Az ógörög vázákon a “nevek” mindenki számára láthatók, de csak a szkíta népek tudják olvasni ezen szkitálék rejtett üzenetét! A név magáért beszél! A tudósok előtt még is rejtve maradt immár két és fél ezer éve.! Erre a korinthoszi kis csészére, mely most Párizsban látható, (Louvre MNC 332), a következő “neveket” írta készítője a bokszoló jelenethez:
ϜΙΟΚΕ ΠΥΚΤΑ ΦΕΥΓΕ, és olvasata: VÍ'Ó Ki E'-BUKTA FÉ' VéGE
> Víjó (vívó) ki elbukta fél vége. (The fighter, who lost it, fears his end.)TARTALOM Édes anyanyelvünk Kréta képírása magyar! Kép- és rovásírás 'Tengeri' népek? Etruszk=magyar Egyéb gondolatok LINEAR A ANGOL NYELVŰ HONLAPOM
   
 

Etruszk=magyar

Az etruszk nyelvvel a komolynak hitt Etruszkológia foglalkozik. Aki ennek a tudománynak az alapjait szeretné górcső alá venni az hamar rájön, hogy minél jobban összpontosít annál jobban homályosodik a kép, mivel a nagy és híres etruszkológusok még olvasni sem tudják a szövegeket. A feliratok betűi között ugyanis nincsenek írásjelek, a kor szokása szerint a szóközöket csak elvétve jelölik és sok szónak csak a mássalhangzó vázát írja ki az írnok/vésnök. A kutatókat ez nem zavarja, az írásmódszer meghatározása nélkül fejtik a szövegeket, fordítanak (ferdítenek) és szótárt állítanak össze, melyben nemcsak a szavak értelmezése, de még léte is bizonytalan, sőt nyelvtant is írnak.

A továbbiakban én egy nagyon egyszerű, betűről-betűre követhető módszer segítségével átírom (transcribe/transliterate), lemásolom/leírom az etruszk szövegeket mai helyesírás szerint, lehetővé téve így mindenki számára azok olvasását és megértését. Nagyon tanulságosak és érdekesek ezek a tudományos belemagyarázásoktól mentes szövegek. Kezdem a három leghosszabb szöveggel és mivel a módszerem ezeken bevált, a többi sem lehet kétséges. És tényleg érdemes beleolvasni ezekbe az ősi feliratokba, meglepő, hogy még a sírfeliratok is milyen változatosak és mesteriek tudnak lenni!
Tabula Capuana, Maglianoi ólomlap és A Bíró Szarkofágja

A három hosszabb felirat feldolgozása mintegy cáfolata az etruszkológia mindkét ágának, a régészeti és a glottológiai iskoláknak, egy kalap alatt. A Tabula Capuana sorvezetése rendhagyó: a sor végére érve a táblát fejére állítva olvashatjuk a következő sort. A felirat figyelmeztető azoknak a lányoknak akik engednek az alkohol mámorának, mely előidézheti korai és értelmetlen halálukat is. A maglianoi ólomlapon a feliratok spirálban futnak és arról elmélkednek, hogy kár szép szavakkal álcázni az ember tetteit, leitatni az írnokot, a kászu (szarkofág) lakója számára a végítéletnél csak a jótettek számítanak. A harmadik felirat is a halálról elmélkedik: „Ésszel ki érik illa sírral s elővép (előlép),szót műre épp süt, henye szava rutyó (rútság) eleve. Sok altár(oltár) alá csóré áll, annál ki ésszel kárál, szánó elével (elődjével) épp sír áll.

Folytatás >>
Címkék : Tabula Capuana, Lead sheet of Magliano, Sarcophagus of the Magistrate


Dátum: 2018.08.27. Szerző: Mellár Mihály  (13 hozzászólás) Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Etruszk nyelvi emlékeink 4.

A 434. felirat figyelemre méltó ötletes összerovásai miatt. A 9902-es és 9903-as számú feliratok egy óraszerű szerkezethez tartoztak, mely időről időre figyelmeztette az éjjeli őröket. A 15601. egy viszonylag hosszú ballada-szerű felirat. A 445-ös számú felirat egy gyertyatartó technikai leírása és hirdetése. A 457. ötletes számjáték. A 4706-os és 4715-ös számú feliratok bizonyíték arra, hogy az etruszkológusok még a rajzokat sem tudják olvasni, pedig érdemes lenne, mert az utóbbi leírja, hogy hogyan készülnek ezek a jobbról és balról egyaránt olvasható szövegek!

Íme néhány sziporka, melyet a sorok kezdő és záróbetűi alkotnak: (hév) visz – szív hí! Öleléssel juj – jaj ésszel ül! Hű kiről lerí kehe! Szóval száj is vész! Vassal áll sav! Alja észben besze alja.

Folytatás >>
Címkék : kihagyásos írásmódszer, etruszk genivs, Larthi Cilnei, etruszkológus


Dátum: 2018.05.02. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Piacenzai bronzmáj

A piacenzai bronzból készült birkamáj alakú tárgy a tudósok szerint egy birkanyáj létszámának megfelelő istenség nevét tartalmazza, semmi mást. Mi, ezzel szemben, olvashatunk életről-halálról, családi tragédiát okozó fiatalkori iszákosságról, felelősségről, fegyelemről, nevelésről egy csodálatos ügyességgel megszerkesztett miniatűr irodalmi műben, lábjegyzetekkel (akrosztichonokkal!) ellátva.

Folytatás >>
Címkék : etruszk vallás, etruszk istenek, jóslás birkamájjal, akrosztichon, májbaj


Dátum: 2018.05.02. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Szicília őslakóinak nyelve a székely!

A szicíliai szikelek Etruriából települtek át, így semmi meglepő abban, hogy szikel vagyis székelyként magyarul beszéltek. Kevés írott emlék maradt utánuk és az a kevés sincs egybegyűjtve, pedig érdemes lenne. Remélem ezzel a négy felirattal sikerül néhány székely érdeklődését felkeltenem a sugalltnál egy-két évezreddel mélyebbre nyúló múltja iránt.

Folytatás >>
Címkék : szikel-székely, Sicel-Siculian, székely-magyar rovás, Szicília őslakói


Dátum: 2018.02.11. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Etruszk nyelvi emlékeink 3.

Ebben a sorozatban figyelemre méltó mindjárt a 301. számú humoros sírfelirat, de ilyen a 9213., és a 347., a 9214. pedig egy vicc tanulsággal. A 9216. egy vénülő népről szól … hozzánk!, csakúgy mint a 304., mely ugyanakkor jól szemlélteti az etruszkológia áltudományát is. Hasonló a 314. és a 15844. is. A 329. feliratnál egy kis statisztika: az etruszkológia fordításai (ferdítései) szerint a sírfeliratokon tízszer (de lehet, hogy százszor) többször szerepel az elhunyt neve mellett az anyósa neve mint saját feleségének a neve!? A 15206. egy igazi ókori hirdetés. A 383. felirat a sátánról szól, a 394. pedig állítólag egy budapesti múzeum tulajdona.

Folytatás >>
Címkék : kihagyásos írásmódszer, etruszk sírfeliratok, etruszkológia, etruszkológus


Dátum: 2017.10.01. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Etruszk nyelvi emlékeink 2.

A 202. sírfelirat volt etruszk olvasataim pálfordulása, itt jöttem rá, hogy a sírfeliratok palindromák, tükörmondatok értelmes, egyenes olvasatban e világi és visszafelé olvasatban másvilági mondandóval. A 207., 287., 289., 300. és 14585. feliratok jó példák az etruszkológia áltudományának bemutatására. A 4619. számú felirat egy félreérthetetlen akrosztichon, mely elhelyezésével is már arra mutat, hogy sorkezdő és záró betűi összeolvasva újabb üzenetet tartalmaznak. Ez szinte minden többsoros sírfelirat jellemzője. A 222. felirat egy régi-új viccel példázódik, míg a 254. a lányanyákkal foglakozik komolyan.

Folytatás >>
Címkék : etruszk palindrom, tükörmondat, akrosztichon, acrostic verse, áltudomány


Dátum: 2017.09.04. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Etruszk nyelvi emlékeink 1.

Ebben a sorozatban a 102. és 147. felirat az ősvallás kutatóink adhat némi tápot. Az elhunyt korát jelző számok nagyon furfangosan jellemezhetik az elhunytat, a 156. felirat különösen érdekes. A 142. felirat egy igen „véres” szójáték komoly mondandóval. Vannak-e személynevek a sírfeliratokon? A 161. felirat talán választ ad erre a kérdésre, de ne hamarkodjuk el a választ mielőtt megnéznénk a 195. számú feliratot. A 176B számú felirat ABC és szótagolás vagy ugyanolyan kamaszos graffiti mint az előtte levő felirat? Aki a 178. felirat olvasatában kételkedik az megérdemli a hozzáfűzött megjegyzést.

Folytatás >>
Címkék : etruszk sírfeliratok, etruszk ABC, csonttartó doboz, ossuary, Etruszkológia


Dátum: 2017.06.23. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


Etruszk nyelvi emlékeink

Jeff Hill emeritus professzor CORPVS INSCRIPTIONVM ETRVSCARVM (NOVVM) című szöveggyűjteménye alapján és az ő számozásában fogom lehozni az etruszk feliratok olvasatait és azok etruszkológiai tolmácsolásait. Az első száz között legizgalmasabbnak a 48. felirat bizonyult: a legalább nyolc különböző irányú olvasattal rendelkező akrosztichon egy igazi mestermű. Aki ilyet tud szerkeszteni az mesterfokon beszéli a nyelvet, … mármint a magyar nyelvet!

Folytatás >>
Címkék : etruszk sírfeliratok, kihagyásos írásmódszer, Volterra, akrosztichon, acrostic poem


Dátum: 2017.06.13. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


ETRUSZK – ÍRÁS VAGY NYELV?

A válasz a címben feltett kérdésre röviden a következő: az etruszk egy nép-nemzet saját műveltséggel és üdvtörténeti szereppel, de nyelve a magyar nyelv és ezen még a magas tudomány sem változtathat egy jottányit sem!

Folytatás >>
Címkék : etruszk, pyrgi aranylemezek, perugiai határkő, cortona bronzlemez


Dátum: 2017.03.19. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


A lemnoszi sírkő felirata
A sírkő feliratát a szakirodalom a 'lemnoszi nyelv' emlékeként tartja számon. Azonban enyhe túlzás nyelvnek nevezni egy domborműves sírfeliraton és még egy-néhány töredéken található írást. A betűk alig különböznek a többi 'görögnek' nevezett írástól, a felirat nyelve pedig szittya-hun-magyar, melyhez egyszerű átírással (transzliterrációval) jutunk.
Folytatás >>
Címkék :


Dátum: 2012.04.11. Szerző: Mellár Mihály  Nyomtatható változat     Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!     Szólj hozzá ehhez a cikkhez!  


 
    


A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)Generálás ideje: 0.01 mp 
 KEZDŐLAPRA
 TÁRSOLDALAK
 VENDÉGKÖNYV

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció

A szkíta nyelv feltámad mint szkíta-hun-magyar.

(Mellár)


A HONLAP BLOGJAI

Édes anyanyelvünk
Kréta képírása magyar!
Kép- és rovásírás
'Tengeri' népek?
Etruszk=magyar
Egyéb gondolatok

Az angol nyelvű honlapomon a krétai
Lineáris A
feldolgozása kétnyelvű.
Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  GONDOLGOK
  ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS új
  ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS régi
  források
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Elektro-Tec, Gyöngyös
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Meglátások
  Boricsev Oleg
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  A gyöngyösi Ringsted utca oldala
  Évelő növények, évelő virágok
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken


Te vagy itt a(z)
163461
látogató!
Ma  117,
ebben a hónapban
4008 látogató volt.
Jelenleg
2 regisztrált tag
és 10 vendég olvas minket.

Üdvözlöm oldalamon!

Oldalt eddig 163461 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:6
Látogatók összesen 1830 alkalommal szóltak a fórum 1 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
SzekeresS
aurigas
decoder
aries
zitabiro