:

LIVCSNIT eL/LeJöVő KöSZöN IT El/lejövő köszön itt!


Tudományosan” megfejtve: TIN(IA)S CVIL The-God-Tinia's vowed-gift.Feliratszám 441.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona, szögletes sírkő, vagy inkább hirdetőtábla:


V CUSU CR L • APA

PETRUAL CLAN


V CUSU CR L • APA PETRUAL CLAN óV Ki VéSőVe' KiRáL A BA' BETű RáVAL Ki LÁNY Óv ki vésővel királ, a baj betű rávall ki lány.


Visszájáról olvasva:

NALCLAURTEP APA LRCUSUC V NÁLa oKaL A VáRT ÉP ABA' eLőRe KiVéSVe Kő óV Nála okkal a várt épp abban: előre kivésve kő óv!


Tudományosan” megfejtve: V(ELIA) CUSU CR(EICNIAL) L(ARISUS) APA PETRU(I)AL CLAN Mr.-Velia Cusu, Ms.-Creicni's father, Mr.-Laris's father, Mrs.-Petrui's son, (lies here).Feliratszám 442.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, Camucia, nagy kőlap:LARIS PERKNA PETKEAL LARIS PEDICNA PETICEAL aLÁíRó IS éP E DaJKáNÁ' BeTŰKE' ÁL Aláíró is épp e dajkánál betűkkel áll.


Visszájáról olvasva:

LAECITEP ANCIDEP SIRAL aLÁ E'KöTi ÉP ANYa Ki IDEBe' SIRAL Alá elköti (másra ruházza) épp anya ki idebenn siral (sirat).


Megjegyzés: A harmadik és nyolcadik betű nem azonosak!

Tudományosan” megfejtve: LARIS PERKNA PETKE(I)AL Mr.-Laris Perkna, Mrs.-Petkei's (son), (lies here).Feliratszám 443.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, La Fratta villa, 65mm magas, 140mm széles bronzlemez szögekkel felerősítve egy olajlámpára:


ThAPNA MUSNI--

INSCVIL AThMIC

SALThN


Evidently Strange Lettershape Λ -- A, Or, Λ -- M. As a matter of fact, the strange letter is an alternate letter for M and P, giving legitimate alternative readings for both values.


QAPNA M/PUSNIV INSCVIL AQM/PIC SALQN Ki ABaN A MűVéSZ/BűVéSZ NYŰVi INaS Ki VILó A KőMŰ/KőBŰ' KőSZÁLaKoN/KiSZÁLóKoN Ki abban a művész/bűvész, nyűvi (szaggatja) inas, ki villó (villogó) a kőmű/kőbűl kőszálakon/kiszállókon.


Visszájáról olvasva:

NQLASCIP/MQA LIVCSNI VINSUP/M ANPAQ KeL A SZó KI KA'/MóKA eLőJőVe KöSZöNI VaJoN SZaVa Bű/Mű ANYaBAKó Nőkkel, a szó, ki bókkal/móka előjőve, köszöni. Vajon szava bű/mű anyabakó (anyulni közösülő)?


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

QISUCN - NCUSIQ KI SZóVa' KöNYű NeKi VéSIK Ki szóval könnyű, neki vésik!


Megjegyzés: Mr. A. Fabretti rajza nagyon megnehezítette a felirat elolvasását. Azoknak az O betűknek biztosan van egy kis farkincája, mert csak a Q érték ad értelmes olvasatot.

Tudományosan” megfejtve: ThAPNA MUSNI(AL) T|IN(IA)S CVIL AThMIC(E) SALTh(A)N Mr.-Thapna, Mrs.-Musni's (son), the-God-T|inia's vowed-gift promised with-ready-willingness.Feliratszám 444.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, Montanara, kőurna:


VELPUMPU

STURUAThI

ALISA

FNIC--------USA


VELPUMPU STURUAOI ALISA ENIC[R]USA VELe BŰMBŰ' SZóT VáRVa OLY ALJaSA' É'NI Ké[R] ViSZA Vele bűmbűl (bűnbűl) szót várva, oly aljassal élni kér vissza.


Visszájáról olvasva:

ASU[R]CINE ASILA IOAURUTS UPMUPLEV A SZaVáRa KINÉ' A SZILA' JÓ A VáRó UTaS VéP MŰBe eLEVe A szavára, kinél a szilaj jó, a váró utas vép (lép) műbe eleve.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VSAEUIASA - ASAIUEASV ViSZA E VáJó ÁSA A SZÁJáVa' E'ÁSVa Vissza e vájó ássa a szájával elásva!


Megjegyzés: C. E. Paulius és G. C. Amaduzzi is E-nek olvasta az átírásban bizonytalan F-t.

Tudományosan” megfejtve: VEL PUMPU|S TURU(IAL) A(RN)ThI|ALISA F(ASTIASA) NIC{--------}USA Mr.-Vel, Mr.-Pumpu|'s (son), Mrs.-Turu's (son), Mrs.-Arnthi|'s-aughter'shusband, Mr.-Fastia Nicu's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 4663.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortonától délre, Ossaia, homokkő urna:


ARNTVELINE

UNRINAT----


ARNTVELINE UAINAI A RoNTóVa' ÉLJeN-E VAJoN ALJa A rontóval éljen-e vajon alja?


Visszájáról olvasva:

IANIAU ENILEVTNRA oLYAN JAVa E NeJeL E'Vi TaNú RÁ Olyan java e nejjel elvi tanú rá.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AUEI - IEUA A VEJ iJE' VA' A vej (vő) illyel (ilyennel) vall!


Tudományosan” megfejtve: ARNT VELINE URINAS Mr.-Arnt Veline, Mr.-Urina's (son), (lies here).Feliratszám 445.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, Montecchio di Toscana, bronz gyertyatartó:


A VELS CUS ThUPLThAS ALPAN

TURCE


A VELS CUS ThUPLThAS ALPAN TURCE A VÉLőS KöVeS CSáVáBa' LóCÁS A LáBÁN TÜRKE A vélős köves csávában, lócás, a lábán türke (szaru).


Visszájáról olvasva:

ECRUT NAPLA SAThLPUTh SUC SLEV A E KöRÚT NAPaL A SZÁ'CSiLaP ÚTJa/UTCa SaVaK SZeLÉVe' Á' E körút nappal a szájcsillap (szájcsillapító = étkező) útja/utca, savak szelével (levegőjével) áll.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ATNE - ENTA A TéNYE' ENYiT Á' A ténnyel ennyit áll!


Megjegyzés: Hogy megvédjék a vélhető köves csávától (savas párás, nedves környezettől), amilyen egy kifőzdékkel teli körút, a gyertyatartó lábaira szarucsizmákat húztak. Aki a szöveget elolvasta az meggyőződhetett róla, hogy ezzel a hátrányos ténnyel szemben mennyi ideje áll már a gyertyatartó. Magáért beszélő reklám a gyártónak!

A felirat lényeges dolgokkal foglalkozik, megtudjuk belőle, hogy hol állt a gyertyatartó, milyen veszélynek volt kitéve, hogyan védekeztek e veszély ellen. Ezzel szemben az, hogy Mr. A, Mr. Vel és Mrs. Cus fia adományozta Thuvfltha istennek, akinek még a nevét sem tudta leírni teljesen haszontalan és nevetséges információ lenne ha hinnénk az alábbi

tudományos” megfejtésben: A(ULE) VEL(U)S CUS(IAL) ThUPLThAS(I) ALPAN TURCE Mr.-Aule, Mr.-Vel's (son), Mrs.-Cusi's (son), to-The-God-Thuvfltha in-hope donated (this).Feliratszám 446.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, Montecchio di Toscana, 32 cm magas bronz szobor, a jobb combjára vésett felirattal:


VELIAS FANACNAL ThUFLThAS

ALPAN MENAChE CLEN CEChA TUThINES TLENAChEIS


VELIAS FANACNAL ThUFLThAS ALPAN M/PENAChE CLEN CEChA TUThINES TLENAChVIS VÉLI A SZó FÁN A KoNYa ÁL CSÚFuL CSÁSZ A LáBÁN MÉN A / BÉNA üGYE' KeLÉN KEGY A TUTYiN ÉSZ iT LEN AGY VISZa Véli a szó: fán a konya (lefelé görbülő) áll csúful; csász (császkáló) a lábán mén, a gyel (jel) / csász (császkál) a lábán béna, ügyel kelén (felkelésénél); kegy a tutyin ész, itt lenn agy visza/vissza (viszály).


Visszájáról olvasva:

SIVChANELT SENIThUT AChEC NELC EChANEP/M NAPLA SAThLFUTh LANCANAF SAILEV SZÍV GYANú ELőT SE NYITJa VéT ÁGYÉK NYELi Kő E GYANú EB/EMi NAPaL A SZó A CSaLó Fi ÚTJa LÁNYKÁNÁ' Fi SZÁJaL EVe' Szív gyanú előtt se nyitja, vét ágyék, nyeli kő. E gyanú eb/emi (eszi) nappal, a szó a csaló fi útja: lánykánál fi szájal evvel.


Tudományosan” megfejtve: VELIAS FANACN(I)AL ThU(V)FLThAS(I) ALPAN MENAChE CLEN(SI) CEChA(R) TUThINES TLENAChEI(E)S I-, Mr.-Velia's, Mrs.-Fanacni's (statue), to-The-God-Thuvfltha, in-hope, -was-offered for-ourson, (together with) sacredhymns of-the-assembled family-members.Feliratszám 447.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, 2 mérföldre Castel Fiorentino-tól, 8 cm magas bronz szobor:


LARThIA ATEINEI

SL

FLERES MUANTIRN

TURCE


LAROIA AKEINEI SU FLERES M/PUANTIRN TURIE aLÁRÓJA A KÉJ NEJ SZaVa FüLÉRe ESő MŰ/BŰ ANYiT ÍRNi TŰRJE Alárója a kéj, nej szava fülére eső. Mű/bű annyit írni: tűrje!


Visszájáról olvasva:

EIRUT NRITNAUP/M SERELF US IENIEKA AIORAL E ÍRó VéT NYeRő JuTNA Ű éP/íM SÉREL Fő VeSZ iLYEN éJE' oKA' A JÓ uRAL E író vét, nyerő jutna ű épp/ím sérrel (sérelemmel, fájdalommal) fő. Vesz ilyen éjjel okkal, a jó ural.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LFTUSNE - ENSUTFL eLFuTVa SZűNE E NáSZÚT FeL Elfutva szűnne e nászút fel!


Megjegyzés: Az akrosztichon végett lett az első sor két utolsó betűje függőlegesen írva, így mindkét betű része a kezdő és záró betűk alkotta szövegnek. Noha ʘ (Th) a negyedik betű mégis az O érték ad ésszerű olvasatot. A másik három javítás alakilag is indokolt és/vagy lehetséges.

Tudományosan” megfejtve: LARThIA ATEINEI(AL) FLERES MUANTIRN|S(IA)L(SI) TURCE Mr.-Larthia, Mrs.-Ateinei's (son), this-dedicatory-statue to-The-Goddess-Muantirn|s donated.Feliratszám 4664.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona, csonttartó doboz fedele:


ARNZA ANAINI

ARNThALISA VELS

NAL


ARNZA ANAPNT ARNThALISA VELS NAL ARANYoZA ANYA BűNéT ARaNY CSALISA VELe SZuNYÁL Aranyozza anya bűnét arany csalisa, vele szunyál.


Visszájáról olvasva:

LAN SLEV ASILAThNRA TNPANA AZNRA LÁNY SZüLE óV A SZILA' CSíNRA TaNú BANYA A ZINáRA Lány szüle óv, a szilaj csínra tanú, banya a zinára (romlott erkölcsre).


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AANTSL - LSTNAA A ANYa-TuSoLó/TuSZoLó Le SáTáNA' Á' A' anya-tusoló (befeketítő)/tuszoló (pletykázó) le sátánnal áll!


Tudományosan” megfejtve: ARNZA(I) ANAINI ARNTh(I)ALISA VELS|N(I)AL Mrs.-Little-Arnthai Anaini, Mrs.-Arnthi's-son's-wife, Mrs.-Vels|ni's (daughter), (lies here).Feliratszám 4665.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona, tiburtine csonttartó doboz fedele:


LART VELThIS

VENETh--AL --E


LART VELThIS VENETh[N]AL [V]E aLÁíRóT óV ÉLCe IS VÉN E CSí[N]AL [éV]E' Aláírót óv élce is, vén e csínnal ével (évekkel meghosszabbít).


Visszájáról olvasva:

E[V] LA[N]ThENEV SIThLEV TRAL E[Ve'] LÁ[NY] CSEN EVe' SZÍTJa eLEVe TőR ÁL Evvel lány csen, evvel szítja eleve, tőr áll!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LVSE - ESVL eLVISZ E ESZéVeL Elvisz e eszével!


Tudományosan” megfejtve: LART VELThI(E)S VENEThIAL VE(LIASA) Mr.-Lart, Mr.-Velthie's (son), Mrs.-Venethi's (son), Mr.-Velia's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 4666.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, Valdichiano, üledékes kőzet csonttartó doboz:


PFEPUSNAPURUIES PLEPUSNAPURUIES BéLE' BűVöS NAPÚR VeJÉSZe Bélel bűvös napúr vejésze (hálója).


Visszájáról olvasva:

SEIURUPANSUPELP SÉLYe VÁR VáPA NáSZáVa' BELéBe Sélye (sír) vár vápa nászával belébe!


Tudományosan” megfejtve: P(UPLE) FEPUSNA PURUIES Mr.-Puple Fepusna, Mr.-Puruie's (son), (lies here).Feliratszám 4667.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, kis tiburtine csonttartó doboz:


VEL KARSE

VEChChAL


VEL KARSE VEChChAL VELe KÁRoS E'VÉ' GYóGYAL Vele káros elvél (elbizakodik) gyóggyal (gyógyulással).


Visszájáról olvasva:

LAChChEV ESRAK LEV aLÁ GYóGY E'Ve ÉSZ RAK eLEVe Alá gyógy (gyógyulás) elve, ész rak eleve!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VVEL - LEVV VéVe ÉL eLEVe VŐ Véve él eleve vő!


Tudományosan” megfejtve: VEL KARSE VELCh(I)AL Mr.-Vel Karse, Mrs.-Velchi's (son), (lies here).Feliratszám 4668.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, bronz lemez, elő és hátlapján feliratozva:


A: INLChMESI

FAPISNV

B: MURI

NC


INLChMESI HAPISNV MURI NC JöN LáGY MESéJE HA BáJoS NőVe' Mű ÚRI éNeK Jön lágy meséje, ha bájos nővel: mű úri ének.


Visszájáról olvasva:

CN IRUM VNSIPAH ISEMChLNI KőN ÍRVa Mi VőN iS IPA HŰ SZEM üGYeLő NYÍ' Kőn írva, mi vőn is ipa, hű szem ügyelő nyíl.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

A: IHIV - VIHI IHaJ Vő VaJ HŰ Ihaj vő vaj hű?

B: MNIC -CINM MeNYI Kő KIN Mű Mennyi kő kin mű!


Tudományosan” megfejtve: IN L(AU)Ch(U)MESI FAPISN(A) V(EL) MURI|N(I)C For the-king: Mr.-Vel Fapisna and-Mrs.-Muri|ni (donated this (votive statue)).Feliratszám 448.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, márvány csonttartó doboz, 27cm magas, 54cm széles:


LARIS ANEINI

VELSINAL


Vita folyik arról, hogy van-e 'szótagválasztó' jel (·) az ANE és INI betűcsoportok között. A rajzon nincs, maradjunk ennyiben:


LARIS : ANEINI VEL · SINAL aLÁRó ISZa A NEJ iNI VELe iS INAL Aláró isza: a nej inni vele is inal.


Visszájáról olvasva:

LANIS LEV INIENA SIRAL LÁNY IS eLEVe INi éJEN A SÍRa ÁL Lány is eleve inni éjen a sírra áll.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LVIL - LIVL éLV ILő éL JóVaL Élv (kéj) illő él jóval!


Tudományosan” megfejtve: LARIS ANE{ }INI(ALISA) VEL{ }SIN(I)AL Mr.-Laris, Mrs.-Aneini'sdaughter's-husband, Mrs.-Velsini's (son), (lies here).Feliratszám 449.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, agyag csonttartó doboz, 21cm magas, 34cm széles:


LARThIANEI AF PETRUSI LAROIANEI AH PETRUSI aLÁRÓJA NEJ A Hű BETű RáVéSI Alárója nej, a hű betű rávési:


Visszájáról olvasva:

ISURTEP HA IENAIORAL JóS VáR íTÉBe' HA éJEN A JÓRa ÁL Jós vár ítében (ítéletében) ha éjen a jóra áll.


Tudományosan” megfejtve: LARIS ANE{ }INI(ALISA) VEL{ }SIN(I)AL Mr.-Laris, Mrs.-Aneini'sdaughter's-husband, Mrs.-Velsini's (son), (lies here).Feliratszám 450.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, agyag csonttartó doboz, 21cm magas, 302mm hosszú, 144mm széles:


FASTIA FERINI CNEVIAL HASTIA HERINI CNEVIAL HA SZíTóJA Hí ÉP INI KéNYE' VaJAL Ha szítója hí épp inni, kénnyel vajal (vajjal keneget = csábít).


Visszájáról olvasva:

LAIVENC INIREH AITSAH aLÁ IVó ÉNeK INI RÉHe' AJTóSA Hí Alá ivó ének inni, réhely (rév) ajtósa hí!


Tudományosan” megfejtve: FASTIA FERINI(ALISA) CNEVIAL Mr.-Fastia, Mrs.-Ferini'sdaughter's-husband, Mrs.-Cnevi's (son), (lies here).Feliratszám 451.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, agyag csonttartó doboz, 212mm magas, 342mm hosszú, 171mm széles:


AULE CALIE ANAINAL AULVCALIV ANAINAL A VaLó VaK ALJáVa' ANYAIN ÁL A való vak aljával anyain áll.


Visszájáról olvasva:

LANIANA VILAC VLUA LÁNYI ANYA VaJ LAKo' VáLVA Lányi anya vaj lakol válva?


Tudományosan” megfejtve: AULE CALIE ANAIN(I)AL Mr.-Aule Calie, Mrs.-Anaini's (son), (lies here).Feliratszám 452.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, agyag csonttartó doboz, 210mm magas, 342mm hosszú, 171mm széles:


AULELATIThEAULE--S AULELATIThEAULV--S A VaLó ELÁT ICE A VaLóVa' SZó' A való ellát, icce a valóval szól.


Visszájáról olvasva:

S VLUAEThITALELUA SZó VaLVA É'C IT ALÉLVA Szó (meg/be)valva élc itt alélva!


Tudományosan” megfejtve: AULE LATIThE AULE(S) S(EThRIAL) Mr.-Aule Latithe, Mr.-Aule's (son), Mrs.-Sethri's (son), (lies here).Feliratszám 453.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, tiburtine kő csonttartó doboz, 302mm magas, 408mm hosszú, 250mm széles:


VELNUM

SINI


VELNUM SINI VELe NéV Mi SZÍNI Vele név mi színi.


Visszájáról olvasva:

INIS MUNLEV INi IS MűVe'Ne LÉVe' Inni is művelne lével!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VSMI - IMSV VéSi MI IMa SZaVa Vési mi ima szava!


Tudományosan” megfejtve: VEL NUM|SINI(AL) Mr.-Vel, Mrs.-Num|sini's (son), (lies here).Feliratszám 454.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, homokkő csonttartó doboz, 289mm magas, 447mm hosszú, 315mm széles:


VENEZATIPE NE' ZA' TIPE' Vénnel zaj tippel (tapad).


Visszájáról olvasva:

EPITAZENEV ÉPÍT A ZENÉVe' Épít (javít/gyógyít) a zenével!


Tudományosan” megfejtve: VENEZA TIPE(S) Mr.-Veneza, Mr.-Tepe's (son), (lies here).Feliratszám 455.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, tiburtine csonttartó doboz fedele, 210x289x210mm:


LTh TITE LTh

ALFNAL SAChU


LTh TITE LTh ALFNAL SAChU áLCa TI'T-E éLC ALaFáNÁL SZÁ' GYáVa Álca tilt-e? Élc alafánál száj gyáva!


Visszájáról olvasva:

UChAS LANFLA ThL ETIT ThL VáGYÁS LÁNY FaLA CSaL E TI'Tó CéL Vágyás lány fala, csal e tiltó cél.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LAThU - UThAL aLá Á'CáVa' Ü' CSALó Alá álcával ül csaló!


Tudományosan” megfejtve: L(AR)Th TITE L(AR)Th(US) ALFN(I)AL SAChU(SA) Mr.-Larth Tite, Mr.-Larth'sson, Mrs.-Alfni's (son), Mr.-Sachu's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 456.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, homokkő csonttartó doboz fedele, 289mm magas, 414mm hosszú, 223mm széles:


LARThI TITI TELTIUNIA LAROI TITI TELTIUNIA aLÁRÓJa TI'TJa íTÉLeT IVóN/JöVőN úJA' Alárója: tiltja ítélet ivón/jövőn újjal!


Visszájáról olvasva:

AINUITLET ITIT IORAL ÁLJoN VaJ íTéLET IT JóT JÓ uRAL Álljon vaj ítélet? Itt jót jó ural.


Tudományosan” megfejtve: LARThI TITI(AL) TELTI(ALISA) UNIA(S) Mrs.-Larthi, Mrs.-Titi's (daughter), Mrs.-Telti's-son'shusband, Mr.-Unia's (daughter), (lies here).Feliratszám 457.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, tiburtine csonttartó doboz, 289mm magas, 447mm hosszú, 487mm széles:


AVIIISIIIVS A{NYoLC}S{HáRoM}VS ANYi éLCeS HíR MűVeS Annyi élces hír műves!


Visszájáról olvasva:

SVIIISIIIVA S{NYoLC}S{HáRoM}VA SuNYi éLCeS HíR Mi VA' Sunyi élces hír mi vall!


Megjegyzés: Az első betűt a nyolcas (VIII) követi akár jobbról akár balról kezdjük az olvasást! Ezt a frappáns ötletet húzná át az etruszkológia felülírva az írnokot. Micsoda pofátlanság!

Tudományosan” megfejtve: A(VLVS) VIESEIVS Mr.-Aulus Vieseius (lies here).Feliratszám 460.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, agyag csonttartó doboz:


A VUISI ARNThAL A Vő VeJSZéJe ARáN CSAL A vő vejszéje arán csal!


Visszájáról olvasva:

LAThNRA ISIUV A aLÁ CSúNYáRA IS JaVáVa' Á' Alá csúnyára is javával áll!


Tudományosan” megfejtve: A(ULE) VUISI(AL) ARNTh(I)AL(ISA) Mr.-Aule, Mrs.-Vuisi's (son), Mrs.-Arnthi's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 461.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, tiburtine csonttartó doboz:


FVEA VIPIThUR

CUCRINAThUR CAINAL


HVEA VIPIThUR CUCRINAThUR CAINAL Hű'VE A VáLYúBa' ICe VáR Ki VéKáRa INA CSŰRi KAJáNAL Hűlve a vályúban icce vár, ki vékára inna csűri kajánnal.


Visszájáról olvasva:

LANIAC RUThANIRCUC RUThIPIV AEVH LÁNY aJAK RoVaTJa ANYi IRKáVa' Ki éRVe CSÍPI aVA' É'V Hé Lány ajak rovatja annyi irkával: ki érve csípi avval élv hé (élvezet heves)!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

HCRL - LRCH Hű KiRőL LeRí KeHe Hű kiről lerí kehe!


Tudományosan” megfejtve: F(ASTIA) VE(LIA) A(ULE) VIPIThUR CUCRINAThUR CAIN(I)AL Mr.-Fastia, Mr.-Velia, (and) Mr.-Aule, (slaves) of-thehousehold-of-Mrs.-Vipi (and) of-the-household-of-Mr.-Cucrina, Mrs.-Caini's (sons).Feliratszám 464.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, 150x17x5mm-es bronz lap:


AIS CENVIThS ALJaS KÉNY VICeS Aljas kény vicces!


Visszájáról olvasva:

SThIVNEC SIA SZuCáJa VéNEK SZáJA Szucája (szurkálója) vének szája!


Tudományosan” megfejtve: AIS CENVIThS (This statue represents) the-Goddess Cenviths.Feliratszám 465.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, 15cm magas bronz kutya, baloldalára vésett felirattal:


S CALUS+LA S CALUSTLA SZó Kő ALU' iS TaLÁ' Szó kő alul is talál!


Visszájáról olvasva:

ALTSULAC S ÁLaT SZíVeL A Kő SZó' Állat szívvel a kő szól!


Megjegyzés: Ez egy kutyaszobor felirata, nem a rabszolga Mr. S-é!

Tudományosan” megfejtve: S(ETh) CALUS + L(AUTNITh)A Mr.-Seth, Mr.-Calu's (the cross) + (indicates that Mr.-Calu is already enjoying his afterlife) slave, (lies here).Feliratszám 467.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, 41cm magas, 51cm széles tiburtine csonttartó doboz:


LARTICAIS

ThUI


LARTICAIS ThUI aLÁíRóT JóKA' IS oCSÚLJa alárótt jókkal is ocsulja


Visszájáról olvasva:

IUTh SIACITRAL IVÓiCe SZáJA KIT uRAL ivó szája kit ural


Aláírót jókkal is ocsulja (ócsárolja) ivóicce szája kit ural!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LThIS - SIThL oLCSó IS SZáJCSaLó Olcsó is szájcsaló!


Tudományosan” megfejtve: LARTI CAI(E)S ThUI Ms.-Larti, Mr.-Caie's (daughter), (lies) here.Feliratszám 468.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, kis tiburtine csonttartó doboz:


LART ThCKNI

CIPINAL


LART ThCKNI CIPINAL áL ÁRTó CSóK KeNI KéJ BŰNe ALá Áll ártó csók, keni kéj bűne alá.


Visszájáról olvasva:

LANIPIC INKCTh TRAL LÁNYI BáJ KINeK KeCSe TuRÁL Lányi báj kinek kecse turál (tereferél).


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

LCIAL - LAICL LaKóJA áL aLÁ JóKA' Lakója áll alá jókkal.


Tudományosan” megfejtve: LART{ }Th C(AES) K(A)NI(ALISA) VIPIN(I)AL Mr.-Larth, Mr.-Cae's (son), Mrs.-Kani's-daughter'shusband, Vipini's (son), (lies here).Feliratszám 469.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Camuscia Cortona közelében, tiburtine csonttartó doboz eleje:


LATN

AULES

LARTh


AULES LATN LARO AVuL-E SZó LÁTáN aLÁíRÓ Avul-e szó láttán aláíró?


Visszájáról olvasva:

ORAL NTAL SELUA Ő uRAL NYiTAL iS ÉL VA' Ő ural, nyittal (kulccsal) is él vaj?


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ALLSNO - ONSLLA ALóLa SZó'Na Ő ONSZoL ALÁ Alóla szólna ő, onszol (unszol) alá!


Tudományosan” megfejtve: LA(U)TN(IThA) AULES LARTh The-slave of-Mr.-Aule, Mr.-Larth, (lies here).Feliratszám 471.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, bronz fül/nyél (handle), állítólag: „The Enclitic Word Spelled -EIN Seems To Be The Same As The Enclitic Word Spelled -IN Elsewhere, And Is Perhaps The More Correct Spelling. Strange Ligatured Syllable X – EI.” Azért szeretnék a kutatók a világosan leolvasható χ (khi=gy) jelet az EI ligatúrájának látni, hogy megkapják a hibásan leírt cortein szót, amit aztán Cortinra javítanak. Az azonban elkerüli a figyelmüket, hogy a nagy A valóban ligatúra, mégpedig {A+A}, míg a b) oldalon a MI mindkét irányból olvasva {I+M}.


TINSCVIL

MI UNIA

CURTXN


TINSCVIL MI UNIA CURTXN TINSCVIL MI UNIAA CURTXN TŰNő SZó KíVÜL MI VéNÜ' Á' A KŰ őRT áGYáN Tűnő szó, kívül mi vénül, áll a kű őrt ágyán.


Visszájáról olvasva:

NXTRUC AAINU IM LIVCSNIT öNGYöTRő VaK Á' AJNá'Va ÍM LeJőVe Ki SuNYÍT Öngyötrő vak áll ajnálva (ajnározva), ím lejövő ki sunyít.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva a kétsoros b) oldalon:

MKAAN - NAAKM MóKA ANYi iNA' A KoMa Móka annyi: inal a koma!


Tudományosan” megfejtve: TIN(IA)S CVIL MI UNIA CURTEIN The-God-Jupiter's vowed-gift, I (am) the-God-Jupiter. (I am the God who will always provide protection) for-Cortona.Feliratszám 9239.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, domborműves áldozati edény fekete (durva sötétvörös) agyagból. A Я jel összerovás, a ꟼ és A betűk ligatúrája: RA, piros nyomtatott betűkkel Jeff Hill a Google Booksban hiányos kézírásos részt pótolta be.


TURMS AR APUNIAT APUNI RAFIS TRISNAT TURMS AR RAPUNIRAT RAPUNI RAFIS TRISNRAT TÜRe'Mi SZó ÁRa RÁ BŰNIRAT RABU' aNYI RÁ FáJóS TűRi SaNYaRÁT Türelmi szó ára rá bűnirat, rabul annyi rá fájós, tűri sanyarát (sanyarúját).


Visszájáról olvasva:

TARNSIRT SIFAR INUPAR TARINUPAR RA SMRUT TÁRNa SÍRT SZáJFi ARa INi Ű PÁR iTA'Ra INi Ű PÁR RÁ SZoMoRú ÚT Tárna sírt szájfi (szájhős), arra inni ű pár, italra inni ű pár, rá szomorú út.


Tudományosan” megfejtve: TURMS AR(NTh) APUNIA{T}<L> APUNI RAFI(E)S TRISN(I)A{T}<L> The-God-Mercury (is the patron of this family, and more specifically of AR and of APUNI, and ought to provide maximum assistance in their mercantile transactions!). Mr.-Arnth, Mrs.-Apuni's (son), (and) Ms.-Apuni, Mr.-Rafie's (daughter), Mrs.-Trisnia's (daughter), (jointly own me, and are presumably husband and wife).

Megjegyzés: Itt nagyon megszaladt az etruszkológusok fantáziája, egészen belilultak!Feliratszám 474.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, állítólagos oltárkő (képet/rajzot nem találtam róla a világhálón, az átirat Hamilton Gray állítólag elég pontos rajza alapján készült. Az F>H rendszeres átírási hiba.):


ARSES

VURSES

SEFLANL

TEFRAL

APETERSNU

PISESTESTU


ARSES VURSES SEHLANL TEHRAL APETERSNU PISESTESTU ÁRuS ÉSZ VeVőRe eSZES eSZE' HoL ANáL TEHeR ÁL A BETÉRő SZeNYéVe' BaJoS ESeT ESTéVe' Árus ész vevőre eszes, eszel hol annál teher áll a betérő szennyével bajos eset estével.


Visszájáról olvasva:

UTSETSESIP UNSRETEPA LARHET LNALHES SESRUV SESRA VéTő eSETe Se ESéLY BŰNöSRE iT E PALÁRa Ha ÉTeLeN ÁL Ha ESZeS E SaRU VeSE SáRA' Vétő esete se esély bűnösre, itt e palára ha ételen áll, ha eszes e saru vesse sárral!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

AVSTAP SSLLUU – UULLSS PATSVA A'Vó S TÁP iS SZÁL LoVáVA' Ű VeLe LeSZ iS PATáSáVA' Alvó s táp is száll lovával, ű vele lesz is patásával.


Tudományosan” megfejtve: ARSES VURSES SEFLAN(SIA)L TEFR(I)AL APE(R) TERSNU PISESTESTU Remove the-fire of-The-Goddess-Vulcana, The-Goddess-Tefri's (daughter)! Fathers (of-heaven): do-fulfill our-prayers!

Megjegyzés: Az olvasat alapján egyértelmű, hogy ez nem egy oltárkő felirata hanem egy vendéglőé!Feliratszám 15883.

Siena, Arezzo területén, Piacenza közelében 1877-ben találták ezt a birka-máj alakú bronz tárgyat, mely állítólag az etruszk világmindenséget hívatott megformálni jóslás céljára. Hosszúsága miatt külön került feldolgozásra, lásd itt.Feliratszám 15844.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, egy sírbolt szemöldöklapjának a felirata. Noha kép nincs hozzá, az átírásban elvégzett javítások szisztematikusak, a Th-O és F-H összecserélése rendszeres!


TUSThI ThUI FUPNINEThI

ARNT MEFANATES

VELIAK FAPISNEI


TUSOI OUI HUPNINEOI ARNT MEHANATES VELIAK HAPISNEI TÜSZŐJe ÓVJa Ha iVóBaN JöNE OLY ARa iNTŐ Mi E HiÁNYÁT ESZéVE' áLJA Ki HA BáJoS NEJ Tüszője óvja (a hasba szúrástól) ha ivóban jönne oly arra intő, mi e hiányát eszével állja, ki ha bájos nej...


Visszájáról olvasva:

IENSIPAH KAILEV SETANAHEM TNRA IOENINPUH IUO IOSUT éJEN SÍPA' Hí KAJLa EVe' SÉTÁ'NA Ha EMe TáNYéRA JŐ ENi-INi PUHa IVÓ JÓ SÜ'T … éjen síppal hí, kajla evvel sétálna, ha eme tányérra jő enni-inni, puha ivó jó sült!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

TAVISI - ISIVAT iTA' VISZI ISZa JaVÁT Ital viszi isza (iszákos) javát!


Tudományosan” megfejtve: TUSThI ThUI FUPNINEThI ARNT MEFANATES VELIAK FAPISNEI In-this here sleeping-chamber (lies or sleeps) Mr.-Arnt, Mr.-Mefanate's (son), and-Mr.-Velia, (and) Ms.-Fapisnei.

[Jeff Hill's footnote: or perhaps: and-Mr.-Velia, Mrs.-Fapisnei's (FAPISNEI(AL)) (son); but not **and-Mrs.-Velia Fapisnei, for the spelling of VELIA with a letter -A indicates that it has a masculine gender; or perhaps ARNT and VELIA both sleep, and FAPISNEI instead built the tomb; or both VELIA and FAPISNEI(K) built the tomb; the interpretation of inscriptions which contain term of nomenclature after term of nomenclature, written with some degree of abbreviation, is necessarily vague.]

Magyarán, a megfejtés, vagyis hogy ki kinek a mije, „szükségképpen bizonytalan” kitaláció!Feliratszám 15252.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, travertine urna fedelének elülső pereme, a Villa di Casale parkjában őrzik Castello közelében:


ThANA CUSUI TULAR CSA'NA Ki VéSi VaJ aTÚL ÁRA Csalna ki vési? Vaj attúl ára?


Visszájáról olvasva:

RALUT IUSUC ANATh áRAL ÜT IVáSUK A'NÁ'TJa Árral üt ivásuk ajnáltja.


Tudományosan” megfejtve: ThANA CUSUI(AL) TULAR Mr.-Thana, Mrs.-Cusui's (son), (has encountered his own) boundaries (of the town).

[Jeff Hill's footnote: an Etruscan attempt at circumlocution? an Etruscan joke at the expense of a surveyor of boundaries? or just another comprehensively misunderstood Etruscan inscription?]Feliratszám 15253.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, kis (42x25x22cm) traverine urna eleje, a Villa di Casale parkjában őrzik Castello közelében:


V PURMNA VUCNA V TURM{O+L}A {V+R}UCNA óV TÜRöMOLA' VéR VéKoNYA Óv türömolaj (béketűrés, mint gyógyszer), vér vékonya!


Visszájáról olvasva:

ANCURV ALOMRUT V ANYi Ki VáRVa ÁLOMRa Vá'Tó óVó Annyi ki várva álomra váltó óvó (fél a váltástól/változástól).


Tudományosan” megfejtve: V(EL) PURMNA VUCNA(S) Mr.-Vel Purmna, Mr.-Vucna's (son), (lies here).Feliratszám 15254.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona közelében, kis (43x29x26cm) üledékes kőzetből készült urna eleje, a Villa di Casale parkjában őrzik Castello közelében:


E SARES • T E S • AR • ES • T ÉSZ ÁRa ESő iT Ész ára eső itt!


Visszájáról olvasva:

T SE RA S E iT éSZE' aRA Se É' Itt ésszel ara se él!


Tudományosan” megfejtve: E(CNATNAS) SARES T(ITES) (I am) Mr.-Ecnatna Sare's, Mr.-Tite's (son's).

[Jeff Hill's footnote: Mr. Giulio Buonamici sketches the double interpuncts after EC (which is obviously rather E S), does not transcribe them, but then notes that they do exist in the body of his article, all of which adds up to careless nonsense; they are of a syllabic nature, in my opinion.] Az én véleményem pedig, hogy azok bizony szóközök!Feliratszám 15487.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona, Etruszk bronz tükör Castiglion Fiorentino-ból, a bécsi Művészettörténeti Múzeumban:


UNI

TINIA

LETUN


UNI TINIA | AINIT LETUN UNJa iTIN úJA' ÁLJoN IT LETŰNő Unja ittin (e világin) újjal? Álljon itt letűnő.


Visszájáról olvasva:

NUTEL TINIA | AINIT INU NéV íTÉL iTIN úJA' ÁLJoN IT Jó-NeVe Név ítél ittin újjal. Álljon itt jó-neve!


Megjegyzés: Tinia neve függőlegesen lett beírva, vagyis tükörként áll a másik kettő között, egyikkel is másikkal is összeolvasandó az olvasás irányának megváltóztatása nélkül. Nem vitatva az istenneveket, a feliratok értelmes üzenete még rá is játszik Jó-istennő (Juno, Jó-ünő) nevére! A „letűnő” pedig Szaturnusz (Kronosz) a Karácsonykor letűnő majd megújuló fény.

Tudományosan” megfejtve: UNI: The Goddess Juno; TINIA: The God Jupiter; LETUN: The God Father Saturn.Feliratszám 15162.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona, il Passaggio, Mezzavia közelében, homokkő lap:


TUSTI : ThUI TUSTI : OUI TéVeSTŰ' ÓVJa Tévestűl óvja!


Visszájáról olvasva:

IUO ITSUT IVÓ aJá'Ta SUT Ivó ajálta (ajánlotta) sut (kuckó)!


Tudományosan” megfejtve: TUSTI : ThUI Ms.-Tusti (lies) here.Feliratszám 15191.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona, il Passaggio, Mezzavia közelében, 52cm széles homokkő lap:


ARNT : KES : VEINAL ARNT : KES : NEINAL ARaNYTű éKES NEJeN ÁL Aranytű ékes nejen áll.


Visszájáról olvasva:

LANIEN SEK TNRA LÁNY iLYEN S ÉK TaNú RÁ Lány ilyen s ék tanú rá!


Tudományosan” megfejtve: ARNT : K(A)ES : VEIN(I)AL Mr.-Arnt, Mr.-Kae's (son), Mrs.-Veini's (son), (lies here).Feliratszám 9490.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona, il Passaggio, Mezzavia közelében, nagyon finom agyag flaskó fülén kidomborodó betűkkel:


LEThE Le É'CE' Le élccel ...


Visszájáról olvasva:

EThEL E'TSe ELé … ejtse elé!Feliratszám 9539.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona, szekéralakú urnafedél, 461x340x225mm, a Palazzone kolostorban őrzik:


LART PAPAThNA aLÁíRóT PAPA' CSa'NÁ Aláírót pappal csalná!


Visszájáról olvasva:

ANThAPAP TRAL ANYi CSÁBA' éP TuRÁL Annyi csábbal épp turál (tereferél)!


Tudományosan” megfejtve: LART PAPAThNA Mr.-Lart Papathna (lies here).Feliratszám 9540.

Siena, Arezzo területén, 6. etruszk település, Cortona, kis (360x153x220mm) cserépurna nyomtatott díszekkel:

LARThIA ARNT--

RA


LARThIA ARNT CR áLARCáJA ARaNY TüKöR Álarcája arany tükör.


Visszájáról olvasva:

RCTNRA AIThRAL RaKaTáN RÁ ÁJu'TJa uRAL Rakatán rá ájultja ural!


Tudományosan” megfejtve: LARThIA ARNTI(AL) RA(MThAS) LARThIA ARNTI(AL) RA(MThAS)Feliratszám 475.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, Sigliano, agyag csonttartó doboz (31x18cm) szoborral díszített fedéllel (35x21cm), 23cm magas:

 

TANU LAUTNI FRAL CNAL TANUL Á'Va TeNI FaRAL KíNÁL Tanul állva tenni, farral kínál.


Visszájáról olvasva:

LANC LARF INTUAL UNAT LÁNY KaLÁR FINTáVAL VoNAT Lány kalár* fintával vonat!


* Kalafinta: Személy, ki ügyesen ide-oda forgolódik, tagjaival különféle mozgásokat tesz, különösen a végett, hogy másokat megcsaljon, tőrbe ejtsen, hogy szemök fényét elvegye, mint a szemfényvesztők tenni szoktak, innét máskép: csalafinta.” CzF. Kala/csala pedig a csalár törzsből rövidült, mely alapja a csalárd szónak. „Csalárd: Kinek a csalás megrögzött tulajdonsága; hamissággal teljes; rókatermészetű; ki mindenkor kész a csalásra (mintegy csalással áradozó).” CzF


Tudományosan” megfejtve: TANU LAUTNI(AL) FRAL{ }CN(I)AL(ISA) Mr.-Tanu, the-namelessslavegirl's (son), Mrs.-Fralcni's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 476.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, Sigliano, tiburtine kőzet csonttartó doboz (60x29cm) fedéllel (70x37cm), 45cm magas:

 

ThANIA FERINI TETINASA ThANIA FERINT TETSNASA CSA'NI A FÉRJeN TeTETéS NÁSZA' Csalni a férjen tettetés násszal.


Visszájáról olvasva:

ASANSTET TNIREF AINATh A SZÁNáS-TETeTő NeJRE FAJoN Á'Ca A szánás-tetető nejre fajon álca!


Tudományosan” megfejtve: ThANIA FERINI(AL) TETINASA) Mr.-Thania, Mrs.-Ferini's (son), Mr.-Tetina's-son's-wife, (lies here).Feliratszám 477.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, Sigliano, tiburtine kőzet csonttartó doboz (53x30cm) fedéllel (60x35cm), 45cm magas:

 

LTh TETINA LATINIAL TSZaT E'TŰNő ÁL A TŰNő úJAL Látszat eltűnő, áll a tűnő újjal.


Visszájáról olvasva:

LAINITAL ANITET ThL eLÁLJoN ITAL ANYIT E'Tő CSaL Elálljon ital annyit ejtő csal!


Tudományosan” megfejtve: L(AR)Th TETINA LATINIAL Mr.-Larth Tetina, Mrs.-Latini's (son), (lies here).Feliratszám 478.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, Sigliano, tiburtine kőzet csonttartó doboz (71x36cm) fedéllel (76x41cm), 49cm magas:

 

LTTh TETINA MARCNAL éLeTúTJa TETeJéN MARKáN ÁL Életútja tetején markán áll (erejében van).


Visszájáról olvasva:

LANCRAM ANITET ThTL LÁNY KáRA Mi ANYIT E'T CSeTLő Lány kára mi annyit ejt csetlő(botló).


Tudományosan” megfejtve: L(AR)TTh TETINA MARCN(I)AL Mr.-Lartth Tetina, Mrs.-Marcni's (son), (lies here).Feliratszám 482.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, Sigliano, cserépre stílussal írt sírfelirat:

AT VIPI TITIAL ÁTi VaJ BaJ iT ITaLJa ÁL Áti vaj baj? Itt italja áll.


Visszájáról olvasva:

LAITIT IPIV TA aLÁ IT JuT JoB IVó iTA' Alá itt jut jobb ivó ital.


Tudományosan” megfejtve: A(RN)T VIPI(ALISA) TITIAL Mr.-Arnt, Mrs.-Vipi'sdaughter's-husband, Mrs.-Titi's (son), (lies here).Feliratszám 484.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, Sigliano, cserépre stílussal írt sírfelirat:

ZARThIASEPIALUPUVAL LZARThIASEPIALUPUVAL eLZÁRó CéLJA SZÉPÜ' ALVó BÚVAL Elzáró célja: szépül alvó búval.


Visszájáról olvasva:

LAVUPULAIPESAIThRALZ aLÁViVőBe' VáLALJa Be SZÁJ CSóRé ALáZ Alávivőben vállalja be száj, csóré aláz.


Tudományosan” megfejtve: Z(ETh) AR(N)ThIAS EPIAL UPUV(I)AL(ISA) Mr.-Zeth, Mr.-Arnthia's (son), Mrs.-Epi's (son), Mrs.-Upuvi's-daughter's-husband, (lies here).Feliratszám 485.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, Sigliano, agyag csonttartó doboz fedele:

LARTh LAUCINI LARO LAUCINI aLÁíRÓ áLA VéKa INI Aláíró álla véka inni!


Visszájáról olvasva:

INICUAL ORAL INI KŰ ALá ŐR ÁL Inni kű alá őr áll.


Tudományosan” megfejtve: LARTh LAUCINI(AL) Mr.-Larth, Mrs.-Laucini's (son), (lies here).Feliratszám 486.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, Sigliano, agyag csonttartó doboz szoborszerű fedéllel:

LARThIA SERTURIA LAROIA SERTURIA aLÁRÓJA SZEReTő VáRJA Alárója: szerető várja!


Visszájáról olvasva:

AIRUTRES AIORAL A JóRa ÚT éRÉS A JÓ uRAL A jóra út érés: a jó ural.


Tudományosan” megfejtve: LARThIA SERTURIA Mr.-Larthia Serturia (lies here).Feliratszám 487.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, Sigliano, agyag csonttartó doboz szoborszerű fedéllel:

TITI SERTURI ChIChI SERTURI eGYÜGYŰ SÉRTVe íRI Együgyű sértve íri!


Visszájáról olvasva:

IRUTRES IChICh ÍRóVa' TűRÉS ÍGY ÜGY Íróval tűrés így ügy.


Megjegyzés: Az első és harmadik betű nem azonos a nyolcadik betűvel!

Tudományosan” megfejtve: TITI SERTURI(AL) Ms.-Titi, Mrs.-Serturi's (daughter), (lies here).Feliratszám 489.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, Sigliano, temetkezési cserép:


ThANA TITI LARTThIA

CESTNA SA

 

ThANA ChIChI ZLARTThIA CESTNA SA CSA'NA eGYÜGYŰ ZüL ÁRTó CSaLJA Ki E SáTáNA' oSZA Csalna együgyű, züll(ik) ártó, csalja ki e sátánnal ossza!


Visszájáról olvasva:

AS ANTSEC AIThTRALZ IChICh ANATh A SZó A NőT SZEKÁLJa CSaToRa ALáZa ÍGY ÜGY A'NÁ'TJa A szó a nőt szekálja, csatora (perpatvar) alázza, így ügy ajnáltja (ajnározottja).


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ThCAA - AACTh CSóK A'Á A'AKíTJa Csók alá alakítja!


Megjegyzés: Az első két T-nek átírt betű Ch (GY) nem azonos a másik két valóban T betűvel!

Tudományosan” megfejtve: ThANA TITI(AL) LARTThIA(S) CESTNA{ }SA Mr.-Thana, Mrs.-Titi's (son), Mr.-Lartthia's (son), Mr.-Cestna's-daughter'shusband, (lies here).Feliratszám 490.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, Sigliano, temetkezési cserép:


VIPINE CESTNA

SA

 

VIPINE CESTNA SA VaJ BŰN-E Ki E SáTáNA' iSZA Vaj bűn-e ki e sátánnal issza?


Visszájáról olvasva:

AS ANTSEC ENIPIV A SZó ANYi TeSÉK ENYI BŰVe A szó annyi: tessék! Ennyi bűve (bűbája)!


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

VSAA - AASV ViSZ A'Á Á' A SZaVa Visz alá, áll a szava!


Tudományosan” megfejtve: VIPINE CESTNA|SA Mr.-Vipine, Mr.-Cestna|'s-aughter'shusband, (lies here).Feliratszám 491.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, Sigliano, temetkezési cserép:


LARTh ANCARMAMRE LARTh ANICARMIAMIRE áLARC ANYI KÁR MI Á' MŰRE Álarc: annyi kár mi áll műre!


Visszájáról olvasva:

ERIMAIMRACINA ThRAL E RÍM Á' IMáRA KÍNA' CSóRÁL E rím áll, imára kínnal csórál (csűrcsavar)!


Tudományosan” megfejtve: LARTh ANCAR(IAL) MAMRE(S) Mr.-Larth, Mrs.-Ancari's (son), Mr.-Mamre's (son), (lies here).Feliratszám 4671.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, urna fedele, 1790-ben találtak rá:


LARTh SEIANTE TREPU TUTNAL LARTh SEPANTE TREPU TUTNAL áLARC éSZE' BÁNTó E TeREBéVe' TéVúToN ÁL Álarc ésszel bántó, e terebével (azzal amit elfed) tévúton áll!


Visszájáról olvasva:

LANTUT UPERT ETNAPES ThRAL LÁNY oT VéT Ű PERT E TANÁBa' ÉSZ CSóRé ÁL Lány, ott vét ű pert, e tanában (párbeszédben) ész csóré áll!


Tudományosan” megfejtve: LARTh SEIANTE TREPU(S) TUTN(I)AL Mr.-Larth Seiante, Mr.-Trepu's (son), Mrs.-Tutni's (son), (lies here).Feliratszám 4672.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, urna fedele (66x37x122mm), 1790-ben találtak rá:


AR TREPU TUTNAL ARa TeREBéVe' TéVúToN ÁL Ara terebével tévúton áll!


Visszájáról olvasva:

LANTUT UPERT RA LÁNY oT VéT Ű PERT úRA' Lány, ott vét ű pert úrral.


Tudományosan” megfejtve: AR(NTh) TREPU TUTN(I)AL Mr.-Arnth Trepu, Mrs.-Tutni's (son), (lies here).Feliratszám 4673.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, urna eleje, 1790-ben találtak rá:


ATh TREPU TETI

NAL


ATh TREPU TETI NAL Á'Ca TeREBéVe' TETeJéN ÁL Álca terebével (feje)tetején áll!


Visszájáról olvasva:

LANITET UPERT ThA LÁNYI TET Ű éBERT CSA' Lányi tett, ű ébert csal.


Mint akrosztichon, a kezdő és záró betűk oda-vissza összeolvasva:

ANIL - LINA A NYÍLó ALJáN Á' A nyíló alján áll!


Tudományosan” megfejtve: A(RN)Th TREPU TETI|N(I)AL Mr.-Arnth Trepu, Mrs.-Teti|ni's (son), (lies here).Feliratszám 4675.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, a Trasimene tótól 4 km-re, a Santo Cristoforo apátság területén feltárt etruszk temetőkből való urna (350x220x190 mm):


VEL ANE LATIThE ARNThAL VELe A NYÉ' aLAT ICE ÁRNYa CSA' Vele a nyél alatt icce árnya csal.


Visszájáról olvasva:

LAThNRA EThITAL ENA LEV áL A CSúNYáRA É'C ITAL E NYÁ' eLEVe Áll a csúnyára élc: ital-e nyál eleve?


Tudományosan” megfejtve: VEL ANE LATIThE(S) ARNTh(I)AL Mr.-Vel Ane, Mr.-Latithe's (son), Mrs.-Arnthi's (son), (lies here).Feliratszám 4676.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglione Chiusino, Castiglione del Lago község, a Trasimene tótól 4 km-re, a Santo Cristoforo apátság területén feltárt etruszk temetőkből való urna (590x460mm):


ThANA ANAINE CSA'NA ANYAIN E Csalna anyain e!


Visszájáról olvasva:

ENIANA ANATh ENI ANA ANYÁCi Enni adna anyáci.


Tudományosan” megfejtve: ThANA ANAINE Mr.-Thana Anaine (lies here).Feliratszám 4677.

Siena, Arezzo területén, Chiusi, 7. etruszk település, Castiglion